Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Povinné informace podle zákona č.106/1999 - Žádosti o informace

Povinné informace podle zákona č.106/1999 Sb. - standard ISVS - Žádosti o informace

Povinné informace podle zákona č.106/1999 Sb. - standard ISVS

odrazka Žádosti o informace

  1. Žádost o informace :
    Získat informace, podávat žádosti či stížnosti, předložit návrh či podnět jemožné osobně nebo písemně na adrese Úřadu MČ Praha - Libuš, Libušská 35,142 00 Praha 4-Libuš. Další možností je elektronická pošta:mc.libus@praha-libus.cz

  2. Příjem žádostí a dalších podání :
    Žádosti, stížnosti, oznámení a další podání je možné podat v podatelně Úřadu MČ Praha-Libuš , Libušská 35, 142 00 Praha 4

  3. Opravné prostředky :
    Opravný prostředek lze podat pouze písemně na adresu Úřadu městské části Praha - Libuš. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze odat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, číslo jednací rozhodnutí, kdo rozhodnutí vydal a proti čemu se žadatel odvolává.

  4. Formuláře :
formular_zadost_o_poskytnuti_informace  (68.279 Kb)
ikonka 8_2016_Transparency_International  (288.576 Kb)
ikonka 1_2016_zadost_Hajek  (279.897 Kb)
ikonka 2A_2016_zadost_Istav_Media  (153.767 Kb)
ikonka 2B_2016_zadost_Istav_Media  (147.26 Kb)
ikonka 3_2016_zadost_Pastrnakova  (298.691 Kb)
ikonka 4_2016_zadost_Radova  (124.775 Kb)
ikonka 5_2016_zadost_Partlova  (158.666 Kb)
ikonka 6_2016_zadost_Tumova  (279.735 Kb)
ikonka 7_2016_zadost_Svarcova  (112.962 Kb)
ikonka 1_2017_Tomas Slama  (183.96 Kb)
ikonka 2_2017_Hlouskova  (52.716 Kb)
ikonka 3_2017_Istav_Media, s.r.o.  (133.004 Kb)
ikonka 4_2017_Spolek_obcanu_Pisnice  (254.992 Kb)
ikonka 5_2017_Spolek_obcanu_Pisnice  (237.76 Kb)
ikonka 6_2017_David_Havlik  (269.085 Kb)
ikonka 7_2017_zadost_Partlova  (193.795 Kb)
ikonka 8_2017_Daniela_Partlova  (137.268 Kb)
ikonka 9_2017_CETIN_Ceska_telekomunikacni_infrastruktura  (88.362 Kb)
ikonka 10_2017_JUDr_Radova  (1071.217 Kb)
ikonka 11_2017_zadost_SVJ_Švihovská  (115.01 Kb)
ikonka 12_2017_zadost_Spolek_rozvoje_Praha_Libus_Pisnice  (520.011 Kb)
ikonka 13_2017_zadost_Spolek_rozvoje_Praha_Libus_Pisnice  (280.68 Kb)
ikonka 14_2017_zadost_Vaclav_Kriz  (346.321 Kb)
ikonka 15_2017_zadost_Jan_Cervenka  (1059.055 Kb)
ikonka 16_2017_Central_Group  (97.395 Kb)
ikonka 17_2017_Martin_Florec_I  (2075.667 Kb)
ikonka 18_2017_Martin_Florec_II  (2954.166 Kb)
ikonka 19_2017_MikeJePan, s.r.o.  (124.557 Kb)
ikonka 20_2017_Pavel_Hajek  (1693.797 Kb)
ikonka priloha_1_20_2017  (5073.903 Kb)
ikonka priloha_2_20_2017  (180.459 Kb)
ikonka priloha_3_20_2017  (154.14 Kb)
ikonka priloha_4_20_2017  (7544.778 Kb)
ikonka 21_2017_Jiri_Verner  (1418.562 Kb)
ikonka sazebnik_uhrad  (13.933 Kb)
ikonka 1_2018_JUDr_Radova  (877.181 Kb)
ikonka 3_2018_Jindrich_Nechvatal  (173.657 Kb)
ikonka 2_2018_spolek_obcanu_Pisnice  (244.796 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý