Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Smlouvy

Smlouva Ke stažení
Smlouvy

Allianz pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Skupinová pojistná smlouva
Číslo smlouvy: 2018014003
Platnost od: 29.01.2018
Vloženo: 29.01.2018

ikonka (81.996 Kb)
Smlouvy

Pavel Míka - Faliko

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2018014004
Platnost od: 01.02.2018
Vloženo: 01.02.2018

ikonka (8354.35 Kb)
Smlouvy

Ing. arch. Daniel Dvořák

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy: 2017124181
Platnost od: 03.04.2017
Vloženo: 03.04.2017

ikonka (102.624 Kb)
Smlouvy

Mhr. Šárka Thérová, Mgr. Martin Marcoň

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zízení služebnosti inženrské sítě
Číslo smlouvy: 2017114163
Platnost od: 08.01.2018
Vloženo: 08.01.2018

ikonka (475.197 Kb)
Smlouvy

Zuzana Vránová, DiS.

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2017123179
Platnost od: 13.12.2017
Vloženo: 13.12.2017

ikonka (549.567 Kb)
Smlouvy

Mgr. Šárka Thérová, Mgr. Martin Marcoň

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2017114164
Platnost od: 08.01.2018
Vloženo: 08.01.2018

ikonka (476.321 Kb)
Smlouvy

Walco CZ, spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2017085121
Platnost od: 11.01.2018
Vloženo: 11.01.2018

ikonka (17279.9 Kb)
Smlouvy

Ing. Hynek Seiner

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2017115166
Platnost od: 08.01.2018
Vloženo: 08.01.2018

ikonka (6320.22 Kb)
Smlouvy

KPM Křížem Krážem, z.s.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2017114161
Platnost od: 07.12.2017
Vloženo: 07.12.2017

ikonka (506.943 Kb)
Smlouvy

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů z.s.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2017114160
Platnost od: 08.12.2017
Vloženo: 08.12.2017

ikonka (971.704 Kb)
Smlouvy

Soukromá fyzická osoba

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu bytu
Číslo smlouvy: 2017104145
Platnost od: 27.11.2017
Vloženo: 27.11.2017

ikonka (7394.79 Kb)
Smlouvy

Spoluvlastníci pozemků

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2017084128
Platnost od: 03.11.2017
Vloženo: 03.11.2017

ikonka (380.103 Kb)
Smlouvy

Soukromá fyzická osoba

Typ smlouvy: Dohoda o narovnání, souhlasné prohlášení
Číslo smlouvy: 2017104147
Platnost od: 18.12.2017
Vloženo: 18.12.2017

ikonka (127.655 Kb)
Smlouvy

Indigo Infra Cz, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu prostor sloužícího k podnikání
Číslo smlouvy: 2017114169
Platnost od: 30.11.2017
Vloženo: 30.11.2017

ikonka (12307.741 Kb)
Smlouvy

Walco CZ, spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1, TV Libuš - komunikace Libuš III, rekontrukce komunikací v lokalitě Na Močále, ulice Bo
Číslo smlouvy: 2017115165
Platnost od: 06.12.2017
Vloženo: 06.12.2017

ikonka (945.873 Kb)
Smlouvy

PS Sprint, s.r.o.

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2017105151
Platnost od: 13.12.2017
Vloženo: 13.12.2017

ikonka (10186.64 Kb)
Smlouvy

MIRÓ Audit Services, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o provedení pžezkoumání hospodaření příspěvkové organiozace Základní škola Meteorologická za
Číslo smlouvy: 2017126180
Platnost od: 28.11.2017
Vloženo: 28.11.2017

ikonka (397.132 Kb)
Smlouvy

Společenství vlastníků K Lukám

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2017084126
Platnost od: 04.10.2017
Vloženo: 04.10.2017

ikonka (238.733 Kb)
Smlouvy

Fyzická osoba

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2017104146
Platnost od: 29.11.2017
Vloženo: 29.11.2017

ikonka (322.694 Kb)
Smlouvy

Tělocvičná jednota Sokol Libuš

Typ smlouvy: Nájemní smlouva o dočasném užívání - pronájmu sokolovny
Číslo smlouvy: 2017116171
Platnost od: 10.11.2017
Vloženo: 10.11.2017

ikonka (148.301 Kb)
Smlouvy

Fyzická osoba

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2017084127
Platnost od: 10.11.2017
Vloženo: 10.11.2017

ikonka (6726.775 Kb)
Smlouvy

Spoluvlastníci pozemků

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 1. 2017
Číslo smlouvy: 2017104136
Platnost od: 03.11.2017
Vloženo: 03.11.2017

ikonka (3203.11 Kb)
Smlouvy

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní
Číslo smlouvy: 2017067116
Platnost od: 17.10.2017
Vloženo: 17.10.2017

ikonka (509.664 Kb)
Smlouvy

Kyrastav, spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 na stavbu č. 41207 Hasičská zbrojnivr Písnice
Číslo smlouvy: 2017116153
Platnost od: 01.11.2017
Vloženo: 01.11.2017

ikonka (3196.914 Kb)
Smlouvy

Flora Servis, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2017105144
Platnost od: 25.10.2017
Vloženo: 25.10.2017

ikonka (512.462 Kb)
Smlouvy

Maso-Profit, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke SoD ze dne 19. 6. 2017
Číslo smlouvy: 2017094131
Platnost od: 16.10.2017
Vloženo: 16.10.2017

ikonka (78.201 Kb)
Smlouvy

Allianz pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek k pojistné smlouvě č. 400 018 617
Číslo smlouvy: 2017104149
Platnost od: 26.10.2017
Vloženo: 26.10.2017

ikonka (150.962 Kb)
Smlouvy

Allianz pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek k pojistné smlouvě (DOK 17)
Číslo smlouvy: 2017104137
Platnost od: 27.09.2017
Vloženo: 27.09.2017

ikonka (155.281 Kb)
Smlouvy

Allianz pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek k pojistné smlouvě (DOK 18)
Číslo smlouvy: 2017104138
Platnost od: 17.10.2017
Vloženo: 17.10.2017

ikonka (74.88 Kb)
Smlouvy

Olga jandusová

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnisti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2017094132
Platnost od: 12.10.2017
Vloženo: 12.10.2017

ikonka (283.091 Kb)
Smlouvy

Robert Šikal

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2017105141
Platnost od: 17.10.2017
Vloženo: 17.10.2017

ikonka (58.719 Kb)
Smlouvy

Hana Humlová

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2017104142
Platnost od: 01.11.2017
Vloženo: 01.11.2017

ikonka (404.763 Kb)
Smlouvy

Ing. Jaroslav Brtáň

Typ smlouvy: Smlouva o finanční kontrole hospodaření příspěvkové organizace
Číslo smlouvy: 2017116156
Platnost od: 10.10.2017
Vloženo: 10.10.2017

ikonka (266.762 Kb)
Smlouvy

Au-Mex, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2017116152
Platnost od: 01.11.2017
Vloženo: 01.11.2017

ikonka (1197.221 Kb)
Smlouvy

Xedos, s.r.o.

Typ smlouvy: Dohoda o podmínkách předčasného ukončení smlouvy o dílo
Číslo smlouvy: 2017116155
Platnost od: 12.10.2017
Vloženo: 12.10.2017

ikonka (225.465 Kb)
Smlouvy

Tělovýchovná jednota Sokol Písnice, z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017096133
Platnost od: 02.10.2017
Vloženo: 02.10.2017

ikonka (146.756 Kb)
Smlouvy

ProTebe, z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076100
Platnost od: 28.08.2017
Vloženo: 28.08.2017

ikonka (336.616 Kb)
Smlouvy

ProTebe, z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076098
Platnost od: 28.08.2017
Vloženo: 28.08.2017

ikonka (335.731 Kb)
Smlouvy

KPM Křížem Krážem, z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076062
Platnost od: 21.08.2017
Vloženo: 21.08.2017

ikonka (335.34 Kb)
Smlouvy

ProTebe, z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076099
Platnost od: 28.08.2017
Vloženo: 28.08.2017

ikonka (333.658 Kb)
Smlouvy

Vendulka Pilná, Jiří Pilný

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2017084122
Platnost od: 21.09.2017
Vloženo: 21.09.2017

ikonka (715.133 Kb)
Smlouvy

Syza, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 Ke SOD ze dne 12. 5. 2017,na stavební práce
Číslo smlouvy: 2017094135
Platnost od: 26.09.2017
Vloženo: 26.09.2017

ikonka (503.095 Kb)
Smlouvy

Integrační centrum Praha, o.p.s.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2017066059
Platnost od: 27.06.2017
Vloženo: 27.06.2017

ikonka (159.396 Kb)
Smlouvy

Základní škola Meteorologická

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2017076112
Platnost od: 18.07.2017
Vloženo: 18.07.2017

ikonka (166.455 Kb)
Smlouvy

Walco CZ, spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2017074120
Platnost od: 28.08.2017
Vloženo: 28.08.2017

ikonka (1477.416 Kb)
Smlouvy

Základní škola Meteorologická

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076092
Platnost od: 04.09.2017
Vloženo: 04.09.2017

ikonka (341.125 Kb)
Smlouvy

Základní škola Meteorologická

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076093
Platnost od: 21.09.2017
Vloženo: 21.09.2017

ikonka (339.083 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Ke Kašně

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076086
Platnost od: 11.09.2017
Vloženo: 11.09.2017

ikonka (337.543 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Ke Kašně

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076087
Platnost od: 11.09.2017
Vloženo: 11.09.2017

ikonka (336.922 Kb)
Smlouvy

Jindřich Halada

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2017086124
Platnost od: 23.08.2017
Vloženo: 23.08.2017

ikonka (55.493 Kb)
Smlouvy

Trade Centre Praha, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva k zajištění odběru elektrické energie
Číslo smlouvy: 2017074113
Platnost od: 23.08.2017
Vloženo: 23.08.2017

ikonka (389.777 Kb)
Smlouvy

Nguyen Thanh Son

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2017106130
Platnost od: 05.09.2017
Vloženo: 05.09.2017

ikonka (57.348 Kb)
Smlouvy

Development Industries, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o právu provést stavbu
Číslo smlouvy: 2017106139
Platnost od: 27.09.2017
Vloženo: 27.09.2017

ikonka (6553.74 Kb)
Smlouvy

Development Industries, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o úschově finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2017106140
Platnost od: 27.09.2017
Vloženo: 27.09.2017

ikonka (367.526 Kb)
Smlouvy

ProTrade, s.r.o.

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2017063046
Platnost od: 16.06.2017
Vloženo: 16.06.2017

ikonka (95.732 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Lojovická

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 207076072
Platnost od: 31.07.2017
Vloženo: 31.07.2017

ikonka (345.944 Kb)
Smlouvy

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076080
Platnost od: 14.08.2017
Vloženo: 14.08.2017

ikonka (338.596 Kb)
Smlouvy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Libuš

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076075
Platnost od: 21.08.2017
Vloženo: 21.08.2017

ikonka (337.26 Kb)
Smlouvy

Základní škola s ozšířenou výukou jazyků

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076079
Platnost od: 14.08.2017
Vloženo: 14.08.2017

ikonka (336.996 Kb)
Smlouvy

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076080
Platnost od: 14.08.2017
Vloženo: 14.08.2017

ikonka (338.596 Kb)
Smlouvy

Tenisový klub Písnice, spolek

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076084
Platnost od: 16.08.2017
Vloženo: 16.08.2017

ikonka (337.492 Kb)
Smlouvy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Libuš

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076076
Platnost od: 21.08.2017
Vloženo: 21.08.2017

ikonka (339.117 Kb)
Smlouvy

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha-Libuš

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076074
Platnost od: 21.07.2017
Vloženo: 21.07.2017

ikonka (335.923 Kb)
Smlouvy

Jana Kubová

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076102
Platnost od: 24.07.2017
Vloženo: 24.07.2017

ikonka (331.729 Kb)
Smlouvy

Rodinné centrum Kuřátko, z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076091
Platnost od: 03.08.2017
Vloženo: 03.08.2017

ikonka (337.181 Kb)
Smlouvy

Rodinné centrum Kuřátko, z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076090
Platnost od: 03.08.2017
Vloženo: 03.08.2017

ikonka (335.777 Kb)
Smlouvy

Divadlo Pod čepicí - spolek Spojené hlavy

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076096
Platnost od: 04.08.2017
Vloženo: 04.08.2017

ikonka (333.682 Kb)
Smlouvy

Spojené hlavy, z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076061
Platnost od: 07.08.2017
Vloženo: 07.08.2017

ikonka (332.833 Kb)
Smlouvy

Lukostřlecký klub CERE, z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076103
Platnost od: 24.07.2017
Vloženo: 24.07.2017

ikonka (340.908 Kb)
Smlouvy

Jukl Karate Team, z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076097
Platnost od: 24.07.2017
Vloženo: 24.07.2017

ikonka (338.779 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola K Lukám

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076095
Platnost od: 27.07.2017
Vloženo: 27.07.2017

ikonka (336.708 Kb)
Smlouvy

Judo club Kidsport, z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076094
Platnost od: 24.07.2017
Vloženo: 24.07.2017

ikonka (337.756 Kb)
Smlouvy

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076088
Platnost od: 26.07.2017
Vloženo: 26.07.2017

ikonka (336.49 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola K Lukám

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076083
Platnost od: 27.07.2017
Vloženo: 27.07.2017

ikonka (335.53 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola K Lukám

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076082
Platnost od: 27.07.2017
Vloženo: 27.07.2017

ikonka (333.884 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Lojovická

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076071
Platnost od: 31.07.2017
Vloženo: 31.07.2017

ikonka (337.912 Kb)
Smlouvy

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha-Písnice

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076065
Platnost od: 26.07.2017
Vloženo: 26.07.2017

ikonka (339.623 Kb)
Smlouvy

Kvalitní podzim života, z.ú.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076063
Platnost od: 25.07.2017
Vloženo: 25.07.2017

ikonka (340.917 Kb)
Smlouvy

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha-Písnice

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076064
Platnost od: 26.07.2017
Vloženo: 26.07.2017

ikonka (340.611 Kb)
Smlouvy

SK Velo Praha

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076078
Platnost od: 28.07.2017
Vloženo: 28.07.2017

ikonka (339.523 Kb)
Smlouvy

SK Velo Praha

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076077
Platnost od: 28.07.2017
Vloženo: 28.07.2017

ikonka (340.673 Kb)
Smlouvy

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha-Písnice

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076066
Platnost od: 26.07.2017
Vloženo: 26.07.2017

ikonka (344.373 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Lojovická

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076073
Platnost od: 31.07.2017
Vloženo: 31.07.2017

ikonka (388.077 Kb)
Smlouvy

Tělocvičná jednota Sokol Libuš

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076067
Platnost od: 02.08.2017
Vloženo: 02.08.2017

ikonka (393.828 Kb)
Smlouvy

Tělocvičná jednota Sokol Libuš

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076068
Platnost od: 02.08.2017
Vloženo: 02.08.2017

ikonka (399.972 Kb)
Smlouvy

Tělovýchovná jednota Sokol Písnice, z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076105
Platnost od: 26.07.2017
Vloženo: 26.07.2017

ikonka (606.777 Kb)
Smlouvy

Eliška Froňková

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076089
Platnost od: 09.08.2017
Vloženo: 09.08.2017

ikonka (384.334 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Lojovická

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076070
Platnost od: 31.07.2017
Vloženo: 31.07.2017

ikonka (380.17 Kb)
Smlouvy

Modrý klíč, o.p.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076081
Platnost od: 28.07.2017
Vloženo: 28.07.2017

ikonka (394.475 Kb)
Smlouvy

Modrý klíč, o.p.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076101
Platnost od: 28.08.2017
Vloženo: 28.08.2017

ikonka (388.79 Kb)
Smlouvy

Hanaj, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Číslo smlouvy: 2016084128
Platnost od: 21.12.2016
Vloženo: 21.12.2016

ikonka (296.121 Kb)
Smlouvy

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě
Číslo smlouvy: 2017086125
Platnost od: 29.06.2017
Vloženo: 29.06.2017

ikonka (234.722 Kb)
Smlouvy

Bomart, spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 k objednávce projektových prací, Hasičská zbrojnice Libuš
Číslo smlouvy: 2017086123
Platnost od: 16.08.2017
Vloženo: 16.08.2017

ikonka (458.563 Kb)
Smlouvy

Kateřina Průšová, Zdeněk Průša

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2017074117
Platnost od: 07.08.2017
Vloženo: 07.08.2017

ikonka (351.68 Kb)
Smlouvy

Capital Management Company, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2017074706
Platnost od: 07.08.2017
Vloženo: 07.08.2017

ikonka (327.368 Kb)
Smlouvy

Kamila Kadeřábková

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Číslo smlouvy: 2017064055
Platnost od: 26.07.2017
Vloženo: 26.07.2017

ikonka (392.911 Kb)
Smlouvy

Jan Svoboda

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2017074114
Platnost od: 07.08.2017
Vloženo: 07.08.2017

ikonka (343.352 Kb)
Smlouvy

Info-Dráček, z.s.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2017076108
Platnost od: 18.07.2017
Vloženo: 18.07.2017

ikonka (210.528 Kb)
Smlouvy

Info-Dráček, z.s.

Typ smlouvy: Smlouva o úhradě nákladů spojených s užíváním vypůjčených prostor
Číslo smlouvy: 2017076109
Platnost od: 18.07.2017
Vloženo: 18.07.2017

ikonka (146.504 Kb)
Smlouvy

Info-Dráček, z.s.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2017076110
Platnost od: 18.07.2017
Vloženo: 18.07.2017

ikonka (205.296 Kb)
Smlouvy

Lukostřelecký klub Cere, z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076104
Platnost od: 24.07.2017
Vloženo: 24.07.2017

ikonka (347.044 Kb)
Smlouvy

Zuzana Vránová, Dis.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076115
Platnost od: 18.07.2017
Vloženo: 18.07.2017

ikonka (572.331 Kb)
Smlouvy

Sportovní klub Libuš 838, z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076085
Platnost od: 02.08.2017
Vloženo: 02.08.2017

ikonka (351.786 Kb)
Smlouvy

Tělocvičná jednota Sokol Libuš

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Číslo smlouvy: 2017076069
Platnost od: 02.08.2017
Vloženo: 02.08.2017

ikonka (344.722 Kb)
Smlouvy

Le Van Dien

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2017044034
Platnost od: 30.06.2017
Vloženo: 30.06.2017

ikonka (949.089 Kb)
Smlouvy

Walco CZ, spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2017074120
Platnost od: 20.07.2017
Vloženo: 20.07.2017

ikonka (1477.416 Kb)
Smlouvy

T-mobile Czech Republic

Typ smlouvy: Dodatek ke smlouvě významného zákazníka
Číslo smlouvy: 2017064057
Platnost od: 11.07.2017
Vloženo: 11.07.2017

ikonka (540.645 Kb)
Smlouvy

Stavby Jech & Hoffmann, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlova o dílo
Číslo smlouvy: 2017064051
Platnost od: 21.06.2017
Vloženo: 21.06.2017

ikonka (1843.935 Kb)
Smlouvy

Maso-Profit, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2017054045
Platnost od: 19.06.2017
Vloženo: 19.06.2017

ikonka (1120.485 Kb)
Smlouvy

Mgr. Jaroslav Kulik

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu služebního bytu
Číslo smlouvy: 2017064048
Platnost od: 29.06.2017
Vloženo: 29.06.2017

ikonka (482.788 Kb)
Smlouvy

Petr Hejl

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2017064060
Platnost od: 30.06.2017
Vloženo: 30.06.2017

ikonka (397.53 Kb)
Smlouvy

Eltodo-Citelum, s.r.o.

Typ smlouvy: dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení
Číslo smlouvy: 2017065056
Platnost od: 13.07.2017
Vloženo: 13.07.2017

ikonka (122.432 Kb)
Smlouvy

Mgr- Ladoslava Ondrouchová

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2017033054
Platnost od: 13.07.2017
Vloženo: 13.07.2017

ikonka (91.034 Kb)
Smlouvy

Miroslav Hofman, Jana Hofmanová

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2017064050
Platnost od: 03.04.2017
Vloženo: 03.04.2017

ikonka (442.739 Kb)
Smlouvy

Inga Rendla

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu
Číslo smlouvy: 2017054037
Platnost od: 07.06.2017
Vloženo: 07.06.2017

ikonka (118.86 Kb)
Smlouvy

Capital Management Company, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2017054038
Platnost od: 13.06.2017
Vloženo: 13.06.2017

ikonka (1207.4 Kb)
Smlouvy

T-mobile Czech Republic

Typ smlouvy: Smlouva o firemním řešení
Číslo smlouvy: 2017064058
Platnost od: 11.07.2017
Vloženo: 11.07.2017

ikonka (2590.247 Kb)
Smlouvy

Zavos, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 3 na stavbu Hasičská zbrojnice Písnice
Číslo smlouvy: 2017066052
Platnost od: 08.06.2017
Vloženo: 08.06.2017

ikonka (1187.256 Kb)
Smlouvy

Leová Dieu Huong

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2017056044
Platnost od: 15.05.2017
Vloženo: 15.05.2017

ikonka (196.961 Kb)
Smlouvy

Office-Centrum, s.r.o.

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2017066053
Platnost od: 13.06.2017
Vloženo: 13.06.2017

ikonka (169.06 Kb)
Smlouvy

South East Asia - liaison, z.s.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2017056043
Platnost od: 16.05.2017
Vloženo: 16.05.2017

ikonka (157.33 Kb)
Smlouvy

manželé Adamovi

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení VB
Číslo smlouvy: 2017054040
Platnost od: 29.05.2017
Vloženo: 29.05.2017

ikonka (646.493 Kb)
Smlouvy

Jablotron Security, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytování služeb Tísňové linky
Číslo smlouvy: 2017054039
Platnost od: 17.05.2017
Vloženo: 17.05.2017

ikonka (2209.474 Kb)
Smlouvy

Bc. Petr Borský

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2017056042
Platnost od: 16.05.2017
Vloženo: 16.05.2017

ikonka (846.164 Kb)
Smlouvy

Syza, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2017054041
Platnost od: 12.05.2017
Vloženo: 12.05.2017

ikonka (3445.822 Kb)
Smlouvy

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB
Číslo smlouvy: 2016094134
Platnost od: 20.04.2017
Vloženo: 20.04.2017

ikonka (596.221 Kb)
Smlouvy

Pontex, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2017035017
Platnost od: 11.05.2017
Vloženo: 11.05.2017

ikonka (760.523 Kb)
Smlouvy

Hlavní město Praha zastoupené Trade Centre Praha, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení
Číslo smlouvy: 2017035021
Platnost od: 11.04.2017
Vloženo: 11.04.2017

ikonka (318.135 Kb)
Smlouvy

Hlavní město Praha

Typ smlouvy: Smlouva o postoupení smlouvy
Číslo smlouvy: 2017046033
Platnost od: 27.04.2017
Vloženo: 27.04.2017

ikonka (117.106 Kb)
Smlouvy

Česká pošta, s.p.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o roznášce informačních materiálů
Číslo smlouvy: 2017036025
Platnost od: 24.04.2017
Vloženo: 24.04.2017

ikonka (176.038 Kb)
Smlouvy

Luna Property, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní
Číslo smlouvy: 2017034019
Platnost od: 27.04.2017
Vloženo: 27.04.2017

ikonka (98.075 Kb)
Smlouvy

Ing. arch. Daniel Dvořák

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2017034022
Platnost od: 05.04.2017
Vloženo: 05.04.2017

ikonka (363.726 Kb)
Smlouvy

Dudystav, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy: 2017034024
Platnost od: 13.04.2017
Vloženo: 13.04.2017

ikonka (435.457 Kb)
Smlouvy

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Číslo smlouvy: 2017034016
Platnost od: 20.03.2017
Vloženo: 20.03.2017

ikonka (688.54 Kb)
Smlouvy

Tomáš Lubovský

Typ smlouvy: Smlouva o výkonu koordinátora BOZP
Číslo smlouvy: 2017044035
Platnost od: 27.04.2017
Vloženo: 27.04.2017

ikonka (245.836 Kb)
Smlouvy

Stavby Jech Hoffmann, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2017044035
Platnost od: 02.05.2017
Vloženo: 02.05.2017

ikonka (1005.698 Kb)
Smlouvy

dot.DesignStudio

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy: 2017036023
Platnost od: 05.04.2017
Vloženo: 05.04.2017

(61.802 Kb)
Smlouvy

Xedos, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2017034020
Platnost od: 30.03.2017
Vloženo: 30.03.2017

ikonka (758.324 Kb)
Smlouvy

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o dodávce vody sa odvádění odpadních vod
Číslo smlouvy: 2017034015
Platnost od: 30.03.2017
Vloženo: 30.03.2017

ikonka (585.926 Kb)
Smlouvy

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2017046032
Platnost od: 30.03.2017
Vloženo: 30.03.2017

ikonka (46.659 Kb)
Smlouvy

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků

Typ smlouvy: Dodatek č. 3 ke zřizovací listině
Číslo smlouvy: 2017046031
Platnost od: 30.03.2017
Vloženo: 30.03.2017

ikonka (78.99 Kb)
Smlouvy

ZŠ Meteorologická

Typ smlouvy: Dodatek č. 3 ke zřizovací listině
Číslo smlouvy: 2017046030
Platnost od: 30.03.2017
Vloženo: 30.03.2017

ikonka (59.643 Kb)
Smlouvy

MŠ Mezi Domy

Typ smlouvy: Dodatek č. 3 ke zřizovací listině
Číslo smlouvy: 2017046029
Platnost od: 30.03.2017
Vloženo: 30.03.2017

ikonka (74.992 Kb)
Smlouvy

MŠ Lojovická

Typ smlouvy: Dodatek č. 3 ke zřizovací listině
Číslo smlouvy: 2017046028
Platnost od: 30.03.2017
Vloženo: 30.03.2017

ikonka (62.239 Kb)
Smlouvy

MŠ Ke Kašně

Typ smlouvy: Dodatek č. 3 ke zřizovací listině
Číslo smlouvy: 2017046027
Platnost od: 30.03.2017
Vloženo: 30.03.2017

ikonka (58.429 Kb)
Smlouvy

MŠ K Lukám

Typ smlouvy: Dodatek č. 3 ke zřizovací listině
Číslo smlouvy: 2017046026
Platnost od: 30.03.2017
Vloženo: 30.03.2017

ikonka (89.11 Kb)
Smlouvy

Hlavní město Praha

Typ smlouvy: Smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení
Číslo smlouvy: 2017025013
Platnost od: 10.03.2017
Vloženo: 10.03.2017

ikonka (297.818 Kb)
Smlouvy

AQIK, s.r.o.

Typ smlouvy: Příkazní smlouva
Číslo smlouvy: 2017015007
Platnost od: 27.03.2017
Vloženo: 27.03.2017

ikonka (686.289 Kb)
Smlouvy

SJM Martin Tůma, Pavla Tůmová, RNDr., PH.D.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2017014010
Platnost od: 23.03.2017
Vloženo: 23.03.2017

ikonka (725.848 Kb)
Smlouvy

MŠ Mezi Domy

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
Číslo smlouvy: 2016126165
Platnost od: 07.04.2016
Vloženo: 07.04.2016

ikonka (161.867 Kb)
Smlouvy

Vonrová Diem Hang

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2017014011
Platnost od: 21.02.2017
Vloženo: 21.02.2017

ikonka (1685.426 Kb)
Smlouvy

Tělovýchovná jednota Sokol PÍSNICE, z.s.

Typ smlouvy: dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu
Číslo smlouvy: 2017014008
Platnost od: 20.02.2017
Vloženo: 20.02.2017

ikonka (138.138 Kb)
Smlouvy

MŠ Lojovická

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
Číslo smlouvy: 2016126164
Platnost od: 07.04.2016
Vloženo: 07.04.2016

ikonka (169.051 Kb)
Smlouvy

MŠ K Lukám

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
Číslo smlouvy: 2016126163
Platnost od: 07.04.2016
Vloženo: 07.04.2016

ikonka (170.95 Kb)
Smlouvy

MŠ Ke Kašně

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
Číslo smlouvy: 2016126162
Platnost od: 07.04.2016
Vloženo: 07.04.2016

ikonka (154.137 Kb)
Smlouvy

ZŠ s RVJ

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
Číslo smlouvy: 2016126161
Platnost od: 07.04.2016
Vloženo: 07.04.2016

ikonka (193.106 Kb)
Smlouvy

ZŠ Meteorologická

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
Číslo smlouvy: 2016126160
Platnost od: 04.04.2016
Vloženo: 04.04.2016

ikonka (163.635 Kb)
Smlouvy

Vít Kratina

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sítě
Číslo smlouvy: 2017014009
Platnost od: 16.02.2017
Vloženo: 16.02.2017

ikonka (727.491 Kb)
Smlouvy

Martina Muláčová

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2017016005
Platnost od: 10.01.2017
Vloženo: 10.01.2017

ikonka (805.045 Kb)
Smlouvy

Michaela Kratochvílová

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2017016004
Platnost od: 10.01.2017
Vloženo: 10.01.2017

ikonka (799.818 Kb)
Smlouvy

Blanka Popelíková

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2017016003
Platnost od: 10.01.2017
Vloženo: 10.01.2017

ikonka (801.476 Kb)
Smlouvy

Martin Novotný

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2017016002
Platnost od: 10.01.2017
Vloženo: 10.01.2017

ikonka (813.783 Kb)
Smlouvy

Kryštof Štafl

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2017016001
Platnost od: 10.01.2017
Vloženo: 10.01.2017

ikonka (810.209 Kb)
Smlouvy

KPM Křížem Krážem z.s.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016124157
Platnost od: 24.01.2017
Vloženo: 24.01.2017

ikonka (1146.698 Kb)
Smlouvy

Manželé - Nguyen Xuan Cuoc, Nguyen Thu Hien

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2017014012
Platnost od: 15.02.2017
Vloženo: 15.02.2017

ikonka (557.412 Kb)
Smlouvy

Ing. Fürst Ivo

Typ smlouvy: Nájemní smlouva
Číslo smlouvy: 2016126158
Platnost od: 25.01.2017
Vloženo: 25.01.2017

ikonka (427.601 Kb)
Smlouvy

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů z.s.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016104144
Platnost od: 12.01.2017
Vloženo: 12.01.2017

ikonka (2002.687 Kb)
Smlouvy

Rodinné centrum Kuřátko, z.s.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016124156
Platnost od: 10.01.2017
Vloženo: 10.01.2017

ikonka (1235.799 Kb)
Smlouvy

Olga Krejcarová

Typ smlouvy: Dohoda o narovnání - souhlasné prohlášení
Číslo smlouvy: 2016104148
Platnost od: 20.12.2016
Vloženo: 20.12.2016

ikonka (397.7 Kb)
Smlouvy

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016104147
Platnost od: 21.11.2016
Vloženo: 21.11.2016

ikonka (1001.577 Kb)
Smlouvy

Bc. Alena Jechová

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2016126155
Platnost od: 13.12.2016
Vloženo: 13.12.2016

ikonka (932.011 Kb)
Smlouvy

Ing. Šárka Fruncová Vlčková

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2016126153
Platnost od: 13.12.2016
Vloženo: 13.12.2016

ikonka (929.963 Kb)
Smlouvy

Jan Konečný

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2016104139
Platnost od: 19.12.2016
Vloženo: 19.12.2016

ikonka (3302.288 Kb)
Smlouvy

Jan Alexa, Irena Alexová

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2016104138
Platnost od: 19.12.2016
Vloženo: 19.12.2016

ikonka (566.546 Kb)
Smlouvy

Dudystav s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2016124154
Platnost od: 21.12.2016
Vloženo: 21.12.2016

ikonka (1877.73 Kb)
Smlouvy

Agro Jesenice u Prahy a.s.

Typ smlouvy: Pachtovní smlouva
Číslo smlouvy: 2016114152
Platnost od: 29.12.2016
Vloženo: 29.12.2016

ikonka (459.082 Kb)
Smlouvy

ČEZ, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o ochraně důvěrných informací
Číslo smlouvy: 2016121159
Platnost od: 28.11.2016
Vloženo: 28.11.2016

ikonka (932.806 Kb)
Smlouvy

Základní umělecká škola Adolfa Voborského

Typ smlouvy: Nájemní smlouva
Číslo smlouvy: 2016113151
Platnost od: 22.11.2016
Vloženo: 22.11.2016

ikonka (223.412 Kb)
Smlouvy

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva oi výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016064094
Platnost od: 07.11.2016
Vloženo: 07.11.2016

ikonka (1798.163 Kb)
Smlouvy

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti
Číslo smlouvy: 2016064093
Platnost od: 07.11.2016
Vloženo: 07.11.2016

ikonka (4778.49 Kb)
Smlouvy

Ing. Miroslav Krejča

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016104145
Platnost od: 28.11.2016
Vloženo: 28.11.2016

ikonka (1606.239 Kb)
Smlouvy

Lukostřeleký klub CERE

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 201354059
Číslo smlouvy: 2016104146
Platnost od: 23.11.2016
Vloženo: 23.11.2016

ikonka (292.633 Kb)
Smlouvy

Allianz pojišťovna a.s.

Typ smlouvy: Dodatek č. 16 k pojistné smlouě č. 400 018 617
Číslo smlouvy: 2016114150
Platnost od: 04.11.2016
Vloženo: 04.11.2016

ikonka (319.062 Kb)
Smlouvy

Karnet a.s.

Typ smlouvy: dodatek č. 1 ke SOD ze dne 29. 6. 2016 na stavební práce
Číslo smlouvy: 2016104143
Platnost od: 14.11.2016
Vloženo: 14.11.2016

ikonka (211.283 Kb)
Smlouvy

Úřad práce České republiky

Typ smlouvy: Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejné prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
Číslo smlouvy: 2016066149
Platnost od: 31.10.2016
Vloženo: 31.10.2016

ikonka (2025.127 Kb)
Smlouvy

Ing. Regina Netolická

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2016104140
Platnost od: 19.10.2016
Vloženo: 19.10.2016

ikonka (1476.055 Kb)
Smlouvy

Integrační centrum Praha, o.p.s.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016066096
Platnost od: 07.06.2016
Vloženo: 07.06.2016

ikonka (1056.986 Kb)
Smlouvy

Leová Dieu Huong

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016046046
Platnost od: 26.04.2016
Vloženo: 26.04.2016

ikonka (1032.867 Kb)
Smlouvy

South East Asia - liasion, z.a.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016046045
Platnost od: 26.04.2016
Vloženo: 26.04.2016

ikonka (1019.711 Kb)
Smlouvy

Martin Novotný

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2016096136
Platnost od: 03.10.2016
Vloženo: 03.10.2016

ikonka (1779.376 Kb)
Smlouvy

Hlavní město Praha

Typ smlouvy: Smlouva o převodu správy majetku
Číslo smlouvy: 2016096137
Platnost od: 27.09.2016
Vloženo: 27.09.2016

ikonka (908.116 Kb)
Smlouvy

Mgr. Jan Škarpa

Typ smlouvy: Rámcová smlouva o poskytování služeb soudního exekutora
Číslo smlouvy: 2016096135
Platnost od: 29.09.2016
Vloženo: 29.09.2016

ikonka (507.53 Kb)
Smlouvy

Gabriela Szkanderová

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2016084132
Platnost od: 29.09.2016
Vloženo: 29.09.2016

ikonka (2018.658 Kb)
Smlouvy

Ing. Martina Matušeková, Ing. Vít Matušek

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016084131
Platnost od: 22.09.2016
Vloženo: 22.09.2016

ikonka (2837.147 Kb)
Smlouvy

Koutecký, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Číslo smlouvy: 2016084125
Platnost od: 19.09.2016
Vloženo: 19.09.2016

ikonka (2161.171 Kb)
Smlouvy

Tenisový klub Písnice

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016076122
Platnost od: 18.08.2016
Vloženo: 18.08.2016

ikonka (1219.363 Kb)
Smlouvy

Bc. Eliška Froňková

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016076121
Platnost od: 17.08.2016
Vloženo: 17.08.2016

ikonka (1247.733 Kb)
Smlouvy

Judo Club Kidsport

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016076120
Platnost od: 18.08.2016
Vloženo: 18.08.2016

ikonka (1263.592 Kb)
Smlouvy

SDH Písnice

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016076119
Platnost od: 22.09.2016
Vloženo: 22.09.2016

ikonka (1256.004 Kb)
Smlouvy

TJ Sokol Písnice

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016076118
Platnost od: 18.08.2016
Vloženo: 18.08.2016

ikonka (1257.042 Kb)
Smlouvy

TJ Sokol Libuš

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016076117
Platnost od: 18.08.2016
Vloženo: 18.08.2016

ikonka (993.376 Kb)
Smlouvy

PaedDr. Ivan Nekola

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016076116
Platnost od: 18.08.2016
Vloženo: 18.08.2016

ikonka (975.992 Kb)
Smlouvy

SK Velo Praha

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016076115
Platnost od: 17.08.2016
Vloženo: 17.08.2016

ikonka (958.808 Kb)
Smlouvy

Pražský svaz hokejbalu

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016076114
Platnost od: 05.09.2016
Vloženo: 05.09.2016

ikonka (971.931 Kb)
Smlouvy

Lukostřelecký oddíl CERE

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016076113
Platnost od: 16.08.2016
Vloženo: 16.08.2016

ikonka (980.843 Kb)
Smlouvy

Judo Dragons, sportovní klub

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016076112
Platnost od: 02.09.2016
Vloženo: 02.09.2016

ikonka (1367.667 Kb)
Smlouvy

FSC Libuš

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016076111
Platnost od: 08.08.2016
Vloženo: 08.08.2016

ikonka (1222.474 Kb)
Smlouvy

Česká podnikatelská pojišťovna

Typ smlouvy: Pojistná smlouva č. 002161985
Číslo smlouvy: 2016066103
Platnost od: 08.06.2016
Vloženo: 08.06.2016

ikonka (4218.996 Kb)
Smlouvy

Česká podnikatelská pojišťovna

Typ smlouvy: Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 0006572960
Číslo smlouvy: 2016066102
Platnost od: 29.06.2016
Vloženo: 29.06.2016

ikonka (417.435 Kb)
Smlouvy

Společenství vlastníků V Rohu 434

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016074110
Platnost od: 03.08.2016
Vloženo: 03.08.2016

ikonka (5854.791 Kb)
Smlouvy

Info-Dráček

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016086130
Platnost od: 16.08.2016
Vloženo: 16.08.2016

ikonka (1198.096 Kb)
Smlouvy

Ladislav Doležal

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2016044043
Platnost od: 12.08.2016
Vloženo: 12.08.2016

ikonka (2292.439 Kb)
Smlouvy

Společnost EMAP, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových protor
Číslo smlouvy: 2016064099
Platnost od: 02.08.2016
Vloženo: 02.08.2016

ikonka (1310.599 Kb)
Smlouvy

Farní charita Praha 4 - Chodov

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016073123
Platnost od: 03.08.2016
Vloženo: 03.08.2016

ikonka (762.684 Kb)
Smlouvy

Modrý klíč, o.p.s

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016073124
Platnost od: 27.07.2016
Vloženo: 27.07.2016

ikonka (769.191 Kb)
Smlouvy

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016014009
Platnost od: 27.06.2016
Vloženo: 27.06.2016

ikonka (2421.967 Kb)
Smlouvy

Pixabelly Libuš, s.r.o.

Typ smlouvy: Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění smluvních závazků
Číslo smlouvy: 2016066105
Platnost od: 13.07.2016
Vloženo: 13.07.2016

ikonka (911.509 Kb)
Smlouvy

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016044041
Platnost od: 18.07.2016
Vloženo: 18.07.2016

ikonka (4073.162 Kb)
Smlouvy

Zuzana Vránová, Dis.

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2016066109
Platnost od: 01.07.2016
Vloženo: 01.07.2016

ikonka (4082.585 Kb)
Smlouvy

SJM, Robert Šikal, Monika Šikalová

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2016064107
Platnost od: 11.07.2016
Vloženo: 11.07.2016

ikonka (2162.867 Kb)
Smlouvy

Lukostřeleký klub CERE

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Číslo smlouvy: 2016064095
Platnost od: 27.07.2016
Vloženo: 27.07.2016

ikonka (1412.205 Kb)
Smlouvy

Mgr. Ladislava Ondrouchová

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2016053051
Platnost od: 01.06.2016
Vloženo: 01.06.2016

ikonka (392.108 Kb)
Smlouvy

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016014007
Platnost od: 27.07.2016
Vloženo: 27.07.2016

ikonka (2596.599 Kb)
Smlouvy

Ing. Šárka Fruncová Vlčková

Typ smlouvy: mlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2016056056
Platnost od: 03.06.2016
Vloženo: 03.06.2016

ikonka (2773.657 Kb)
Smlouvy

Svitava Zvorská

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2016064090
Platnost od: 29.06.2016
Vloženo: 29.06.2016

ikonka (1524.375 Kb)
Smlouvy

Karnet, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2016054057
Platnost od: 29.06.2016
Vloženo: 29.06.2016

ikonka (15548.929 Kb)
Smlouvy

Ing. Lucie Kluzáková

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016024019
Platnost od: 28.06.2016
Vloženo: 28.06.2016

ikonka (2755.044 Kb)
Smlouvy

Jana Hejtmánková

Typ smlouvy: Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Číslo smlouvy: 2016064098
Platnost od: 11.07.2016
Vloženo: 11.07.2016

ikonka (880.229 Kb)
Smlouvy

SJM Šejblovi

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2016054048
Platnost od: 07.07.2016
Vloženo: 07.07.2016

ikonka (2127.724 Kb)
Smlouvy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Písnice

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 201656081
Platnost od: 16.06.2016
Vloženo: 16.06.2016

ikonka (1054.444 Kb)
Smlouvy

MŠ Ke Kašně

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016056087
Platnost od: 16.06.2016
Vloženo: 16.06.2016

ikonka (1053.383 Kb)
Smlouvy

ZŠ Meteorologická

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016056086
Platnost od: 16.06.2016
Vloženo: 16.06.2016

ikonka (1061.463 Kb)
Smlouvy

MŠ K Lukám

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016056085
Platnost od: 16.06.2016
Vloženo: 16.06.2016

ikonka (1035.751 Kb)
Smlouvy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Libuš

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016056084
Platnost od: 11.07.2016
Vloženo: 11.07.2016

ikonka (1063.495 Kb)
Smlouvy

MŠ Lojovická

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016056083
Platnost od: 16.06.2016
Vloženo: 16.06.2016

ikonka (1055.25 Kb)
Smlouvy

MŠ Lojovická

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016056082
Platnost od: 16.06.2016
Vloženo: 16.06.2016

ikonka (1060.944 Kb)
Smlouvy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Písnice

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016056080
Platnost od: 16.06.2016
Vloženo: 16.06.2016

ikonka (1054.991 Kb)
Smlouvy

Rodinné centrum Kuřátko z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016063076
Platnost od: 07.06.2016
Vloženo: 07.06.2016

ikonka (1000.607 Kb)
Smlouvy

Modrý klíč, o.p.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016063075
Platnost od: 07.06.2016
Vloženo: 07.06.2016

ikonka (975.936 Kb)
Smlouvy

PROTEBE z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016063074
Platnost od: 07.06.2016
Vloženo: 07.06.2016

ikonka (777.175 Kb)
Smlouvy

MŠ Ke Kašně

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016063073
Platnost od: 07.06.2016
Vloženo: 07.06.2016

ikonka (791.165 Kb)
Smlouvy

ZŠ s RVJ

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016063072
Platnost od: 07.06.2016
Vloženo: 07.06.2016

ikonka (791.165 Kb)
Smlouvy

ZŠ s RVJ

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016063071
Platnost od: 08.06.2016
Vloženo: 08.06.2016

ikonka (799.764 Kb)
Smlouvy

Stable Donja Písnice z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016063070
Platnost od: 07.06.2016
Vloženo: 07.06.2016

ikonka (787.007 Kb)
Smlouvy

MŠ K Lukám

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016063069
Platnost od: 07.06.2016
Vloženo: 07.06.2016

ikonka (791.02 Kb)
Smlouvy

SK VELO Praha z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016063068
Platnost od: 07.06.2016
Vloženo: 07.06.2016

ikonka (799.192 Kb)
Smlouvy

MŠ Lojovická

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016063066
Platnost od: 07.06.2016
Vloženo: 07.06.2016

ikonka (790.604 Kb)
Smlouvy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Libuš

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016063065
Platnost od: 07.06.2016
Vloženo: 07.06.2016

ikonka (831.548 Kb)
Smlouvy

KPM Křížem Krážem z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016063064
Platnost od: 07.06.2016
Vloženo: 07.06.2016

ikonka (793.507 Kb)
Smlouvy

ZŠ Meteorologická

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016063063
Platnost od: 08.06.2016
Vloženo: 08.06.2016

ikonka (813.225 Kb)
Smlouvy

Spojené hlavy z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016063062
Platnost od: 07.06.2016
Vloženo: 07.06.2016

ikonka (817.299 Kb)
Smlouvy

Tělocvičná jednota Sokol Libuš

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2016063061
Platnost od: 07.06.2016
Vloženo: 07.06.2016

ikonka (826.639 Kb)
Smlouvy

Marie Coufalová

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
Číslo smlouvy: 2016064091
Platnost od: 23.06.2016
Vloženo: 23.06.2016

ikonka (397.198 Kb)
Smlouvy

Inga Rendla

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke mslouvě o nájmu bytu
Číslo smlouvy: 2016064078
Platnost od: 14.06.2016
Vloženo: 14.06.2016

ikonka (1198.677 Kb)
Smlouvy

Petra Lehovcová

Typ smlouvy: dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
Číslo smlouvy: 2016064060
Platnost od: 16.06.2016
Vloženo: 16.06.2016

ikonka (1329.434 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016044040
Platnost od: 15.06.2016
Vloženo: 15.06.2016

ikonka (3291.3 Kb)
Smlouvy

Nguyen The Phuong

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2016054089
Platnost od: 23.06.2016
Vloženo: 23.06.2016

ikonka (2392.019 Kb)
Smlouvy

Xedos, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2016044047
Platnost od: 15.06.2016
Vloženo: 15.06.2016

ikonka (9966.328 Kb)
Smlouvy

Rezidence Měcholupy s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016064050
Platnost od: 08.06.2016
Vloženo: 08.06.2016

ikonka (3785.011 Kb)
Smlouvy

Pragomedika s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2012034015 o nájmu nebytového objektu
Číslo smlouvy: 2016064077
Platnost od: 10.06.2016
Vloženo: 10.06.2016

ikonka (1589.758 Kb)
Smlouvy

Jitka Saipová, Martin Saip

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2014074062 o nájmu služebního bytu
Číslo smlouvy: 2016054052
Platnost od: 23.05.2016
Vloženo: 23.05.2016

ikonka (1021.174 Kb)
Smlouvy

SJM Ing. Jiří Sobíšek, Renáta Sobíšková

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2016054049
Platnost od: 01.06.2016
Vloženo: 01.06.2016

ikonka (2013.285 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN
Číslo smlouvy: 2016064059
Platnost od: 01.06.2016
Vloženo: 01.06.2016

ikonka (1674.746 Kb)
Smlouvy

Jan Vokál, Mgr. Věra Vokálová

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2016044042
Platnost od: 27.05.2016
Vloženo: 27.05.2016

ikonka (1524.097 Kb)
Smlouvy

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

Typ smlouvy: Licenční smlouva o veřejném provozování
Číslo smlouvy: 2016066097
Platnost od: 07.06.2016
Vloženo: 07.06.2016

ikonka (1138.096 Kb)
Smlouvy

Státní fond životního prostředí ČR

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 ke smlouv č. 11102003 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Číslo smlouvy: 2016056058
Platnost od: 25.05.2016
Vloženo: 25.05.2016

ikonka (705.811 Kb)
Smlouvy

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Typ smlouvy: Dohoda o ukončení Smlouvy o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016054053
Platnost od: 19.05.2016
Vloženo: 19.05.2016

ikonka (446.226 Kb)
Smlouvy

Hlavní město Praha

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční pomoci
Číslo smlouvy: 2016044035
Platnost od: 05.05.2016
Vloženo: 05.05.2016

ikonka (776.756 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016044034
Platnost od: 11.05.2016
Vloženo: 11.05.2016

ikonka (2294.473 Kb)
Smlouvy

Ing. Vladimír Popov

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016044036
Platnost od: 16.05.2016
Vloženo: 16.05.2016

ikonka (2559.253 Kb)
Smlouvy

Zuzana Vránová, Dis.

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2015126171
Platnost od: 21.12.2015
Vloženo: 21.12.2015

ikonka (3316.163 Kb)
Smlouvy

FRP Services, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytování servisních služeb
Číslo smlouvy: 2016046038
Platnost od: 29.04.2016
Vloženo: 29.04.2016

ikonka (5000.76 Kb)
Smlouvy

Ing. Lenka Koudelková

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016034028
Platnost od: 04.04.2016
Vloženo: 04.04.2016

ikonka (483.934 Kb)
Smlouvy

Jana Janoušková

Typ smlouvy: Dohoda o narovnání, souhlasné prohlášení
Číslo smlouvy: 2014124123
Platnost od: 14.04.2014
Vloženo: 14.04.2014

ikonka (1150.667 Kb)
Smlouvy

JUDr. Dagmar Kuželová

Typ smlouvy: Rámcová smlouva o poskytování služeb soudního exekutora
Číslo smlouvy: 2016044037
Platnost od: 18.04.2016
Vloženo: 18.04.2016

ikonka (238.865 Kb)
Smlouvy

Petr Bambule

Typ smlouvy: Dohoda o narovnání, souhlasné prohlášení
Číslo smlouvy: 2016024018
Platnost od: 07.04.2016
Vloženo: 07.04.2016

ikonka (1129.251 Kb)
Smlouvy

Petr Bambule

Typ smlouvy: Dohoda o narovnání, souhlasné prohlášení
Číslo smlouvy: 2016024017
Platnost od: 07.04.2016
Vloženo: 07.04.2016

ikonka (1044.146 Kb)
Smlouvy

Mgr. Monika Exnerová

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016026016
Platnost od: 18.04.2016
Vloženo: 18.04.2016

ikonka (536.775 Kb)
Smlouvy

Ing. František Herc

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016034029
Platnost od: 21.03.2016
Vloženo: 21.03.2016

ikonka (209.08 Kb)
Smlouvy

Mgr. Matěj Kadlec

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016034027
Platnost od: 21.03.2016
Vloženo: 21.03.2016

ikonka (521.017 Kb)
Smlouvy

Mgr. Václav Kuthan

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016034026
Platnost od: 21.03.2016
Vloženo: 21.03.2016

ikonka (523.473 Kb)
Smlouvy

PaedDr. Jaroslava Adámková

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016034025
Platnost od: 21.03.2016
Vloženo: 21.03.2016

ikonka (523.329 Kb)
Smlouvy

Mgr. Jiří Koubek

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016034024
Platnost od: 21.03.2016
Vloženo: 21.03.2016

ikonka (533.593 Kb)
Smlouvy

RTS, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení a provozu profilu zadavatele
Číslo smlouvy: 2016036031
Platnost od: 23.03.2016
Vloženo: 23.03.2016

ikonka (793.546 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2015084128
Platnost od: 26.01.2016
Vloženo: 26.01.2016

ikonka (2392.613 Kb)
Smlouvy

Šárka Adamová, Ing. Stanislav Adam

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016034022
Platnost od: 29.03.2016
Vloženo: 29.03.2016

ikonka (2353.922 Kb)
Smlouvy

State Administration Consulting s.r.o.

Typ smlouvy: Dohoda o podmínkách stavbeních úprav objektu hromadných garáží ul. Dobronická č.p. 694, Praha 4 - Li
Číslo smlouvy: 2016024020
Platnost od: 30.03.2016
Vloženo: 30.03.2016

ikonka (2000.782 Kb)
Smlouvy

Vendulka Pilná, Jiří Pilný

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016034023
Platnost od: 24.03.2016
Vloženo: 24.03.2016

ikonka (2374.277 Kb)
Smlouvy

Společenství vlastníků V Rohu 434

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016014001
Platnost od: 09.03.2016
Vloženo: 09.03.2016

ikonka (2654.303 Kb)
Smlouvy

Eltodo Citelum, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 ke smlouvě o podnájmu
Číslo smlouvy: 2016025015
Platnost od: 01.03.2016
Vloženo: 01.03.2016

ikonka (356.506 Kb)
Smlouvy

Eltodo Citelum, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016025014
Platnost od: 01.03.2016
Vloženo: 01.03.2016

ikonka (761.493 Kb)
Smlouvy

Richard Wustinger

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015034009 o nájmu bytu
Číslo smlouvy: 2016014013
Platnost od: 24.02.2016
Vloženo: 24.02.2016

ikonka (862.113 Kb)
Smlouvy

Státní fond životního prostředí České republiky

Typ smlouvy: dodatek č. 1 ke smlouvě 11102003 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Číslo smlouvy: 2016026021
Platnost od: 23.02.2016
Vloženo: 23.02.2016

ikonka (475.497 Kb)
Smlouvy

Českomoravský svaz chvatelů poštovních holubů

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016014008
Platnost od: 26.02.2016
Vloženo: 26.02.2016

ikonka (4580.615 Kb)
Smlouvy

Stanislav Svodoba, Marcela Svobodová

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016014012
Platnost od: 26.02.2016
Vloženo: 26.02.2016

ikonka (2559.848 Kb)
Smlouvy

Zavos, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016014006
Platnost od: 24.02.2016
Vloženo: 24.02.2016

ikonka (487.601 Kb)
Smlouvy

State Administration Consulting s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2011094088 o nájmu nebytových prostor
Číslo smlouvy: 2016014002
Platnost od: 17.02.2016
Vloženo: 17.02.2016

ikonka (1047.685 Kb)
Smlouvy

Luna Property, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Číslo smlouvy: 2015084121
Platnost od: 22.02.2016
Vloženo: 22.02.2016

ikonka (2990.645 Kb)
Smlouvy

Kamila Kadeřábková

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inžeýrské sítě
Číslo smlouvy: 2015104150
Platnost od: 07.12.2015
Vloženo: 07.12.2015

ikonka (2134.364 Kb)
Smlouvy

Ing. Klára Šafaříková, Stanislav Šafařík

Typ smlouvy: Smlouva o busoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2016014010
Platnost od: 17.02.2016
Vloženo: 17.02.2016

ikonka (3019.692 Kb)
Smlouvy

ZŠ Wonderland Academy s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu hřiště Klokotská
Číslo smlouvy: 2016014003
Platnost od: 17.02.2016
Vloženo: 17.02.2016

ikonka (1704.822 Kb)
Smlouvy

Jindřich Nechvátal

Typ smlouvy: Směnná smlouva
Číslo smlouvy: 2015124165
Platnost od: 15.02.2016
Vloženo: 15.02.2016

ikonka (2141.113 Kb)
Smlouvy

Společenství K Lukám 650

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2015114153
Platnost od: 02.12.2015
Vloženo: 02.12.2015

ikonka (1289.086 Kb)
Smlouvy

Zavos, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2016014011
Platnost od: 05.02.2016
Vloženo: 05.02.2016

ikonka (542.524 Kb)
Smlouvy

Zavos, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2015124169
Platnost od: 23.10.2015
Vloženo: 23.10.2015

ikonka (455.318 Kb)
Smlouvy

Atrium Therm servis s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2016014005
Platnost od: 19.01.2016
Vloženo: 19.01.2016

ikonka (3445.707 Kb)
Smlouvy

SJM Ing. Regina Navrátilová, Ing. Michal Navrátil

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2015124174
Platnost od: 21.01.2016
Vloženo: 21.01.2016

ikonka (1577.259 Kb)
Smlouvy

Miroslava Čiháková

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB
Číslo smlouvy: 2015124173
Platnost od: 22.01.2016
Vloženo: 22.01.2016

ikonka (2827.256 Kb)
Smlouvy

Zavos, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2015124168
Platnost od: 15.01.2016
Vloženo: 15.01.2016

ikonka (344.38 Kb)
Smlouvy

G.A.P. education, střední škola s.r.o.

Typ smlouvy: Nájemní smlouva
Číslo smlouvy: 2015126179
Platnost od: 21.12.2015
Vloženo: 21.12.2015

ikonka (1562.498 Kb)
Smlouvy

Avenir Praha spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Číslo smlouvy: 2015124167
Platnost od: 21.12.2015
Vloženo: 21.12.2015

ikonka (2257.254 Kb)
Smlouvy

ZŠ Meteorologická

Typ smlouvy: Změna zřizovací listiny příspěvkové organitzace
Číslo smlouvy: 2015116180
Platnost od: 12.11.2015
Vloženo: 12.11.2015

ikonka (238.305 Kb)
Smlouvy

ZŠ Meteorologická

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2015116154
Platnost od: 12.11.2015
Vloženo: 12.11.2015

ikonka (1590.166 Kb)
Smlouvy

Společenství K Lukám

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2015114153
Platnost od: 02.12.2015
Vloženo: 02.12.2015

ikonka (1289.086 Kb)
Smlouvy

PROFA autodoprava s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2015114163
Platnost od: 30.11.2015
Vloženo: 30.11.2015

ikonka (2105.96 Kb)
Smlouvy

B.A.F. art spol. s.r.o.

Typ smlouvy:  Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Číslo smlouvy: 2015094138
Platnost od: 30.11.2015
Vloženo: 30.11.2015

ikonka (1625.408 Kb)
Smlouvy

Allianz pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek k pojistné smlouvě č. 400 018 617, DOK - 15
Číslo smlouvy: 2015114159
Platnost od: 30.11.2015
Vloženo: 30.11.2015

ikonka (495.47 Kb)
Smlouvy

Hlavní město Praha

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. INO/21/01/002348/2004, Zvonička
Číslo smlouvy: 2015116156
Platnost od: 12.11.2015
Vloženo: 12.11.2015

ikonka (444.534 Kb)
Smlouvy

Jan Hyka

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2015104146
Platnost od: 18.11.2015
Vloženo: 18.11.2015

ikonka (3317.736 Kb)
Smlouvy

Městská policie hl. m. Prahy

Typ smlouvy: Smlouva o převodu správy majetku hlavního města Prahy
Číslo smlouvy: 2015096142
Platnost od: 02.11.2015
Vloženo: 02.11.2015

ikonka (906.09 Kb)
Smlouvy

Ing. Mirzade Moulaviová

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu prostor sloužícího k podnikání
Číslo smlouvy: 2015104149
Platnost od: 13.11.2015
Vloženo: 13.11.2015

ikonka (2316.604 Kb)
Smlouvy

Stav-Investa s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015086119
Číslo smlouvy: 2015116157
Platnost od: 11.11.2015
Vloženo: 11.11.2015

ikonka (2196.897 Kb)
Smlouvy

Stav-Investa s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. ke SOD ze dne 25. 9. 2015 č. 2015064137 na stavební práce
Číslo smlouvy: 2015104152
Platnost od: 11.11.2015
Vloženo: 11.11.2015

ikonka (618.433 Kb)
Smlouvy

Státní fond životního prostředí České republiky

Typ smlouvy: Smlouva č. 15235523 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
Číslo smlouvy: 2015116160
Platnost od: 11.11.2015
Vloženo: 11.11.2015

ikonka (4483.712 Kb)
Smlouvy

Státní fond životního prostředí České republiky

Typ smlouvy: Smlouva č. 15251244 o poskyntutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
Číslo smlouvy: 2015116161
Platnost od: 11.11.2015
Vloženo: 11.11.2015

ikonka (4360.65 Kb)
Smlouvy

Nguyen Tien Nhuan

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2015096141
Platnost od: 02.11.2015
Vloženo: 02.11.2015

ikonka (2507.808 Kb)
Smlouvy

Radim Mikulenka

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2015096140
Platnost od: 02.11.2015
Vloženo: 02.11.2015

ikonka (2501.216 Kb)
Smlouvy

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2015116158
Platnost od: 10.03.2015
Vloženo: 10.03.2015

ikonka (4194.648 Kb)
Smlouvy

Ing. Anna Rusiňáková

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2015106147
Platnost od: 13.10.2015
Vloženo: 13.10.2015

ikonka (2156.587 Kb)
Smlouvy

ZŠ Wonderland Academy s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu sportovního hřiště Klokotská
Číslo smlouvy: 2015094136
Platnost od: 08.10.2015
Vloženo: 08.10.2015

ikonka (2179.701 Kb)
Smlouvy

Úřad práce ČR

Typ smlouvy: Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
Číslo smlouvy: 2015116155
Platnost od: 23.10.2015
Vloženo: 23.10.2015

ikonka (2309.535 Kb)
Smlouvy

Základní umělecká škola Adolfa Voborského

Typ smlouvy: Nájemní smlouva
Číslo smlouvy: 2015103148
Platnost od: 11.09.2015
Vloženo: 11.09.2015

ikonka (594.98 Kb)
Smlouvy

GM - Systemms CZ, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Číslo smlouvy: 2015104145
Platnost od: 23.10.2015
Vloženo: 23.10.2015

ikonka (1978.624 Kb)
Smlouvy

B.A.F. art spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2015094139
Platnost od: 02.10.2015
Vloženo: 02.10.2015

ikonka (1991.513 Kb)
Smlouvy

Mgr. Martin Kolafa

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištěním
Číslo smlouvy: 2015086133
Platnost od: 07.10.2015
Vloženo: 07.10.2015

ikonka (2852.81 Kb)
Smlouvy

Institut klinické a experimentální medicíny

Typ smlouvy: Smlouva o spolupráci
Číslo smlouvy: 2015086123
Platnost od: 11.09.2015
Vloženo: 11.09.2015

ikonka (487.801 Kb)
Smlouvy

Allianz pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek k pojistné smlouvě č. 400 018 617
Číslo smlouvy: 2015094143
Platnost od: 01.10.2015
Vloženo: 01.10.2015

ikonka (991.649 Kb)
Smlouvy

Stav-Investa s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2015094137
Platnost od: 25.09.2015
Vloženo: 25.09.2015

ikonka (3007.101 Kb)
Smlouvy

Bc. Markéta Fišarová

Typ smlouvy: Smlouva o organizačním zajištění
Číslo smlouvy: 2015086134
Platnost od: 11.09.2015
Vloženo: 11.09.2015

ikonka (2665.048 Kb)
Smlouvy

Eurovia CS, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o spolupráci
Číslo smlouvy: 2015096144
Platnost od: 08.09.2015
Vloženo: 08.09.2015

ikonka (1505.775 Kb)
Smlouvy

Eqos Energie Česko spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 22. 7. 2015 na návrh a dodávku projektové dokumentace
Číslo smlouvy: 20150884132
Platnost od: 09.09.2015
Vloženo: 09.09.2015

ikonka (656.444 Kb)
Smlouvy

Homark Creative s. r. o.

Typ smlouvy: Doatek č. 1 ze SOD ze dne 2. 7. 2015 na stavební práce
Číslo smlouvy: 2015084130
Platnost od: 04.09.2015
Vloženo: 04.09.2015

ikonka (777.283 Kb)
Smlouvy

Stav-Investa s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 29. 6. 2015 na stavební práce
Číslo smlouvy: 2015084126
Platnost od: 04.09.2015
Vloženo: 04.09.2015

ikonka (1062.918 Kb)
Smlouvy

Stav-Investa s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 29. 6. 2015 na stavební práce
Číslo smlouvy: 2015084125
Platnost od: 04.09.2015
Vloženo: 04.09.2015

ikonka (1042.093 Kb)
Smlouvy

MK - momt illuminations s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu LED světelné vánoční výzdoby
Číslo smlouvy: 2015075117
Platnost od: 03.09.2015
Vloženo: 03.09.2015

ikonka (795.653 Kb)
Smlouvy

MČ Praha-Libuš

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce a následném darování zahradních kompostérů - vzor
Číslo smlouvy: 2015065091
Platnost od: 24.06.2015
Vloženo: 24.06.2015

ikonka (978.543 Kb)
Smlouvy

MČ Praha - Kunratice

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2015086127 B)
Platnost od: 31.08.2015
Vloženo: 31.08.2015

ikonka (2978.103 Kb)
Smlouvy

MČ Praha - Kunratice

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2015086127 A)
Platnost od: 11.08.2015
Vloženo: 11.08.2015

ikonka (2868.826 Kb)
Smlouvy

MŠ Mezi Domy

Typ smlouvy: Smlouva o zabezpečení dovozu stravy
Číslo smlouvy: 2015084120
Platnost od: 24.08.2015
Vloženo: 24.08.2015

ikonka (729.391 Kb)
Smlouvy

Stav-Investa s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2015086119
Platnost od: 19.08.2015
Vloženo: 19.08.2015

ikonka (9549.63 Kb)
Smlouvy

Jelínek-Trading spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2015086118
Platnost od: 04.08.2015
Vloženo: 04.08.2015

ikonka (6318.351 Kb)
Smlouvy

T-mobile Czech republic, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2015074109
Platnost od: 25.08.2015
Vloženo: 25.08.2015

ikonka (2571.026 Kb)
Smlouvy

Nobur s.r.o.

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2015076116
Platnost od: 10.08.2015
Vloženo: 10.08.2015

ikonka (5339.403 Kb)
Smlouvy

Eqos Energie Česko spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2015074114
Platnost od: 22.07.2015
Vloženo: 22.07.2015

ikonka (2017.017 Kb)
Smlouvy

Agro Jesenice u Prahy a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2015065104
Platnost od: 20.07.2015
Vloženo: 20.07.2015

ikonka (1542.559 Kb)
Smlouvy

Petr Mráz

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2015074112
Platnost od: 21.07.2015
Vloženo: 21.07.2015

ikonka (1049.614 Kb)
Smlouvy

I Tec Czech spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2015076113
Platnost od: 31.07.2015
Vloženo: 31.07.2015

ikonka (5325.337 Kb)
Smlouvy

T-mobile Czech republic, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek ke Smlouvě Významného zákazníka
Číslo smlouvy: 2015074111
Platnost od: 02.07.2015
Vloženo: 02.07.2015

ikonka (2952.457 Kb)
Smlouvy

ITS Praha s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2015064054
Platnost od: 14.07.2015
Vloženo: 14.07.2015

ikonka (2833.018 Kb)
Smlouvy

Tl Souhvězdí LED s.r.o.

Typ smlouvy: Dohoda o narovnání
Číslo smlouvy: 2015056041
Platnost od: 13.07.2015
Vloženo: 13.07.2015

ikonka (960.178 Kb)
Smlouvy

Nashira, pěvecký sbor, o.s.

Typ smlouvy: Veřejnopráví smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053068
Platnost od: 29.06.2015
Vloženo: 29.06.2015

ikonka (925.452 Kb)
Smlouvy

Adao Praha spol, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2015064052
Platnost od: 02.07.2015
Vloženo: 02.07.2015

ikonka (2354.199 Kb)
Smlouvy

Holmark Creative s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2015064092
Platnost od: 02.07.2015
Vloženo: 02.07.2015

ikonka (8438.264 Kb)
Smlouvy

Stav-Investa s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2015064096
Platnost od: 02.07.2015
Vloženo: 02.07.2015

ikonka (9045.933 Kb)
Smlouvy

Státní fond životního prostředí České republiky

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14170243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Číslo smlouvy: 2015066090
Platnost od: 16.06.2015
Vloženo: 16.06.2015

ikonka (2071.464 Kb)
Smlouvy

Info-Dráček o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2015056077
Platnost od: 29.06.2015
Vloženo: 29.06.2015

ikonka (878.199 Kb)
Smlouvy

Stav-Investa s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2015064097
Platnost od: 29.06.2015
Vloženo: 29.06.2015

ikonka (8065.001 Kb)
Smlouvy

Jitka a Martin Saipovi

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
Číslo smlouvy: 2015064082
Platnost od: 07.07.2015
Vloženo: 07.07.2015

ikonka (1072.798 Kb)
Smlouvy

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2015064108
Platnost od: 22.06.2015
Vloženo: 22.06.2015

ikonka (1998.8 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2015064107
Platnost od: 19.06.2015
Vloženo: 19.06.2015

ikonka (3017.421 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2015064100
Platnost od: 09.06.2015
Vloženo: 09.06.2015

ikonka (2324.862 Kb)
Smlouvy

Ing. Miroslav Křejča

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2015064099
Platnost od: 29.05.2015
Vloženo: 29.05.2015

ikonka (2115.965 Kb)
Smlouvy

Datacentrum systems & consulting a.s

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí programového vybavení
Číslo smlouvy: 2015066095
Platnost od: 17.06.2015
Vloženo: 17.06.2015

ikonka (360.069 Kb)
Smlouvy

Inga Rendla

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu bytu
Číslo smlouvy: 2015064094
Platnost od: 23.06.2015
Vloženo: 23.06.2015

ikonka (2625.697 Kb)
Smlouvy

Petra Lehovcová

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu bytu
Číslo smlouvy: 2015064093
Platnost od: 23.06.2015
Vloženo: 23.06.2015

ikonka (2469.127 Kb)
Smlouvy

Smlouva o nájmu pozemku

Typ smlouvy: Koutecký, s.r.o.
Číslo smlouvy: 2015064086
Platnost od: 28.05.2015
Vloženo: 28.05.2015

ikonka (2067.613 Kb)
Smlouvy

Česká pošta s.p.

Typ smlouvy: Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů
Číslo smlouvy: 20150566085
Platnost od: 27.05.2015
Vloženo: 27.05.2015

ikonka (2371.515 Kb)
Smlouvy

Petr Hemr, Miloslav Hemr

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 2015055084
Platnost od: 26.06.2015
Vloženo: 26.06.2015

ikonka (1321.47 Kb)
Smlouvy

South East Asia - liaison, z.s.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2015056080
Platnost od: 18.06.2015
Vloženo: 18.06.2015

ikonka (879.515 Kb)
Smlouvy

South East Asia - liaison, z.s.

Typ smlouvy: Smlouva o úhradě nákladů spojených s užíváním vypůjčených prostor
Číslo smlouvy: 2015056079
Platnost od: 18.06.2015
Vloženo: 18.06.2015

ikonka (512.476 Kb)
Smlouvy

Lačhe Čhave, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o úhradě nákladů spojených s užíváním vypůjčených prostor
Číslo smlouvy: 2015056078
Platnost od: 15.06.2015
Vloženo: 15.06.2015

ikonka (509.875 Kb)
Smlouvy

Lačhe Čhave, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2015056076
Platnost od: 15.06.2015
Vloženo: 15.06.2015

ikonka (869.171 Kb)
Smlouvy

Stable Donja Písnice, o.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053075
Platnost od: 29.05.2015
Vloženo: 29.05.2015

ikonka (964.828 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Ke Kašně

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053074
Platnost od: 29.05.2015
Vloženo: 29.05.2015

ikonka (911.246 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Ke Kašně

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053073
Platnost od: 29.05.2015
Vloženo: 29.05.2015

ikonka (917.905 Kb)
Smlouvy

Protebe, o.p.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053072
Platnost od: 29.05.2015
Vloženo: 29.05.2015

ikonka (901.972 Kb)
Smlouvy

Modrý klíč, o.p.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053071
Platnost od: 29.05.2015
Vloženo: 29.05.2015

ikonka (914.323 Kb)
Smlouvy

SK Velo Praha

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053070
Platnost od: 19.05.2015
Vloženo: 19.05.2015

ikonka (915.41 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola K Lukám

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053069
Platnost od: 29.05.2015
Vloženo: 29.05.2015

ikonka (960.357 Kb)
Smlouvy

Spojené hlavy, z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053067
Platnost od: 29.05.2015
Vloženo: 29.05.2015

ikonka (937.611 Kb)
Smlouvy

Areál Zbudovská-Mirotická, o.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 015053066
Platnost od: 29.05.2015
Vloženo: 29.05.2015

ikonka (940.978 Kb)
Smlouvy

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053065
Platnost od: 29.05.2015
Vloženo: 29.05.2015

ikonka (917.393 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Mezi Domy

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053064
Platnost od: 09.06.2015
Vloženo: 09.06.2015

ikonka (962.594 Kb)
Smlouvy

Tělocvičná jednota Sokol Libuš

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053063
Platnost od: 29.05.2015
Vloženo: 29.05.2015

ikonka (944.297 Kb)
Smlouvy

KPM Křížem Krážem, z.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053062
Platnost od: 29.05.2015
Vloženo: 29.05.2015

ikonka (914.147 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Lojovická

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053061
Platnost od: 29.05.2015
Vloženo: 29.05.2015

ikonka (914.584 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Lojovická

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053060
Platnost od: 29.05.2015
Vloženo: 29.05.2015

ikonka (912.933 Kb)
Smlouvy

Základní škola Meteorologická

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053059
Platnost od: 03.06.2015
Vloženo: 03.06.2015

ikonka (931.912 Kb)
Smlouvy

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Libuš

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015053058
Platnost od: 29.05.2015
Vloženo: 29.05.2015

ikonka (954.366 Kb)
Smlouvy

Mgr. Markéta Pošmourná

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2015054057
Platnost od: 10.06.2015
Vloženo: 10.06.2015

ikonka (2371.586 Kb)
Smlouvy

Le Van Dien

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2015054056
Platnost od: 11.06.2015
Vloženo: 11.06.2015

ikonka (2529.376 Kb)
Smlouvy

Denisa Semeráková

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Číslo smlouvy: 2015054055
Platnost od: 09.06.2015
Vloženo: 09.06.2015

ikonka (1648.145 Kb)
Smlouvy

Tělovýchovná jednota Sokol Písnice

Typ smlouvy: Smlouva o podnájmu
Číslo smlouvy: 20150564053
Platnost od: 01.06.2015
Vloženo: 01.06.2015

ikonka (582.543 Kb)
Smlouvy

Mateřské centrum Kuřátko, o.s.

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015056051
Platnost od: 08.06.2015
Vloženo: 08.06.2015

ikonka (857.279 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola K Lukám

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015056050
Platnost od: 04.06.2015
Vloženo: 04.06.2015

ikonka (864.306 Kb)
Smlouvy

Tělocvičná jednota Sokol Libuš

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015056049
Platnost od: 04.06.2015
Vloženo: 04.06.2015

ikonka (888.875 Kb)
Smlouvy

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Písnice

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015056048
Platnost od: 04.06.2015
Vloženo: 04.06.2015

ikonka (878.983 Kb)
Smlouvy

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Písnice

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015056047
Platnost od: 04.06.2015
Vloženo: 04.06.2015

ikonka (883.054 Kb)
Smlouvy

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Libuš

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015056046
Platnost od: 08.06.2015
Vloženo: 08.06.2015

ikonka (874.877 Kb)
Smlouvy

Základní škola Meteorologická

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015056045
Platnost od: 03.06.2015
Vloženo: 03.06.2015

ikonka (878.4 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Lojovická

Typ smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo smlouvy: 2015056044
Platnost od: 04.06.2015
Vloženo: 04.06.2015

ikonka (862.526 Kb)
Smlouvy

Pixabelly Libuš s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí darovací
Číslo smlouvy: 2015056043
Platnost od: 02.06.2015
Vloženo: 02.06.2015

ikonka (989.676 Kb)
Smlouvy

Pixabelly Libuš s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o zajištění smluvních závazků
Číslo smlouvy: 2015056042
Platnost od: 02.06.2015
Vloženo: 02.06.2015

ikonka (6363.579 Kb)
Smlouvy

Státní fond životního prostředí České republiky

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12106242 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Číslo smlouvy: 2015054038
Platnost od: 05.05.2015
Vloženo: 05.05.2015

ikonka (342.793 Kb)
Smlouvy

Aura oční optika, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
Číslo smlouvy: 2015054037
Platnost od: 11.05.2015
Vloženo: 11.05.2015

ikonka (3092.587 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Mezi Domy

Typ smlouvy: Smlouva o úhradě nákladů spojených s užíváním nebytových prostor
Číslo smlouvy: 2015054036
Platnost od: 05.05.2015
Vloženo: 05.05.2015

ikonka (788.106 Kb)
Smlouvy

Oleh Yakubyanskyy

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2015054035
Platnost od: 04.05.2015
Vloženo: 04.05.2015

ikonka (2363.962 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN
Číslo smlouvy: 2015054034
Platnost od: 05.05.2015
Vloženo: 05.05.2015

ikonka (1816.086 Kb)
Smlouvy

QDS Communication s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2015054033
Platnost od: 04.05.2015
Vloženo: 04.05.2015

ikonka (6424.338 Kb)
Smlouvy

dot.DesingStudio, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2015054032
Platnost od: 27.04.2015
Vloženo: 27.04.2015

ikonka (1551.92 Kb)
Smlouvy

Eltodo Citelum, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2015054031
Platnost od: 09.04.2015
Vloženo: 09.04.2015

ikonka (735.348 Kb)
Smlouvy

Základní škola Meteorologická

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke zřizivací listině příspěvkové organizace Základní škola Meteorologická
Číslo smlouvy: 2015044030
Platnost od: 25.03.2015
Vloženo: 25.03.2015

ikonka (411.984 Kb)
Smlouvy

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy s rozšířenou výukou jazyků
Číslo smlouvy: 2015044029
Platnost od: 25.03.2015
Vloženo: 25.03.2015

ikonka (448.849 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Ke Kašně

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Ke Kašně
Číslo smlouvy: 2015044028
Platnost od: 25.03.2015
Vloženo: 25.03.2015

ikonka (380.227 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Lojovická

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace \mateřská škola Lojovická
Číslo smlouvy: 2015044027
Platnost od: 25.03.2015
Vloženo: 25.03.2015

ikonka (387.536 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola K Lukám

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola K Lukám
Číslo smlouvy: 2015044026
Platnost od: 25.03.2015
Vloženo: 25.03.2015

ikonka (389.734 Kb)
Smlouvy

Pyroprotect, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytování odborných činností
Číslo smlouvy: 2015044025
Platnost od: 30.04.2015
Vloženo: 30.04.2015

ikonka (1033.239 Kb)
Smlouvy

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. 0006572960 - aktualizační
Číslo smlouvy: 2015044024
Platnost od: 23.03.2015
Vloženo: 23.03.2015

ikonka (2566.256 Kb)
Smlouvy

MŠ Mezi Domy

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Mezi Domy
Číslo smlouvy: 2015044022
Platnost od: 25.03.2015
Vloženo: 25.03.2015

ikonka (401.569 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2015044021
Platnost od: 16.04.2015
Vloženo: 16.04.2015

ikonka (2703.775 Kb)
Smlouvy

Jindřich Parus s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 2015014001
Číslo smlouvy: 2015044020
Platnost od: 08.04.2015
Vloženo: 08.04.2015

ikonka (485.424 Kb)
Smlouvy

Státní fond životního prostředí České republiky

Typ smlouvy: Smlouva č. 14206593 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního protředí ČR
Číslo smlouvy: 2015044019
Platnost od: 14.04.2015
Vloženo: 14.04.2015

ikonka (4597.763 Kb)
Smlouvy

Státní fond životního prostředí České republiky

Typ smlouvy: Smlouva č. 14211013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Číslo smlouvy: 2015044018
Platnost od: 14.04.2015
Vloženo: 14.04.2015

ikonka (4658.823 Kb)
Smlouvy

DFC systém, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o nákupu pohonných hmot prostřednictvím tankovacích karet
Číslo smlouvy: 2015044017
Platnost od: 01.04.2015
Vloženo: 01.04.2015

ikonka (2777.287 Kb)
Smlouvy

QDS Communication s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2015044016
Platnost od: 30.03.2015
Vloženo: 30.03.2015

ikonka (7297.082 Kb)
Smlouvy

Josef Urban

Typ smlouvy: Příkazní smlouva
Číslo smlouvy: 2015044015
Platnost od: 30.03.2015
Vloženo: 30.03.2015

ikonka (1630.621 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN
Číslo smlouvy: 2015044014
Platnost od: 30.03.2015
Vloženo: 30.03.2015

ikonka (514.51 Kb)
Smlouvy

T-mobile Czech republic, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2015034012
Platnost od: 24.03.2015
Vloženo: 24.03.2015

ikonka (3335.511 Kb)
Smlouvy

Richard Wustinger

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu bytu
Číslo smlouvy: 2015034009
Platnost od: 02.03.2015
Vloženo: 02.03.2015

ikonka (2239.967 Kb)
Smlouvy

Jabuk Hanzlík

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2015034008
Platnost od: 04.03.2015
Vloženo: 04.03.2015

ikonka (2570.407 Kb)
Smlouvy

Pelti, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2015034007
Platnost od: 04.03.2015
Vloženo: 04.03.2015

ikonka (2776.367 Kb)
Smlouvy

Eltodo Citelum, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu
Číslo smlouvy: 2015024005
Platnost od: 30.01.2015
Vloženo: 30.01.2015

ikonka (513.852 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2015024004
Platnost od: 06.02.2015
Vloženo: 06.02.2015

ikonka (1931.333 Kb)
Smlouvy

Gepro, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 101/96 MISYS
Číslo smlouvy: 2015024003
Platnost od: 09.02.2015
Vloženo: 09.02.2015

ikonka (552.295 Kb)
Smlouvy

Renastav, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2015014002
Platnost od: 14.01.2015
Vloženo: 14.01.2015

ikonka (10976.906 Kb)
Smlouvy

Jindřich Parus, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2015014001
Platnost od: 14.01.2015
Vloženo: 14.01.2015

ikonka (10691.04 Kb)
Smlouvy

Státní fond životního prostředí ČR

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Číslo smlouvy: 2014124122
Platnost od: 18.11.2014
Vloženo: 18.11.2014

ikonka (4441.775 Kb)
Smlouvy

Hlavní město Praha

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí dotace v rámci fondu Evropské unie - povodeň červen 2013
Číslo smlouvy: 2014124120
Platnost od: 18.12.2014
Vloženo: 18.12.2014

ikonka (1910.279 Kb)
Smlouvy

Tělovýchovná jednota Sokol Písnice

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí sídla společnosti
Číslo smlouvy: 2014124119
Platnost od: 16.12.2014
Vloženo: 16.12.2014

ikonka (918.436 Kb)
Smlouvy

Pražská plynárenská Distribuce, a.s

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2014124118
Platnost od: 11.11.2014
Vloženo: 11.11.2014

ikonka (1614.181 Kb)
Smlouvy

Jindřich Parus, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2014124117
Platnost od: 02.07.2014
Vloženo: 02.07.2014

ikonka (9266.829 Kb)
Smlouvy

Úřad práce ČR

Typ smlouvy: Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí
Číslo smlouvy: 2014124115
Platnost od: 12.12.2014
Vloženo: 12.12.2014

ikonka (2873.806 Kb)
Smlouvy

Základní umělecká škola Adolfa Voborského

Typ smlouvy: Nájemní smlouva č. 06/2014
Číslo smlouvy: 2014124114
Platnost od: 01.12.2014
Vloženo: 01.12.2014

ikonka (573.101 Kb)
Smlouvy

MUDr. Jitka Vokálková

Typ smlouvy: Smlouva o zajiš´tování pracovnělékařských služeb
Číslo smlouvy: 2014124113
Platnost od: 11.12.2014
Vloženo: 11.12.2014

ikonka (794.803 Kb)
Smlouvy

Správa služeb hlavního města Prahy

Typ smlouvy: Smlouva o napojení obejktu na oplachový monitorovací systém hl. m. Prahy
Číslo smlouvy: 2014124110
Platnost od: 27.10.2014
Vloženo: 27.10.2014

ikonka (1145.048 Kb)
Smlouvy

Info-Dráček, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2014124109
Platnost od: 17.07.2014
Vloženo: 17.07.2014

ikonka (4997.38 Kb)
Smlouvy

ESPO Týniště, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2014124108
Platnost od: 12.05.2014
Vloženo: 12.05.2014

ikonka (546.899 Kb)
Smlouvy

Lačhe Čhave, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2014124107
Platnost od: 24.07.2014
Vloženo: 24.07.2014

ikonka (4948.248 Kb)
Smlouvy

Ing. Mirzade Moulaviová

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu prostor sloužícího k pronájmu
Číslo smlouvy: 2014124105
Platnost od: 03.12.2014
Vloženo: 03.12.2014

ikonka (3635.701 Kb)
Smlouvy

S.V.A:, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2014124104
Platnost od: 29.12.2014
Vloženo: 29.12.2014

ikonka (2043.735 Kb)
Smlouvy

Vanderlaan, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 23/14/CE/CZ
Číslo smlouvy: 2014114103
Platnost od: 08.12.2014
Vloženo: 08.12.2014

ikonka (528.807 Kb)
Smlouvy

SJM Sixta Roman a Sixtová Helena

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2014114102
Platnost od: 18.04.2014
Vloženo: 18.04.2014

ikonka (1115.756 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2014114101
Platnost od: 27.10.2014
Vloženo: 27.10.2014

ikonka (2451.663 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2014114100
Platnost od: 17.10.2014
Vloženo: 17.10.2014

ikonka (2833.995 Kb)
Smlouvy

Allianz pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek k pojistné smlouvě č. 400018617
Číslo smlouvy: 2014114099
Platnost od: 20.10.2014
Vloženo: 20.10.2014

ikonka (468.192 Kb)
Smlouvy

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě 0006572960
Číslo smlouvy: 2014114098
Platnost od: 05.09.2014
Vloženo: 05.09.2014

ikonka (1088.573 Kb)
Smlouvy

Capital Management Company, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zajištění smluvních závazků
Číslo smlouvy: 2014104097
Platnost od: 13.10.2014
Vloženo: 13.10.2014

ikonka (1776.932 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Mezi Domy

Typ smlouvy: Smlouva o zabezoečení dovozu stravy
Číslo smlouvy: 2014104096
Platnost od: 08.10.2014
Vloženo: 08.10.2014

ikonka (647.581 Kb)
Smlouvy

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2014104095
Platnost od: 08.10.2014
Vloženo: 08.10.2014

ikonka (2388.122 Kb)
Smlouvy

Bytové družstvo Libuš

Typ smlouvy: Dohoda o ukončení a vyúčtování výstavby bytového domu č.p. 7 v Praze-Libuši
Číslo smlouvy: 2014104094
Platnost od: 09.10.2014
Vloženo: 09.10.2014

ikonka (797.308 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2014104093
Platnost od: 08.10.2014
Vloženo: 08.10.2014

ikonka (2658.134 Kb)
Smlouvy

Smlouva o nájmu světelné vánoční výzdoby

Typ smlouvy: MK Mont Illuminations, s.r.o.
Číslo smlouvy: 2014104092
Platnost od: 18.09.2014
Vloženo: 18.09.2014

ikonka (1333.537 Kb)
Smlouvy

MK Mont Illuminations, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu LED světelné vánoční výzdoby
Číslo smlouvy: 2014104091
Platnost od: 18.09.2014
Vloženo: 18.09.2014

ikonka (662.777 Kb)
Smlouvy

Vanderlaan, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2014094090
Platnost od: 19.08.2014
Vloženo: 19.08.2014

ikonka (11050.455 Kb)
Smlouvy

Jidřich Parus, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 na stavební práce - ZŠ L. Coňka
Číslo smlouvy: 2014094089
Platnost od: 03.09.2014
Vloženo: 03.09.2014

ikonka (1257.299 Kb)
Smlouvy

Družstvo LIbuš - Domovina

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Číslo smlouvy: 2014084087
Platnost od: 06.08.2014
Vloženo: 06.08.2014

ikonka (1597.587 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2014084086
Platnost od: 31.07.2014
Vloženo: 31.07.2014

ikonka (1788.808 Kb)
Smlouvy

Klempík-Stav, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2014084085
Platnost od: 10.07.2014
Vloženo: 10.07.2014

ikonka (2870.9 Kb)
Smlouvy

Emap, spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu nebytových prostor
Číslo smlouvy: 2014084084
Platnost od: 12.08.2014
Vloženo: 12.08.2014

ikonka (2994.81 Kb)
Smlouvy

Pelti, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o vzájemné spolupráci
Číslo smlouvy: 2014084083
Platnost od: 25.07.2014
Vloženo: 25.07.2014

ikonka (990.046 Kb)
Smlouvy

Pelti, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o právu provést stavbu
Číslo smlouvy: 2014084082
Platnost od: 25.07.2014
Vloženo: 25.07.2014

ikonka (1178.962 Kb)
Smlouvy

Zavos, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2014084081
Platnost od: 29.07.2014
Vloženo: 29.07.2014

ikonka (485.231 Kb)
Smlouvy

ZŠ Wonderland Academy, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu sportovního hřiště Klokotská
Číslo smlouvy: 2014084080
Platnost od: 28.07.2014
Vloženo: 28.07.2014

ikonka (2044.512 Kb)
Smlouvy

Česká pošta s.p.

Typ smlouvy: Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2005115139 ze dne 29. 11. 2005
Číslo smlouvy: 2014084079
Platnost od: 25.07.2014
Vloženo: 25.07.2014

ikonka (628.033 Kb)
Smlouvy

Luka 646, s.r.o.

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2014074078
Platnost od: 02.07.2014
Vloženo: 02.07.2014

ikonka (1267.848 Kb)
Smlouvy

MŠ Mezi Domy

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2014074077
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (586.64 Kb)
Smlouvy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Libuš

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2014074076
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (585.752 Kb)
Smlouvy

ZŠ Meteorologická

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2014074075
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (593.949 Kb)
Smlouvy

MŠ K Lukám

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2014074074
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (579.433 Kb)
Smlouvy

Tělocvičná jednota Sokol Libuš

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2014074073
Platnost od: 06.05.2014
Vloženo: 06.05.2014

ikonka (568.626 Kb)
Smlouvy

MŠ Lojovická

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2014074072
Platnost od: 06.05.2014
Vloženo: 06.05.2014

ikonka (574.648 Kb)
Smlouvy

ZŠ L. Coňka

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2014074069
Platnost od: 13.05.2014
Vloženo: 13.05.2014

ikonka (589.157 Kb)
Smlouvy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Písnice

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2014074068
Platnost od: 12.05.2014
Vloženo: 12.05.2014

ikonka (603.047 Kb)
Smlouvy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Písnice

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2014074067
Platnost od: 12.05.2014
Vloženo: 12.05.2014

ikonka (602.958 Kb)
Smlouvy

Občanské komunitní fórum, o.s.

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2014074066
Platnost od: 16.05.2014
Vloženo: 16.05.2014

ikonka (642.182 Kb)
Smlouvy

Jitka a Martin Saipovi

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu služebního bytu
Číslo smlouvy: 2014074062
Platnost od: 25.06.2014
Vloženo: 25.06.2014

ikonka (1985.649 Kb)
Smlouvy

Unipress, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy: 2014074061
Platnost od: 02.06.2014
Vloženo: 02.06.2014

ikonka (410.35 Kb)
Smlouvy

Allianz pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek k pojistné smlouvě
Číslo smlouvy: 2014074060
Platnost od: 30.05.2014
Vloženo: 30.05.2014

ikonka (1058.918 Kb)
Smlouvy

TeS, spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2014074059
Platnost od: 25.06.2014
Vloženo: 25.06.2014

ikonka (3619.867 Kb)
Smlouvy

Koutecký, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě k nájmu pozemku
Číslo smlouvy: 2014074058
Platnost od: 30.05.2014
Vloženo: 30.05.2014

ikonka (1500.923 Kb)
Smlouvy

Imesta, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2014064057
Platnost od: 23.05.2014
Vloženo: 23.05.2014

ikonka (2285.945 Kb)
Smlouvy

Státní fond životního prostředí České republiky

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu žvotního prostředí ČR
Číslo smlouvy: 2014064056
Platnost od: 28.11.2013
Vloženo: 28.11.2013

ikonka (2941.788 Kb)
Smlouvy

Státní fond životního prostředí České republiky

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu žvotního prostředí ČR
Číslo smlouvy: 2014064055
Platnost od: 28.11.2013
Vloženo: 28.11.2013

ikonka (4230.994 Kb)
Smlouvy

Joint Line Industry

Typ smlouvy: Smlouva o zjištění smluvních závazků
Číslo smlouvy: 2014064054
Platnost od: 12.05.2014
Vloženo: 12.05.2014

ikonka (4248.419 Kb)
Smlouvy

Ekolamp, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlovua o zřízení zpětného místa odběru
Číslo smlouvy: 2014054053
Platnost od: 06.05.2014
Vloženo: 06.05.2014

ikonka (1566.504 Kb)
Smlouvy

Renastav

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2014054052
Platnost od: 28.04.2014
Vloženo: 28.04.2014

ikonka (10974.31 Kb)
Smlouvy

Občanské sdružení Lačhe Čhave

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 k Dohody o bezplatném zapůjčení prostor zasedací místnosti Libušská č.p. 1
Číslo smlouvy: 2014054051
Platnost od: 26.09.2013
Vloženo: 26.09.2013

ikonka (1113.474 Kb)
Smlouvy

Občanské sdružení Lačhe Čhave

Typ smlouvy: Dohoda o bezplatném zapůjčení prostor zasedací místnosti Libušská č.p. 1
Číslo smlouvy: 2014054050
Platnost od: 01.10.2013
Vloženo: 01.10.2013

ikonka (4369.772 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2014054049
Platnost od: 11.04.2014
Vloženo: 11.04.2014

ikonka (1108.974 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2014054048
Platnost od: 18.06.2014
Vloženo: 18.06.2014

ikonka (1689.019 Kb)
Smlouvy

Společenství K Lukám

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2014054047
Platnost od: 16.04.2014
Vloženo: 16.04.2014

ikonka (1237.7 Kb)
Smlouvy

MŠ Ke Kašně

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2014054046
Platnost od: 05.12.2013
Vloženo: 05.12.2013

ikonka (2414.693 Kb)
Smlouvy

MŠ K Lukám

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2014054045
Platnost od: 05.12.2013
Vloženo: 05.12.2013

ikonka (2200.895 Kb)
Smlouvy

MŠ Lojovická

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2014054044
Platnost od: 05.12.2013
Vloženo: 05.12.2013

ikonka (2241.533 Kb)
Smlouvy

MŠ Mezi Domy

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2014054043
Platnost od: 05.12.2013
Vloženo: 05.12.2013

ikonka (2257.798 Kb)
Smlouvy

ZŠ Meteorologická

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2014054042
Platnost od: 05.12.2013
Vloženo: 05.12.2013

ikonka (3430.96 Kb)
Smlouvy

ZŠ L. Coňka

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2014054041
Platnost od: 05.12.2013
Vloženo: 05.12.2013

ikonka (2487.434 Kb)
Smlouvy

MŠ K Lukám

Typ smlouvy: Zřizovací listina
Číslo smlouvy: 2014054040
Platnost od: 05.12.2013
Vloženo: 05.12.2013

ikonka (27307.5 Kb)
Smlouvy

MŠ Ke Kašně

Typ smlouvy: Zřizovací listina
Číslo smlouvy: 2014054039
Platnost od: 05.12.2013
Vloženo: 05.12.2013

ikonka (10469.298 Kb)
Smlouvy

MŠ Lojovická

Typ smlouvy: Zřizovací listina
Číslo smlouvy: 2014054038
Platnost od: 05.12.2013
Vloženo: 05.12.2013

ikonka (29404.07 Kb)
Smlouvy

MŠ Mezi Domy

Typ smlouvy: Zřizovací listina
Číslo smlouvy: 2014054037
Platnost od: 05.12.2013
Vloženo: 05.12.2013

ikonka (4545.059 Kb)
Smlouvy

ZŠ L. Coňka

Typ smlouvy: Zřizovací listina
Číslo smlouvy: 2014054036
Platnost od: 05.12.2013
Vloženo: 05.12.2013

ikonka (12577.765 Kb)
Smlouvy

ZŠ Meteorologická

Typ smlouvy: Zřizovací listina
Číslo smlouvy: 2014054035
Platnost od: 05.12.2013
Vloženo: 05.12.2013

ikonka (27334.292 Kb)
Smlouvy

Foster Bohemia, s.r.o.

Typ smlouvy: Příkazní smlouva
Číslo smlouvy: 2014044034
Platnost od: 28.02.2014
Vloženo: 28.02.2014

ikonka (1948.906 Kb)
Smlouvy

Ekostar, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2014044033
Platnost od: 28.02.2014
Vloženo: 28.02.2014

ikonka (10829.741 Kb)
Smlouvy

Emil Vintr

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2013044029 o nájmu službního bytu
Číslo smlouvy: 2014044032
Platnost od: 27.03.2014
Vloženo: 27.03.2014

ikonka (358.944 Kb)
Smlouvy

Eltodo-Citelum, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o podnájmu
Číslo smlouvy: 2014044031
Platnost od: 18.03.2014
Vloženo: 18.03.2014

ikonka (1502.768 Kb)
Smlouvy

Protebe, o.s.

Typ smlouvy: Smlouvu o poskytnuti finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014044030
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (709.428 Kb)
Smlouvy

Mateřské centrum Kuřátko

Typ smlouvy: Smlouvu o poskytnuti finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014044029
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (929.009 Kb)
Smlouvy

ZŠ L. Coňka

Typ smlouvy: Smlouvu o poskytnuti finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014044028
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (915.144 Kb)
Smlouvy

Modrý klíč, o.s.

Typ smlouvy: Smlouvu o poskytnuti finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014044027
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (926.188 Kb)
Smlouvy

MŠ K Lukám

Typ smlouvy: Smlouvu o poskytnuti finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014044026
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (928.828 Kb)
Smlouvy

Areál Zbudovská-Mirotická

Typ smlouvy: Smlouvu o poskytnuti finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014044025
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (934.813 Kb)
Smlouvy

Sk Velo Praha, o.s.

Typ smlouvy: Smlouvu o poskytnuti finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014044024
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (910.952 Kb)
Smlouvy

Sk Velo Praha, o.s.

Typ smlouvy: Smlouvu o poskytnuti finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014044023
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (934.608 Kb)
Smlouvy

Lačhe Čhave, o.s.

Typ smlouvy: Smlouvu o poskytnuti finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014044022
Platnost od: 20.06.2014
Vloženo: 20.06.2014

ikonka (762.626 Kb)
Smlouvy

Nashira, pěvecký sbor, o.s.

Typ smlouvy: Smlouvu o poskytnuti finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014044021
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (702.795 Kb)
Smlouvy

Stable Donja Písncie, o.s.

Typ smlouvy: Smlouvu o poskytnuti finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014043020
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (906.541 Kb)
Smlouvy

Tělocvičná jednota Sokol Libuš

Typ smlouvy: Smlouvu o poskytnuti finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014043019
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (936.185 Kb)
Smlouvy

Tělocvičná jednota Sokol Libuš

Typ smlouvy: Smlouvu o poskytnuti finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014044018
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (939.281 Kb)
Smlouvy

MŠ Lojovická

Typ smlouvy: Smlouvu o poskytnuti finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014044017
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (924.905 Kb)
Smlouvy

Křížem Krážem o.s.

Typ smlouvy: Smlouvu o poskytnuti finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014044016
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (915.408 Kb)
Smlouvy

ZŠ Meteorologická

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014044015
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (926.644 Kb)
Smlouvy

ZŠ Meteorologická

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014044014
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (940.217 Kb)
Smlouvy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Libuš

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2014044013
Platnost od: 07.05.2014
Vloženo: 07.05.2014

ikonka (928.692 Kb)
Smlouvy

Tilia Garden Facility, a.s.

Typ smlouvy: Příkazní smlouva
Číslo smlouvy: 2014034012
Platnost od: 19.03.2014
Vloženo: 19.03.2014

ikonka (1854.284 Kb)
Smlouvy

Joint Line Industres, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o právu provést stavbu
Číslo smlouvy: 2014034011
Platnost od: 21.03.2014
Vloženo: 21.03.2014

ikonka (779.164 Kb)
Smlouvy

Linde Gas, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o dlouhodobé pronájmu lahví a dalších distibučních prostředků na technické plyny
Číslo smlouvy: 2014034010
Platnost od: 12.03.2014
Vloženo: 12.03.2014

ikonka (633.98 Kb)
Smlouvy

S.V.A. spol, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013124111
Číslo smlouvy: 2014034008
Platnost od: 19.03.2014
Vloženo: 19.03.2014

ikonka (314.498 Kb)
Smlouvy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Krč

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2014034007
Platnost od: 12.03.2014
Vloženo: 12.03.2014

ikonka (709.833 Kb)
Smlouvy

S.V.A. spol, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2014034006
Platnost od: 03.03.2014
Vloženo: 03.03.2014

ikonka (3264.447 Kb)
Smlouvy

Pavel Franc - Alse

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2014034005
Platnost od: 10.03.2014
Vloženo: 10.03.2014

ikonka (3670.321 Kb)
Smlouvy

Ctibůrek výtahy, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o inzerci
Číslo smlouvy: 2014024004
Platnost od: 06.03.2014
Vloženo: 06.03.2014

ikonka (582.159 Kb)
Smlouvy

Ctibůrek výtahy, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2014024003
Platnost od: 24.02.2014
Vloženo: 24.02.2014

ikonka (2538.705 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2014024002
Platnost od: 07.10.2013
Vloženo: 07.10.2013

ikonka (2402.063 Kb)
Smlouvy

Česká podnikatelská pojišťovna

Typ smlouvy: Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 0006572960
Číslo smlouvy: 2013124117
Platnost od: 27.12.2013
Vloženo: 27.12.2013

ikonka (2775.593 Kb)
Smlouvy

Mgr. Jitka Kokšová

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2013124116
Platnost od: 16.12.2013
Vloženo: 16.12.2013

ikonka (806.629 Kb)
Smlouvy

Štěpán Krupička

Typ smlouvy: Dohoda o ukončení nájmu dle nájemní smlouvy č. 2013044046 o nájmu bytu
Číslo smlouvy: 20134124114
Platnost od: 13.12.2013
Vloženo: 13.12.2013

ikonka (385.829 Kb)
Smlouvy

Karcher spol, s.r.o.

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2013124113
Platnost od: 13.12.2013
Vloženo: 13.12.2013

ikonka (3108.027 Kb)
Smlouvy

Koutecký, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Číslo smlouvy: 2013124112
Platnost od: 10.12.2013
Vloženo: 10.12.2013

ikonka (2802 Kb)
Smlouvy

S.V.A. spol, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2013124111
Platnost od: 13.12.2013
Vloženo: 13.12.2013

ikonka (2395.272 Kb)
Smlouvy

Zavos, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 4 smlouvě o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2013124110
Platnost od: 18.12.2013
Vloženo: 18.12.2013

ikonka (895.711 Kb)
Smlouvy

State Administration Consulting,s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č 3 ke smlouvě č. 2011094088 o nájmu nebytových prostor
Číslo smlouvy: 2013124109
Platnost od: 03.12.2013
Vloženo: 03.12.2013

ikonka (1235.1 Kb)
Smlouvy

Jaroslav Zavadil

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2013124108
Platnost od: 09.12.2013
Vloženo: 09.12.2013

ikonka (2083.575 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2013124107
Platnost od: 26.11.2013
Vloženo: 26.11.2013

ikonka (2195.836 Kb)
Smlouvy

Ahold Czech Republic, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva darovací
Číslo smlouvy: 2013124106
Platnost od: 08.11.2013
Vloženo: 08.11.2013

ikonka (567.277 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2013114105
Platnost od: 14.11.2013
Vloženo: 14.11.2013

ikonka (3952.466 Kb)
Smlouvy

Družstvo libuš 687 a 688, družstvo Na Domovině

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě kupní
Číslo smlouvy: 2013114103
Platnost od: 30.10.2013
Vloženo: 30.10.2013

ikonka (2118.54 Kb)
Smlouvy

Mgr. Jiří Kocourek

Typ smlouvy: Smlouva o poskytntí a odborném zajištění překladatelských služeb
Číslo smlouvy: 2013114102
Platnost od: 24.09.2013
Vloženo: 24.09.2013

ikonka (1894.832 Kb)
Smlouvy

Kamila Kadeřábková

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2013094101
Platnost od: 30.09.2013
Vloženo: 30.09.2013

ikonka (3702.297 Kb)
Smlouvy

Záklaní umělecká škola Adolfa Voborského

Typ smlouvy: Nájemní smlouva
Číslo smlouvy: 2013094100
Platnost od: 14.10.2013
Vloženo: 14.10.2013

ikonka (772.264 Kb)
Smlouvy

Termonta Praha, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu nemovitosti
Číslo smlouvy: 2013094099
Platnost od: 01.09.2013
Vloženo: 01.09.2013

ikonka (1516.024 Kb)
Smlouvy

CJP, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy: 2013094098
Platnost od: 29.08.2013
Vloženo: 29.08.2013

ikonka (329.672 Kb)
Smlouvy

LUKA 646, s.r.o.

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2013094097
Platnost od: 04.09.2013
Vloženo: 04.09.2013

ikonka (1018.254 Kb)
Smlouvy

Lenia, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy: 2013084096
Platnost od: 13.08.2013
Vloženo: 13.08.2013

ikonka (340.923 Kb)
Smlouvy

BlueFort, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek k mandátní smlouvě č. 1
Číslo smlouvy: 2013084095
Platnost od: 09.08.2013
Vloženo: 09.08.2013

ikonka (168.259 Kb)
Smlouvy

CTS corp, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1
Číslo smlouvy: 2013084094
Platnost od: 07.08.2013
Vloženo: 07.08.2013

ikonka (164.751 Kb)
Smlouvy

Unipress, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy: 2013084093
Platnost od: 09.08.2013
Vloženo: 09.08.2013

ikonka (601.198 Kb)
Smlouvy

Michaela Šarochová

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Číslo smlouvy: 2013084092
Platnost od: 07.08.2013
Vloženo: 07.08.2013

ikonka (1188.829 Kb)
Smlouvy

ESPO Týniště, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2013084090
Platnost od: 29.07.2013
Vloženo: 29.07.2013

ikonka (12425.852 Kb)
Smlouvy

Česká pošta, s.p.

Typ smlouvy: Smlouva o Roznášce informačních materiálů
Číslo smlouvy: 2013084089
Platnost od: 26.06.2013
Vloženo: 26.06.2013

ikonka (1569.014 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN
Číslo smlouvy: 2013084088
Platnost od: 31.07.2013
Vloženo: 31.07.2013

ikonka (2480.72 Kb)
Smlouvy

Vladislav Skalník

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2013084087
Platnost od: 24.07.2013
Vloženo: 24.07.2013

ikonka (4464.353 Kb)
Smlouvy

Vítězslav Stejskal, Marcela Stejskalová

Typ smlouvy: Směnná smlouva
Číslo smlouvy: 2013084086
Platnost od: 25.07.2013
Vloženo: 25.07.2013

ikonka (3101.2 Kb)
Smlouvy

Parol, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2013084084
Platnost od: 12.07.2013
Vloženo: 12.07.2013

ikonka (2013.548 Kb)
Smlouvy

Městské vily Libuš, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2013084083
Platnost od: 25.07.2013
Vloženo: 25.07.2013

ikonka (2459.219 Kb)
Smlouvy

CPJ, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2013084082
Platnost od: 19.07.2013
Vloženo: 19.07.2013

ikonka (3433.988 Kb)
Smlouvy

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Typ smlouvy: Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě
Číslo smlouvy: 2013074081
Platnost od: 21.06.2013
Vloženo: 21.06.2013

ikonka (832.717 Kb)
Smlouvy

Ing. Jaroslav Šebesta

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2013074080
Platnost od: 20.12.2012
Vloženo: 20.12.2012

ikonka (1386.286 Kb)
Smlouvy

Luong Dang Trung

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2013074079
Platnost od: 27.06.2013
Vloženo: 27.06.2013

ikonka (1971.135 Kb)
Smlouvy

Pavel Šťastný

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Číslo smlouvy: 2013074078
Platnost od: 03.07.2013
Vloženo: 03.07.2013

ikonka (1107.123 Kb)
Smlouvy

Info-Dráček, o.s.

Typ smlouvy: Dohoda o bezplatném zapůjčení prostor Klubu Senior
Číslo smlouvy: 20113074077
Platnost od: 26.06.2013
Vloženo: 26.06.2013

ikonka (866.064 Kb)
Smlouvy

Lenia, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2013074076
Platnost od: 27.06.2013
Vloženo: 27.06.2013

ikonka (6199.185 Kb)
Smlouvy

Anylox plus, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2013074075
Platnost od: 07.06.2013
Vloženo: 07.06.2013

ikonka (2956.953 Kb)
Smlouvy

Jindřich Vondrák

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2013064073
Platnost od: 17.07.2013
Vloženo: 17.07.2013

ikonka (1858.913 Kb)
Smlouvy

TL Souhvězdí LED, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2013064072
Platnost od: 19.07.2013
Vloženo: 19.07.2013

ikonka (2293.874 Kb)
Smlouvy

Jitka a Martin Saipovi

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu služebního bytu
Číslo smlouvy: 2013064071
Platnost od: 13.06.2013
Vloženo: 13.06.2013

ikonka (1981.329 Kb)
Smlouvy

Allianz pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek k pojistné smlouvě č. 400018617
Číslo smlouvy: 2013064070
Platnost od: 12.06.2013
Vloženo: 12.06.2013

ikonka (858.43 Kb)
Smlouvy

Unipress, spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012064049
Číslo smlouvy: 2013064069
Platnost od: 13.06.2013
Vloženo: 13.06.2013

ikonka (654.466 Kb)
Smlouvy

State Administration Consulting, s.r.o.

Typ smlouvy: dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
Číslo smlouvy: 2013064068
Platnost od: 12.06.2013
Vloženo: 12.06.2013

ikonka (634.866 Kb)
Smlouvy

Hlavní město Praha

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2013064067
Platnost od: 04.06.2013
Vloženo: 04.06.2013

ikonka (460.466 Kb)
Smlouvy

Hlavní město Praha

Typ smlouvy: Dohoda o ukončení smlouvy o partnerství
Číslo smlouvy: 2013064066
Platnost od: 04.06.2013
Vloženo: 04.06.2013

ikonka (229.401 Kb)
Smlouvy

Ctibůrek výtahy, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o inzerci
Číslo smlouvy: 2013054061
Platnost od: 24.05.2013
Vloženo: 24.05.2013

ikonka (664.638 Kb)
Smlouvy

Martin Lofler

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2013054060
Platnost od: 24.04.2013
Vloženo: 24.04.2013

ikonka (1771.524 Kb)
Smlouvy

Lukostřelecký klub CERE

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu sportovního hřiště Skalská
Číslo smlouvy: 2013054059
Platnost od: 15.05.2013
Vloženo: 15.05.2013

ikonka (4388.402 Kb)
Smlouvy

ČR - Zeměměřický úřad

Typ smlouvy: Nevýhradní licenční smlouva o užití Základní báze geografických dat
Číslo smlouvy: 2013054058
Platnost od: 29.03.2013
Vloženo: 29.03.2013

ikonka (1852.479 Kb)
Smlouvy

ZŠ Meteorologická

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2013045056
Platnost od: 25.04.2013
Vloženo: 25.04.2013

ikonka (730.593 Kb)
Smlouvy

Mateřské centrum Kuřátko, o.s.

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2013045055
Platnost od: 25.04.2013
Vloženo: 25.04.2013

ikonka (730.251 Kb)
Smlouvy

Lačhe Čhave, o.s.

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2013045054
Platnost od: 25.04.2013
Vloženo: 25.04.2013

ikonka (723.629 Kb)
Smlouvy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Písnice

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2013045053
Platnost od: 25.04.2013
Vloženo: 25.04.2013

ikonka (745.492 Kb)
Smlouvy

Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Libuš

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2013045052
Platnost od: 25.04.2013
Vloženo: 25.04.2013

ikonka (738.445 Kb)
Smlouvy

MŠ Mezi domy

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2013045051
Platnost od: 25.04.2013
Vloženo: 25.04.2013

ikonka (735.774 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu nebytových prostor
Číslo smlouvy: 2013045049
Platnost od: 10.05.2013
Vloženo: 10.05.2013

ikonka (2146.497 Kb)
Smlouvy

Štěpán Krupička

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu služebního bytu
Číslo smlouvy: 2013044046
Platnost od: 16.04.2013
Vloženo: 16.04.2013

ikonka (2504.557 Kb)
Smlouvy

Mgr. Zdeněk Bělecký

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu služebního bytu
Číslo smlouvy: 2013044045
Platnost od: 03.04.2013
Vloženo: 03.04.2013

ikonka (2930.33 Kb)
Smlouvy

Vítězslav Stejskal

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě směnné
Číslo smlouvy: 2013044044
Platnost od: 16.04.2013
Vloženo: 16.04.2013

ikonka (2319.73 Kb)
Smlouvy

MK3

Typ smlouvy: Mandátní smlouva
Číslo smlouvy: 2013044043
Platnost od: 10.04.2013
Vloženo: 10.04.2013

ikonka (1869.026 Kb)
Smlouvy

Lačhe Čhave, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2013043042
Platnost od: 26.04.2013
Vloženo: 26.04.2013

ikonka (871.758 Kb)
Smlouvy

Lačhe Čhave, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2013043041
Platnost od: 26.04.2013
Vloženo: 26.04.2013

ikonka (858.89 Kb)
Smlouvy

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků L. Coňka

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2013043040
Platnost od: 26.04.2013
Vloženo: 26.04.2013

ikonka (878.237 Kb)
Smlouvy

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků L. Coňka

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2013043039
Platnost od: 26.04.2013
Vloženo: 26.04.2013

ikonka (882.184 Kb)
Smlouvy

Stable Donja Písnice, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2013043038
Platnost od: 26.04.2013
Vloženo: 26.04.2013

ikonka (875.902 Kb)
Smlouvy

Nashira, pěvecký sbor, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2013043037
Platnost od: 26.04.2013
Vloženo: 26.04.2013

ikonka (858.802 Kb)
Smlouvy

Areál Zbudovská-Mirotická, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2013043036
Platnost od: 26.04.2013
Vloženo: 26.04.2013

ikonka (900.417 Kb)
Smlouvy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Libuš

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2013043035
Platnost od: 26.04.2013
Vloženo: 26.04.2013

ikonka (874.287 Kb)
Smlouvy

Sk Velo, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2013043034
Platnost od: 26.04.2013
Vloženo: 26.04.2013

ikonka (879.613 Kb)
Smlouvy

SK Velo, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2013043033
Platnost od: 26.04.2013
Vloženo: 26.04.2013

ikonka (887.32 Kb)
Smlouvy

Základní škola Meteorologická

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2013043032
Platnost od: 26.04.2013
Vloženo: 26.04.2013

ikonka (903.339 Kb)
Smlouvy

Křížem Krážem, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2013043031
Platnost od: 26.04.2013
Vloženo: 26.04.2013

ikonka (901.089 Kb)
Smlouvy

Tělocvičná jednota Sokol Libuš

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2013043030
Platnost od: 26.04.2013
Vloženo: 26.04.2013

ikonka (881.662 Kb)
Smlouvy

Emil Vintr

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu služebního bytu
Číslo smlouvy: 2013044029
Platnost od: 09.04.2013
Vloženo: 09.04.2013

ikonka (1925.415 Kb)
Smlouvy

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Praze

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
Číslo smlouvy: 2013044028
Platnost od: 15.04.2013
Vloženo: 15.04.2013

ikonka (390.108 Kb)
Smlouvy

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Typ smlouvy: Pojistná smlouva pro Autopojištění Combi Plus II
Číslo smlouvy: 2013044027
Platnost od: 20.02.2013
Vloženo: 20.02.2013

ikonka (724.382 Kb)
Smlouvy

Datacentrum, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí programového vybavení
Číslo smlouvy: 2013044026
Platnost od: 07.03.2013
Vloženo: 07.03.2013

ikonka (314.779 Kb)
Smlouvy

UPC Česká republika

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2013044025
Platnost od: 10.01.2013
Vloženo: 10.01.2013

ikonka (1630.911 Kb)
Smlouvy

UPC Česká republika

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2013044024
Platnost od: 10.01.2013
Vloženo: 10.01.2013

ikonka (1463.091 Kb)
Smlouvy

Mgr. Jiří Barták

Typ smlouvy: Smlouva o provedení lektorské činnosti
Číslo smlouvy: 2013044023
Platnost od: 10.12.2012
Vloženo: 10.12.2012

ikonka (1177.419 Kb)
Smlouvy

Josef Staněk

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2013044022
Platnost od: 25.03.2013
Vloženo: 25.03.2013

ikonka (826.575 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2013044021
Platnost od: 10.01.2013
Vloženo: 10.01.2013

ikonka (1695.327 Kb)
Smlouvy

Gepro, spol., s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 101/96 na dodváku a údržbu geografického informačního systému
Číslo smlouvy: 2013034020
Platnost od: 19.03.2013
Vloženo: 19.03.2013

ikonka (943.052 Kb)
Smlouvy

Větrovcová Božena, Černá Hana, Jandová Eva

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2013034019
Platnost od: 20.03.2013
Vloženo: 20.03.2013

ikonka (4345.973 Kb)
Smlouvy

A-Sport Servis

Typ smlouvy: Smlouva o dío
Číslo smlouvy: 2013034018
Platnost od: 19.03.2013
Vloženo: 19.03.2013

ikonka (3331.372 Kb)
Smlouvy

BlueFort, s.r.o.

Typ smlouvy: Mandátní smlouva
Číslo smlouvy: 2013034017
Platnost od: 01.03.2013
Vloženo: 01.03.2013

ikonka (1560.596 Kb)
Smlouvy

BlueFort, s.r.o.

Typ smlouvy: Mandátní smlouva
Číslo smlouvy: 2013034016
Platnost od: 01.03.2013
Vloženo: 01.03.2013

ikonka (3190.306 Kb)
Smlouvy

Jana Hejtmánková

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
Číslo smlouvy: 2013034015
Platnost od: 14.03.2013
Vloženo: 14.03.2013

ikonka (556.303 Kb)
Smlouvy

Luna Property, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o právu provést stavbu
Číslo smlouvy: 2013034014
Platnost od: 29.01.2013
Vloženo: 29.01.2013

ikonka (1336.809 Kb)
Smlouvy

Ave Elektro - Jelínek, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2013034013
Platnost od: 25.02.2013
Vloženo: 25.02.2013

ikonka (651.928 Kb)
Smlouvy

Úřad práce České republiky

Typ smlouvy: Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby /Typ A/
Číslo smlouvy: 2013034012
Platnost od: 28.01.2013
Vloženo: 28.01.2013

ikonka (1313.018 Kb)
Smlouvy

Richard Wustinger

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu bytu
Číslo smlouvy: 2013034011
Platnost od: 21.02.2013
Vloženo: 21.02.2013

ikonka (2515.804 Kb)
Smlouvy

Mgr. Jiří Kocourek

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí a odborném zajištění překladatelských a tlumočnických služeb
Číslo smlouvy: 2013034010
Platnost od: 28.01.2013
Vloženo: 28.01.2013

ikonka (1973.78 Kb)
Smlouvy

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Viena Insurance Group

Typ smlouvy: Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě číslo 0006572960
Číslo smlouvy: 2013034009
Platnost od: 20.12.2012
Vloženo: 20.12.2012

ikonka (1193.368 Kb)
Smlouvy

Nadace partnerství

Typ smlouvy: Smlouva o vzájemném plnění
Číslo smlouvy: 2013024008
Platnost od: 21.02.2013
Vloženo: 21.02.2013

ikonka (895.24 Kb)
Smlouvy

Zuzana Bendová

Typ smlouvy: Nájemní smlouva
Číslo smlouvy: 2013024007
Platnost od: 18.02.2013
Vloženo: 18.02.2013

ikonka (4373.482 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2013024006
Platnost od: 13.02.2013
Vloženo: 13.02.2013

ikonka (5585.566 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2013024005
Platnost od: 31.12.2012
Vloženo: 31.12.2012

ikonka (2984.964 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 20130241004
Platnost od: 31.12.2012
Vloženo: 31.12.2012

ikonka (2899.061 Kb)
Smlouvy

Ing. Vladimír Popov

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě kupní
Číslo smlouvy: 2013024003
Platnost od: 21.01.2013
Vloženo: 21.01.2013

ikonka (1853.105 Kb)
Smlouvy

Mgr. Hana Kolářová

Typ smlouvy: III. Dodatek mandátní smlouvy
Číslo smlouvy: 2013024002
Platnost od: 14.01.2013
Vloženo: 14.01.2013

ikonka (440.153 Kb)
Smlouvy

Zavos, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2013024001
Platnost od: 11.01.2013
Vloženo: 11.01.2013

ikonka (1972.838 Kb)
Smlouvy

Zavos, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůčjce
Číslo smlouvy: 2012124100
Platnost od: 20.12.2012
Vloženo: 20.12.2012

ikonka (1102.103 Kb)
Smlouvy

Božena Vokounová a Hlavní město Praha

Typ smlouvy: Smlouva o vúpůjčce
Číslo smlouvy: 2012124098
Platnost od: 07.12.2012
Vloženo: 07.12.2012

ikonka (1419.575 Kb)
Smlouvy

Společenství pro dům č.p. 648 v Praze 4 - Libuši

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2012124097
Platnost od: 17.12.2012
Vloženo: 17.12.2012

ikonka (1481.61 Kb)
Smlouvy

Zavos, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2012124096
Platnost od: 03.12.2012
Vloženo: 03.12.2012

ikonka (1327.182 Kb)
Smlouvy

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Typ smlouvy: Dohoda o spolupráci
Číslo smlouvy: 2012124095
Platnost od: 22.11.2012
Vloženo: 22.11.2012

ikonka (1261.58 Kb)
Smlouvy

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Pojistná smlouva
Číslo smlouvy: 2012124094
Platnost od: 22.11.2012
Vloženo: 22.11.2012

ikonka (3801.394 Kb)
Smlouvy

C.P.A. Audit, spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o provedení auditorských služeb
Číslo smlouvy: 2012126093
Platnost od: 30.11.2012
Vloženo: 30.11.2012

ikonka (1414.159 Kb)
Smlouvy

Úřad práce České republiky

Typ smlouvy: Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
Číslo smlouvy: 2012126092
Platnost od: 29.11.2012
Vloženo: 29.11.2012

ikonka (2221.257 Kb)
Smlouvy

Mgr. Elena Tulupová

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření a užití díla
Číslo smlouvy: 2012126091
Platnost od: 29.11.2012
Vloženo: 29.11.2012

ikonka (524.714 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2012124090
Platnost od: 14.08.2012
Vloženo: 14.08.2012

ikonka (2587.206 Kb)
Smlouvy

Telefónica Czech Republic, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2012124089
Platnost od: 16.08.2012
Vloženo: 16.08.2012

ikonka (3791.158 Kb)
Smlouvy

Ecobat, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů
Číslo smlouvy: 2012114088
Platnost od: 20.11.2012
Vloženo: 20.11.2012

ikonka (4696.775 Kb)
Smlouvy

Martin Michálek

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka ze dne 2.7.2012
Číslo smlouvy: 2012114087
Platnost od: 27.07.2012
Vloženo: 27.07.2012

ikonka (1160.819 Kb)
Smlouvy

Oknoplastik, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2012114086
Platnost od: 29.10.2012
Vloženo: 29.10.2012

ikonka (3212.142 Kb)
Smlouvy

Hydroizol, Izolace staveb, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy: 2012114085
Platnost od: 29.10.2012
Vloženo: 29.10.2012

ikonka (602.263 Kb)
Smlouvy

B K N, spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2012114084
Platnost od: 04.04.2012
Vloženo: 04.04.2012

ikonka (2176.266 Kb)
Smlouvy

Mgr. Ing. Daniel Tabach

Typ smlouvy: Smlouva o poskytování právní pomoci
Číslo smlouvy: 2012104083
Platnost od: 01.10.2012
Vloženo: 01.10.2012

ikonka (1836.8 Kb)
Smlouvy

Základní umělecká škola Adolfa Voborského

Typ smlouvy: Nájemní smlouva č. 11/2012
Číslo smlouvy: 2012104082
Platnost od: 21.09.2012
Vloženo: 21.09.2012

ikonka (899.336 Kb)
Smlouvy

Bytové družstvo K Lukám 664

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2012104081
Platnost od: 16.10.2012
Vloženo: 16.10.2012

ikonka (1915.104 Kb)
Smlouvy

Hydroizol Izolace staveb, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2012104073
Platnost od: 19.10.2012
Vloženo: 19.10.2012

ikonka (3656.009 Kb)
Smlouvy

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Typ smlouvy: Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě číslo 0006572960
Číslo smlouvy: 2012104080
Platnost od: 25.09.2012
Vloženo: 25.09.2012

ikonka (1170.04 Kb)
Smlouvy

Zavos, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2012104079
Platnost od: 02.10.2012
Vloženo: 02.10.2012

ikonka (2595.264 Kb)
Smlouvy

Alena Veretina, Dis,

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 2012034012
Číslo smlouvy: 2012104078
Platnost od: 02.10.2012
Vloženo: 02.10.2012

ikonka (560.858 Kb)
Smlouvy

Auditorská a daňová kancelář, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2012104077
Platnost od: 01.08.2012
Vloženo: 01.08.2012

ikonka (1467.403 Kb)
Smlouvy

Aulický invest, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 - smlouva o dílo ze dne 2.7.2012
Číslo smlouvy: 2012104076
Platnost od: 10.09.2012
Vloženo: 10.09.2012

ikonka (1828.143 Kb)
Smlouvy

Aulický Invest, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2012104075
Platnost od: 10.09.2012
Vloženo: 10.09.2012

ikonka (18513.375 Kb)
Smlouvy

Alena Kořínková

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Číslo smlouvy: 2012104074
Platnost od: 10.09.2012
Vloženo: 10.09.2012

ikonka (1699.119 Kb)
Smlouvy

Tomáš Lubovský

Typ smlouvy: Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka
Číslo smlouvy: 2012124102
Platnost od: 29.02.2012
Vloženo: 29.02.2012

ikonka (2928.849 Kb)
Smlouvy

Luna Property, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o spolupráci
Číslo smlouvy: 2012094072
Platnost od: 05.09.2012
Vloženo: 05.09.2012

ikonka (2417.663 Kb)
Smlouvy

Eltodo-Citelum, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o provozu a údržbě veřejného osvětlení č. 3/0371/2012/U
Číslo smlouvy: 2012094071
Platnost od: 05.09.2012
Vloženo: 05.09.2012

ikonka (2733.072 Kb)
Smlouvy

Zavos, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2012094070
Platnost od: 08.08.2012
Vloženo: 08.08.2012

ikonka (836.527 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2012094069
Platnost od: 19.07.2012
Vloženo: 19.07.2012

ikonka (2610.827 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2012084068
Platnost od: 18.07.2012
Vloženo: 18.07.2012

ikonka (3926.832 Kb)
Smlouvy

Irena Tylšarová

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2012084067
Platnost od: 17.07.2012
Vloženo: 17.07.2012

ikonka (612.901 Kb)
Smlouvy

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Typ smlouvy: Pojistná smlouva pro Autopojištění Combi Plus II
Číslo smlouvy: 2012084066
Platnost od: 10.08.2012
Vloženo: 10.08.2012

ikonka (1046.624 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2012084065
Platnost od: 26.07.2012
Vloženo: 26.07.2012

ikonka (4099.606 Kb)
Smlouvy

Michal Korbel

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 2012076064P
Platnost od: 29.07.2012
Vloženo: 29.07.2012

ikonka (662.563 Kb)
Smlouvy

Ondřej Budil

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 2012076064O
Platnost od: 24.07.2012
Vloženo: 24.07.2012

ikonka (649.9 Kb)
Smlouvy

Evžen Zdvíhal

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 2012076064N
Platnost od: 02.07.2012
Vloženo: 02.07.2012

ikonka (648.285 Kb)
Smlouvy

Václav Troníček

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 2012076064M
Platnost od: 02.07.2012
Vloženo: 02.07.2012

ikonka (652.331 Kb)
Smlouvy

Milan Kott

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 2012076064L
Platnost od: 02.07.2012
Vloženo: 02.07.2012

ikonka (649.943 Kb)
Smlouvy

Pavel Mráz

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 2012076064K
Platnost od: 02.07.2012
Vloženo: 02.07.2012

ikonka (648.629 Kb)
Smlouvy

Jaroslav Konfršt

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 2012076064J
Platnost od: 02.07.2012
Vloženo: 02.07.2012

ikonka (654.372 Kb)
Smlouvy

Petr Číž

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 2012076064I
Platnost od: 02.07.2012
Vloženo: 02.07.2012

ikonka (642.84 Kb)
Smlouvy

Jan Souček

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 2012076064H
Platnost od: 02.07.2012
Vloženo: 02.07.2012

ikonka (638.794 Kb)
Smlouvy

Pavel Arvai

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 2012076064G
Platnost od: 02.07.2012
Vloženo: 02.07.2012

ikonka (652.144 Kb)
Smlouvy

Ondřej Stašek

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 2012076064F
Platnost od: 02.07.2012
Vloženo: 02.07.2012

ikonka (635.862 Kb)
Smlouvy

Jan Michálek

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 2012076064E
Platnost od: 18.07.2012
Vloženo: 18.07.2012

ikonka (646.881 Kb)
Smlouvy

Radek Mráz

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 2012076064D
Platnost od: 19.07.2012
Vloženo: 19.07.2012

ikonka (648.371 Kb)
Smlouvy

Tomáš Svoboda

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 2012076064C
Platnost od: 02.07.2012
Vloženo: 02.07.2012

ikonka (648.803 Kb)
Smlouvy

Pavel Bohuslávek

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 2012076064B
Platnost od: 02.07.2012
Vloženo: 02.07.2012

ikonka (646.066 Kb)
Smlouvy

Aleš Svoboda

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 2012076064A
Platnost od: 02.07.2012
Vloženo: 02.07.2012

ikonka (648.073 Kb)
Smlouvy

Ekologické a inženýrské stavby, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2012076063
Platnost od: 26.07.2012
Vloženo: 26.07.2012

ikonka (3937.662 Kb)
Smlouvy

Martin Michálek

Typ smlouvy: Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka
Číslo smlouvy: 2012076062
Platnost od: 26.07.2012
Vloženo: 26.07.2012

ikonka (4694.443 Kb)
Smlouvy

Martin Michálek

Typ smlouvy: Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka
Číslo smlouvy: 2012076061
Platnost od: 02.07.2012
Vloženo: 02.07.2012

ikonka (4710.031 Kb)
Smlouvy

Aulický Invest, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2012076060
Platnost od: 02.07.2012
Vloženo: 02.07.2012

ikonka (18597.908 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2012074059
Platnost od: 14.05.2012
Vloženo: 14.05.2012

ikonka (4349.716 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2012074058
Platnost od: 04.06.2012
Vloženo: 04.06.2012

(2474.887 Kb)
Smlouvy

Jan Šverma

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2010084087 o nájmu bytu
Číslo smlouvy: 2012074055
Platnost od: 31.05.2012
Vloženo: 31.05.2012

ikonka (590.072 Kb)
Smlouvy

Jitka a Martin Saipovi

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2011064055 o nájmu bytu ze dne 16.5.2012
Číslo smlouvy: 2012074054
Platnost od: 18.06.2012
Vloženo: 18.06.2012

ikonka (624.954 Kb)
Smlouvy

T-Systems Czech Republic, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2012074053
Platnost od: 03.05.2012
Vloženo: 03.05.2012

ikonka (1829.693 Kb)
Smlouvy

Mgr. Jitka Hrtánková

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2012064052
Platnost od: 11.06.2012
Vloženo: 11.06.2012

ikonka (5081.5 Kb)
Smlouvy

Mgr. Martin Bartoň

Typ smlouvy: Smlouva o provedení lektorské činnosti
Číslo smlouvy: 2012064051
Platnost od: 24.05.2012
Vloženo: 24.05.2012

ikonka (2005.234 Kb)
Smlouvy

Libor Lešner

Typ smlouvy: Nájemní smlouva
Číslo smlouvy: 2012064050
Platnost od: 18.06.2012
Vloženo: 18.06.2012

ikonka (3735.769 Kb)
Smlouvy

Unipress, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2012064049
Platnost od: 09.05.2012
Vloženo: 09.05.2012

ikonka (1261.579 Kb)
Smlouvy

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2012064048
Platnost od: 15.05.2012
Vloženo: 15.05.2012

ikonka (971.34 Kb)
Smlouvy

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Pojistná smlouva číslo 0016805178
Číslo smlouvy: 2012064047
Platnost od: 18.05.2012
Vloženo: 18.05.2012

ikonka (5142.052 Kb)
Smlouvy

Družstvo Na Domovině

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2012064046
Platnost od: 07.03.2012
Vloženo: 07.03.2012

ikonka (1735.08 Kb)
Smlouvy

Pavel Reinisch

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Písnice
Číslo smlouvy: 2012064042E
Platnost od: 14.05.2012
Vloženo: 14.05.2012

ikonka (638.014 Kb)
Smlouvy

Vladislav Škoda

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Písnice
Číslo smlouvy: 2012064042D
Platnost od: 14.05.2012
Vloženo: 14.05.2012

ikonka (633.723 Kb)
Smlouvy

Milan Černý

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Písnice
Číslo smlouvy: 2012064042C
Platnost od: 14.05.2012
Vloženo: 14.05.2012

ikonka (639.767 Kb)
Smlouvy

Vladimír Kolouch

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Písnice
Číslo smlouvy: 2012064042B
Platnost od: 14.05.2012
Vloženo: 14.05.2012

ikonka (636.095 Kb)
Smlouvy

Jakub Suk

Typ smlouvy: Dohoda o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Písnice
Číslo smlouvy: 2012064042A
Platnost od: 14.05.2012
Vloženo: 14.05.2012

ikonka (629.423 Kb)
Smlouvy

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Praze

Typ smlouvy: Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby
Číslo smlouvy: 2012062041
Platnost od: 26.04.2012
Vloženo: 26.04.2012

ikonka (1158.031 Kb)
Smlouvy

Manželé Wosykovi

Typ smlouvy: Dohoda o ukončení nájmu bytu
Číslo smlouvy: 2012054039
Platnost od: 11.05.2012
Vloženo: 11.05.2012

ikonka (696.368 Kb)
Smlouvy

Základní škola Meteorologická

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2012054035
Platnost od: 26.04.2012
Vloženo: 26.04.2012

ikonka (927.167 Kb)
Smlouvy

Mateřská škola Mezi Domy

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2012054034
Platnost od: 26.04.2012
Vloženo: 26.04.2012

ikonka (929.592 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o připojení ze sítí NN 6423846
Číslo smlouvy: 2012054033
Platnost od: 02.05.2012
Vloženo: 02.05.2012

ikonka (1013.195 Kb)
Smlouvy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, SDH Písnice

Typ smlouvy: Darovací smlouva
Číslo smlouvy: 2012054032
Platnost od: 26.04.2012
Vloženo: 26.04.2012

ikonka (953.849 Kb)
Smlouvy

Rybář stavební, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2012054031
Platnost od: 27.04.2012
Vloženo: 27.04.2012

ikonka (3739.542 Kb)
Smlouvy

Miroslav Hofman

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2012054030
Platnost od: 27.04.2012
Vloženo: 27.04.2012

ikonka (2819.996 Kb)
Smlouvy

CRDR spol., s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2012054029
Platnost od: 29.02.2012
Vloženo: 29.02.2012

ikonka (2874.96 Kb)
Smlouvy

Linde Gas, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o dlouhodobém pronájmu
Číslo smlouvy: 2012054028
Platnost od: 12.04.2012
Vloženo: 12.04.2012

ikonka (758.349 Kb)
Smlouvy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, SDH - Libuš

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2012043027
Platnost od: 28.04.2012
Vloženo: 28.04.2012

ikonka (956.688 Kb)
Smlouvy

Mateřské centrum Kuřátko, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2012043026
Platnost od: 27.04.2012
Vloženo: 27.04.2012

ikonka (970.894 Kb)
Smlouvy

SP Kolo, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2012043025
Platnost od: 27.04.2012
Vloženo: 27.04.2012

ikonka (942.091 Kb)
Smlouvy

Alt_R, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2012043024
Platnost od: 27.04.2012
Vloženo: 27.04.2012

ikonka (1165.413 Kb)
Smlouvy

Alt_R, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2012043023
Platnost od: 27.04.2012
Vloženo: 27.04.2012

ikonka (1190.281 Kb)
Smlouvy

Stable Donja Písnice, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2012043022
Platnost od: 27.04.2012
Vloženo: 27.04.2012

ikonka (929.514 Kb)
Smlouvy

Tělocvičná jednota Sokol Libuš

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2012043021
Platnost od: 27.04.2012
Vloženo: 27.04.2012

ikonka (977.118 Kb)
Smlouvy

Nashira, pěvecký sbor, o.s

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2012043020
Platnost od: 27.04.2012
Vloženo: 27.04.2012

ikonka (926.509 Kb)
Smlouvy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, SDH - Písnice

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2012043019
Platnost od: 27.04.2012
Vloženo: 27.04.2012

ikonka (961.899 Kb)
Smlouvy

Křížem Krážem, o.s.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Číslo smlouvy: 2012043018
Platnost od: 27.04.2012
Vloženo: 27.04.2012

ikonka (952.849 Kb)
Smlouvy

Ing. Petr Vlasák

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2012044017
Platnost od: 13.02.2012
Vloženo: 13.02.2012

ikonka (2126.444 Kb)
Smlouvy

Hasa Group, s.r.o.

Typ smlouvy: Nájemní smlouva
Číslo smlouvy: 2012044016
Platnost od: 26.03.2012
Vloženo: 26.03.2012

ikonka (4043.541 Kb)
Smlouvy

Pragomedika, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu nebytového objektu
Číslo smlouvy: 2012034015
Platnost od: 09.03.2012
Vloženo: 09.03.2012

ikonka (4048.892 Kb)
Smlouvy

Sbor dobrovolných hasičů Malčice

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2012034014
Platnost od: 27.02.2012
Vloženo: 27.02.2012

ikonka (921.688 Kb)
Smlouvy

Gardenline s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2012016006
Platnost od: 06.01.2012
Vloženo: 06.01.2012

ikonka (913.057 Kb)
Smlouvy

Tran Quang Tuan

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Číslo smlouvy: 2012034013
Platnost od: 10.10.2011
Vloženo: 10.10.2011

ikonka (1879.42 Kb)
Smlouvy

Alena Veretina, DiS.

Typ smlouvy: Mandátní smlouva
Číslo smlouvy: 2012034012
Platnost od: 18.01.2012
Vloženo: 18.01.2012

ikonka (646.372 Kb)
Smlouvy

Václav Hanzlík

Typ smlouvy: Příkazní smlouva č. 01/2012
Číslo smlouvy: 2012024011
Platnost od: 23.01.2012
Vloženo: 23.01.2012

ikonka (1077.05 Kb)
Smlouvy

Telefónica Czech Republic, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2012024010
Platnost od: 17.01.2012
Vloženo: 17.01.2012

ikonka (1926.207 Kb)
Smlouvy

State Administration Consulting, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
Číslo smlouvy: 2012024009
Platnost od: 04.01.2012
Vloženo: 04.01.2012

ikonka (776.084 Kb)
Smlouvy

SPF Group, v.o.s.

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Revitalizace parku U Zahrádkařské kolonie
Číslo smlouvy: 2012026008
Platnost od: 24.01.2012
Vloženo: 24.01.2012

ikonka (779.71 Kb)
Smlouvy

SPF Group, v.o.s.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Revitaliźace parku U Zahrádkařské kolonie
Číslo smlouvy: 2012026007
Platnost od: 24.01.2012
Vloženo: 24.01.2012

ikonka (649.255 Kb)
Smlouvy

Gardenline, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo - přílohy k nahlédnutí v sekretariátu
Číslo smlouvy: 2012016006
Platnost od: 06.01.2012
Vloženo: 06.01.2012

ikonka (18091.517 Kb)
Smlouvy

Gastromartin, spol. s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2012014005
Platnost od: 16.01.2012
Vloženo: 16.01.2012

ikonka (1853.082 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2012014004
Platnost od: 17.01.2012
Vloženo: 17.01.2012

ikonka (3323.831 Kb)
Smlouvy

Josef Profous

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2012014003
Platnost od: 12.01.2012
Vloženo: 12.01.2012

ikonka (936.67 Kb)
Smlouvy

Idealfenster, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2012014002
Platnost od: 16.01.2012
Vloženo: 16.01.2012

ikonka (4897.705 Kb)
Smlouvy

Mgr. Elena Tulupová

Typ smlouvy: Smlouva o vytvoření a užití díla
Číslo smlouvy: 2012016001
Platnost od: 22.12.2011
Vloženo: 22.12.2011

ikonka (1308.509 Kb)
Smlouvy

Městská část Praha-Nebušice

Typ smlouvy: Smlouva o převodu správy majetku
Číslo smlouvy: 2011124123
Platnost od: 22.12.2011
Vloženo: 22.12.2011

ikonka (861.251 Kb)
Smlouvy

Mgr. Elena Tulupová

Typ smlouvy: Smlouva o provedení lektorské činnosti
Číslo smlouvy: 2011124121
Platnost od: 21.12.2011
Vloženo: 21.12.2011

ikonka (2048.588 Kb)
Smlouvy

T-Systems Czech Republic, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011124120
Platnost od: 07.11.2011
Vloženo: 07.11.2011

ikonka (3549.837 Kb)
Smlouvy

ZO 0111 Chovatelů poštovních holubů Praha-Libuš

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu nebytových prostor
Číslo smlouvy: 2011124119
Platnost od: 21.12.2011
Vloženo: 21.12.2011

ikonka (1272.128 Kb)
Smlouvy

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Viena Insurance Group

Typ smlouvy: Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě číslo 0006572960
Číslo smlouvy: 2011124118
Platnost od: 25.11.2011
Vloženo: 25.11.2011

ikonka (1466.372 Kb)
Smlouvy

Hlavní město Praha

Typ smlouvy: Smlouva o půjčce
Číslo smlouvy: 2011126117
Platnost od: 25.11.2011
Vloženo: 25.11.2011

ikonka (912.161 Kb)
Smlouvy

UPC Česká republika

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011124116
Platnost od: 25.11.2011
Vloženo: 25.11.2011

ikonka (4694.35 Kb)
Smlouvy

Válav Hanzlík

Typ smlouvy: Příkazní smlouva č. 02/2011
Číslo smlouvy: 2011124115
Platnost od: 29.11.2011
Vloženo: 29.11.2011

ikonka (1188.012 Kb)
Smlouvy

TSK, Ing. Jiří Brabec

Typ smlouvy: Dohoda o vydání bezdůvodného obohacení
Číslo smlouvy: 2011124114
Platnost od: 02.11.2011
Vloženo: 02.11.2011

ikonka (960.225 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011124113
Platnost od: 28.11.2011
Vloženo: 28.11.2011

ikonka (1633.781 Kb)
Smlouvy

Tomáš Loukota

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě ze dne 28.4.2008
Číslo smlouvy: 2011123112
Platnost od: 30.11.2011
Vloženo: 30.11.2011

ikonka (415.498 Kb)
Smlouvy

Jaroslav Kafka

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Číslo smlouvy: 2011114111
Platnost od: 21.11.2011
Vloženo: 21.11.2011

ikonka (1482.572 Kb)
Smlouvy

Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. VB S24/1010129 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011114110
Platnost od: 15.11.2011
Vloženo: 15.11.2011

ikonka (562.509 Kb)
Smlouvy

Komterm technology, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo č. BU0331
Číslo smlouvy: 2011114109
Platnost od: 22.11.2011
Vloženo: 22.11.2011

ikonka (4678.194 Kb)
Smlouvy

VI-DA INVEST, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2011
Číslo smlouvy: 2011114108
Platnost od: 03.11.2011
Vloženo: 03.11.2011

ikonka (1555.507 Kb)
Smlouvy

ZUŠ Adolfa Voborského

Typ smlouvy: Nájemní smlouva č. 61386715
Číslo smlouvy: 2011116107
Platnost od: 13.10.2011
Vloženo: 13.10.2011

ikonka (882.177 Kb)
Smlouvy

Dohoda o spolupráci při využívání Profilu zadavatele elektronického nástroje Softender

Typ smlouvy: B2B Centrum, a.s.
Číslo smlouvy: 2011116106
Platnost od: 03.11.2011
Vloženo: 03.11.2011

ikonka (1166.014 Kb)
Smlouvy

Allianz, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek k pojistné smlouvě č. 400018617
Číslo smlouvy: 2011114105
Platnost od: 03.11.2011
Vloženo: 03.11.2011

ikonka (627.722 Kb)
Smlouvy

Hlavní město Praha

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2011116104
Platnost od: 06.10.2011
Vloženo: 06.10.2011

ikonka (5015.052 Kb)
Smlouvy

HB delta, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy: 2011114103
Platnost od: 21.10.2011
Vloženo: 21.10.2011

ikonka (712.866 Kb)
Smlouvy

Lenka Moštěková - TOJA

Typ smlouvy: Smlouva o dílo č. 09092011/Mo
Číslo smlouvy: 2011116102
Platnost od: 30.09.2011
Vloženo: 30.09.2011

ikonka (2281.608 Kb)
Smlouvy

Machido, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2011105101
Platnost od: 17.10.2011
Vloženo: 17.10.2011

ikonka (1162.845 Kb)
Smlouvy

Pavel Franc - ALSE

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2011104099
Platnost od: 04.10.2011
Vloženo: 04.10.2011

ikonka (2480.152 Kb)
Smlouvy

Tecom, spol, s.r.o.

Typ smlouvy: Mandátní smlouva
Číslo smlouvy: 201106098
Platnost od: 09.08.2011
Vloženo: 09.08.2011

ikonka (4328.02 Kb)
Smlouvy

Tělocvičná jednota Sokol Libuš

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce níže uvedených prostor sokolovny
Číslo smlouvy: 2011104097
Platnost od: 04.10.2011
Vloženo: 04.10.2011

ikonka (709.979 Kb)
Smlouvy

VI-DA INVEST, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2011104095
Platnost od: 10.10.2011
Vloženo: 10.10.2011

ikonka (3262.848 Kb)
Smlouvy

Zavos, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2011104096
Platnost od: 20.10.2011
Vloženo: 20.10.2011

ikonka (883.842 Kb)
Smlouvy

Finanční poradenství, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2011086077
Platnost od: 29.09.2011
Vloženo: 29.09.2011

ikonka (1152.971 Kb)
Smlouvy

Přažská energetika, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek ke Smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny
Číslo smlouvy: 2011084076
Platnost od: 04.10.2011
Vloženo: 04.10.2011

ikonka (789.774 Kb)
Smlouvy

Vydis, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011094093
Platnost od: 02.09.2011
Vloženo: 02.09.2011

ikonka (4303.697 Kb)
Smlouvy

Václav Hanzlík

Typ smlouvy: Příkazní smlouva
Číslo smlouvy: 2011094092
Platnost od: 22.08.2011
Vloženo: 22.08.2011

ikonka (1054.666 Kb)
Smlouvy

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Typ smlouvy: Dodatek č. 5 k pojistné smouvě č. 0006572960
Číslo smlouvy: 2011094091
Platnost od: 30.08.2011
Vloženo: 30.08.2011

ikonka (1742.074 Kb)
Smlouvy

Allianz, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek k pojistné smlouvě č. 400018617
Číslo smlouvy: 2011094090
Platnost od: 09.09.2011
Vloženo: 09.09.2011

ikonka (1380.061 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011094089
Platnost od: 20.07.2011
Vloženo: 20.07.2011

ikonka (2473.589 Kb)
Smlouvy

State Administration Consulting, s.r.o.

Typ smlouvy: Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor
Číslo smlouvy: 2011094088
Platnost od: 01.09.2011
Vloženo: 01.09.2011

ikonka (1994.201 Kb)
Smlouvy

Lucas Azilion, Simona Azilinonová

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011094087
Platnost od: 30.06.2011
Vloženo: 30.06.2011

ikonka (2545.771 Kb)
Smlouvy

Lucas Azilion, Simona Azilinonová

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011094086
Platnost od: 30.06.2011
Vloženo: 30.06.2011

ikonka (2560.055 Kb)
Smlouvy

Lucas Azilion, Simona Azilinonová

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011094085
Platnost od: 30.06.2011
Vloženo: 30.06.2011

ikonka (2576.138 Kb)
Smlouvy

Lucas Azilion, Simona Azilinonová

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011094084
Platnost od: 30.06.2011
Vloženo: 30.06.2011

ikonka (2555.369 Kb)
Smlouvy

ZAVOS, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2011093083
Platnost od: 01.08.2011
Vloženo: 01.08.2011

ikonka (851.59 Kb)
Smlouvy

HB delta, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2011094081
Platnost od: 22.08.2011
Vloženo: 22.08.2011

ikonka (2838.718 Kb)
Smlouvy

Alena Kořínková

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Číslo smlouvy: 2011084080
Platnost od: 25.08.2011
Vloženo: 25.08.2011

ikonka (1361.26 Kb)
Smlouvy

T-Mobile Czech Republic, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek ke Smlouvě významného zákazníka
Číslo smlouvy: 2011084079
Platnost od: 13.07.2011
Vloženo: 13.07.2011

ikonka (1130.022 Kb)
Smlouvy

T-Mobile Czech Republic, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o poskytování společného firemního tarifu
Číslo smlouvy: 2011084078
Platnost od: 13.07.2011
Vloženo: 13.07.2011

ikonka (482.208 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011084075
Platnost od: 15.08.2011
Vloženo: 15.08.2011

ikonka (2367.056 Kb)
Smlouvy

Jan Šverma

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 o nájmu bytu
Číslo smlouvy: 2011084074
Platnost od: 03.08.2011
Vloženo: 03.08.2011

ikonka (485.265 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011084073
Platnost od: 29.07.2011
Vloženo: 29.07.2011

ikonka (3071.572 Kb)
Smlouvy

Miluše Martinovská

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011084072
Platnost od: 26.07.2011
Vloženo: 26.07.2011

ikonka (1918.925 Kb)
Smlouvy

Allianz pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke skupinové smlouvě č. 898201286
Číslo smlouvy: 2011084071
Platnost od: 15.07.2011
Vloženo: 15.07.2011

ikonka (403.352 Kb)
Smlouvy

T-Systems Czech Republic, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011074070
Platnost od: 30.03.2011
Vloženo: 30.03.2011

ikonka (3001.395 Kb)
Smlouvy

Strabag, a.s.

Typ smlouvy: Nájemní smlouva
Číslo smlouvy: 2011074069
Platnost od: 01.07.2011
Vloženo: 01.07.2011

ikonka (4929.094 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011074068
Platnost od: 18.05.2011
Vloženo: 18.05.2011

ikonka (2816.449 Kb)
Smlouvy

Dana Strhanová, Vladimír Strhan

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Číslo smlouvy: 2011074067
Platnost od: 16.06.2011
Vloženo: 16.06.2011

ikonka (1536.508 Kb)
Smlouvy

Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy

Typ smlouvy: Smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost
Číslo smlouvy: 2011066056
Platnost od: 14.04.2011
Vloženo: 14.04.2011

ikonka (3540.703 Kb)
Smlouvy

T-Systems Republic, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011064059
Platnost od: 04.05.2011
Vloženo: 04.05.2011

ikonka (1888.352 Kb)
Smlouvy

Jitka Saipová, Martin Saip

Typ smlouvy: Smlouva o nájmu bytu
Číslo smlouvy: 2011064055
Platnost od: 16.06.2011
Vloženo: 16.06.2011

ikonka (1120.001 Kb)
Smlouvy

Pražská teplárenská, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 201106454
Platnost od: 30.05.2011
Vloženo: 30.05.2011

ikonka (2537.948 Kb)
Smlouvy

ZAVOS, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2011064053
Platnost od: 31.05.2011
Vloženo: 31.05.2011

ikonka (827.377 Kb)
Smlouvy

Ing. Jaroslava Hromádková

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011054052
Platnost od: 26.05.2011
Vloženo: 26.05.2011

ikonka (2153.838 Kb)
Smlouvy

Bohemiatel, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011054051
Platnost od: 16.05.2011
Vloženo: 16.05.2011

ikonka (2384.577 Kb)
Smlouvy

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 0006572960
Číslo smlouvy: 2011054048
Platnost od: 14.04.2011
Vloženo: 14.04.2011

ikonka (1494.075 Kb)
Smlouvy

Pražská teplárenská, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o propagaci
Číslo smlouvy: 2011053045
Platnost od: 02.05.2011
Vloženo: 02.05.2011

ikonka (2688.092 Kb)
Smlouvy

FTMP lofty, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011054043
Platnost od: 24.05.2011
Vloženo: 24.05.2011

ikonka (2207.166 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011054042
Platnost od: 11.05.2011
Vloženo: 11.05.2011

ikonka (3930.34 Kb)
Smlouvy

JUDr. Bohumil Hnídek

Typ smlouvy: Smlouva o provedení lektorské činnosti
Číslo smlouvy: 51201105641
Platnost od: 28.02.2011
Vloženo: 28.02.2011

ikonka (2258.515 Kb)
Smlouvy

Allianz pojišťovna, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek k pojistné smlouvě č. 400018617
Číslo smlouvy: 2011054039
Platnost od: 26.04.2011
Vloženo: 26.04.2011

ikonka (967.853 Kb)
Smlouvy

ORI, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2011054030
Platnost od: 18.04.2011
Vloženo: 18.04.2011

ikonka (590.043 Kb)
Smlouvy

SICOM stavební družstvo Libuš

Typ smlouvy: Smlouva o spolupráci
Číslo smlouvy: 2011044025
Platnost od: 30.03.2011
Vloženo: 30.03.2011

ikonka (774.88 Kb)
Smlouvy

Pražská plynárenská Distrubuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011044024
Platnost od: 17.03.2011
Vloženo: 17.03.2011

ikonka (2037.408 Kb)
Smlouvy

AVENIR Praha, spol., s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 - reklamní zařízení
Číslo smlouvy: 2011044023
Platnost od: 17.03.2011
Vloženo: 17.03.2011

ikonka (1967.051 Kb)
Smlouvy

Tomáš Loukota

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě
Číslo smlouvy: 2011044022
Platnost od: 07.04.2011
Vloženo: 07.04.2011

ikonka (377.024 Kb)
Smlouvy

Ing. Leoš Zaspal

Typ smlouvy: Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 512011046021
Platnost od: 22.03.2011
Vloženo: 22.03.2011

ikonka (3007.809 Kb)
Smlouvy

Pavel Jágrik

Typ smlouvy: Smlouva o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2011034020
Platnost od: 15.02.2011
Vloženo: 15.02.2011

ikonka (528.391 Kb)
Smlouvy

Středočeská asociace manažerek a podnikatelek

Typ smlouvy: Smlouva o partnerství
Číslo smlouvy: 512011026005
Platnost od: 08.02.2011
Vloženo: 08.02.2011

ikonka (2488.259 Kb)
Smlouvy

Telefónica O2 Czech republic, a.s.

Typ smlouvy: Dodatek č. 9 ke Smlouvě o umístění zařízení
Číslo smlouvy: 2011034019
Platnost od: 16.03.2011
Vloženo: 16.03.2011

ikonka (467.718 Kb)
Smlouvy

ČSOB Leasing, a.s.

Typ smlouvy: Příloha č. 1 k Leasingové smlouvě č. 2002787
Číslo smlouvy: 2011034018
Platnost od: 22.12.2010
Vloženo: 22.12.2010

ikonka (2055.426 Kb)
Smlouvy

Mgr. Hana Kolářová

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě
Číslo smlouvy: 2011034017
Platnost od: 09.03.2011
Vloženo: 09.03.2011

ikonka (410.921 Kb)
Smlouvy

Eltodo-Citelum, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu
Číslo smlouvy: 2011035016
Platnost od: 24.02.2011
Vloženo: 24.02.2011

ikonka (388.853 Kb)
Smlouvy

Dům národnostních menšin, o.p.s.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2011034015
Platnost od: 03.03.2011
Vloženo: 03.03.2011

ikonka (636.95 Kb)
Smlouvy

ZAVOS, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce
Číslo smlouvy: 2011034014
Platnost od: 28.02.2011
Vloženo: 28.02.2011

ikonka (541.084 Kb)
Smlouvy

AVENIR Praha, spol., s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva upravující práva a povinnosti smluvních stran při provozování oboustranného reklamního zaříz
Číslo smlouvy: 2011034013
Platnost od: 01.02.2011
Vloženo: 01.02.2011

ikonka (1167.626 Kb)
Smlouvy

Mgr. Jiří Kocourek

Typ smlouvy: smlouva o poskytnutí a odborném zajištění zakázky s názvem
Číslo smlouvy: 2512011036012
Platnost od: 14.02.2011
Vloženo: 14.02.2011

ikonka (1740.458 Kb)
Smlouvy

Josef Kadlečík

Typ smlouvy: Nájemní smlouva
Číslo smlouvy: 2011034011
Platnost od: 01.03.2011
Vloženo: 01.03.2011

ikonka (1651.321 Kb)
Smlouvy

PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 2011034010
Platnost od: 21.02.2011
Vloženo: 21.02.2011

ikonka (1351.606 Kb)
Smlouvy

GEPRO spol., s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy: 2011034009
Platnost od: 18.02.2011
Vloženo: 18.02.2011

ikonka (764.466 Kb)
Smlouvy

AURA, oční optika, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
Číslo smlouvy: 20110134008
Platnost od: 08.02.2011
Vloženo: 08.02.2011

ikonka (693.859 Kb)
Smlouvy

Eltodo-Citelum, s.r.o.

Typ smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu
Číslo smlouvy: 2011034007
Platnost od: 08.02.2011
Vloženo: 08.02.2011

ikonka (365.43 Kb)
Smlouvy

Eltodo-Citelum, s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o ochraně zařízení VO, SO, VVH, PMM
Číslo smlouvy: 2011024006
Platnost od: 21.02.2011
Vloženo: 21.02.2011

ikonka (964.298 Kb)
Smlouvy

Nhien Nguyen Duy

Typ smlouvy: Smlouva o užívání učebny
Číslo smlouvy: 2011026004
Platnost od: 08.02.2011
Vloženo: 08.02.2011

ikonka (1076.82 Kb)
Smlouvy

Ing. Petr Molčan - Krby Molčan

Typ smlouvy: Nájemní smlouva
Číslo smlouvy: 2011024003
Platnost od: 02.02.2011
Vloženo: 02.02.2011

ikonka (1533.185 Kb)
Smlouvy

CTS corp., s.r.o.

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2011024002
Platnost od: 24.01.2011
Vloženo: 24.01.2011

ikonka (1206.976 Kb)
Smlouvy

ZO ČSOP Veronica

Typ smlouvy: Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2011016001
Platnost od: 10.01.2011
Vloženo: 10.01.2011

ikonka (1348.592 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý