Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Volby


<< zpět na seznam článků
ikonka29.10.2012

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY

Předseda Senátu Parlamentu České republiky rozhodl dne 1. 10. 2012 o vyhlášení volby prezidenta republiky.

Volba prezidenta se uskuteční

v pátek 11. ledna 2013 a sobotu 12. ledna 2013.

Dne 11. 1. 2013 se bude volit od 14,00 hodin do 22,00 hodin,

dne  12. 1. 2013 se bude volit od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se bude konat v pátek a sobotu 25. a 26. ledna 2013.

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbě prezidenta republiky za předpokladu, že

nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let

  • ve druhém kole může volit i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let
  • nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva
  • hlasuje na voličský průkaz

K volbám je potřeba platný občanský průkaz nebo cestovní doklad. Neplatné OP a CD se mohou vyměnit na Odboru evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části Praha 12, Praha 4 - Kamýk, Cílkova 976/7.

Voličský průkaz:

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu - podle § 33 odst. zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).

Volič může již nyní buď osobně podat žádost, anebo písemně požádat o vydání voličského průkazu s úředně ověřeným podpisem na odboru správním a školství ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664/1, Praha 4 - Libuš nejpozději do 4. 1. 2013 - písemná žádost, do 9. 1. 2013 - do 16.00 hodin - osobně.

Po tomto datu žádost nebude vyřízena.

Úřad městské části Praha-Libuš vydá voličský průkaz od 27. 12. 2012

- buď osobně na odboru správním a školství Úřadu městské části Praha-Libuš, K Lukám 664/1,

- osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského   průkazu

- nebo zašle písemně, na uvedenou adresu žadatele. 

Bližší informace na odboru správním a školství tel: 244 021 421 - 23, 244 401 646

ikonka voličský průkaz  (396.112 Kb)
ikonka rozhodnutí předsedy senátu  (194.102 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý