Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor správy majetku a investic - Jak zařídit

ikonka14.09.2011

Umístění nebo povolení stavby
ÚMČ Praha-Libuš od roku 2001 nedisponuje stavebním úřadem. Pro naši MČ zajišťuje agendu stavebního úřadu „Odbor výstavby ÚMČ Praha 12" Hausmanova 3014, Praha 4 - Modřany, podatelna Písková 25, Praha 4 - Modřany. Tento úřad rovněž zajišťuje výkon státního dozoru pro výstavbu (dříve státní stavební dohled).

Územní plán sídelního útvaru Hl. m. Prahy
Územní plán
je k dispozici k nahlédnutí v návštěvní dny na OSMI ÚMČ Praha-Libuš, detašované pracoviště K Lukám 664, Praha 4 (budova mateřské školky). Zde je možné rovněž získat základní informace, zejména o funkčním využití jednotlivých ploch na území MČ Praha-Libuš nebo slovní komentář územního plánu.
Závazné stanovisko (např. územní informaci) však vydává pouze odbor výstavby pro ÚMČ Praha 12.


Stavba na pozemcích obce
V případě provádění stavby na pozemku ve vlastnictví obce Praha, svěřeno do správy MČ Praha-Libuš, je nutné stanovisko MČ Praha-Libuš. O znění tohoto stanoviska rozhoduje Rada MČ Praha-Libuš na svém pravidelném zasedání. Pro posouzení je třeba podat žádost s uvedením kdo, o co žádá a s přiložením zjednodušeného projektu (např. u přípojek inženýrských sítí z řadu uloženého v komunikaci, je to zejména situace, kde je zřetelně vyznačeno umístění přípojky, popř. její základní kóty).

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý