Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

FOTOSOUTĚŽ 2017 aneb „Tak to vidím já“

Všeobecné informace

   

Pravidla soutěže:

Pravidla soutěže:

Fotosoutěž pro rok 2017 s názvem „Tak to vidím já“ vyhlašuje městská část Praha-Libuš v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21 na téma „Pohledy z Libuše a Písnice“. Pravidla a způsob přihlašování příspěvků naleznete níže.

Soutěžní příspěvky se přijímají výhradně v digitální podobě, posláním na e-mail: fotosoutez@praha-libus.cz.

Osoba zaregistrovaná do fotosoutěže musí být autorem soutěžní fotografie a zároveň obyvatelem městské části Praha-Libuš.

Každý soutěžící může přihlásit max. 3 soutěžní snímky v každé kategorii.

 

Harmonogram soutěže:

Vyhlášení soutěže:                               1. března 2017

Uzávěrka příjmu soutěžních příspěvků:  30. září 2017

Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií proběhne v říjnu 2017.

 

Kategorie fotosoutěže:

  1. Pohledy z Libuše a Písnice

 

Jedná se o dokumentační či uměleckou fotografii na Téma Pohledy z Libuše a Písnice. Vybrané fotografie, které nejlépe zobrazí naší městskou část (budovy a okolí, příroda, kulturní a sportovní akce, život na MČ apod.), budou odměněny a umístěny na propagačních materiálech městské části Praha-Libuš. Fotografie musí být pořízena na území městské části Praha – Libuš.  Bez omezení jsou povoleny dodatečné úpravy v grafických programech v PC.

 

Soutěžní příspěvky se přijímají výhradně v digitální podobě, posláním na e-mail: fotosoutez@praha-libus.cz.  Součástí e-mailu je i lokalita, kde byl snímek pořízen. Osoba zaregistrovaná do fotosoutěže musí být autorem soutěžní fotografie a zároveň obyvatelem městské části Praha-Libuš. Každý soutěžící může přihlásit max. 3 soutěžní snímky. Velikost jednoho soutěžního snímku je max. 3 Mb.

Přihlášení do soutěže:

Přihlášení bude uskutečněno prostřednictvím posláním fotografií na email: fotosoutez@praha-libus.cz

Email obsahuje:

  • Jméno a příjmení autora fotografie, adresy bydliště, telefonické spojení
  • Fotografie (název fotografie) ve formátu JPG o maximální velikosti 3 MB
  • Každý soutěžící může přihlásit max. 3 fotografie o celkové maximální velikosti 9 MB

Hodnocení:

Soutěžní příspěvky budou hodnoceny, tj. po 30.6.2017 s určením pořadí. Vítězové získají hodnotnou cenu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo požadovat po soutěžících poskytnutí originálu fotografií v původním rozlišení.

Celkové výsledky budou zveřejněny v časopisu U nás a na adrese test.praha-libus.cz.  Vítězné fotografie budou použity na propagačních materiálech MČ Praha-Libuš.

 

Autorská práva a využití soutěžních příspěvků:

Účastník soutěže zasláním příspěvku stvrzuje,  že je jeho autorem vlastnícím práva s dílem svobodně nakládat. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutého příspěvku v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a prezentačním účelům vyhlašovatele soutěže a jeho mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství. Soutěžící přihlášením soutěžního příspěvku do soutěže prohlašuje, že má řádně vypořádány případné nároky třetích osob týkající se práv na ochranu osobnosti a majetku v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem. Soutěžící se přihlášením do soutěže zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech soutěže a s dalším nakládáním se soutěžními fotografiemi v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., („Autorským zákonem“), ve znění pozdějších předpisů. Vyhlašovatel deklaruje, že autorova práva na další použití soutěžního příspěvku nejsou omezena.

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý