Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Volby

ikonka15.01.2018

VOLBA PREZIDENTA 2018, II. kolo

Vydávání voličských průkazů pro II. kolo:
do 19.1.2018 písemně (ověřený podpis)
do 24.1. 2018 osobně, do 16 hodin
Každý volič dostane hlasovací lístky až ve volební místnosti.

ikonka16.01.2018

MČ Praha-Libuš - Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta, která se uskuteční ve dnech 26. 1. 2018 a 27. 12. 2018

znak


více >>
ikonka11.01.2018

Volba prezidenta republiky 2018

znak Aplikace, která slouží k navigaci voličů do volebních místností


více >>
ikonka06.11.2017

Vyhlášení volby prezidenta České republiky

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky, ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

žádost o voličský průkaz  (43.575 Kb)
ikonka informace pro občany  (811.946 Kb)
ikonka oznámení o době a místě konání voleb  (1276.235 Kb)
ikonka oznámení o počtu a sídle volebních okrsků  (651.412 Kb)
ikonka20.11.2017

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

ikonka výsledky voleb  (226.412 Kb)
ikonka09.05.2017

Vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

znakRozhodnutí prezidenta republiky
Konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR stanoveno na páte ...


více >>
ikonka11.10.2014

MČ Praha-Libuš - Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce.

znak


více >>
ikonka19.08.2014

Volby do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš a Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 10. a 11. října 2014 - informace

ikonka Volby do Zastupitelstva MČ Praha-Libuš a Zastupitelstva hl. m. Prahy  (16.247 Kb)
ikonka19.08.2014

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš a Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 10. a 11. 10. 2014.

znak


více >>
ikonka02.10.2014

Telefonní spojení do volebních okrsků v městské části Praha-Libuš v době voleb do Zastupitelsva MČ Praha-Libuš a Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 10. a 11. října 2014.

ikonka Telefonní spojení do volebních okrsků v městské části Praha-Libuš.  (24.064 Kb)
ikonka23.07.2014

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 10. a 11. října 2014 - vyhlášení

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 12. června 2014 - Sbírka zákonů č. 112/2014.

ikonka Vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí 10. a 11. 10. 2014.  (359.669 Kb)
ikonka23.07.2014

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 - počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.

ikonka Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.  (243.892 Kb)
ikonka02.04.2014

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

Prezident republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dvou dnech, v pátek 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. května 2014 od 08.00 do 14.00 hodin.

Způsob volby do Evropského parlamentu upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evrospkého parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá informace: 

Voliče městské části Praha-Libuš informujeme o tom, že na území městské části Praha-Libuš je vytvořeno celkem 6 volebních okrsků, které byly k 31.12.2013 označeny číselnou řadou volební okrsek č. 1046 - 1051, novelizací vyhlášky č.59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a dle vyhlášky 452/2013 Sb. dochází s účinností od 1. 1. 2014 k zavedení nového systému číslování volebních okrsků v hl. m. Praze a v územně členěných statutárních městech, které souvisí se zadáváním volebních okrsků jako účelových územních prvků do RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí), nové číslování volebních okrsků v městské části Praha-Libuš  je od 1 .1. 2014 volební okrsek č. 38001 - č. 38006.

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území
České republiky za předpokladu, že
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a
- je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na
voličský průkaz (podrobněji viz dále).
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky) nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit
ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může požádat
o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května
2014, obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o
vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. (viz. žádost o voličský průkaz) 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Podrobné informace o volbách do Evropského parlamentu 2014 na www.mvcr.cz

 

oznámení o době a místo konání voleb  (714.941 Kb)
oznámení o počtu a sídle volebních okrsků  (317.807 Kb)
ikonka voličský průkaz  (138.752 Kb)
ikonka23.10.2013

Telefonní spojení do volebních místností pro volby do PS Parlamentu ČR dne 25. 10. a 26. 10. 2013

ikonka   (23.552 Kb)
ikonka11.09.2013

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 25. 10. a 26. 10. 2013 - seznam ulic.

ikonka   (39.424 Kb)
ikonka11.09.2013

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat 25. 10. a 26. 10. 2013.

ikonka   (29.696 Kb)
ikonka04.09.2013

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. a 26. 10. 2013

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků  (376.062 Kb)
ikonka02.09.2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 25. a 26. října 2013

ikonka Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. a 26. 10. 2013  (195.573 Kb)
ikonka29.08.2013

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 25. a 26.10 2013 - voličský průkaz

znak


více >>
ikonka12.12.2012

MČ Praha-Libuš - Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky, které se uskuteční ve II. kole ve dnech 25. a 26. ledna 2013.

ikonka strana 1  (1226.365 Kb)
ikonka10.01.2013

Volba prezidenta ČR 2013 - telefonní spojení do volebních místností dle jednotlivých okrsků

ikonka Telefonní spojení do volebních místností  (23.04 Kb)
ikonka14.12.2012

MČ Praha-Libuš - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí, které se uskuteční dne 17.12.2012.

ikonka strana 1  (519.936 Kb)
ikonka09.11.2012

MČ Praha-Libuš - Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

ikonka oznameni  (267.406 Kb)
ikonka02.11.2012

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o minimálním počtu členů okrskových volebních komisí v MČ Praha-Libuš pro volbu prezidenta České republiky.

znak


více >>
ikonka29.10.2012

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY

znakPředseda Senátu Parlamentu České republiky rozhodl dne 1. 10. 2012 o vyhlášení volby prezidenta repu ...


více >>
ikonka17.10.2012

Informace pro občany MČ Praha-Libuš o konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR.

znak


více >>
ikonka15.10.2012

MČ Praha-Libuš - Informace pro občany o telefonním spojení na jednotlivé volební okrsky do druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR.

znak


více >>
ikonka17.09.2012

MČ Praha-Libuš - Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky, které se uskuteční 12. a 13 října 2012.

znak


více >>
ikonka15.08.2012

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR

ikonka prukaz  (152.064 Kb)
ikonka15.08.2012

Informace - volby do Senátu Parlamentu ČR

ikonka info  (147.155 Kb)
ikonka16.10.2010

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce

ikonka vysledky komunalnich voleb  (1834.366 Kb)
ikonka16.05.2011

Volby 2010 - celkový přehled

Volby 2010 na stránkách ČSÚ - zde

Volby 2010 na stránkách MVČR - zde

Výsledky voleb 2010 do zastupitelstva hlavního města Prahy - zde

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý