Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“

financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj, rozpočtem hl. m. Prahy
a rozpočtem MČ Praha-Libuš. Reg.číslo: CZ.2.16/2.1.00/27001 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Revitalizace parku

<< zpět na seznam článků
ikonka14.01.2013

Zrekonstruovaná park U Zahrádkářské kolonie je po otevření místem pro odpočinek i zábavu

Koncem listopadu, konkrétně 28. listopadu 2012 byl zrekonstruovaný park U Zahrádkářské kolonie v Praze-Libuši slavnostně předán veřejnosti.

Na slavnost byli pozváni obyvatelé přilehlého okolí, děti za základních a mateřských škol i jejich rodiče, klienti místního zařízení pro osoby s mentálním i kombinovaným postižení a také senioři z Domu s chráněnými byty. Mezi přítomnými byli i maminky a tatínkové s malými dětmi a tak se ve středeční odpoledne proměnil park v místo setkání obyvatel ze všech přilehlých oblastí, odhadem se tu sešlo na stopadesát návštěvníků. Význam slavnostního aktu stvrdili i starostové dvou městských částí, Prahy-Libuše Jiří Koubek a Prahy 12 Petr Prchal a zástupci evropských fondů. Starostové v krátkých projevech shrnuli historii a současnost, význam a možnosti rekonstruovaného prostoru. Na důkaz svých slov pozvaní hosté přestřihli symbolickou pásku ke vstupu do parku.
Pro přítomné děti a dospělé bylo připraveno drobné občerstvení se svatomartinským vínem, dětským punčem a posvícenskými koláči. Speciální pozornost byla při přípravě slavnostního otevření upřena na vytvoření zábavného a zároveň naučného programu a soutěží pro děti. Jednou z akcí bylo nalezení geocachové schránky přímo v parku, přičemž celá cesta do parku byla s dětmi nalezena pomocí GPS
navigace. V parku děti při hledání pokladu skrytého ve schránce postupovaly podle bájného příběhu a za odměnu nalezly speciálně vyrobené geocachové mince s motivem parku. Mimo to děti soutěžily v poznávací hře zaměřené na poznatky získané na dendrologické stezce, která je v parku nově umístěna.
Velkému zájmu se těšil i orientační běh odhalující dětem i méně viditelná a zajímavá místa v tomto území. Prostřednictvím programu připraveného k otevření parku měli všichni zúčastnění možnost poznat a projít si celý zrekonstruovaný park. Společné setkání se konalo ve spodní části parku, kde je umístěno volně přístupné hřiště se šplhací věží se skluzavkou a dalšími hracími prvky pro děti. Dále také plocha na společenské hry například petanque, volná mlatová hrací plocha pro všechny. Celé toto prostranství je lemováno sedacími zídkami sloužícími jako sedací amfiteátr. V průběhu rekonstrukce byl v této lokalitě zpracován dendrologický průzkum a vytvořena dendrologická stezka s naučnými cedulkami. Tímto získaly nově vysázené stromy funkci nejen estetickou ale i naučnou. V lokalitě parku byly při rekultivaci zpevněny cesty, osazeny lavičky, nezbytné koše a osvětlení, přičemž všechny tyto prvky usnadní místním obyvatelům průchod touto oblastí. Souhrnem všech zmíněných opatření došlo k vytvoření atraktivního veřejně přístupného parku sloužícího k odpočinku, relaxaci a společnému setkávání obyvatel jak místních tak i z okolních městských částí. V rámci obnovy parku byly na okolních komunikacích vybudovány prvky pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti celé lokality. Zpomalovací prahy, přechod pro chodce a místo pro přecházení jsou umístěny v ulici Přírodní a U Zahrádkářské kolonie. Bezpečně se nyní v parku mohou pohybovat i osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vznikl nový přechod pro chodce a dokončil se chodník v ulici Přírodní. Během dlouhé přípravy projektové dokumentace, během procesu připomínkování a plánování rekultivace se místní obyvatelé vyjadřovali k navrhovaným změnám. Konalo se veřejné projednání nad rozsahem výsadeb a místní se tak zapojili přímo do obnovy celého prostoru. Partnerem projektu bylo po celou dobu Občanské sdružení Třešňovka.

Realizací projektu vznikl
veřejně přístupný park o rozloze 1,4 ha. Na financování rekonstrukce se podílel
fond ERDF částkou 8,3 miliónu Kč, rozpočet hlavního města Prahy částkou 0,7
miliónu Kč a městská část Praha-Libuš spoluúčastí ve výši 0,7 miliónu Kč.

Věříme, že se nám podařilo zkultivovat další veřejný prostor, zkvalitnit život místním obyvatelům a zároveň zlepšit životní prostředí v městské části Praha-Libuš.

Na webových stránkách městské
části Praha-Libuš, www.praha-libus.cz,
naleznete krátké video ze slavnostního otevření parku a jeho rekonstrukce.

ikonka oficiální zpráva  (542.667 Kb)
1
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý