Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Úřední deska

Událost Ke stažení
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2018, rozpočtová opatření č. 1/218 a 2/2018

Vyvěšeno: 28.02.2018 Svěšeno: 01.04.2019

ikonka (305.945 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2018 a 2/2018

Vyvěšeno: 28.02.2018 Svěšeno: 01.04.2019

ikonka (178.717 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 27.02.2018 Svěšeno: 06.04.2018

ikonka (1198.965 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností - Hasičská zbrojnice Libuš

Vyvěšeno: 27.02.2018 Svěšeno: 15.03.2018

ikonka (537.749 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - oznámení o uzavření úřadu MČ Praha-Libuš dne 8. března 2018 z technických důvodů.

Vyvěšeno: 27.02.2018 Svěšeno: 09.03.2018

ikonka (118.947 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o společného, jednání a vystavení návrhů změn ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Vyvěšeno: 22.02.2018 Svěšeno: 23.04.2018

ikonka (866.296 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - plán výnosů nákladů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2018

Vyvěšeno: 21.02.2018 Svěšeno: 01.04.2019

ikonka (76.529 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha-Libuš na roky 2019 - 2023

Vyvěšeno: 21.02.2018 Svěšeno: 01.04.2019

ikonka (348.314 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Příloha k rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2018

Vyvěšeno: 21.02.2018 Svěšeno: 01.04.2019

ikonka (1449.912 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2018

Vyvěšeno: 21.02.2018 Svěšeno: 01.04.2019

ikonka (121.131 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2018.

Vyvěšeno: 21.02.2018 Svěšeno: 01.04.2019

ikonka (79.551 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.

Vyvěšeno: 20.02.2018 Svěšeno: 19.04.2018

ikonka (655.842 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích K Lesu a Ke Lhoteckému lesu v Praze 4 - Kamýku a Libuši.

Vyvěšeno: 19.02.2018 Svěšeno: 07.03.2018

ikonka (238.214 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.

Vyvěšeno: 19.02.2018 Svěšeno: 07.03.2018

ikonka (967.341 Kb)
Úřední deska

Ministerstvo životního prostředí - Posouzení vlivů na životní prostředí, zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci, Revize č. 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014 - 2020.

Vyvěšeno: 15.02.2018 Svěšeno: 16.03.2018

ikonka (320.682 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Jana Charamzová.

Vyvěšeno: 15.02.2018 Svěšeno: 05.03.2018

ikonka (286.242 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Kunratice - Oznámené o vyhlášení výběrového řízení, referent/referentka hospodářskosprávního odboru - referent majetkové správy.

Vyvěšeno: 14.02.2018 Svěšeno: 09.03.2018

ikonka (897.23 Kb)
Úřední deska

MHMP - Seznámení s podklady rozhodnutí.

Vyvěšeno: 14.02.2018 Svěšeno: 02.03.2018

ikonka (388.016 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 12.02.2018 Svěšeno: 21.03.2018

ikonka (1305.372 Kb)
Úřední deska

JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha-východ - Usnesení o nařízení dražebního jednání, elektronická dražba.

Vyvěšeno: 12.02.2018 Svěšeno: 16.03.2018

ikonka (1196.197 Kb)
Úřední deska

Statutární město Kladno - Veřejná vyhláška - František Buchtelík.

Vyvěšeno: 12.02.2018 Svěšeno: 28.02.2018

ikonka (238.194 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku parc.č. 910/81 a 259/1 oba v k.ú. Libuš předem známému zájemci společnosti KOUTECKÝ, s.r.o.

Vyvěšeno: 12.02.2018 Svěšeno: 28.02.2018

ikonka (1216.46 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor - Usnesení o nařízení dražebního jednání.

Vyvěšeno: 08.02.2018 Svěšeno: 13.04.2018

ikonka (458.464 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.

Vyvěšeno: 07.02.2018 Svěšeno: 05.04.2018

ikonka (702.004 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Újezd - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení úředního místa - hlavní pokladní.

Vyvěšeno: 06.02.2018 Svěšeno: 05.03.2018

ikonka (642.812 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 05.02.2018 Svěšeno: 15.03.2018

ikonka (694.226 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa. soudní exekutor - Usnesení, dražební vyhláška

Vyvěšeno: 02.02.2018 Svěšeno: 14.03.2018

ikonka (249.917 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2018 pro poskytování programových dotací

Vyvěšeno: 30.01.2018 Svěšeno: 02.05.2018

ikonka (1671.229 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu v roce 2017 - Rozpočtová opatření č. 73/2017 až 78/2017

Vyvěšeno: 08.01.2018 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (184.506 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 73/2017 až č. 78/2017

Vyvěšeno: 08.01.2018 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (48.051 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 68/2017 až č. 72/2017.

Vyvěšeno: 28.12.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (60.548 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření č. 68/2017 a č. 72/2017.

Vyvěšeno: 28.12.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (154.999 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření č. 57/2017 až 67/2017.

Vyvěšeno: 19.12.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (1122.442 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění, rozpočtová opatření č. 57/2017 až 67/2017.

Vyvěšeno: 19.12.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (196.969 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018.

Vyvěšeno: 01.12.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (45.17 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018.

Vyvěšeno: 01.12.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (62.069 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 49/2017 až 56/2017.

Vyvěšeno: 21.11.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (68.032 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření č. 49/2017 až 56/2017.

Vyvěšeno: 21.11.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (303.125 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 44/2017 až 48/2017.

Vyvěšeno: 10.11.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (200.176 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová změna č. 44/2017 až 48/2017.

Vyvěšeno: 10.11.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (953.165 Kb)
Úřední deska

Pražská plynárenská, a.s. - Mobilní obchodní kancelář

Vyvěšeno: 08.11.2017 Svěšeno: 07.06.2018

ikonka (60.815 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 40/2017 až 43/2017

Vyvěšeno: 23.10.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (62.891 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu Praha-Libuš v roce 2017, Rozpočtová opatření č. 40/2017 až43/2017

Vyvěšeno: 23.10.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (141.37 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 39/2017.

Vyvěšeno: 04.10.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (55.041 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtové opatření č. 39/2017.

Vyvěšeno: 04.10.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (60.996 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtové opatření č. 38/2017

Vyvěšeno: 27.09.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (63.089 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 38/2017

Vyvěšeno: 27.09.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (53.381 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny schváleného rozpočtu a rozpočtová opatření pro rok 2017, rozpočtová opatření č. 36/2017 a 37/2017.

Vyvěšeno: 17.08.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (199.461 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová změna opatření č. 36/2017 a č. 37/2017.

Vyvěšeno: 17.08.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (363.011 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová změna opatření č. 34/2017 a č. 35/2017.

Vyvěšeno: 28.07.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (345.084 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků z konečného přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (341.898 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (3894.068 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Vedlejší hospodářská činnost

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (85.151 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Organizační složky

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (290.689 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Příspěvkové organizace

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (267.452 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Inventarizace

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (1015.348 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Pohledávky

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (99.081 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Závazky

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (149.753 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Přehled o pohybu dlouhodobého majetku

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (121.849 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Peněžní fondy

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (110.746 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Účelová neinvestiční dotace z obdrženého odvodu VHP a JTHZ

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (303.618 Kb)
ikonka (138.037 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Investice

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (132.492 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (793.507 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - financování

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (113.213 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - výdaje

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (1589.256 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - příjmy

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (288.616 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (262.844 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN 2 - 12 M

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (1212.001 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.07.2018

ikonka (417.005 Kb)
ikonka (357.386 Kb)
ikonka (958.813 Kb)
ikonka (192.825 Kb)
ikonka (159.137 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření 20/2017 a 33/2017.

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (2064.318 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 20/2017 až č. 33/2017.

Vyvěšeno: 17.07.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (58.391 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Přehled investic do komunikací (nové komunikace, opravy komunikací) v MČ Praha-Libuš v letech 2006 - 2016

Vyvěšeno: 22.06.2017 Svěšeno: 31.12.2018

ikonka (554.561 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření č. 15/2017 až č. 19/2017

Vyvěšeno: 13.06.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (252.596 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změny rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření č. 8/2017 až 14/2017.

Vyvěšeno: 23.05.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (1083.853 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změny rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce2017, rozpočtová opatření č. 1/2017 až 7/2017.

Vyvěšeno: 27.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (425.123 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu, rozpočtu, plánu výnosů a nákladů VHČ a změn rozpočtu a rozpočtových opatření

Vyvěšeno: 13.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (458.372 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022

Vyvěšeno: 13.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (228.964 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočet městské části Praha-Libuš na rok 2017

Vyvěšeno: 13.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (1966.829 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti

Vyvěšeno: 13.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (188.136 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oficiální kontaktní údaje MČ Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 14.11.2013 Svěšeno: 11.11.2020

ikonka (197.929 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý