Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Úřední deska - ARCHIV

 
Aktuální Úřední deska
Událost Ke stažení
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informace o uzavření odboru životního prostředí a dopravy z technických důvodů.

Vyvěšeno: 19.02.2018 Svěšeno: 21.02.2018

ikonka (129.26 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 02.02.2018 Svěšeno: 26.02.2018

ikonka (126.423 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 01.02.2018 Svěšeno: 26.02.2018

ikonka (130.179 Kb)
Úřední deska

Informace občanům - zkrácení úředních hodin na Odboru správním a školství dne 13. 2. 2018

Vyvěšeno: 31.01.2018 Svěšeno: 14.02.2018

ikonka (133.749 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výroční zpráva MČ Praha-Libuš zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

Vyvěšeno: 31.01.2018 Svěšeno: 16.02.2018

ikonka (114.073 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 23.01.2018 Svěšeno: 08.02.2018

ikonka (860.936 Kb)
Úřední deska

MČ Praha - Dolní Měcholupy - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, finanční referent, pracovník na pobočce pošta Partner.

Vyvěšeno: 22.01.2018 Svěšeno: 31.01.2018

ikonka (438.022 Kb)
Úřední deska

Svolání 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2018 na středu 24. 1. 2018

Vyvěšeno: 17.01.2018 Svěšeno: 25.01.2018

ikonka (212.996 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Vyvěšeno: 17.01.2018 Svěšeno: 02.02.2018

ikonka (973.331 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 17.01.2018 Svěšeno: 21.02.2018

ikonka (235.895 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta, která se uskuteční ve dnech 26. 1. 2018 a 27. 12. 2018.

Vyvěšeno: 16.01.2018 Svěšeno: 29.01.2018

ikonka (475.175 Kb)
Úřední deska

MČ Praha - Újezd - Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky základní školy prvního stupně.

Vyvěšeno: 15.01.2018 Svěšeno: 15.01.2018

ikonka (116.171 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 11.01.2018 Svěšeno: 30.01.2018

ikonka (241.366 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh plánu výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2018

Vyvěšeno: 08.01.2018 Svěšeno: 25.01.2018

ikonka (70.309 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2018

Vyvěšeno: 08.01.2018 Svěšeno: 25.01.2018

ikonka (197.156 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2018

Vyvěšeno: 08.01.2018 Svěšeno: 25.01.2018

ikonka (115.737 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Důvodová zpráva k Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2019 - 2023

Vyvěšeno: 08.01.2018 Svěšeno: 25.01.2018

ikonka (47.404 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš na roky 2019 - 2023

Vyvěšeno: 08.01.2018 Svěšeno: 25.01.2018

ikonka (116.35 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu pro rok 2018 vč. důvodové zprávy a Návrh plánu výnosů a nákladů pro rok 2018

Vyvěšeno: 08.01.2018 Svěšeno: 25.01.2018

ikonka (76.171 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci Hoštická, Lipovická, K Mejtu a Lipovická v Praze 4 - Písnice.

Vyvěšeno: 04.01.2018 Svěšeno: 22.01.2018

ikonka (361.443 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent odboru správního a školství Úřadu MČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 02.01.2018 Svěšeno: 31.01.2018

ikonka (140.203 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská a Na Konečné v Praze 4 - Písnici

Vyvěšeno: 27.12.2017 Svěšeno: 12.01.2018

ikonka (322.525 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 27.12.2017 Svěšeno: 12.01.2018

ikonka (176.774 Kb)
Úřední deska

Dražební společnost Prokonzulta, a.s. - Dražební vyhláška - Městské vily Libuš, a.s.

Vyvěšeno: 27.12.2017 Svěšeno: 26.01.2018

ikonka (4207.708 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Renovace parketové podlahy v tělocvičně objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4.

Vyvěšeno: 15.12.2017 Svěšeno: 08.01.2018

ikonka (1300.679 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka Odboru ekonomického

Vyvěšeno: 13.12.2017 Svěšeno: 19.01.2018

ikonka (132.594 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka Odboru správy majetku a investic (OSMI)

Vyvěšeno: 13.12.2017 Svěšeno: 19.01.2018

ikonka (146.254 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor - Exekutorský úřad Brno - město - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 13.12.2017 Svěšeno: 24.01.2018

ikonka (262.414 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor - Exekutorský úřad Brno - město - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 13.12.2017 Svěšeno: 24.01.2018

ikonka (273.449 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor - Exekutorský úřad Brno - město - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 13.12.2017 Svěšeno: 24.01.2018

ikonka (262.646 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor - Exekutorský úřad Brno - město - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 13.12.2017 Svěšeno: 24.01.2018

ikonka (260.654 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor - Exekutorský úřad Brno - město - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 13.12.2017 Svěšeno: 24.01.2018

ikonka (262.404 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor - Exekutorský úřad Brno - město - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 13.12.2017 Svěšeno: 24.01.2018

ikonka (260.703 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor - Exekutorský úřad Brno - město - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 13.12.2017 Svěšeno: 24.01.2018

ikonka (264.545 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lesu, Ke Lhoteckému lesu v Praze 4 - Kamýku a Libuši.

Vyvěšeno: 11.12.2017 Svěšeno: 27.12.2017

ikonka (233.73 Kb)
Úřední deska

Krajský úřad středočeského kraje - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, napojení území STAR na metro D.

Vyvěšeno: 11.12.2017 Svěšeno: 27.12.2017

ikonka (1022.643 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 11.12.2017 Svěšeno: 17.01.2018

ikonka (143.514 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - informuje občany o otevíracích a úředních hodinách o nadcházejících vánočních prázdninách.

Vyvěšeno: 11.12.2017 Svěšeno: 02.01.2018

ikonka (37.173 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci k Lesu v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 05.12.2017 Svěšeno: 21.12.2017

ikonka (315.529 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, bytový dům Mílová, Praha 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 05.12.2017 Svěšeno: 21.12.2017

ikonka (1472.087 Kb)
Úřední deska

Svolání 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2017 na středu 29. 11. 2017

Vyvěšeno: 22.11.2017 Svěšeno: 30.11.2017

ikonka (261.974 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci Cyklostezka A42 v úseku ulice Na Okruhu - Hoštická v k.ú. Písnice

Vyvěšeno: 21.11.2017 Svěšeno: 07.12.2017

ikonka (298.67 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Líhní a U Libušské sokolovny v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 13.11.2017 Svěšeno: 29.11.2017

ikonka (275.692 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o době a místě konání voleb, volba prezidenta republiky, která se uskuteční ve dnech 12. ledna a 13. ledna 2018.

Vyvěšeno: 13.11.2017 Svěšeno: 15.01.2018

ikonka (98.628 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků, volba prezidenta republiky, která se uskuteční ve dnech 12. ledna a 13. ledna 2018.

Vyvěšeno: 13.11.2017 Svěšeno: 15.01.2018

ikonka (56.835 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k provozování splnění kvalifikace - Oprava požárního vozidla Tatra 813.

Vyvěšeno: 10.11.2017 Svěšeno: 21.11.2017

ikonka (235.073 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o pokračování stavebního řízení - Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinných domů.

Vyvěšeno: 07.11.2017 Svěšeno: 23.11.2017

ikonka (430.201 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Výletní a U Libušské sokolovny v Praze 4 - Písnici a Libuši.

Vyvěšeno: 07.11.2017 Svěšeno: 23.11.2017

ikonka (303.723 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Rekonstrukce komunikace K Vrtilce Městská část Praha-Libuš, Písnice.

Vyvěšeno: 07.11.2017 Svěšeno: 23.11.2017

ikonka (277.714 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitého majetku, bytu 3+1 v objektu ZŠ Meteorologická, obec Libuš předem známému zájemci panu Pavlu Juhosovi.

Vyvěšeno: 06.11.2017 Svěšeno: 22.11.2017

ikonka (70.31 Kb)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, PhD. - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 03.11.2017 Svěšeno: 01.12.2017

ikonka (159.544 Kb)
Úřední deska

MHMP - Vyhlášení grantového programu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019).

Vyvěšeno: 03.11.2017 Svěšeno: 15.12.2017

ikonka (3262.545 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská a Na Konečné v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 03.11.2017 Svěšeno: 20.11.2017

ikonka (363.138 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - komunikace Libušská a Na Konečné v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 03.11.2017 Svěšeno: 20.11.2017

ikonka (336.426 Kb)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 01.11.2017 Svěšeno: 06.12.2017

ikonka (552.498 Kb)
Úřední deska

ČR - Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu.

Vyvěšeno: 01.11.2017 Svěšeno: 31.01.2018

ikonka (153.986 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k podání cenové nabídky, pronájem parkoviště v ulici Na Okruhu, Praha 4.

Vyvěšeno: 01.11.2017 Svěšeno: 16.11.2017

ikonka (151.747 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Vybudování fitparku.

Vyvěšeno: 31.10.2017 Svěšeno: 20.11.2017

ikonka (287.752 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Dodávka kolového nakladače.

Vyvěšeno: 31.10.2017 Svěšeno: 20.11.2017

ikonka (246.196 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor - kancelář v objektu č.p. 1, ulice Libušská, 142 00 Praha 4, 2 mobilní Unimo buňky umístěné u objektu č.p. 1 Libuš, na pozemku parc.č. 466 vše v k.ú. Libuš, obec Praha předem známému zájemci - Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

Vyvěšeno: 31.10.2017 Svěšeno: 16.11.2017

ikonka (65.608 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat výpůjčku části budovy objektu Klubu Junior, ulice Na Okruhu 395/1, Praha 4 - pro Rodinné centrum Kuřátko, z.s. na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

Vyvěšeno: 31.10.2017 Svěšeno: 16.11.2017

ikonka (66.466 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat výpůjčku části budovy objektu Klubu Junior, ulice Na Okruhu 395/1, Praha 4 - pro KPM Křížem Krážem, z.s. na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

Vyvěšeno: 31.10.2017 Svěšeno: 16.11.2017

ikonka (64.127 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - Usnesení - dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 27.10.2017 Svěšeno: 30.11.2017

ikonka (117.399 Kb)
Úřední deska

MČ Praha - Újezd - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení úředního místa - ekonomický odbor.

Vyvěšeno: 26.10.2017 Svěšeno: 21.11.2017

ikonka (138.35 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Výletní, K Pomníku a K Vrtilce v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 26.10.2017 Svěšeno: 13.11.2017

ikonka (456.443 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lesu v Praze 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 26.10.2017 Svěšeno: 13.11.2017

ikonka (330.069 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.

Vyvěšeno: 23.10.2017 Svěšeno: 04.12.2017

ikonka (197.765 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Újezd - Vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Vodnická, Praha 4 - Újezd u Průhonic.

Vyvěšeno: 19.10.2017 Svěšeno: 20.11.2017

ikonka (121.626 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Šejdru v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 19.10.2017 Svěšeno: 06.11.2017

ikonka (217.451 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení územního řízení, 2. oprava zřejmých nesprávností - Bytový dům Mílová, Praha 4 - Libuš

Vyvěšeno: 10.10.2017 Svěšeno: 27.10.2017

ikonka (363.419 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení, zahájení územního řízení, Bytový dům Mílová, Praha 4 - Libuš (oprava zřejmých nesprávností).

Vyvěšeno: 09.10.2017 Svěšeno: 25.10.2017

ikonka (373.66 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení, zahájení územního řízení, Bytový dům Mílová, Praha 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 09.10.2017 Svěšeno: 25.10.2017

ikonka (301.209 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat výpůjčku části budovy objektu Klubu Junior, ulice Na Okruhu 395/1, Praha 4 pro KPM Křížem Krážem, z.s.na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2017.

Vyvěšeno: 05.10.2017 Svěšeno: 23.10.2017

ikonka (65.293 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat výpůjčku části budovy objektu Klubu Junior, ulice Na Okruhu 395/1, Praha 4 pro Rodinné centrum Kuřátko, z.s.na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2017.

Vyvěšeno: 05.10.2017 Svěšeno: 23.10.2017

ikonka (68.393 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmu předem známému zájemci - Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Vyvěšeno: 05.10.2017 Svěšeno: 23.10.2017

ikonka (72.625 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích U Pejřárny, Libušská, K Jezírku a Jistebnická v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 03.10.2017 Svěšeno: 19.10.2017

ikonka (326.643 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Božejovická, Libušská v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 03.10.2017 Svěšeno: 19.10.2017

ikonka (324.183 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš si dovoluje oznámit, že dne 16. října 2017 bude z technických důvodů pro veřejnost uzavřen odbor ekonomický.

Vyvěšeno: 03.10.2017 Svěšeno: 17.10.2017

ikonka (29.24 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemků parc.č. 910/69 a 910/81 oba v k.ú. Písnice, za účelem parkovací plochy v ulici na Okruhu, na dobu určitou od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2017.

Vyvěšeno: 27.09.2017 Svěšeno: 13.10.2017

ikonka (63.451 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Opatření obecní povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Ke Kašně, Libušská a Ke Březině v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 26.09.2017 Svěšeno: 12.10.2017

ikonka (236.529 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídka a k prokázání splnění kvalifikace - Vybudování fitparku.

Vyvěšeno: 22.09.2017 Svěšeno: 10.10.2017

ikonka (312.594 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (koridor územní rezervy Jižní vstup Rychlého spojení).

Vyvěšeno: 22.09.2017 Svěšeno: 14.11.2017

ikonka (196.392 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí ustanovených na území městské části Praha-Libuš pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017.

Vyvěšeno: 21.09.2017 Svěšeno: 29.09.2017

ikonka (76.104 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš si dovoluje oznámit, že dne 29. 9. 2017 bude z technických důvodů Úřad městské části Praha-Libuš pro veřejnost uzavřen.

Vyvěšeno: 21.09.2017 Svěšeno: 02.10.2017

ikonka (30.365 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Oplocení dětského hřiště v ulici K Lukám.

Vyvěšeno: 19.09.2017 Svěšeno: 06.10.2017

ikonka (316.757 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání.

Vyvěšeno: 15.09.2017 Svěšeno: 03.11.2017

ikonka (442.445 Kb)
Úřední deska

Svolání 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2017 na středu 20. 9. 2017

Vyvěšeno: 12.09.2017 Svěšeno: 21.09.2017

ikonka (61.618 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Kunratice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, referent/referentka hospodářskosprávního odboru - Investiční referent na úseku dopravy.

Vyvěšeno: 07.09.2017 Svěšeno: 26.09.2017

ikonka (219.281 Kb)
Úřední deska

Svolání 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2017 na středu 13. 9. 2017

Vyvěšeno: 06.09.2017 Svěšeno: 14.09.2017

ikonka (260.198 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku Rekonstrukce kamenné zdi na pozemku parc.č. 517/3 v k.ú. Libuš

Vyvěšeno: 05.09.2017 Svěšeno: 25.09.2017

ikonka (328.787 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 04.09.2017 Svěšeno: 19.09.2017

ikonka (274.042 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Vyvěšeno: 01.09.2017 Svěšeno: 23.10.2017

ikonka (58.171 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Vyvěšeno: 01.09.2017 Svěšeno: 23.10.2017

ikonka (98.564 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.

Vyvěšeno: 01.09.2017 Svěšeno: 18.09.2017

ikonka (178.628 Kb)
Úřední deska

Krajský úřad Středočeského kraje - Posouzení vlivů na životní prostředí - předání posudku o vlivech záměru na životní prostředí Napojení území na metro D v k.ú. Dolní Břežany, Hodkovice u Zlatníků, Písnice a Vestec u Prahy.

Vyvěšeno: 28.08.2017 Svěšeno: 26.09.2017

ikonka (863.962 Kb)
Úřední deska

MHMP - Vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018.

Vyvěšeno: 25.08.2017 Svěšeno: 23.11.2017

ikonka (982.72 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 22.08.2017 Svěšeno: 20.09.2017

ikonka (109.584 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Troja - Oznámení o volném pracovním místu, referent/referentka životního prostředí.

Vyvěšeno: 21.08.2017 Svěšeno: 11.09.2017

ikonka (112.245 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Kolektivní a Šátalská v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 15.08.2017 Svěšeno: 31.08.2017

ikonka (780.188 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci K lukám v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 11.08.2017 Svěšeno: 28.08.2017

ikonka (212.114 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci Ladislava Coňka v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 11.08.2017 Svěšeno: 28.08.2017

ikonka (199.233 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci U zahrádkářské kolonie v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 11.08.2017 Svěšeno: 28.08.2017

ikonka (242.827 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 09.08.2017 Svěšeno: 25.08.2017

ikonka (750.789 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, TV Libuš - komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě v lokalitě Na Močále, ulice Božejovická.

Vyvěšeno: 09.08.2017 Svěšeno: 01.09.2017

ikonka (1437.625 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích U pejřárny, Libušská, K jezírku a Jistebnická v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 08.08.2017 Svěšeno: 24.08.2017

ikonka (262.258 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Hoštická a Libušská

Vyvěšeno: 03.08.2017 Svěšeno: 21.08.2017

ikonka (1002.023 Kb)
Úřední deska

ČR - Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu

Vyvěšeno: 02.08.2017 Svěšeno: 31.10.2017

ikonka (256.743 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, prodloužení platnosti stavebního povolení, Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0022, K Vrtilce.

Vyvěšeno: 28.07.2017 Svěšeno: 14.08.2017

ikonka (338.097 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Vyrozumění o odvolání a lhůta k vyjádření, Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 28.07.2017 Svěšeno: 14.08.2017

ikonka (456.102 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Zahrádecká v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 26.07.2017 Svěšeno: 11.08.2017

ikonka (772.838 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 24.07.2017 Svěšeno: 28.08.2017

ikonka (581.665 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, prodloužení platnosti stavebního povolení, stavba č. 41207 - Hasičské zbrojnice Písnice.

Vyvěšeno: 13.07.2017 Svěšeno: 31.07.2017

ikonka (229.698 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Vrtilce, Libušská, Předenická a Miřetická v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 04.07.2017 Svěšeno: 20.07.2017

ikonka (895.967 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, Referent územního rozvoje - Odbor majetku, rozvoje a investic.

Vyvěšeno: 04.07.2017 Svěšeno: 24.07.2017

ikonka (487.648 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, vedoucí Odboru správy majetku a investic (OSMI) Úřadu městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 04.07.2017 Svěšeno: 24.07.2017

ikonka (673.196 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, staveništní komunikace ke stavbě hasičské zbrojnice Písnice, Praha 4 - Písnice.

Vyvěšeno: 03.07.2017 Svěšeno: 18.07.2017

ikonka (1436.335 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - U metra Libuš, residenční projekt s doplňkovou komerční funkcí.

Vyvěšeno: 30.06.2017 Svěšeno: 18.07.2017

ikonka (4394.315 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečná tabulka projektů neinvestiční účelové dotace Dotačního programu MČ Praha-Libuš v oblasti programů 1 - 4.

Vyvěšeno: 29.06.2017 Svěšeno: 17.07.2017

ikonka (1190.358 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr prodat pozemek parc.č. 400/6 v k.ú. Libuš předem známým zájemcům Panu Tomáši Drtinovi a Vladislavovi Drtinovi.

Vyvěšeno: 28.06.2017 Svěšeno: 14.07.2017

ikonka (942.834 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby, základnová stanice mobilní telekomunikační sítě Vodafone Czech Republic, a.s.

Vyvěšeno: 23.06.2017 Svěšeno: 10.07.2017

ikonka (2431.342 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Lysolaje, obec Praha.

Vyvěšeno: 21.06.2017 Svěšeno: 20.07.2017

ikonka (177.751 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Třeboratice, obec Praha.

Vyvěšeno: 21.06.2017 Svěšeno: 20.07.2017

ikonka (180.814 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Chladírenská a V koutě v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 21.06.2017 Svěšeno: 07.07.2017

ikonka (891.521 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0007 - Komunikace Libuš III.

Vyvěšeno: 21.06.2017 Svěšeno: 07.07.2017

ikonka (1457.042 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrovém řízení, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 20.06.2017 Svěšeno: 21.07.2017

ikonka (691.011 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2017 na středu 21. 6. 2017

Vyvěšeno: 14.06.2017 Svěšeno: 21.06.2017

ikonka (91.015 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0022, K Vrtilce.

Vyvěšeno: 13.06.2017 Svěšeno: 29.06.2017

ikonka (483.751 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent odboru správního a školství Úřadu městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 13.06.2017 Svěšeno: 13.07.2017

ikonka (238.843 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby, Tramvajová trať Modřany - Libuš.

Vyvěšeno: 12.06.2017 Svěšeno: 28.06.2017

ikonka (1833.181 Kb)
ikonka (1563.35 Kb)
Úřední deska

JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor - Dražební vyhláška - Thi Thanh Huong Luong

Vyvěšeno: 09.06.2017 Svěšeno: 28.07.2017

ikonka (1969.344 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K lukám

Vyvěšeno: 09.06.2017 Svěšeno: 26.06.2017

ikonka (1489.034 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby - Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 08.06.2017 Svěšeno: 26.06.2017

ikonka (21921.58 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - dodávka traktorové sekačky.

Vyvěšeno: 08.06.2017 Svěšeno: 21.06.2017

ikonka (391.067 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Vyvěšeno: 07.06.2017 Svěšeno: 27.06.2017

ikonka (389.451 Kb)
Úřední deska

17 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (7821.231 Kb)
ikonka (5839.006 Kb)
ikonka (4750.362 Kb)
ikonka (3720.671 Kb)
ikonka (450.975 Kb)
Úřední deska

16 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Vedlejší hospodářská činnost

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (100.077 Kb)
Úřední deska

15 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Organizační složky

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (658.502 Kb)
ikonka (614.245 Kb)
Úřední deska

14 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Příspěvkové organizace

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (283.355 Kb)
ikonka (241.205 Kb)
Úřední deska

13 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Inventarizace

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (5112.052 Kb)
Úřední deska

12 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Závazky a pohledávky hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (651.845 Kb)
ikonka (108.681 Kb)
Úřední deska

11 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Přehled pohybu dlouhodobého majetku

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (119.127 Kb)
Úřední deska

10 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Peněžní fondy

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (459.9 Kb)
Úřední deska

9 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Účelová neinvestiční dotace z obdrženého odvodu VHP a JTHZ

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (370.062 Kb)
ikonka (150.545 Kb)
Úřední deska

8 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Investice

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (135.666 Kb)
Úřední deska

7- MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (300.985 Kb)
ikonka (97.545 Kb)
ikonka (531.166 Kb)
ikonka (1517.664 Kb)
Úřední deska

6 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - financování

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (445.073 Kb)
Úřední deska

5 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor výdajů

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (5090.454 Kb)
Úřední deska

4 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor příjmů

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (1140.934 Kb)
Úřední deska

3 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Výkaz Bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (288.677 Kb)
Úřední deska

2 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN 2 - 12 M

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (1434.79 Kb)
Úřední deska

1 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu

Vyvěšeno: 02.06.2017 Svěšeno: 22.06.2017

ikonka (451.804 Kb)
ikonka (318.519 Kb)
ikonka (967.965 Kb)
ikonka (178.386 Kb)
ikonka (162.017 Kb)
Úřední deska

JUDr. Vladimír Plášil, soudní exekutor - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 01.06.2017 Svěšeno: 21.07.2017

ikonka (703.423 Kb)
Úřední deska

Úřad městské části Praha-Libuš, oznámení o uzavření Odboru životního prostředí z technických důvodů ve dnech 8 - 16 června 2017.

Vyvěšeno: 01.06.2017 Svěšeno: 19.06.2017

ikonka (47.184 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí odboru správního a školství ÚMČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 30.05.2017 Svěšeno: 20.06.2017

ikonka (953.158 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení - Stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice Písnice

Vyvěšeno: 29.05.2017 Svěšeno: 15.06.2017

ikonka (1081.193 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem pozemku pro umístění směrového reklamního poutače

Vyvěšeno: 26.05.2017 Svěšeno: 12.06.2017

ikonka (375.336 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí pro stavbu RD při ulici Ostruženská

Vyvěšeno: 24.05.2017 Svěšeno: 12.06.2017

ikonka (3828.752 Kb)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert - Usnesení proti povinnému Katrin Válková

Vyvěšeno: 24.05.2017 Svěšeno: 01.06.2017

ikonka (55.966 Kb)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M. - Dražební vyhláška proti povinnému Ing. Vladimír Souček

Vyvěšeno: 24.05.2017 Svěšeno: 28.06.2017

ikonka (255.055 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Ke lhoteckému lesu v Praze 4 - Libuši

Vyvěšeno: 22.05.2017 Svěšeno: 08.06.2017

ikonka (1048.979 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem bytu 3+1 v objektu MŠ Ke Kašně č.p. 334 v k.ú. Písnice předem známému zájemci

Vyvěšeno: 18.05.2017 Svěšeno: 05.06.2017

ikonka (373.195 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích K Vrtilce, Libušská, Předenická a Miřetická v Praze 4 - Písnici

Vyvěšeno: 18.05.2017 Svěšeno: 05.06.2017

ikonka (1287.432 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně MŠ Mezi Domy, Praha 4 - Písnice

Vyvěšeno: 17.05.2017 Svěšeno: 01.06.2017

ikonka (2065.506 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení a prodloužení platnosti - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0007 - Komunikace Libuš III

Vyvěšeno: 16.05.2017 Svěšeno: 02.06.2017

ikonka (1447.011 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení stavebního řízení - U Metra Libuš

Vyvěšeno: 16.05.2017 Svěšeno: 02.06.2017

ikonka (1322.631 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Dodávka a instalace 2 ks multifunkčních zařízení

Vyvěšeno: 16.05.2017 Svěšeno: 05.06.2017

ikonka (1718.901 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Rekonstrukce střechy ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš

Vyvěšeno: 16.05.2017 Svěšeno: 05.06.2017

ikonka (2116.419 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru životního prostředí a dopravy

Vyvěšeno: 15.05.2017 Svěšeno: 02.06.2017

ikonka (837.235 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Lipovická

Vyvěšeno: 15.05.2017 Svěšeno: 01.06.2017

ikonka (1307.389 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě

Vyvěšeno: 12.05.2017 Svěšeno: 29.06.2017

ikonka (1812.493 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Vyvěšeno: 10.05.2017 Svěšeno: 30.05.2017

ikonka (406.939 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 05.05.2017 Svěšeno: 29.06.2017

ikonka (97.598 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 05.05.2017 Svěšeno: 30.05.2017

ikonka (99.209 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 04.05.2017 Svěšeno: 29.05.2017

ikonka (951.694 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání.

Vyvěšeno: 04.05.2017 Svěšeno: 09.06.2017

ikonka (645.974 Kb)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 03.05.2017 Svěšeno: 09.06.2017

ikonka (190.721 Kb)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha - východ - Usnesení o odročení dražebního jednání.

Vyvěšeno: 02.05.2017 Svěšeno: 01.06.2017

ikonka (114.144 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 02.05.2017 Svěšeno: 19.05.2017

ikonka (86.646 Kb)
Úřední deska

MČ Praha - Šeberov - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/referentka Úřadu městské části Praha - Šeberov.

Vyvěšeno: 02.05.2017 Svěšeno: 15.05.2017

ikonka (265.725 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 28.04.2017 Svěšeno: 29.05.2017

ikonka (229.146 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 28.04.2017 Svěšeno: 29.05.2017

ikonka (234.926 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa finanční účetní Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 27.04.2017 Svěšeno: 18.05.2017

ikonka (258.452 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Veřejná vyhláška.

Vyvěšeno: 27.04.2017 Svěšeno: 15.05.2017

ikonka (98.253 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Dodávka a instalace 2 ks multifunkčního zařízení.

Vyvěšeno: 27.04.2017 Svěšeno: 15.05.2017

ikonka (411.262 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně MŠ Mezi Domy, Praha 4 - Písnice.

Vyvěšeno: 26.04.2017 Svěšeno: 15.05.2017

ikonka (567.224 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2776/00 (2 varianty) a Z 2794/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 25.04.2017 Svěšeno: 23.06.2017

ikonka (302.304 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr pronájmu nemovitého majetku - vymezené prostory v přízemí budovy Klubu Junior

Vyvěšeno: 20.04.2017 Svěšeno: 09.05.2017

ikonka (558.56 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr pronájmu nemovitého majetku - vymezené prostory v přízemí budovy ÚMČ

Vyvěšeno: 20.04.2017 Svěšeno: 09.05.2017

ikonka (626.893 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr pronájmu nemovitého majetku - byt v objektu ZŠ Meteorologická

Vyvěšeno: 20.04.2017 Svěšeno: 09.05.2017

ikonka (372.276 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 18.04.2017 Svěšeno: 05.05.2017

ikonka (1527.516 Kb)
ikonka (4832.954 Kb)
ikonka (4668.768 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení stavebního řízení - RD na pozemcích č.parc. 166/5, 167/4 v k.ú. Písnice

Vyvěšeno: 18.04.2017 Svěšeno: 05.05.2017

ikonka (1119.003 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení - Tramvajová trať Modřany - Libuš

Vyvěšeno: 18.04.2017 Svěšeno: 05.05.2017

ikonka (1583.179 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 12.04.2017 Svěšeno: 11.05.2017

ikonka (89.833 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemností - Lucie Kuchařová.

Vyvěšeno: 12.04.2017 Svěšeno: 28.04.2017

ikonka (80.725 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Jalodvorská, Paběnická, Libušská, Kyjovská a Na Močále v Praze 4 - Libuši a Krči.

Vyvěšeno: 11.04.2017 Svěšeno: 27.04.2017

ikonka (325.418 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 11.04.2017 Svěšeno: 27.04.2017

ikonka (263.638 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení, zahájení územního řízení, Základní stanice mobilní telekomunikační sítě Vodafone Czech Republic, a.s., parc.č. 835/34 v k.ú. Písnice, piř ulici Klenovická,

Vyvěšeno: 11.04.2017 Svěšeno: 27.04.2017

ikonka (323.214 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 11.04.2017 Svěšeno: 12.05.2017

ikonka (91.778 Kb)
Úřední deska

Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí - předání dokumentace vlivů záměru Napojení území STAR a metro D na životní prostředí, v k.ú. Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníku a Dolní Břežany.

Vyvěšeno: 06.04.2017 Svěšeno: 05.05.2017

ikonka (323.238 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace - TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále - dotaz dodavatele č. 1.

Vyvěšeno: 05.04.2017 Svěšeno: 11.04.2017

ikonka (180.997 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích v Praze 4 - Libuši a Písnici.

Vyvěšeno: 05.04.2017 Svěšeno: 21.04.2017

ikonka (918.644 Kb)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha - Východ - Usnesení o odročení dražby.

Vyvěšeno: 05.04.2017 Svěšeno: 28.04.2017

ikonka (120.997 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, rekonstrukce části objektu Libušská č.p. 1, Praha 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 05.04.2017 Svěšeno: 21.04.2017

ikonka (606.291 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Mílová v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 31.03.2017 Svěšeno: 18.04.2017

ikonka (298.302 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Ladislava Coňka v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 31.03.2017 Svěšeno: 18.04.2017

ikonka (261.524 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Dotační program městské části Praha-Libuš na rok 2017 pro poskytování programových dotací

Vyvěšeno: 31.03.2017 Svěšeno: 03.07.2017

ikonka (3082.773 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Lysolaje.

Vyvěšeno: 23.03.2017 Svěšeno: 21.04.2017

ikonka (102.449 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Třeboradice.

Vyvěšeno: 22.03.2017 Svěšeno: 20.04.2017

ikonka (102.347 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2017 na středu 29. 3. 2017

Vyvěšeno: 22.03.2017 Svěšeno: 30.03.2017

ikonka (75.906 Kb)
Úřední deska

JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor - Usnesení o odročení dražby.

Vyvěšeno: 16.03.2017 Svěšeno: 27.04.2017

ikonka (204.307 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor - Usnesení o odročení dražby.

Vyvěšeno: 16.03.2017 Svěšeno: 03.04.2017

ikonka (106.672 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikací.

Vyvěšeno: 16.03.2017 Svěšeno: 03.04.2017

ikonka (2061.986 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikací.

Vyvěšeno: 16.03.2017 Svěšeno: 03.04.2017

ikonka (974.214 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatnění Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017).

Vyvěšeno: 16.03.2017 Svěšeno: 25.04.2017

ikonka (188.234 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha - Libuš, I a II etapa.

Vyvěšeno: 16.03.2017 Svěšeno: 06.04.2017

ikonka (636.974 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat odprodej pozemku parc.č. 11 o výměře 5 m2 a část pozemku parc.č. 12 o výměře 31 m2 oba v k.ú. Libuš, předem známému zájemci panu Hoang Thi Thuy Ngoc.

Vyvěšeno: 16.03.2017 Svěšeno: 03.04.2017

ikonka (94.467 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmou pozemek parc.č. 400/6 v k.ú. Libuš o výměře 343 m2 oddělený z pozemku parc.č. 400/1 k.ú. Libuš dle geometrického plánu číslo 1530-21/2013 předem známým zájemcům panu Tomáši a Vladislavu Drtinovi.

Vyvěšeno: 15.03.2017 Svěšeno: 31.03.2017

ikonka (254.07 Kb)
Úřední deska

MČ Praha - Čakovice - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí odboru životního prostředí a majetkoprávního.

Vyvěšeno: 13.03.2017 Svěšeno: 21.03.2017

ikonka (219.101 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lesu v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 13.03.2017 Svěšeno: 29.03.2017

ikonka (297.838 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti na rok 2017.

Vyvěšeno: 09.03.2017 Svěšeno: 29.03.2017

ikonka (95.294 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha-Libuš na roky 2017-2022.

Vyvěšeno: 09.03.2017 Svěšeno: 29.03.2017

ikonka (57.787 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh Rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2022.

Vyvěšeno: 09.03.2017 Svěšeno: 29.03.2017

ikonka (110.809 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2017.

Vyvěšeno: 09.03.2017 Svěšeno: 29.03.2017

ikonka (128.14 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtu městské části Praha-Libuš na rok 2017

Vyvěšeno: 09.03.2017 Svěšeno: 29.03.2017

ikonka (1874.462 Kb)
Úřední deska

MHMP- Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 Územního pláni sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 07.03.2017 Svěšeno: 26.04.2017

ikonka (214.871 Kb)
Úřední deska

MŠ Praha-Čakovice - Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent, odbor rozvoje a údržby obce, oddělení investiční.

Vyvěšeno: 06.03.2017 Svěšeno: 06.03.2017

ikonka (217.002 Kb)
Úřední deska

MŠ Praha-Čakovice - Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent, odbor bytového hospodářství a správy budov.

Vyvěšeno: 06.03.2017 Svěšeno: 16.03.2017

ikonka (200.779 Kb)
Úřední deska

MŠ Praha-Čakovice - Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí odboru rozvoje a údržby.

Vyvěšeno: 06.03.2017 Svěšeno: 16.03.2017

ikonka (223.028 Kb)
Úřední deska

Městská část Praha 11 - Oznámení o uložení písemnosti, Anbina, s.r.o.

Vyvěšeno: 06.03.2017 Svěšeno: 22.03.2017

ikonka (117.343 Kb)
Úřední deska

Rada MČ Praha-Libuš - vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí místo ředitele/lky příspěvkové organizace, Základní škola Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 03.03.2017 Svěšeno: 10.04.2017

ikonka (217.805 Kb)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha - východ, odročení usnesení o dražbě.

Vyvěšeno: 03.03.2017 Svěšeno: 31.03.2017

ikonka (122.912 Kb)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce

Vyvěšeno: 27.02.2017 Svěšeno: 07.04.2017

ikonka (534.984 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Ladislava Coňka a NN504 v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 23.02.2017 Svěšeno: 13.03.2017

ikonka (283.213 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci NN7064 v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 23.02.2017 Svěšeno: 23.02.2017

ikonka (301.615 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, vypracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na přístavbu garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš v objektu Libušská 81, Praha 4 - Libuš včetně výkazu výměr rozpočtu a inženýrských činností.

Vyvěšeno: 23.02.2017 Svěšeno: 16.03.2017

ikonka (536.943 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, rekonstrukce teras v MŠ Lojovická, Praha 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 23.02.2017 Svěšeno: 10.03.2017

ikonka (522.54 Kb)
Úřední deska

MČ Praha - Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Vyvěšeno: 20.02.2017 Svěšeno: 13.03.2017

ikonka (230.125 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Lenka Piňosová.

Vyvěšeno: 15.02.2017 Svěšeno: 03.03.2017

ikonka (88.89 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o společném jednání a vystavení návrhu. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.

Vyvěšeno: 15.02.2017 Svěšeno: 13.04.2017

ikonka (201.814 Kb)
Úřední deska

JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor, odročení dražby.

Vyvěšeno: 13.02.2017 Svěšeno: 17.03.2017

ikonka (187.81 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - komunikace Mílová v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 10.02.2017 Svěšeno: 27.02.2017

ikonka (277.887 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - komunikace Ladislava Coňka v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 10.02.2017 Svěšeno: 27.02.2017

ikonka (235.855 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat prodej pozemku parc. č. 695 v k,ú. Písnice, obec Praha uvedeného na listu vlastnictví 530 pro k.ú. Písnice, obec Praha

Vyvěšeno: 10.02.2017 Svěšeno: 27.02.2017

ikonka (87.775 Kb)
Úřední deska

Rada MČ Praha - Dolní Chabry - vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha - Dolní Chabry.

Vyvěšeno: 07.02.2017 Svěšeno: 06.03.2017

ikonka (160.577 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - finanční účetní Odboru ekonomického

Vyvěšeno: 07.02.2017 Svěšeno: 13.03.2017

ikonka (867.676 Kb)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha - východ - Usnesení o nařízení dražebního jednání.

Vyvěšeno: 06.02.2017 Svěšeno: 10.03.2017

ikonka (434.75 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Vyvěšeno: 06.02.2017 Svěšeno: 16.03.2017

ikonka (193.16 Kb)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - Výroční zpráva městské části Praha-Libuš zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.

Vyvěšeno: 06.02.2017 Svěšeno: 22.02.2017

ikonka (156.049 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním území městské části Praha 12 a městské části Praha-Libuš na místních komunikacích II, III a IV, spočívající v umístění dopravního značení,

Vyvěšeno: 01.02.2017 Svěšeno: 17.02.2017

ikonka (351.222 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Usnesení, umístění stavby nazvané - Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 01.02.2017 Svěšeno: 17.02.2017

ikonka (414.415 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 01.02.2017 Svěšeno: 22.02.2017

ikonka (386.74 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 01.02.2017 Svěšeno: 22.02.2017

ikonka (385.266 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 01.02.2017 Svěšeno: 22.02.2017

ikonka (385.789 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2017 na středu 8. 2. 2017

Vyvěšeno: 01.02.2017 Svěšeno: 09.02.2017

ikonka (67.769 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Údržba veřejné zeleně v Městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 31.01.2017 Svěšeno: 14.03.2017

ikonka (565.007 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Rozhodnutí o zrušení konání dražby.

Vyvěšeno: 30.01.2017 Svěšeno: 15.02.2017

ikonka (75.461 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Rozhodnutí o zrušení konání dražby.

Vyvěšeno: 30.01.2017 Svěšeno: 15.02.2017

ikonka (73.223 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Rozhodnutí o zrušení konání dražby.

Vyvěšeno: 30.01.2017 Svěšeno: 15.02.2017

ikonka (72.199 Kb)
Úřední deska

Návrh rozpočtové změny č. 8 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2016

Vyvěšeno: 26.01.2017 Svěšeno: 13.02.2017

ikonka (931.364 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad v Praze - Modřanech - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 24.01.2017 Svěšeno: 22.02.2017

ikonka (1214.539 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad v Praze - Modřanech - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 24.01.2017 Svěšeno: 22.02.2017

ikonka (1242.169 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad v Praze - Modřanech - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 24.01.2017 Svěšeno: 22.02.2017

ikonka (1221.175 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Výzva, Vyjádření k podanému odvolání - Ekospol, a.s.

Vyvěšeno: 24.01.2017 Svěšeno: 10.02.2017

ikonka (1402.495 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Vyvěšeno: 16.01.2017 Svěšeno: 31.01.2017

ikonka (89.192 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ - usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 12.01.2017 Svěšeno: 08.03.2017

ikonka (591.699 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská (parkovištěm před úřadem, tj. před objektem č.p. 35/200).

Vyvěšeno: 10.01.2017 Svěšeno: 26.01.2017

ikonka (326.743 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - finanční účetní Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 09.01.2017 Svěšeno: 30.01.2017

ikonka (232.652 Kb)
Úřední deska

HMP - MHMP - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - Tramvajová trať Modřany - Libuš (10/2016)

Vyvěšeno: 06.01.2017 Svěšeno: 23.01.2017

ikonka (7227.948 Kb)
Úřední deska

MČ Prah 12 - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci k uplatnění připomínek nebo námitek - komunikace v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 04.01.2017 Svěšeno: 20.01.2017

ikonka (306.613 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, vyrozumění a výzva k vyjádření - umístění stavby nazvané U Metra Libuš - rezidenční projekt s doplňkovou službou komerční funkcí.

Vyvěšeno: 03.01.2017 Svěšeno: 19.01.2017

ikonka (172.628 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby - Parcelace, komunikace a inženýrské sítě - lokalita K Vrtilce.

Vyvěšeno: 21.12.2016 Svěšeno: 06.01.2017

ikonka (1406.618 Kb)
Úřední deska

JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 21.12.2016 Svěšeno: 09.02.2017

ikonka (533.234 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat výpůjčku části budovy objektu Klubu Junior, ul. Na Okruhu 395/1, Praha 4 o celkové výměře 44 m2.

Vyvěšeno: 19.12.2016 Svěšeno: 04.01.2017

ikonka (212.592 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 7 rozpočtu Městské části Praha-Libuš po rok 2016

Vyvěšeno: 19.12.2016 Svěšeno: 04.01.2017

ikonka (353.109 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - Usnesení o odročení dražebního jednání.

Vyvěšeno: 16.12.2016 Svěšeno: 26.01.2017

ikonka (156.731 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání.

Vyvěšeno: 16.12.2016 Svěšeno: 13.01.2017

ikonka (654.504 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, povolení změny doby platnosti, povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Vyvěšeno: 16.12.2016 Svěšeno: 02.01.2017

ikonka (945.229 Kb)
Úřední deska

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení čís. HMS/52/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách.

Vyvěšeno: 14.12.2016 Svěšeno: 18.01.2017

ikonka (924.229 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Novostavba RD na parc.č. 846/7 v k.ú. Písnice

Vyvěšeno: 13.12.2016 Svěšeno: 30.12.2016

ikonka (5435.245 Kb)
Úřední deska

HMP - MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení

Vyvěšeno: 13.12.2016 Svěšeno: 21.02.2017

ikonka (1115.59 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Usnesení - Ekospol

Vyvěšeno: 13.12.2016 Svěšeno: 30.12.2016

ikonka (1927.82 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Vypracování PD pro spojené územní a stavební řízení na přístavbu garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš v objektu Libušská 81, Praha 4 - Libuš vč. výkazu výměr, položkového rozpočtu a inženýrské činnosti

Vyvěšeno: 13.12.2016 Svěšeno: 30.12.2016

ikonka (1867.181 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informuje občany o otevíracích a úředních hodinách o nadcházejících vánočních prázdninách.

Vyvěšeno: 07.12.2016 Svěšeno: 03.01.2017

ikonka (66.902 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad v Praze - Modřanech - Rozhodnutí o zrušení konání dražby.

Vyvěšeno: 07.12.2016 Svěšeno: 23.12.2016

ikonka (67.862 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích ve správním území MČ Praha 12 na místních komunikacích II,. III. a IV. třídy.

Vyvěšeno: 07.12.2016 Svěšeno: 23.12.2016

ikonka (405.342 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích ve správním území MČ Praha 12 na místních komunikacích II,. III. a IV. třídy.

Vyvěšeno: 07.12.2016 Svěšeno: 23.12.2016

ikonka (334.253 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, změna rozhodnutí o umístění stavby, 26 rodinných domů Písnice.

Vyvěšeno: 06.12.2016 Svěšeno: 22.12.2016

ikonka (777.9 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Usnesení, zastavení řízení, vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 06.12.2016 Svěšeno: 22.12.2016

ikonka (536.612 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním území městské části Praha 12, na místních komunikacích II a III.

Vyvěšeno: 05.12.2016 Svěšeno: 21.12.2016

ikonka (243.672 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat prodej pozemků parc.č. 10/1 o výměře 343 m2, parc.č. 12 o výměře1127 m2, parc.č. 8/1 o výměře 1699 m2, buš předem známém zájemci Bytovému družstvu Libuš.

Vyvěšeno: 05.12.2016 Svěšeno: 21.12.2016

ikonka (96.074 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 02.12.2016 Svěšeno: 19.12.2016

ikonka (277.006 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rada městské části Praha-Libuš - vyhlášení konkurzní řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Meteorologická, , Meteorologická Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 01.12.2016 Svěšeno: 01.02.2017

ikonka (211.949 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, stavební povolení - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0008 - komunikace Písnice.

Vyvěšeno: 30.11.2016 Svěšeno: 16.12.2016

ikonka (1727.404 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad v Praze - Modřanech - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 30.11.2016 Svěšeno: 21.12.2016

ikonka (359.387 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad v Praze - Modřanech - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 30.11.2016 Svěšeno: 21.12.2016

ikonka (366.591 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o změně místa a času zahájení jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš konaného dne 30. 11. 2016 od 18. 30 hodin, Z důvodu doplnění programu o projednávání bodu bytový fondu Písnice se zasedání koná ve školní jídelně ZŠ Meteorologická.

Vyvěšeno: 29.11.2016 Svěšeno: 01.12.2016

ikonka (182.754 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Řeporyje, obec Praha.

Vyvěšeno: 25.11.2016 Svěšeno: 27.12.2016

ikonka (186.763 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Přední kopanina, obec Praha.

Vyvěšeno: 25.11.2016 Svěšeno: 27.12.2016

ikonka (182.898 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2016 na středu 30. 11. 2016

Vyvěšeno: 23.11.2016 Svěšeno: 01.12.2016

ikonka (328.199 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská (parkoviště před úřadem, objekt č.p. 35/200) v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 23.11.2016 Svěšeno: 09.12.2016

ikonka (798.672 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení variantního řešení návrhu celoměstsky významné změny Z 2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území.

Vyvěšeno: 22.11.2016 Svěšeno: 19.01.2017

ikonka (658.997 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 6 rozpočtu Městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 22.11.2016 Svěšeno: 08.12.2016

ikonka (563.179 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 16.11.2016 Svěšeno: 30.11.2016

ikonka (263.396 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, vyrozumění o odvolání a výzva k vyjádření, Stavba č. 42479, obchvatová komunikace Písnice.

Vyvěšeno: 15.11.2016 Svěšeno: 01.12.2016

ikonka (546.013 Kb)
Úřední deska

MHMP - Vyhlášení grantového programu ke zlepšení stavu ŽL hl. m. Prahy pro rok 2017

Vyvěšeno: 15.11.2016 Svěšeno: 21.12.2016

ikonka (5665.979 Kb)
ikonka (5150.756 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností - ve věci povolení změny doby platnosti povolení nakládání s vodami.

Vyvěšeno: 15.11.2016 Svěšeno: 01.12.2016

ikonka (1181.351 Kb)
Úřední deska

Pražská plynárenská, a.s. - Mobilní obchodní kancelář.

Vyvěšeno: 15.11.2016 Svěšeno: 08.06.2017

ikonka (277.317 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1902/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 10.11.2016 Svěšeno: 09.12.2016

ikonka (605.394 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 10.11.2016 Svěšeno: 30.12.2016

ikonka (4873.215 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uzavření ÚMČ Praha-Libuš z technických důvodů pro veřejnost.

Vyvěšeno: 09.11.2016 Svěšeno: 21.11.2016

ikonka (137.458 Kb)
Úřední deska

JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická vyhláška.

Vyvěšeno: 08.11.2016 Svěšeno: 16.12.2016

ikonka (1285.036 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Výletní a K Vrtilce v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 07.11.2016 Svěšeno: 23.11.2016

ikonka (980.154 Kb)
Úřední deska

Ministerstvo životního prostředí - Strategický plán hlavního města Prahy, aktualizace 2016.

Vyvěšeno: 07.11.2016 Svěšeno: 23.11.2016

ikonka (2121.161 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent Odboru správy majetku a investic (OSMI) Úřadu městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 04.11.2016 Svěšeno: 05.12.2016

ikonka (678.131 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 5 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2016

Vyvěšeno: 04.11.2016 Svěšeno: 21.11.2016

ikonka (862.943 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtové změny č. 6 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2016

Vyvěšeno: 04.11.2016 Svěšeno: 21.11.2016

ikonka (673.306 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Stavební úpravy bytové jednotky v budově ZŠ s RVJ Písnice za účelem změny užívání na počítačovou učebnu

Vyvěšeno: 01.11.2016 Svěšeno: 01.12.2016

ikonka (2098.037 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Čakovice - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent investiční výstavby, Odbor rozvoje a údržby obce, oddělení investiční.

Vyvěšeno: 31.10.2016 Svěšeno: 18.11.2016

ikonka (584.439 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 31.10.2016 Svěšeno: 30.11.2016

ikonka (1599.014 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 31.10.2016 Svěšeno: 20.12.2016

ikonka (1607.03 Kb)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba.

Vyvěšeno: 27.10.2016 Svěšeno: 03.01.2017

ikonka (1423.94 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 27.10.2016 Svěšeno: 08.12.2016

ikonka (1599.229 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U bazénu v Praze 4 - Písnice

Vyvěšeno: 26.10.2016 Svěšeno: 11.11.2016

ikonka (793.403 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K lesu v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 26.10.2016 Svěšeno: 11.11.2016

ikonka (820.19 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení o změně povolení k nakládání s vodami - Bytový areál Nový Park - Písnice, Praha-Libuš, dešťová kanalizace s retenčním příkopem.

Vyvěšeno: 26.10.2016 Svěšeno: 11.11.2016

ikonka (566.17 Kb)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat prodej pozemku parc.č. 240 v k.ú. Písncie uvedeného na LV 530 pro k.ú. Libuš, obec Praha

Vyvěšeno: 24.10.2016 Svěšeno: 09.11.2016

ikonka (657.412 Kb)
Úřední deska

Mgr. Hynek Sekyra - Usnesení o dražební vyhlášce o provedení dražby nemovité věci

Vyvěšeno: 24.10.2016 Svěšeno: 22.11.2016

ikonka (1709.44 Kb)
Úřední deska

HMP - MHMP - Odbor ochrany prostředí - Informace - Tramvajová trať Modřany - Libuš (10/2016)

Vyvěšeno: 21.10.2016 Svěšeno: 11.11.2016

ikonka (294.193 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Čakovice - Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - Vedoucí odboru bytového hospodářství a správy budov.

Vyvěšeno: 19.10.2016 Svěšeno: 18.11.2016

ikonka (596.907 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí pro stavbu nazvanou - Novostavba RD parc.č. 846/7 v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 19.10.2016 Svěšeno: 04.11.2016

ikonka (3879.444 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby, U Metra Libuš, residenční projekt s doplňkovou komerční funkcí.

Vyvěšeno: 18.10.2016 Svěšeno: 03.11.2016

ikonka (5695.798 Kb)
Úřední deska

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - Závěr zjišťovacího řízení, Napojení území STAR na metro D.

Vyvěšeno: 17.10.2016 Svěšeno: 02.11.2016

ikonka (4638.991 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent Odboru správy majetku a investic (OSMI) Úřadu městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 17.10.2016 Svěšeno: 22.11.2016

ikonka (634.29 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat odprodej pozemku parc.č. 11 o výměře 5 m², a část pozemku parc.č. 12 o výměře 31 m² oba v k.ú. Libuš se kterým má Městská část Praha-Libuš na základě § 1, zákon číslo 172/1991 Sb., oprávnění nakládat jako vlastník předem známému zájemci panu Františkovi Novákovi, Libušská 37/181, 142 00 Praha 4.

Vyvěšeno: 17.10.2016 Svěšeno: 02.11.2016

ikonka (423.533 Kb)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - Záměr ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů - DE.PO.NA., Praha 4, k.ú. Kunratice (červen 2016) nebude posuzován podle zákona.

Vyvěšeno: 11.10.2016 Svěšeno: 27.10.2016

ikonka (4721.233 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení územního řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby - 26 rodinných domů Písnice.

Vyvěšeno: 11.10.2016 Svěšeno: 27.10.2016

ikonka (866.363 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtové změny č. 5 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2016

Vyvěšeno: 07.10.2016 Svěšeno: 24.10.2016

ikonka (1002.875 Kb)
Úřední deska

Predistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 06.10.2016 Svěšeno: 24.10.2016

ikonka (340.765 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o pokračování územního řízení - Parcelace, komunikace a inženýrské sítě - lokalita K Vrtilce.

Vyvěšeno: 05.10.2016 Svěšeno: 21.10.2016

ikonka (911.697 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Mílová v Praze 4 - Libuši na pozemní komunikaci NN1531 v Praze 4 - Kunraticích.

Vyvěšeno: 05.10.2016 Svěšeno: 21.10.2016

ikonka (891.776 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Ruzyně

Vyvěšeno: 27.09.2016 Svěšeno: 27.10.2016

ikonka (244.039 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci ul. U bazénu v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 21.09.2016 Svěšeno: 07.10.2016

ikonka (980.638 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 4 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2016

Vyvěšeno: 20.09.2016 Svěšeno: 06.10.2016

ikonka (2395.757 Kb)
Úřední deska

Ministerstvo životního prostředí - Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP189K

Vyvěšeno: 16.09.2016 Svěšeno: 03.10.2016

ikonka (570.314 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby, Stavba č. 42479, Obchvatová komunikace Písnice

Vyvěšeno: 16.09.2016 Svěšeno: 03.10.2016

ikonka (456.981 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Meteorologická, U líhní, Šátalská a Zahrádecká v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 16.09.2016 Svěšeno: 03.10.2016

ikonka (800.075 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Přední Kopanina.

Vyvěšeno: 14.09.2016 Svěšeno: 13.10.2016

ikonka (289.944 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Výzva, seznámení s podklady - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0008 - komunikace Písnice, Ke Březině, K vrtilce, Vacovská, K Pomníku, V Kálku.

Vyvěšeno: 14.09.2016 Svěšeno: 30.09.2016

ikonka (1165.783 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci Bavorovská v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 09.09.2016 Svěšeno: 26.09.2016

ikonka (776.512 Kb)
Úřední deska

Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení k záměru napojení území Star na metro D v k.ú. Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníků a Dolní Břežany, doplnění dotčeného území samosprávného celku. Přílohy k nahlédnutí jsou uloženy na Odboru životního prostředí a dopravy Ú MČ Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 09.09.2016 Svěšeno: 26.09.2016

ikonka (927.538 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Novostavba RD na parc. 846/7 v k.ú. Písnice

Vyvěšeno: 08.09.2016 Svěšeno: 26.09.2016

ikonka (1273.32 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2016 na středu 14. 9. 2016

Vyvěšeno: 07.09.2016 Svěšeno: 15.09.2016

ikonka (418.517 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Troja - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - hlavní účetní, rozpočtář/rozpočtářka.

Vyvěšeno: 31.08.2016 Svěšeno: 21.09.2016

ikonka (548.38 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtové změny č. 4 rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2016

Vyvěšeno: 29.08.2016 Svěšeno: 14.09.2016

ikonka (2053.983 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci Na močále v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 24.08.2016 Svěšeno: 09.09.2016

ikonka (754.531 Kb)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 24.08.2016 Svěšeno: 30.09.2016

ikonka (1599.174 Kb)
Úřední deska

Eurodražby.cz - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby.

Vyvěšeno: 24.08.2016 Svěšeno: 09.09.2016

ikonka (1592.547 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby na přístavbu venkovního vstupního schodiště, parc.č. 405/2 v k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 24.08.2016 Svěšeno: 09.09.2016

ikonka (3106.61 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Řeporyje.

Vyvěšeno: 24.08.2016 Svěšeno: 22.09.2016

ikonka (295.794 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 23.08.2016 Svěšeno: 03.10.2016

ikonka (764.343 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zpětném umístění ekonomického odboru v budově Ú MČ Praha-Libuš v ulici Libušská č.p. 35.

Vyvěšeno: 22.08.2016 Svěšeno: 07.09.2016

ikonka (134.19 Kb)
Úřední deska

MHMP - Pravidla grantového řízení pro Celoměstské programy podpory vzdělání na území hlavního města Prahy pro rok 2017.

Vyvěšeno: 19.08.2016 Svěšeno: 10.10.2016

ikonka (5055.016 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent Odboru správy majetku a investic (OSMI) Úřadu městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 18.08.2016 Svěšeno: 16.09.2016

ikonka (666.242 Kb)
Úřední deska

Městský úřad Duchcov - Opravné rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností - Rekonstrukce chodníků město Duchcov, 1. etapa.

Vyvěšeno: 18.08.2016 Svěšeno: 05.09.2016

ikonka (810.387 Kb)
Úřední deska

Městský úřad Duchcov - Oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci stavby - Rekonstrukce chodníků město Duchkov, 1. etapa.

Vyvěšeno: 12.08.2016 Svěšeno: 29.08.2016

ikonka (673.604 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Vyvěšeno: 12.08.2016 Svěšeno: 25.08.2016

ikonka (249.307 Kb)
ikonka (252.359 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Výletní v Praze 4.

Vyvěšeno: 08.08.2016 Svěšeno: 24.08.2016

ikonka (1158.923 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Hoštická, Ke Březině, Putimská, K Vrtilce, Zátoňská a Těšovická

Vyvěšeno: 08.08.2016 Svěšeno: 24.08.2016

ikonka (1348.416 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Betáňská, Na Musilech, Klokotská, K Lukám a Mílová v Praze 4 - Libuši a na pozemní komunikaci NN1531 v Praze 4 - Kunraticích

Vyvěšeno: 04.08.2016 Svěšeno: 22.08.2016

ikonka (1775.95 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Brunelova

Vyvěšeno: 02.08.2016 Svěšeno: 19.08.2016

ikonka (1726.842 Kb)
Úřední deska

HMP - MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00

Vyvěšeno: 28.07.2016 Svěšeno: 09.09.2016

ikonka (925.204 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení - Hercesa - BD Novodvorská Praha-Libuš

Vyvěšeno: 28.07.2016 Svěšeno: 29.08.2016

ikonka (4364.199 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - hlavní účetní

Vyvěšeno: 27.07.2016 Svěšeno: 16.08.2016

ikonka (668.369 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - sociální pracovník

Vyvěšeno: 27.07.2016 Svěšeno: 31.08.2016

ikonka (837.781 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12- Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - ul. U Pejřárny

Vyvěšeno: 27.07.2016 Svěšeno: 15.08.2016

ikonka (1147.505 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, dodatečné povolení - Přístavba, nástavba a stavební úprava se změnou užívání objektu B 13, v areálu společnosti Saparia, Praha, Písnice.

Vyvěšeno: 22.07.2016 Svěšeno: 08.08.2016

ikonka (2943.255 Kb)
Úřední deska

MHMP - Informace o obdržení oznámení záměru - Zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů - DE.PO,NA, Praha 4, k.ú. Kunratice (červen 2016).

Vyvěšeno: 22.07.2016 Svěšeno: 08.08.2016

ikonka (223.857 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání úprav vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 22.07.2016 Svěšeno: 08.08.2016

ikonka (713.281 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informace o uzavření Odboru životního prostředí a dopravy dne 27. 7. 2016.

Vyvěšeno: 20.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (134.903 Kb)
Úřední deska

JUDr. Markéta Havlíková, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 20.07.2016 Svěšeno: 05.08.2016

ikonka (1679.347 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečná tabulka projektů doporučených k poskytnutí dotace.

Vyvěšeno: 20.07.2016 Svěšeno: 05.08.2016

ikonka (187.523 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na močále v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 15.07.2016 Svěšeno: 01.08.2016

ikonka (748.495 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U zahrádkářské kolonie v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 15.07.2016 Svěšeno: 01.08.2016

ikonka (761.121 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ke březině v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 15.07.2016 Svěšeno: 01.08.2016

ikonka (845.609 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Okruhu v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 15.07.2016 Svěšeno: 01.08.2016

ikonka (1740.844 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 13.07.2016 Svěšeno: 29.07.2016

ikonka (977.666 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o přemístění Ekonomického odboru do zasedací místnosti Libušská č.p. 1, vchod vedle objektu České pošty.

Vyvěšeno: 13.07.2016 Svěšeno: 29.07.2016

ikonka (165.197 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Vedlejší hospodářská činnost.

Vyvěšeno: 12.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (227.747 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Organizační složky.

Vyvěšeno: 12.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (708.862 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Příspěvkové organizace.

Vyvěšeno: 12.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (920.922 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyvěšeno: 12.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (6319.017 Kb)
ikonka (5530.217 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Závazky a pohledávky.

Vyvěšeno: 12.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (758.111 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Inventarizace.

Vyvěšeno: 12.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (3124.066 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Čerpání účelové neinvestiční dotace z obdrženého obvodu VHP a JTHZ.

Vyvěšeno: 12.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (776.817 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Čerpání kapitálových prostředků.

Vyvěšeno: 12.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (459.248 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Přehled o pohybu dlouhodobého majetku.

Vyvěšeno: 12.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (304.408 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Peněžní fondy.

Vyvěšeno: 12.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (302.747 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Finanční vypořádání.

Vyvěšeno: 12.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (1515.492 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Rozbor výdajů.

Vyvěšeno: 12.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (1676.183 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Rozbor příjmů a financování.

Vyvěšeno: 12.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (570.276 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Bilance příjmů a výdajů.

Vyvěšeno: 12.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (706.833 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Výkaz FIN 2 - 12 M.

Vyvěšeno: 12.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (3792.976 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Výkaz zisku a ztráty

Vyvěšeno: 12.07.2016 Svěšeno: 28.07.2016

ikonka (1939.566 Kb)
ikonka (3554.269 Kb)
Úřední deska

MČ Praha - Dolní Chabry - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa hlavní účetní/rozpočtář.

Vyvěšeno: 11.07.2016 Svěšeno: 01.09.2016

ikonka (731.164 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Dooznámení o zahájení stavebního řízení, Stavba č. 0088, TV Libuš, etapa 0008 - komunikace Písnice.

Vyvěšeno: 07.07.2016 Svěšeno: 25.07.2016

ikonka (1423.362 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení územního řízení, rozhodnutí o umístění stavby pro záměr zvaný U Metra Libuš.

Vyvěšeno: 04.07.2016 Svěšeno: 20.07.2016

ikonka (1052.167 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 2 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2016.

Vyvěšeno: 04.07.2016 Svěšeno: 20.07.2016

ikonka (988.129 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 3 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2016.

Vyvěšeno: 04.07.2016 Svěšeno: 20.07.2016

ikonka (2271.868 Kb)
Úřední deska

JUDr. Pavel Štrbík - Oznámení o konání opakované veřejné dobrovolné dražby samostatné č. 1221/2016.

Vyvěšeno: 04.07.2016 Svěšeno: 20.07.2016

ikonka (1826.697 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 04.07.2016 Svěšeno: 20.07.2016

ikonka (953.087 Kb)
Úřední deska

Mgr. Zuzana Sobíšková - Exekuční příkaz - Nguyen Tuan Doanh.

Vyvěšeno: 29.06.2016 Svěšeno: 15.07.2016

ikonka (543.188 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, prodloužení platnosti stavebního povolení - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0010, Komunikace Libušská - část B, Okružní křižovatka Libušská - Kunratická spojka.

Vyvěšeno: 24.06.2016 Svěšeno: 11.07.2016

ikonka (1861.578 Kb)
Úřední deska

JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 23.06.2016 Svěšeno: 07.09.2016

ikonka (1728.855 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání a program 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na 29. 6. 2016

Vyvěšeno: 22.06.2016 Svěšeno: 30.06.2016

ikonka (256.681 Kb)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7 - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 21.06.2016 Svěšeno: 05.08.2016

ikonka (1531.071 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečná tabulka podpořených projektů Dotačního programu na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš v roce 2016.

Vyvěšeno: 16.06.2016 Svěšeno: 04.07.2016

ikonka (1413.021 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 5, 13/1 a 974 v k.ú. Písnice, obec Praha předem známému zájemci společnosti HANAJ s.r.o.

Vyvěšeno: 15.06.2016 Svěšeno: 01.07.2016

ikonka (272.651 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci Na Domovině, Dobronická, K Lukám NN3146 a NN 1525 v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 15.06.2016 Svěšeno: 01.07.2016

ikonka (1422.552 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem pozemků k zemědělskému obhospodařování v k.ú. Písnice, Obec Praha.

Vyvěšeno: 15.06.2016 Svěšeno: 01.07.2016

ikonka (3338.944 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Mirotická a Zbudovská v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 14.06.2016 Svěšeno: 30.06.2016

ikonka (981.469 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtové změny č. 2 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2016

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (1111.074 Kb)
Úřední deska

1 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (1184.05 Kb)
ikonka (816.209 Kb)
ikonka (2868.949 Kb)
ikonka (443.854 Kb)
ikonka (403.972 Kb)
Úřední deska

2 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Rozbor hospodaření 2015 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN 2 - 12 M

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (3904.562 Kb)
Úřední deska

3 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Výkaz Bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (831.027 Kb)
Úřední deska

4 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Rozbor příjmů a financování

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (662.66 Kb)
Úřední deska

5 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Rozbor výdajů

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (1971.33 Kb)
Úřední deska

6 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Finanční vypořádání

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (411.096 Kb)
ikonka (470.98 Kb)
Úřední deska

7- MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Peněžní fondy

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (346.769 Kb)
Úřední deska

8 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Přehled o pohybu dlouhodobého majetku

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (292.873 Kb)
Úřední deska

9 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Kapitálové prostředky

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (463.746 Kb)
Úřední deska

10 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Účelová neinvestiční dotace z obdrženého odvodu VHP a JTHZ

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (781.351 Kb)
Úřední deska

11 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Inventarizace

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (3441.555 Kb)
Úřední deska

12 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Závazky a pohledávky hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (757.575 Kb)
Úřední deska

13 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (5751.039 Kb)
ikonka (5038.422 Kb)
Úřední deska

14 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet - Příspěvkové organizace

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (1231.264 Kb)
Úřední deska

15 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Organizační složky

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (659.946 Kb)
Úřední deska

16 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Vedlejší hospodářská činnost

Vyvěšeno: 13.06.2016 Svěšeno: 29.06.2016

ikonka (229.181 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr využití pozemků nebo jejich částí dle přílohy číslo 1 uvedeny na LV 849 pro k.ú. Libuš, obec Praha na LV 530 v k.ú. Písnice, obec Praha. 1. Pro trvalé stavby se samostatným účelovým určením - pražského metra trasy D. 2. Pro uložení věcných břemen na kabelová vedení v souvislosti se stavbou metra trasy D. 3. Dočasnou výpůjčku pozemků po dobu stavby metra D.

Vyvěšeno: 06.06.2016 Svěšeno: 22.06.2016

ikonka (310.302 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Ruzyně

Vyvěšeno: 06.06.2016 Svěšeno: 07.07.2016

ikonka (294.161 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Ke březině v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 02.06.2016 Svěšeno: 20.06.2016

ikonka (765.706 Kb)
Úřední deska

MHMP - Informace o obdržení oznámení záměru - Tramvajová trať Modřany - Libuš.

Vyvěšeno: 27.05.2016 Svěšeno: 16.06.2016

ikonka (240.014 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informace o možnosti podání žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městské části Praha-Libuš organizacím zajišťující sportovní činnost mládeže.

Vyvěšeno: 27.05.2016 Svěšeno: 13.06.2016

ikonka (414.836 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha - Libuš, I a II etapa.

Vyvěšeno: 27.05.2016 Svěšeno: 15.06.2016

ikonka (1600.385 Kb)
Úřední deska

MČ Praha - Řeporyje - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice investiční referent/referentka v odboru hospodářsko-správním Úřadu MČ Praha - Řeporyje.

Vyvěšeno: 24.05.2016 Svěšeno: 13.06.2016

ikonka (1006.241 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0010, komunikace Libušská - část B, Okružní křižovatka Libušská - Kunratická spojka.

Vyvěšeno: 23.05.2016 Svěšeno: 08.06.2016

ikonka (1467.863 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr prodloužit a rozšířit pronájem pozemku parc.č. 853/2 a 853/3 oba v k.ú. Libuš předem známému zájemci - Lukostřelecký klub CERE.

Vyvěšeno: 20.05.2016 Svěšeno: 06.06.2016

ikonka (563.561 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - Přístavba, nástavba a stavební úpravy se změnou užívání objektu B13, v areálu společnosti Saparia, Praha - Písnice.

Vyvěšeno: 19.05.2016 Svěšeno: 17.06.2016

ikonka (1818.541 Kb)
Úřední deska

Pražská Plynárenská, a.s. - Mobilní obchodní kancelář, termíny přistavení.

Vyvěšeno: 18.05.2016 Svěšeno: 09.12.2016

ikonka (290.236 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení územního řízení - Parcelace, komunikace a inženýrské sítě - lokalita K Vrtilce.

Vyvěšeno: 16.05.2016 Svěšeno: 01.06.2016

ikonka (932.728 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Horní Počernice.

Vyvěšeno: 13.05.2016 Svěšeno: 13.06.2016

ikonka (182.027 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Novodvorská a Smotlachova v Praze 4 - Libuši a Kamýku.

Vyvěšeno: 12.05.2016 Svěšeno: 30.05.2016

ikonka (760.22 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Meteorologická, Skalská, Mašovická, Jirčanská, Na šejdru, Na šejdrem a Zahrádecká v Praze 4 - Libuši, spočívající v umístění přechodného dopravního značení dle přiložené dokumentace.

Vyvěšeno: 11.05.2016 Svěšeno: 27.05.2016

ikonka (1263.131 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr nakládání s nemovitým majetkem, se kterým má Městská část Praha-Libuš na základě § 1, zákona číslo 172/1991 Sb., oprávnění nakládat jako vlastník objektu č.p. 100 ulice Ke Kašně, Praha 4, na pozemku parc.č. 782 o výměře 232 m2, zastavěná plocha a pozemku parc.č. 783 o výměře 350 m2, zahrada, vše v k.ú. Písnice, obec Praha, uvedených na LV 530 pro k.ú. Písnice, obec Praha a to změny smluvních podmínek stávajícímu nájemci firmě Pragomedika s.r.o., spočívající ve změně doby nájmu na dobu určitou 10 let.

Vyvěšeno: 11.05.2016 Svěšeno: 27.05.2016

ikonka (299.251 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 910/81 v k.ú. Písnice za účelem umístění kontejneru na sběr textilu v ul. Na Okruhu

Vyvěšeno: 06.05.2016 Svěšeno: 23.05.2016

ikonka (1901.751 Kb)
Úřední deska

JUDr. Pavel Štrblík -- Dražební vyhláška č. 1206/2016

Vyvěšeno: 05.05.2016 Svěšeno: 09.06.2016

ikonka (2347.011 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr na pronájem nemovitého majetku - byt 2+1 v objektu MŠ Lojovická 557

Vyvěšeno: 04.05.2016 Svěšeno: 20.05.2016

ikonka (348.397 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr na pronájem nemovitého majetku - byt 3+1 v objektu ZŠ Meteorologická

Vyvěšeno: 04.05.2016 Svěšeno: 20.05.2016

ikonka (353.462 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Koordinátor/ka projektu Zdravé město, implementace Místní agendy 21 a realizace komunitních akcí Odboru kancelář tajemníka (OKT), Úřadu městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 03.05.2016 Svěšeno: 24.05.2016

ikonka (625.981 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Novodvorská.

Vyvěšeno: 03.05.2016 Svěšeno: 19.05.2016

ikonka (298.482 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Smotlachova.

Vyvěšeno: 03.05.2016 Svěšeno: 19.05.2016

ikonka (302.961 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 03.05.2016 Svěšeno: 30.06.2016

ikonka (1729.192 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Praha 1 - Veřejná vyhláška, zpřístupnění k nahlédnutí - daň z nemovitých věcí na rok 2016.

Vyvěšeno: 28.04.2016 Svěšeno: 31.05.2016

ikonka (460.26 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Novému sídlišti v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 27.04.2016 Svěšeno: 13.05.2016

ikonka (1012.119 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého rozsahu - Výměna a zateplení střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu Klubu Junior

Vyvěšeno: 26.04.2016 Svěšeno: 16.05.2016

ikonka (1909.407 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Brno-Město - Mgr. Jaroslav Homola - Dražební vyhláška proti povinnému Zahálková Hana

Vyvěšeno: 26.04.2016 Svěšeno: 15.06.2016

ikonka (1713.136 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Hloubětín

Vyvěšeno: 26.04.2016 Svěšeno: 26.05.2016

ikonka (252.041 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr, změny smluvních podmínek spočívajících ve zvýšení ceny za pronájem bytu, se kterým má Městská část Praha-Libuš na základě § 1, zákona číslo 172/1991 Sb., o oprávnění nakládat jako vlastník a to bytu 2+1, o celkové ploše 61, 10 m2, v objektu MŠ K Lukám 664, k.ú. Praha-Libuš, obec Praha, LV 849 předem známému zájemci (stávající nájemník) paní Marii Coufalové, K Lukám 664, 142 00 Praha 4.

Vyvěšeno: 25.04.2016 Svěšeno: 11.05.2016

ikonka (544.8 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 20.04.2016 Svěšeno: 06.05.2016

ikonka (280.18 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 20.04.2016 Svěšeno: 06.05.2016

ikonka (306.443 Kb)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, Exekutorský úřad Praha 7 - Exekuční příkaz.

Vyvěšeno: 20.04.2016 Svěšeno: 19.05.2016

ikonka (492.903 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, stavební úpravy a změny užívání stavby objektu B 10 v areálu SAPARIA Praha, Písnice.

Vyvěšeno: 18.04.2016 Svěšeno: 17.05.2016

ikonka (2844.021 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravu provozu na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Libuš, spočívající v odstranění stávajícího svislého dopravního značení č. B20a.

Vyvěšeno: 15.04.2016 Svěšeno: 02.05.2016

ikonka (936.262 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor - kancelář včetně příslušenství o výměře 26/98 m2 v objektu č.p. 1 Libuš, ulice Libušská, 142 00 Praha 4 na pozemku parc.č. 466 k.ú. Libuš. Zveřejňuje záměr pronájmu 2 mobilní Unimo buňky umístěných u objektu č.p. 1 Libuš, na pozemku parc.č. 466 k.ú. Libuš, vše obec Praha předem známému zájemci Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů.

Vyvěšeno: 13.04.2016 Svěšeno: 29.04.2016

ikonka (703.118 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Koordinátor/ka projektu Zdravé město, implementace Místní agendy 21 a realizace komunitních akcí Odboru kancelář tajemníka (OKT), Úřadu městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 12.04.2016 Svěšeno: 02.05.2016

ikonka (1307.807 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Libuši spočívající ve vyznačení vodorovného dopravního značení č. V12a.

Vyvěšeno: 11.04.2016 Svěšeno: 27.04.2016

ikonka (1596.694 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, dodatečné povolení stavby opěrné zdi, parc.č. 841/3 a 842/ 1 v k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 11.04.2016 Svěšeno: 27.04.2016

ikonka (1243.221 Kb)
Úřední deska

Úprava schváleného rozpočtu Městské části Praha-Libuš na rok 2016

Vyvěšeno: 11.04.2016 Svěšeno: 27.04.2016

ikonka (2310.806 Kb)
Úřední deska

Úprava schváleného rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2021

Vyvěšeno: 11.04.2016 Svěšeno: 27.04.2016

ikonka (384.957 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 1 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2016

Vyvěšeno: 11.04.2016 Svěšeno: 27.04.2016

ikonka (450.97 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 6 pro rok 2015

Vyvěšeno: 11.04.2016 Svěšeno: 27.04.2016

ikonka (322.886 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení předběžných informací a odůvodnění k veřejné zakázky - Výstavba nové hasičské zbrojnice pro SDH Písnice.

Vyvěšeno: 11.04.2016 Svěšeno: 30.12.2016

ikonka (2674.033 Kb)
Úřední deska

Zveřejňuje záměr pronájmu nemovitého majetku, se kterým má Městská část Praha-Libuš oprávnění nakládat jako vlastní a to vymezených prostor o celkové ploše 58, 23 m2 v přízemí v budově ÚMČ, K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 08.04.2016 Svěšeno: 25.04.2016

ikonka (465.934 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmu nemovitého majetku, se kterým má Městská část Praha-Libuš oprávnění nakládat jako vlastní a to vymezených prostor o celkové ploše 44,12 m2 v přízemí v dubově Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 - Písnice.

Vyvěšeno: 08.04.2016 Svěšeno: 25.04.2016

ikonka (426.444 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost, Jiří Sochan, Karel Munro.

Vyvěšeno: 08.04.2016 Svěšeno: 25.04.2016

ikonka (332.114 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Dotační program na rok 2016, podpora sociálních služeb na území MČ Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 07.04.2016 Svěšeno: 12.07.2016

ikonka (4718.59 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rekonstrukce hygienického zázemí v Základní škole s RVJ v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 06.04.2016 Svěšeno: 25.04.2016

ikonka (1619.614 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Jirčanská, Za větrem, K Novému sídlišti, Mašovická a Meteorologická v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 31.03.2016 Svěšeno: 18.04.2016

ikonka (1056.162 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Mirotická v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 31.03.2016 Svěšeno: 18.04.2016

ikonka (1000.454 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání a program 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na 6. 4. 2016

Vyvěšeno: 30.03.2016 Svěšeno: 07.04.2016

ikonka (289.855 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Kbely.

Vyvěšeno: 29.03.2016 Svěšeno: 27.04.2016

ikonka (196.699 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - informace, rozhodnutí o umístění stavby pro záměr zvaný Stavba č. 42479, Obchvatová komunikace Písnice, původně zvaný Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0012, obchvatová komunikace.

Vyvěšeno: 29.03.2016 Svěšeno: 27.04.2016

ikonka (2939.315 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - Stavba č. 42479, Obchvatová komunikace Písnice (původně nazvané Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0012, Obchvatová komunikace.

Vyvěšeno: 29.03.2016 Svěšeno: 27.04.2016

ikonka (2505.891 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o vydání upravené změny Z - 1620/07 (na územní MČ Praha Šeberov) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 29.03.2016 Svěšeno: 27.04.2016

ikonka (696.626 Kb)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 23.03.2016 Svěšeno: 01.06.2016

ikonka (1642.943 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat výpůjčku části budovy objektu Klubu Junior ulice Na Okruhu 395/1, Praha 4, ve 2. NP včetně vstupu v 1. NP a buňky umístěné v 1. NP v atriu budovy vše o celkové výměře 177 m2 dle přiloženého situačního plánku, který je uveden na LV 530 k.ú Písnice, Obec Praha má Městská část Praha-Libuš oprávnění nakládat jako vlastník pro Rodinné centrum Kuřátko.

Vyvěšeno: 23.03.2016 Svěšeno: 08.04.2016

ikonka (672.31 Kb)
Úřední deska

MHMP - Odbor ochrany prostředí informuje o obdržení oznámení záměru zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů - DE.PO.NA, Praha 4 - Pramenná.

Vyvěšeno: 23.03.2016 Svěšeno: 08.04.2016

ikonka (208.53 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti pro pana Marka Šimůnka

Vyvěšeno: 18.03.2016 Svěšeno: 04.04.2016

ikonka (293.928 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti pro pana Jana Šimůnka

Vyvěšeno: 18.03.2016 Svěšeno: 04.04.2016

ikonka (291.967 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích v Praze 4 - Libuši a Písnici.

Vyvěšeno: 21.03.2016 Svěšeno: 06.04.2016

ikonka (872.575 Kb)
ikonka (2526.49 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na komunikacích v Praze 4 - Modřanech, Kamýku, Libuši a Písnici.

Vyvěšeno: 21.03.2016 Svěšeno: 06.04.2016

ikonka (1069.285 Kb)
ikonka (6782.629 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti pro Irenu Šimůnkovou

Vyvěšeno: 18.03.2016 Svěšeno: 04.04.2016

ikonka (304.91 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtové změny č. 1 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2016

Vyvěšeno: 17.03.2016 Svěšeno: 05.04.2016

ikonka (514.123 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh úpravy schváleného rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2021

Vyvěšeno: 17.03.2016 Svěšeno: 05.04.2016

ikonka (502.537 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh úpravy schváleného rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2016

Vyvěšeno: 17.03.2016 Svěšeno: 05.04.2016

ikonka (2899.904 Kb)
Úřední deska

JUDr. Milan Suchánek, Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba.

Vyvěšeno: 14.03.2016 Svěšeno: 17.05.2016

ikonka (1884.269 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lesu v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 14.03.2016 Svěšeno: 30.03.2016

ikonka (820.857 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - spočívající v odstranění stávajícího svislého dopravního značení č. B20a, ul. Libušská v Praze 4 - Písnici

Vyvěšeno: 09.03.2016 Svěšeno: 25.03.2016

ikonka (793.897 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Na Domovině, Dobronická, K Lukám NN3146 a NN1525 v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 09.03.2016 Svěšeno: 25.03.2016

ikonka (1789.84 Kb)
Úřední deska

JUDr. Juraj Podkonický - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 09.03.2016 Svěšeno: 20.04.2016

ikonka (675.55 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, dodatečné povolení stavby opěrné zdi, parc.č. 841/3 a 842/1 v k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 03.03.2016 Svěšeno: 21.03.2016

ikonka (601.014 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci spočívající ve vyznačení vodorovného dopravního značení č. V12a na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 03.03.2016 Svěšeno: 21.03.2016

ikonka (1515.833 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci Ladislava Coňka a NN504 v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 03.03.2016 Svěšeno: 21.03.2016

ikonka (912.381 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci V Zákopech v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 03.03.2016 Svěšeno: 21.03.2016

ikonka (928.851 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích Husařská, Drůbežářská, V Koutě a Burianova v Praze 4 - Libuši.

Vyvěšeno: 03.03.2016 Svěšeno: 21.03.2016

ikonka (1483.545 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Horní Počernice.

Vyvěšeno: 01.03.2016 Svěšeno: 30.03.2016

ikonka (289.44 Kb)
Úřední deska

JUDr. Pavel Štrbík - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 01.03.2016 Svěšeno: 08.04.2016

ikonka (1895.027 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 01.03.2016 Svěšeno: 17.03.2016

ikonka (236.895 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích - K Lukám, Na Domovině, U Bazénu, Zbudovská, Mirotická, V Rohu.

Vyvěšeno: 26.02.2016 Svěšeno: 07.03.2016

ikonka (2665.907 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích ul. Ke Kurtům, Libušská (Dobronická - Meteorologická), Mezi Domy, Na Okruhu, U bazénu, Výletní, Zahrádecká.

Vyvěšeno: 26.02.2016 Svěšeno: 07.03.2016

ikonka (927.433 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, ul. Mirotická v Praze 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 25.02.2016 Svěšeno: 14.03.2016

ikonka (822.304 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Vyhlašuje programy na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní agenda MA 21 na rok 2016.

Vyvěšeno: 24.02.2016 Svěšeno: 27.05.2016

ikonka (742.311 Kb)
ikonka (3428.234 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výroční zpráva zveřejněna podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015.

Vyvěšeno: 24.02.2016 Svěšeno: 11.03.2016

ikonka (485.144 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - Stavební úpravy a změny užívání a změny užívání objektu B 10 v areálu Saparia, Praha - Písnice, parc.č. 906/1 k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 23.02.2016 Svěšeno: 23.03.2016

ikonka (2293.668 Kb)
Úřední deska

HMP-MHMP-Odbor územního rozvoje - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny Z3016/00

Vyvěšeno: 18.02.2016 Svěšeno: 30.03.2016

ikonka (801.332 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru prodat a směnit pozemky parc.č. 59/15, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19, 59/20 vše v k.ú. Libuš, obec Praha

Vyvěšeno: 15.02.2016 Svěšeno: 03.03.2016

ikonka (2681.199 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny III - Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Vyvěšeno: 11.02.2016 Svěšeno: 30.03.2016

ikonka (587.179 Kb)
Úřední deska

JUDr. Juraj Podkonický, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 11.02.2016 Svěšeno: 16.03.2016

ikonka (679.937 Kb)
Úřední deska

MHMP, Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z - 1908/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 10.02.2016 Svěšeno: 11.04.2016

ikonka (603.964 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2021

Vyvěšeno: 08.02.2016 Svěšeno: 24.02.2016

ikonka (397.869 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Schválený rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2016

Vyvěšeno: 08.02.2016 Svěšeno: 24.02.2016

ikonka (2983.485 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 5 v roce 2015

Vyvěšeno: 08.02.2016 Svěšeno: 24.02.2016

ikonka (882.16 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Vyhlášení dotačního programu na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 05.02.2016 Svěšeno: 06.05.2016

ikonka (443.335 Kb)
ikonka (4248.557 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr prodloužit nájem nebytových prostor v objektu č.p. 317, K Vrtilce, 142 00 Praha 4 - Písnice, na pozemku parc.č. 289/4 k.ú. Písnice a pozemek parc.č. 289/1 k.ú. Písnice o výměře 575 m2 181, Praha 4. Předem známému zájemci - společnosti EMAP spol. s.r.o., se sídlem K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 - Písnice.

Vyvěšeno: 03.02.2016 Svěšeno: 19.02.2016

ikonka (553.945 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci V Rohu v Praze 4 - Písnici

Vyvěšeno: 29.01.2016 Svěšeno: 15.02.2016

ikonka (1036.25 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci V Zákopech v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 29.01.2016 Svěšeno: 15.02.2016

ikonka (1120.709 Kb)
Úřední deska

Česká telekomunikační infrastruktura - upozornění o možnosti vyžádání si vyjádření o existenci nadzemních a podzemních sítí.

Vyvěšeno: 28.01.2016 Svěšeno: 15.02.2016

ikonka (242.88 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny III - Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Vyvěšeno: 28.01.2016 Svěšeno: 29.03.2016

ikonka (623.152 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání a program 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na 3. 2. 2016

Vyvěšeno: 27.01.2016 Svěšeno: 04.02.2016

ikonka (296.638 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - zveřejňuje záměr vypůjčit nebytové prostory předem známému zájemci - Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, nebytové prostory se nacházejí v budově č.p. 81, ulice Libušská, Praha 4

Vyvěšeno: 29.12.2015 Svěšeno: 14.01.2016

ikonka (807.396 Kb)
Úřední deska

JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 25.01.2016 Svěšeno: 21.03.2016

ikonka (1687.909 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní místa - referent Odboru správy majetku a investic (OSMI), Úřadu městské části Praha-Libuš

Vyvěšeno: 19.01.2016 Svěšeno: 15.02.2016

ikonka (677.502 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú Točná obce Praha.

Vyvěšeno: 18.01.2016 Svěšeno: 16.02.2016

ikonka (221.66 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Ke Kašně Praha 4 - Písnice, instalace zpomalovacího prahu talířového typu .

Vyvěšeno: 18.01.2016 Svěšeno: 03.02.2016

ikonka (937.293 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 5 v roce 2015.

Vyvěšeno: 18.01.2016 Svěšeno: 03.02.2016

ikonka (706.615 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2021.

Vyvěšeno: 18.01.2016 Svěšeno: 03.02.2016

ikonka (579.952 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2016.

Vyvěšeno: 18.01.2016 Svěšeno: 03.02.2016

ikonka (2290.461 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor - Usnesení - odročení dražební vyhlášky na neurčito.

Vyvěšeno: 15.01.2016 Svěšeno: 01.02.2016

ikonka (330.655 Kb)
Úřední deska

JUDr. Juraj Podkonický, soudní exekutor - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 13.01.2016 Svěšeno: 17.02.2016

ikonka (653.517 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Hloubětín.

Vyvěšeno: 13.01.2016 Svěšeno: 11.02.2016

ikonka (279.898 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 08.01.2016 Svěšeno: 26.01.2016

ikonka (297.007 Kb)
ikonka (305.033 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - informuje o uzavření Ú MČ Praha-Libuš z technických důvodů dne 14. 1. 2015, budova Libušská 35/200.

Vyvěšeno: 07.01.2016 Svěšeno: 15.01.2016

ikonka (129.117 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 06.01.2016 Svěšeno: 25.01.2016

ikonka (399.628 Kb)
ikonka (391.409 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmu nemovitého majetku, se kterým má Městská část Praha-libuš na základě § 1, zákona číslo 172/1991 Sb., oprávnění nakládat jako vlastník a to sportoviště Klokotská č.p. 1033/1 na pozemcích prac.č. 557/118 a 557/110 k.ú. Libuš, obec Praha uvedenými na LV 849 předem známému zájemci Základní škole Wonderland Academy s.r.o., U Školky 880, Praha 4 - Šeberov na dobu neurčitou v rozsahu 2 hod/týdně.

Vyvěšeno: 06.01.2016 Svěšeno: 22.01.2016

ikonka (346.596 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat vstup a zábor pozemků parc.č. 114/3, 114/4, 990/8 všechny v k.ú. Písnice, obec Praha, se kterými má Městská část Praha-Libuš na základě § 1, zákona číslo 172/1991 Sb., oprávnění nakládat jako vlastník, ke Stavbě č. 0088, TV Libuš, etapa 0026 - Kunratická spojka ke smlouvě o výpůjčce.

Vyvěšeno: 29.12.2015 Svěšeno: 14.01.2016

ikonka (623.755 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 17.12.2015 Svěšeno: 15.01.2016

ikonka (273.211 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Dodávka, montáž a uvedení do provozu nového plynového kotle a demontáž a likvidace stávajícího plynového kotle v kotelně ZŠ Meteorologická č.p. 181 v Praze 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 16.12.2015 Svěšeno: 06.01.2016

ikonka (1796.165 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby, stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0020, ul. Ke Kašně - veřejné osvětlení.

Vyvěšeno: 15.12.2015 Svěšeno: 04.01.2016

ikonka (1679.028 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Vánoční otevírací doba.

Vyvěšeno: 11.12.2015 Svěšeno: 04.01.2016

ikonka (186.333 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Kbely.

Vyvěšeno: 09.12.2015 Svěšeno: 07.01.2016

ikonka (279.043 Kb)
Úřední deska

Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci Ke Kašně v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 09.12.2015 Svěšeno: 28.12.2015

ikonka (803.78 Kb)
Úřední deska

Pražská plynárenská, a.s. - Mobilní obchodní kancelář.

Vyvěšeno: 09.12.2015 Svěšeno: 22.06.2016

ikonka (291.17 Kb)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hl. m. Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

Vyvěšeno: 04.12.2015 Svěšeno: 04.02.2016

ikonka (238.179 Kb)
Úřední deska

Oznámení o konání opakované veřejné dobrovolné dražby samostatné č. 1169/2015.

Vyvěšeno: 26.11.2015 Svěšeno: 17.12.2015

ikonka (1893.222 Kb)
Úřední deska

Praha-Libuš - zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 429/15 k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 24.11.2015 Svěšeno: 10.12.2015

ikonka (454.841 Kb)
Úřední deska

Státní pozemkový úřad - Oznámení o vydání usnesení o zastavení řízení o komplexních pozemkových úprav v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 24.11.2015 Svěšeno: 10.12.2015

ikonka (297.02 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr o výpůjčce pozemků parc.č. 289/5 a 516/1 k.ú. Písnice ke Stavbě č. 0088, TV Libuš, etapa 0008, Komunikace Písnice.

Vyvěšeno: 18.11.2015 Svěšeno: 04.12.2015

ikonka (534.153 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr o výpůjčce pozemku předem známému zájemci spol. Zavos, s.r.o., parc.č. 777 k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 18.11.2015 Svěšeno: 04.12.2015

ikonka (502.431 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 16.11.2015 Svěšeno: 13.01.2016

ikonka (1385.458 Kb)
ikonka (1387.528 Kb)
ikonka (1381.563 Kb)
ikonka (1385.375 Kb)
ikonka (1391.598 Kb)
Úřední deska

Pražské služby - Úpravy svozových programů - odvoz na bioodpad.

Vyvěšeno: 16.11.2015 Svěšeno: 29.03.2016

ikonka (1026.499 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 4 v roce 2015.

Vyvěšeno: 13.11.2015 Svěšeno: 30.11.2015

ikonka (678.937 Kb)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hl. m. Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

Vyvěšeno: 13.11.2015 Svěšeno: 13.01.2016

ikonka (231.859 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Radotín.

Vyvěšeno: 13.11.2015 Svěšeno: 14.12.2015

ikonka (185.709 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Miškovice.

Vyvěšeno: 11.11.2015 Svěšeno: 10.12.2015

ikonka (180.43 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - povolení stavebních úprav pro změnu užívání stavby objektu B 10 v areálu Saparia Praha 4, Písnice, parc.č. 906/1 k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 09.11.2015 Svěšeno: 25.11.2015

ikonka (608.181 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání a program 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na 11. 11. 2015

Vyvěšeno: 03.11.2015 Svěšeno: 12.11.2015

ikonka (353.684 Kb)
Úřední deska

MHMP - Vyhlášení grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukončením realizace v roce 2017).

Vyvěšeno: 02.11.2015 Svěšeno: 17.12.2015

ikonka (2279.353 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout předem známému zájemci - G.A.P. education, střední škola s.r.o., nebytové prostory nacházející se v budově Základní školy Meteorologická 181, Praha 4, parc.č. 859 k.ú. Libuš, obec Praha.

Vyvěšeno: 27.10.2015 Svěšeno: 10.11.2015

ikonka (625.563 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 4 v roce 2015

Vyvěšeno: 26.10.2015 Svěšeno: 11.11.2015

ikonka (485.007 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Kyje.

Vyvěšeno: 26.10.2015 Svěšeno: 24.11.2015

ikonka (184.083 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení územního řízení - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0020 ul. Ke Kašně - veřejné osvětlení

Vyvěšeno: 22.10.2015 Svěšeno: 09.11.2015

ikonka (898.344 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Dagmar Kuželová, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 16.10.2015 Svěšeno: 25.11.2015

ikonka (375.957 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - prohlášení.

Vyvěšeno: 15.10.2015 Svěšeno: 02.11.2015

ikonka (309.856 Kb)
Úřední deska

Praha-Libuš - Výzva k podání cenové nabídky - Pronájem parkoviště v ulici Na Okruhu, Praha 4.

Vyvěšeno: 14.10.2015 Svěšeno: 30.10.2015

ikonka (3398.667 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Plzeň - město, Mgr. Jiří Prošek, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 14.10.2015 Svěšeno: 03.12.2015

ikonka (1654.068 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Nebušice.

Vyvěšeno: 07.10.2015 Svěšeno: 05.11.2015

ikonka (189.37 Kb)
Úřední deska

JUDr. Pavel Štrbík, provádění veřejných dražeb dobrovolných, Praha 2 - Dražební vyhláška č. 1109/2015.

Vyvěšeno: 06.10.2015 Svěšeno: 13.11.2015

ikonka (1490.798 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, povolení změny doby platnosti povolení k nakládání s povrchovými vodami v k.ú. Písnice, do 31. 12. 2016.

Vyvěšeno: 05.10.2015 Svěšeno: 21.10.2015

ikonka (2668.459 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru projednat pronájem části pozemku parc.č. 927/1 v k.ú. Písnice, obec Praha

Vyvěšeno: 25.09.2015 Svěšeno: 12.10.2015

ikonka (493.056 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru projednat pronájem části pozemků parc.č. 910/69 a 910/81, oba k.ú. Písnice za účelem parkovací plochy v ulici Na Okruhu

Vyvěšeno: 25.09.2015 Svěšeno: 12.10.2015

ikonka (514.593 Kb)
Úřední deska

JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 23.09.2015 Svěšeno: 05.11.2015

ikonka (552.482 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene l pozemku parc.č. 1145/2 v k.ú. Libuš, obec Praha.

Vyvěšeno: 23.09.2015 Svěšeno: 09.10.2015

ikonka (545.219 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat prodej pozemků parc.č. 557/124, 557/125, 557/126 v k.ú. Libuš, obec Praha

Vyvěšeno: 23.09.2015 Svěšeno: 09.10.2015

ikonka (715.491 Kb)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hl. m. Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

Vyvěšeno: 22.09.2015 Svěšeno: 23.11.2015

ikonka (233.739 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - vydání stavebního povolení na stavbu SO 101 - Ke Březině - stavební úpravy stávající komunikace.

Vyvěšeno: 22.09.2015 Svěšeno: 08.10.2015

ikonka (1419.925 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 3 v roce 2015

Vyvěšeno: 21.09.2015 Svěšeno: 07.10.2015

ikonka (449.474 Kb)
Úřední deska

JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 - Veřejná dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 14.09.2015 Svěšeno: 01.12.2015

ikonka (1742.796 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 1. 10. 2015.

Vyvěšeno: 11.09.2015 Svěšeno: 02.10.2015

ikonka (261.38 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 29. 9. 2015.

Vyvěšeno: 11.09.2015 Svěšeno: 30.09.2015

ikonka (261.872 Kb)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hl. m. Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

Vyvěšeno: 11.09.2015 Svěšeno: 11.11.2015

ikonka (227.312 Kb)
Úřední deska

Svolání 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 07.09.2015 Svěšeno: 17.09.2015

ikonka (216.243 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 294 a parc.č. 1139 v k.ú. Libuš, obec Praha, LV 849 pro k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 04.09.2015 Svěšeno: 21.09.2015

ikonka (502.467 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 294 v k.ú. Libuš, obec Praha, LV 849 pro k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 04.09.2015 Svěšeno: 21.09.2015

ikonka (507.511 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 1139 v k.ú. Libuš, obec Praha.

Vyvěšeno: 03.09.2015 Svěšeno: 21.09.2015

ikonka (1197.009 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno - město - dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 03.09.2015 Svěšeno: 06.10.2015

ikonka (415.319 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 990/8 v k.ú. Písnice, obec Praha, uvedeného na LV 530 pro k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 28.08.2015 Svěšeno: 14.09.2015

ikonka (490.698 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 3 v roce 2015.

Vyvěšeno: 27.08.2015 Svěšeno: 14.09.2015

ikonka (338.837 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat výpůjčku prostor v objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 - Písnice pro MC Kuřátko, občanské sdružení.

Vyvěšeno: 25.08.2015 Svěšeno: 10.09.2015

ikonka (509.085 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat výpůjčku prostor v objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 - Písnice spolku leteckých modelářů Křížem krážem.

Vyvěšeno: 25.08.2015 Svěšeno: 10.09.2015

ikonka (513.101 Kb)
Úřední deska

JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor, Exekutorský úřad Frýdek - Místek - dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 24.08.2015 Svěšeno: 24.09.2015

ikonka (1497.587 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení a výzva ve věci odvolání proti rozhodnutí Odboru výstavby č.j. OVY/14248/2015/Mr - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0007 - Komunikace Libuš III.

Vyvěšeno: 20.08.2015 Svěšeno: 07.09.2015

ikonka (542.767 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 4 - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - Kanalizační stoky gravitační splaškové a dešťové kanalizace v rámci stavby zvané Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0013 - Dobronická - obj. SO 03, SO 04.

Vyvěšeno: 19.08.2015 Svěšeno: 04.09.2015

ikonka (1245.021 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Miškovice.

Vyvěšeno: 19.08.2015 Svěšeno: 17.09.2015

ikonka (287.76 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Radotín.

Vyvěšeno: 19.08.2015 Svěšeno: 17.09.2015

ikonka (288.064 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informace o uzavření Odboru životního prostředí a dopravy v termínu od 24. 8. 2015 do 28. 8. 2015.

Vyvěšeno: 17.08.2015 Svěšeno: 31.08.2015

ikonka (168.602 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení o změně povolení k nakládání s vodami - Bytový areál Nový park - Písnice, Praha Libuš, dešťová kanalizace s retenčním příkopem.

Vyvěšeno: 17.08.2015 Svěšeno: 02.09.2015

ikonka (573.301 Kb)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hl. m. Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

Vyvěšeno: 10.08.2015 Svěšeno: 12.10.2015

ikonka (255.605 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Klánovice, obec Praha

Vyvěšeno: 03.08.2015 Svěšeno: 02.09.2015

ikonka (252.331 Kb)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hlavního města Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

Vyvěšeno: 30.07.2015 Svěšeno: 30.09.2015

ikonka (325.881 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Stavba 0088 - TV Libuš, etapa 0007 - Komunikace Libuš

Vyvěšeno: 29.07.2015 Svěšeno: 17.08.2015

ikonka (1770.986 Kb)
Úřední deska

MHMP - celoměstské programy podpory využité volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2016.

Vyvěšeno: 24.07.2015 Svěšeno: 01.10.2015

ikonka (274.397 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - stavební úpravy bytového domu č.p. 649, zateplení fasády, při ulici K Lukám.

Vyvěšeno: 24.07.2015 Svěšeno: 10.08.2015

ikonka (1854.469 Kb)
Úřední deska

JUDr. Pavel Štrbík - Dražební vyhláška č. 1100/2015.

Vyvěšeno: 22.07.2015 Svěšeno: 17.09.2015

ikonka (1632.286 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Ďáblice - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa rozpočtář/ka

Vyvěšeno: 20.07.2015 Svěšeno: 03.08.2015

ikonka (661.154 Kb)
Úřední deska

Exekuční úřad Znojmo - Dražební vyhláška proti povinnému Vacátková Andrea

Vyvěšeno: 20.07.2015 Svěšeno: 30.09.2015

ikonka (1598.884 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Kyje.

Vyvěšeno: 20.07.2015 Svěšeno: 18.08.2015

ikonka (265.568 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317.

Vyvěšeno: 17.07.2015 Svěšeno: 04.08.2015

ikonka (3149.384 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Neplaťte za bioodpad - kompostujte sami, část kompostéry pro domácnosti na biologicky rozložitelný odpad.

Vyvěšeno: 17.07.2015 Svěšeno: 04.08.2015

ikonka (3644.435 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Úprava vnějšího chodníku v areálu MŠ Mezi Domy.

Vyvěšeno: 14.07.2015 Svěšeno: 04.08.2015

ikonka (1513.917 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 01.07.2015 Svěšeno: 20.07.2015

ikonka (314.115 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 2 v roce 2015.

Vyvěšeno: 30.06.2015 Svěšeno: 16.07.2015

ikonka (721.581 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Neplaťte za bioodpad - kompostujte sami! část štěpkovač.

Vyvěšeno: 30.06.2015 Svěšeno: 17.07.2015

ikonka (3008.841 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení stavebního řízení - stavební úpravy bytového domu č.p. 649 v k.ú. Libuš, zateplení fasády, při ulici K Lukám, v Praze 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 29.06.2015 Svěšeno: 15.07.2015

ikonka (640.36 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z - 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, včetně vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.

Vyvěšeno: 24.06.2015 Svěšeno: 17.08.2015

ikonka (685.723 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rodinného domu v obci Písnice, ul. V Zákopech.

Vyvěšeno: 24.06.2015 Svěšeno: 10.07.2015

ikonka (4173.324 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Společný souhlas na stavbu nepodsklepeného rodinného domu, parc.č. 216/2, 218 v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 24.06.2015 Svěšeno: 10.07.2015

ikonka (1962.714 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Neplaťte za bioodpad - kompostujte sami - část svozový vůz včetně velkoobjemových kontejnerů.

Vyvěšeno: 23.06.2015 Svěšeno: 10.07.2015

ikonka (3152.603 Kb)
Úřední deska

Ú MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních rozvodů elektro ve všech pavilonech ZŠ Meteorologická 181, Libuš, Praha 4.

Vyvěšeno: 22.06.2015 Svěšeno: 07.07.2015

ikonka (1500.187 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice Písnice.

Vyvěšeno: 22.06.2015 Svěšeno: 08.07.2015

ikonka (3161.219 Kb)
Úřední deska

Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

Vyvěšeno: 22.06.2015 Svěšeno: 24.08.2015

ikonka (247.371 Kb)
Úřední deska

Svolání 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 17.06.2015 Svěšeno: 25.06.2015

ikonka (293.327 Kb)
Úřední deska

Ú MČ Praha 4 - Usnesení, prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu Kanalizační stoky gravitační splaškové a dešťové kanalizace, stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0013 - dobronická . obj. SO 03, SO 04.

Vyvěšeno: 17.06.2015 Svěšeno: 03.07.2015

ikonka (837.704 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení, zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Nebušice.

Vyvěšeno: 16.06.2015 Svěšeno: 15.07.2015

ikonka (261.976 Kb)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hl. m. Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

Vyvěšeno: 12.06.2015 Svěšeno: 12.08.2015

ikonka (333.602 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru na směnu pozemku parc.č. 968/3 k.ú. Písnice, obec Praha

Vyvěšeno: 11.06.2015 Svěšeno: 29.06.2015

ikonka (538.217 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 3 - Dražební vyhláška proti povinnému Česká garanční, a.s., se sídlem Praha 4, Libušská 313

Vyvěšeno: 10.06.2015 Svěšeno: 07.08.2015

ikonka (2541 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 04.06.2015 Svěšeno: 24.06.2015

ikonka (551.592 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2014

Vyvěšeno: 04.06.2015 Svěšeno: 24.06.2015

ikonka (569.723 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Účetní závěrka

Vyvěšeno: 04.06.2015 Svěšeno: 24.06.2015

ikonka (2246.206 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozbor hospodaření za rok 2014

Vyvěšeno: 04.06.2015 Svěšeno: 24.06.2015

ikonka (3974.25 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Vyvěšeno: 04.06.2015 Svěšeno: 24.06.2015

ikonka (1115.295 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Libuš

Vyvěšeno: 04.06.2015 Svěšeno: 24.06.2015

ikonka (5245.82 Kb)
ikonka (4969.686 Kb)
Úřední deska

Mgr. Vojtěch Jaroš, Exekuční úřad Znojmo - Usnesení o nařízení dražebního jednání.

Vyvěšeno: 04.06.2015 Svěšeno: 22.06.2015

ikonka (1302.32 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z - 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, včetně vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.

Vyvěšeno: 04.06.2015 Svěšeno: 07.07.2015

ikonka (665.896 Kb)
Úřední deska

HMP, MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů 21 celoměstsky významných změn vlny IV

Vyvěšeno: 02.06.2015 Svěšeno: 17.07.2015

ikonka (1050.635 Kb)
Úřední deska

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Vyvěšeno: 02.06.2015 Svěšeno: 19.06.2015

ikonka (730.824 Kb)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

Vyvěšeno: 01.06.2015 Svěšeno: 03.08.2015

ikonka (267.593 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností, stavební povolení pro stavbu vodního díla - F D. 1 - SO 300 - výtlak splaškové kanalizace.

Vyvěšeno: 01.06.2015 Svěšeno: 17.06.2015

ikonka (773.888 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Lysolaje.

Vyvěšeno: 01.06.2015 Svěšeno: 30.06.2015

ikonka (378.953 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečná tabulka č.1 projektů doporučených k poskytnutí daru.

Vyvěšeno: 28.05.2015 Svěšeno: 15.06.2015

ikonka (1376.171 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Dodávka a montáž 2 ks automatických závor do garáží Dobronická č.p. 694, Libuš, Praha 4.

Vyvěšeno: 27.05.2015 Svěšeno: 11.06.2015

ikonka (1455.716 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Dodávka, montáž a uvedení do provedení schodišťového výtahu na točité schodiště do jídelny Základní školy s RVJ v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 27.05.2015 Svěšeno: 11.06.2015

ikonka (1483.593 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Hvězdonická 147, 123, 122, Zahrádecká 122

Vyvěšeno: 26.05.2015 Svěšeno: 10.06.2015

ikonka (326.331 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Satalice, obce Hlavní město Praha

Vyvěšeno: 26.05.2015 Svěšeno: 25.06.2015

ikonka (241.188 Kb)
Úřední deska

Pražská plynárenská, a.s. - Mobilní obchodní Kancelář, termíny přistavení.

Vyvěšeno: 25.05.2015 Svěšeno: 04.12.2015

ikonka (291.341 Kb)
Úřední deska

Správa služeb HMP - výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

Vyvěšeno: 22.05.2015 Svěšeno: 22.07.2015

ikonka (223.244 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 1 v roce 2015.

Vyvěšeno: 22.05.2015 Svěšeno: 08.06.2015

ikonka (680.422 Kb)
Úřední deska

Mateřská škola Křeslice vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele/učitelky.

Vyvěšeno: 21.05.2015 Svěšeno: 14.07.2015

ikonka (183.18 Kb)
Úřední deska

MHMP- Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení o vydání změn Z-1772/07 a 1892/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 19.05.2015 Svěšeno: 08.07.2015

ikonka (651.969 Kb)
Úřední deska

Pražská teplárenská - Informace o letních odstávkách pro rok 2015.

Vyvěšeno: 19.05.2015 Svěšeno: 17.08.2015

ikonka (303.505 Kb)
Úřední deska

Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

Vyvěšeno: 15.05.2015 Svěšeno: 15.07.2015

ikonka (252.799 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0007 - Komunikace Libuš III.

Vyvěšeno: 14.05.2015 Svěšeno: 01.06.2015

ikonka (1015.832 Kb)
Úřední deska

Svolání 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 12.05.2015 Svěšeno: 21.05.2015

ikonka (240.312 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinných domů, IO 01 - Komunikace vozidlové a pěší.

Vyvěšeno: 11.05.2015 Svěšeno: 27.05.2015

ikonka (1088.453 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí pro stavbu - Novostavba rodinného domu v obci Písnice, parc.č. 845/31, 670/3, 670/4 v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 11.05.2015 Svěšeno: 27.05.2015

ikonka (4191.976 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Oprava betonových podlah garáže Dobronická č.p. 694/2, Praha 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 06.05.2015 Svěšeno: 02.06.2015

ikonka (1698.941 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Výměna a zateplení střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu MŠ K Lukám.

Vyvěšeno: 06.05.2015 Svěšeno: 03.06.2015

ikonka (1622.561 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Výměna a zateplení střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu MŠ Mezi Domy, Praha 4 - Písnice.

Vyvěšeno: 06.05.2015 Svěšeno: 03.06.2015

ikonka (1620.878 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Nabízí pronájem bytu o velikosti 2+1 v objektu MŠ Lojovická 557/12, Praha 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 06.05.2015 Svěšeno: 08.06.2015

ikonka (967.63 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Nabízí pronájem mezonetového bytu o velikosti 3+1 v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 06.05.2015 Svěšeno: 08.06.2015

ikonka (910.097 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 1 v roce 2015.

Vyvěšeno: 04.05.2015 Svěšeno: 20.05.2015

ikonka (691.389 Kb)
Úřední deska

Finanční Úřad v Praze - Modřanech - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2015.

Vyvěšeno: 29.04.2015 Svěšeno: 01.06.2015

ikonka (287.512 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice Písnice, na pozemcích parc.č. 959, 960, v k.ú. Písnice, Praha 4, při ulici Hoštická.

Vyvěšeno: 29.04.2015 Svěšeno: 15.05.2015

ikonka (3188.225 Kb)
Úřední deska

Ministerstvo životního prostředí - Vyhodnocení projektu z hlediska souladu jejich povolovacího procesu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA) - zahájení procesu vyhodnocení změn projektu - dokumentace je uložena na Odboru životního prostředí a dopravy.

Vyvěšeno: 24.04.2015 Svěšeno: 13.05.2015

ikonka (653.818 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení vydání celoměstsky významné změny I+II Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 2179/00 (na území MČ Praha-Kolovraty).

Vyvěšeno: 24.04.2015 Svěšeno: 02.06.2015

ikonka (725.517 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Troja - Oznámení o volném pracovím místu - referent/referentka životního prostředí.

Vyvěšeno: 22.04.2015 Svěšeno: 07.05.2015

ikonka (582.316 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 1143 v k.ú. Libuš, obec Praha.

Vyvěšeno: 21.04.2015 Svěšeno: 07.05.2015

ikonka (763.428 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Vyhlašuje programy na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21.

Vyvěšeno: 17.04.2015 Svěšeno: 15.05.2015

ikonka (698.612 Kb)
ikonka (3333.645 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení VB k pozemku parc.č. 400/1 v k.ú. Libuš, obec Praha

Vyvěšeno: 16.04.2015 Svěšeno: 04.05.2015

ikonka (540.012 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení VB k pozemku parc.č. 451 v k.ú. Libuš, obec Praha

Vyvěšeno: 15.04.2015 Svěšeno: 04.05.2015

ikonka (972.419 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení VB k pozemku parc.č. 442, k.ú. Písnice obec Praha

Vyvěšeno: 15.04.2015 Svěšeno: 04.05.2015

ikonka (927.553 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr na využití pozemků na LV 849, k.ú. Libuš a na LV 530, k.ú. Písnice obec Praha

Vyvěšeno: 15.04.2015 Svěšeno: 04.05.2015

ikonka (1014.987 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 14.04.2015 Svěšeno: 30.04.2015

ikonka (309.345 Kb)
ikonka (309.917 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 259/1 v k.ú. Písnice, obec Praha.

Vyvěšeno: 13.04.2015 Svěšeno: 29.04.2015

ikonka (270.781 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Klánovice.

Vyvěšeno: 09.04.2015 Svěšeno: 11.05.2015

ikonka (298.187 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 07.04.2015 Svěšeno: 23.04.2015

ikonka (285.467 Kb)
ikonka (299.511 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Dolní Počernice.

Vyvěšeno: 03.04.2015 Svěšeno: 04.05.2015

ikonka (190.609 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 03.04.2015 Svěšeno: 21.04.2015

ikonka (293.924 Kb)
ikonka (285.467 Kb)
Úřední deska

MHMP - Závěr zjišťovacího řízení - Zařízení pro sběr, výkup a zpracování autovraků Likvidace autovraků Praha s.r.o., k.ú. Kunratice.

Vyvěšeno: 03.04.2015 Svěšeno: 20.04.2015

ikonka (2648.36 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 01.04.2015 Svěšeno: 17.04.2015

ikonka (301.137 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 845/31, 670/3, 670/4 v k.ú. Písnice, Praha 4 - Písnice, při ulici V Zákopech.

Vyvěšeno: 31.03.2015 Svěšeno: 16.04.2015

ikonka (1013.689 Kb)
Úřední deska

MČ Praha - Nedvězí - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - úředník (úřednice), hlavní účetní.

Vyvěšeno: 31.03.2015 Svěšeno: 24.04.2015

ikonka (401.98 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Schválený rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2015.

Vyvěšeno: 27.03.2015 Svěšeno: 13.04.2015

ikonka (2156.207 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtový výhled na rok 2016 - 2020.

Vyvěšeno: 27.03.2015 Svěšeno: 13.04.2015

ikonka (259.652 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - vyhlašuje Grantové programy na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš pro rok 2015.

Vyvěšeno: 27.03.2015 Svěšeno: 28.04.2015

ikonka (5032.533 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí ke stavbě vodního díla F D.1-SO 300 - výtlak splaškové kanalizace

Vyvěšeno: 26.03.2015 Svěšeno: 13.04.2015

ikonka (6138.072 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby - Stavba č. 0088, TV Libuš, etapa 0008 - Komunikace Písnice, Rekonstrukce komunikace Ke Březině, K Pomníku, K Vrtilce, V Kálku, Vacovská.

Vyvěšeno: 25.03.2015 Svěšeno: 10.04.2015

ikonka (3127.355 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1563/07 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 24.03.2015 Svěšeno: 22.04.2015

ikonka (690.758 Kb)
Úřední deska

Obvodní soud pro Prahu 4 - elektronické dražební jednání se nekoná.

Vyvěšeno: 19.03.2015 Svěšeno: 07.04.2015

ikonka (173.663 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní místa vedoucí Ekonomického odboru.

Vyvěšeno: 18.03.2015 Svěšeno: 27.04.2015

ikonka (687.097 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice Písnice.

Vyvěšeno: 18.03.2015 Svěšeno: 03.04.2015

ikonka (838.665 Kb)
Úřední deska

Svolání 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2015.

Vyvěšeno: 16.03.2015 Svěšeno: 26.03.2015

ikonka (270.561 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 4 - Odročení exekuce na neurčito.

Vyvěšeno: 12.03.2015 Svěšeno: 30.03.2015

ikonka (338.342 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 10.03.2015 Svěšeno: 26.03.2015

ikonka (1102.172 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2015.

Vyvěšeno: 09.03.2015 Svěšeno: 25.03.2015

ikonka (2147.523 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtový výhled na rok 2016 - 2020.

Vyvěšeno: 09.03.2015 Svěšeno: 25.03.2015

ikonka (249.781 Kb)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, Exekutorský úřad Praha 7 - Usnesení o dražebním jednání - odročení na neurčito.

Vyvěšeno: 09.03.2015 Svěšeno: 25.03.2015

ikonka (497.778 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Prodloužení platnosti, stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0022, K Vrtilce

Vyvěšeno: 04.03.2015 Svěšeno: 20.03.2015

ikonka (1943.279 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 670/4 v k. ú. Písnice

Vyvěšeno: 03.03.2015 Svěšeno: 19.03.2015

ikonka (849.423 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Hledá na sezonu jaro – podzim 2015 SPRÁVCE HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ - MÍLOVÁ.

Vyvěšeno: 27.02.2015 Svěšeno: 16.03.2015

ikonka (213.247 Kb)
Úřední deska

HMP - Správa služeb HMP - výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

Vyvěšeno: 26.02.2015 Svěšeno: 27.04.2015

ikonka (233.26 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - Rekonstrukce elektroinstalace v objektu parkovacího domu ul. Dobronická č.p. 695/2, Praha 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 25.02.2015 Svěšeno: 19.03.2015

ikonka (290.398 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na Tisk 22 čísel měsíčníku časopisu U nás městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 25.02.2015 Svěšeno: 19.03.2015

ikonka (1575.875 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene pozemku parc.č. 660/1 v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 24.02.2015 Svěšeno: 12.03.2015

ikonka (692.925 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 5 v roce 2014.

Vyvěšeno: 24.02.2015 Svěšeno: 12.03.2015

ikonka (856.156 Kb)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o projednání návrhu technické novely nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využití území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy).

Vyvěšeno: 20.02.2015 Svěšeno: 06.03.2015

ikonka (336.978 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9, JUDr. Jitka Wolfová - Usnesení, dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 20.02.2015 Svěšeno: 09.03.2015

ikonka (1833.372 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, povolení k nakládání s podzemními vodami - Vrtaná studna parc.č. 845/119 v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 20.02.2015 Svěšeno: 09.03.2015

ikonka (1553.975 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. město Prahu - Vyhlášení platnosti k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Sobín.

Vyvěšeno: 18.02.2015 Svěšeno: 16.03.2015

ikonka (198.966 Kb)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hlavního města Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

Vyvěšeno: 16.02.2015 Svěšeno: 16.04.2015

ikonka (266.831 Kb)
Úřední deska

MČ Praha - Slivenec - Oznámení o výběrovém řízení - Účetní, referent(ka) ekonomického odboru.

Vyvěšeno: 12.02.2015 Svěšeno: 06.03.2015

ikonka (319.226 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o prodlouží platnosti přeložky kabelů Telefónica O2 na pozemcích parc.č. 767/1, 772/1 a 772/3 v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 11.02.2015 Svěšeno: 27.02.2015

ikonka (879.205 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby č. S-135652, Obnova vedení 1 kV PREdistribuce, ul. Bavorovská, Švihovská

Vyvěšeno: 10.02.2015 Svěšeno: 26.02.2015

ikonka (2818.359 Kb)
Úřední deska

MHMP - Zveřejnění informace o obdržení oznámení záměru zařízení pro sběr, výkup a zpracování autovraků Likvidace autovraků Praha, s.r.o., k.ú. Kunratice.

Vyvěšeno: 09.02.2015 Svěšeno: 25.02.2015

ikonka (234.68 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, povolení změny doby platnosti - povolení s nakládání s povrchovými vodami.

Vyvěšeno: 09.02.2015 Svěšeno: 25.02.2015

ikonka (1745.136 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1149/1, 599, 1148/1, 1147, 557/29, 557/30, 614, 557/107, 557/94, 557/1 vše v k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 09.02.2015 Svěšeno: 25.02.2015

ikonka (277.191 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výroční zpráva - zveřejnění dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.

Vyvěšeno: 06.02.2015 Svěšeno: 23.02.2015

ikonka (419.736 Kb)
Úřední deska

Svolání 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2015.

Vyvěšeno: 06.02.2015 Svěšeno: 19.02.2015

ikonka (171.703 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na údržbu zeleně v Městské části Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 03.02.2015 Svěšeno: 06.03.2015

ikonka (1450.642 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, povolení změny doby platnosti k nakládání s povrchovými vodami.

Vyvěšeno: 30.01.2015 Svěšeno: 16.02.2015

ikonka (1652.045 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 4 - Oznámení, zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - Kanalizační stoky gravitační splaškové a dešťové kanalizace, stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0013 - Dobronická - SO 03, SO 04.

Vyvěšeno: 29.01.2015 Svěšeno: 16.02.2015

ikonka (848.813 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 439/1, 439/2 a 439/3 všechny v k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 28.01.2015 Svěšeno: 13.02.2015

ikonka (502.192 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 933/1 a 932/4 oba v k,ú. Písnice.

Vyvěšeno: 28.01.2015 Svěšeno: 13.02.2015

ikonka (391.505 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Plzeň - město, Mgr. Jiří Prošek, soudní exekutor - Usnesení o exekuci - odročení na neurčito.

Vyvěšeno: 28.01.2015 Svěšeno: 13.02.2015

ikonka (287.467 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0022, K Vrtilce, komunikace v ul. L. Coňka.

Vyvěšeno: 28.01.2015 Svěšeno: 13.02.2015

ikonka (1467.61 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. město Prahu - Oznámení zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Satalice

Vyvěšeno: 27.01.2015 Svěšeno: 26.02.2015

ikonka (400.163 Kb)
Úřední deska

HMP - Správa služeb HMP - výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

Vyvěšeno: 26.01.2015 Svěšeno: 26.03.2015

ikonka (298.694 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva - pronájem mezonetového bytu o velikosti 3+1 v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 23.01.2015 Svěšeno: 23.02.2015

ikonka (502.991 Kb)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7 - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 22.01.2015 Svěšeno: 09.02.2015

ikonka (1466.607 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti pro Věru Vampolovou.

Vyvěšeno: 20.01.2015 Svěšeno: 05.02.2015

ikonka (248.07 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti pro Patricii Marutovou.

Vyvěšeno: 19.01.2015 Svěšeno: 04.02.2015

ikonka (247.323 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Mezi Domy 373, Praha 4 - Písnice

Vyvěšeno: 15.01.2015 Svěšeno: 16.04.2015

ikonka (666.881 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení, zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - D.1-SO 300 - výtlak splaškové kanalizace.

Vyvěšeno: 15.01.2015 Svěšeno: 02.02.2015

ikonka (924.854 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Usnesení, oprava zřejmých nesprávností - Vrtaná studna, na pozemku parc.č. 845/119 v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 13.01.2015 Svěšeno: 29.01.2015

ikonka (719.011 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Dolní Počernice.

Vyvěšeno: 09.01.2015 Svěšeno: 09.02.2015

ikonka (279.817 Kb)
Úřední deska

Magistrát města Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhláška, oznámení o uložení písemnosti pro - Thi Yen Tran.

Vyvěšeno: 08.01.2015 Svěšeno: 26.01.2015

ikonka (196.462 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva - nabídka pronájmu bytu 2+1 v objektu MŠ Lojovická 557/12, Praha-Libuš

Vyvěšeno: 06.01.2015 Svěšeno: 09.02.2015

ikonka (598.633 Kb)
Úřední deska

MHMP - Vyhlášení grantového řízení ke zlepšení stavu ŽP hl. m. Prahy pro rok 2015

Vyvěšeno: 05.01.2015 Svěšeno: 22.01.2015

(1817.23 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení, změně povolení k nakládání s vodami - Bytový areál Nový park - Písnice, Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 05.01.2015 Svěšeno: 21.01.2015

ikonka (574.525 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení, zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - Vrtaná studna, parc.č. 845/119 v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 05.01.2015 Svěšeno: 21.01.2015

ikonka (654.44 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí pro stavbu rodinného domu na pozemcích parc.č. 167/3, 166/9, 835/98 v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 19.12.2014 Svěšeno: 05.01.2015

ikonka (2570.762 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška - Pavel Novotný.

Vyvěšeno: 19.12.2014 Svěšeno: 05.01.2015

ikonka (259.566 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízené věcného břemene k pozemku parc.č. 659/39 k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 18.12.2014 Svěšeno: 05.01.2015

ikonka (620.308 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Plzeň-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 18.12.2014 Svěšeno: 30.12.2014

ikonka (958.333 Kb)
Úřední deska

Městská část Praha 4 - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - oprava retenční nádrže Rezerva v Praze - Kunraticích.

Vyvěšeno: 18.12.2014 Svěšeno: 05.01.2015

ikonka (1229.122 Kb)
Úřední deska

Vyvěšeno: 18.12.2014 Svěšeno: 05.01.2015

Úřední deska

HMP - Správa služeb hlavního města Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

Vyvěšeno: 18.12.2014 Svěšeno: 18.02.2015

ikonka (249.913 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Hloubětín.

Vyvěšeno: 18.12.2014 Svěšeno: 16.01.2015

ikonka (386.248 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Řeporyje.

Vyvěšeno: 17.12.2014 Svěšeno: 15.01.2015

ikonka (384.232 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Usnesení - Rozšíření distribuční kabelové sítě 1 kV PREdistribuce, a.s.

Vyvěšeno: 15.12.2014 Svěšeno: 02.01.2015

ikonka (1422.374 Kb)
Úřední deska

Státní pozemkový úřad - veřejná vyhláška - oznámení o odvolání veřejnou vyhláškou podle zákona č. 139/202 Sb. o pozemkových úpravách.

Vyvěšeno: 11.12.2014 Svěšeno: 05.01.2015

ikonka (364.843 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informace o otevíracích a úředních hodinách o vánočních prázdninách.

Vyvěšeno: 10.12.2014 Svěšeno: 05.01.2015

ikonka (172.797 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 4 v roce 2014.

Vyvěšeno: 10.12.2014 Svěšeno: 29.12.2014

ikonka (831.942 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu změn Z - 1772/07, Z - 1892 a Z 1902/07.

Vyvěšeno: 09.12.2014 Svěšeno: 29.12.2014

ikonka (600.947 Kb)
Úřední deska

HMP - Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

Vyvěšeno: 08.12.2014 Svěšeno: 09.02.2015

ikonka (350.47 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti přeložky kabelů Telefónica O2, parc.č. 767/1, 772/1 a 772/3 v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 03.12.2014 Svěšeno: 19.12.2014

ikonka (558.68 Kb)
Úřední deska

Obvodní soud pro Prahu 4 - Oprava usnesení.

Vyvěšeno: 02.12.2014 Svěšeno: 18.12.2014

ikonka (229.32 Kb)
Úřední deska

Obvodní soud pro Prahu 4 - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 28.11.2014 Svěšeno: 27.03.2015

ikonka (645.007 Kb)
Úřední deska

Mgr. Jaroslav Homola - Exekutorský úřad Brno - město - Usnesení o dražební vyhlášce.

Vyvěšeno: 27.11.2014 Svěšeno: 29.12.2014

ikonka (1273.24 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Krč.

Vyvěšeno: 27.11.2014 Svěšeno: 29.12.2014

ikonka (196.057 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Čakovice.

Vyvěšeno: 27.11.2014 Svěšeno: 29.12.2014

ikonka (209.45 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání a k prokázání splnění kvalifikace - Rozvod plynu a ústřední vytápění v zázemí údržby v objektu Dobronická č.p. 694 - garážový dům, Praha 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 26.11.2014 Svěšeno: 10.12.2014

ikonka (1186.036 Kb)
Úřední deska

MHMP - Zastavení řízení - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice.

Vyvěšeno: 26.11.2014 Svěšeno: 12.12.2014

ikonka (1006.085 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 25.11.2014 Svěšeno: 05.12.2014

ikonka (267.523 Kb)
Úřední deska

HMP - Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

Vyvěšeno: 25.11.2014 Svěšeno: 26.01.2015

ikonka (304.259 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 155/6 v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 24.11.2014 Svěšeno: 10.12.2014

ikonka (667.1 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu rodinného domu na pozemcích parc.č. 167/3, 166/9, 835/98 v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 21.11.2014 Svěšeno: 08.12.2014

ikonka (741.004 Kb)
Úřední deska

Pražská plynárenská, a.s. - Mobilní obchodní Kancelář, termíny přistavení.

Vyvěšeno: 19.11.2014 Svěšeno: 24.06.2015

ikonka (287.405 Kb)
Úřední deska

Ministerstvo životního prostředí - Závěr zjišťovacího řízení - Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy 2014.

Vyvěšeno: 18.11.2014 Svěšeno: 04.12.2014

ikonka (1521.342 Kb)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hl. m. Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

Vyvěšeno: 14.11.2014 Svěšeno: 14.01.2015

ikonka (299.929 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn V - 1. část Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 12.11.2014 Svěšeno: 22.12.2014

ikonka (570.64 Kb)
Úřední deska

MČ Praha - Křeslice - Vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Křeslice.

Vyvěšeno: 10.11.2014 Svěšeno: 26.11.2014

ikonka (466.891 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor - Exekuční příkaz.

Vyvěšeno: 05.11.2014 Svěšeno: 21.11.2014

ikonka (563.226 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k podání cenové nabídky - Pronájem parkoviště na ulici Na Okruhu, Praha 4.

Vyvěšeno: 05.11.2014 Svěšeno: 14.11.2014

ikonka (824.205 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Třeboradice.

Vyvěšeno: 04.11.2014 Svěšeno: 03.12.2014

ikonka (377.549 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení VB k pozemkům parc.č. 1120/1, 1139 v k.ú. Libuš

Vyvěšeno: 03.11.2014 Svěšeno: 19.11.2014

ikonka (1188.026 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - S-108754 Rozšíření distribuční kabelové sítě 1 kV

Vyvěšeno: 03.11.2014 Svěšeno: 19.11.2014

ikonka (3142.135 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení

Vyvěšeno: 03.11.2014 Svěšeno: 03.12.2014

ikonka (336.605 Kb)
Úřední deska

Státní pozemkový úřad pro Středočeský kraj - Rozhodnutí

Vyvěšeno: 03.11.2014 Svěšeno: 19.11.2014

ikonka (2230.67 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Vyvěšeno: 03.11.2014 Svěšeno: 03.12.2014

ikonka (493.49 Kb)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí - zamítnutí odvolání na povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Vyvěšeno: 30.10.2014 Svěšeno: 18.11.2014

ikonka (2709.377 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení územního řízení - rozhodnutí o umístění stavby č. S-135652, Obnova vedení 1 k V PREdistribuce, ul. Bavorská, Švihovská.

Vyvěšeno: 29.10.2014 Svěšeno: 14.11.2014

ikonka (969.583 Kb)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, PhD. - Usnesení - Dražební vyhláška.

Vyvěšeno: 29.10.2014 Svěšeno: 14.11.2014

ikonka (704.737 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na 5. 11. 2014 v Klubu Junior.

Vyvěšeno: 27.10.2014 Svěšeno: 05.11.2014

ikonka (203.428 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81

Vyvěšeno: 24.10.2014 Svěšeno: 21.11.2014

ikonka (3796.693 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka - část zateplení

Vyvěšeno: 24.10.2014 Svěšeno: 21.11.2014

ikonka (3677.76 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení územního řízení - Stavba č. 0088, TV Libuš, etapa 0008 - Komunikace Písnice, Rekonstrukce komunikace Ke Březině, K Pomníku, K Vrtilce, V Kálku, Vacovská

Vyvěšeno: 23.10.2014 Svěšeno: 10.11.2014

ikonka (977.838 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Nad Šejdrem

Vyvěšeno: 23.10.2014 Svěšeno: 12.11.2014

ikonka (335.035 Kb)
Úřední deska

HMP - Správa služeb hlavního města Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

Vyvěšeno: 23.10.2014 Svěšeno: 23.12.2014

ikonka (296.645 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Zbudovská dne 7.11.2014

Vyvěšeno: 21.10.2014 Svěšeno: 10.11.2014

ikonka (322.596 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností - rodinný dům na pozemcích parc.č. 166/9, 167/3, 835/98 v k.ú. Písnice, při ulici Lužská

Vyvěšeno: 20.10.2014 Svěšeno: 05.11.2014

ikonka (1138.595 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Brno - město, Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor - Exekuční příkaz.

Vyvěšeno: 16.10.2014 Svěšeno: 03.11.2014

ikonka (543.01 Kb)
Úřední deska

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví.

Vyvěšeno: 15.10.2014 Svěšeno: 31.10.2014

ikonka (2273.185 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k podání cenové nabídky - pronájem parkoviště v ul. Na Okruhu, Praha 4.

Vyvěšeno: 15.10.2014 Svěšeno: 24.10.2014

ikonka (813.023 Kb)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí - zamítnutí odvolání, bytový dům Písnice, parc.č. 910/1, 910/66, 910/86, 910/152, 921/13 v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 13.10.2014 Svěšeno: 29.10.2014

ikonka (2058.348 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce.

Vyvěšeno: 11.10.2014 Svěšeno: 27.10.2014

ikonka (1864.485 Kb)
Úřední deska

Ministerstvo životního prostředí - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - Aktualizace strategického plánu hlavního města Prahy 2014.

Vyvěšeno: 08.10.2014 Svěšeno: 06.11.2014

ikonka (1271.156 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Slivenec.

Vyvěšeno: 08.10.2014 Svěšeno: 06.11.2014

ikonka (197.269 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášené platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Suchdol.

Vyvěšeno: 08.10.2014 Svěšeno: 06.11.2014

ikonka (198.073 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat nakládání s nemovitým majetkem, parc.č. 59/15, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19, 59/20 vše v k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 03.10.2014 Svěšeno: 20.10.2014

ikonka (526.35 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení a pozvání k ústnímu jednání - S - 108754 Rozšíření distribuční kabelové sítě 1 k V.

Vyvěšeno: 25.09.2014 Svěšeno: 13.10.2014

ikonka (613.171 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Usnesení - přerušení řízení stavby - Rozšíření distribuční kabelové sítě 1k V PREdistribuce, a.s.

Vyvěšeno: 25.09.2014 Svěšeno: 13.10.2014

ikonka (1102.809 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 1143 v k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 23.09.2014 Svěšeno: 09.10.2014

ikonka (574.658 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení - Rozšíření distribuční kabelové sítě 1 k V PREdistribuce, a.s.

Vyvěšeno: 23.09.2014 Svěšeno: 09.10.2014

ikonka (718.256 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 6.10.2014

Vyvěšeno: 22.09.2014 Svěšeno: 07.10.2014