Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“

financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj, rozpočtem hl. m. Prahy
a rozpočtem MČ Praha-Libuš. Reg.číslo: CZ.2.16/2.1.00/27001 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Revitalizace parku

<< zpět na seznam článků
ikonka01.07.2011

MČ Praha-Libuš zahájila další velký projekt - „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“

MČ Praha-Libuš podala v červnu 2010 v rámci 7. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost ( OPPK ) projektovou žádost na projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie", parc.č. 1057/1, 1057/2, 1057/3, 1057/45, 1059/1 a 1119/1 k.ú.Libuš. Tato žádost byla schválena na jednání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 17.2.2011 a v půlce dubna byla s Magistrátem hl.m.Prahy, jako řídícím orgánem OPPK, podepsána Smlouva o financování.

Předmětem projektu je revitalizace nevhodně využívaného veřejného prostranství v lokalitě U Zahrádkářské kolonie a jeho přeměna na park.

V rámci projektu dojde k :

   - odstranění drobných betonových prvků z původní zahrádkářské kolonie,
   - umístění cest pro pěší, veřejného osvětlení, sedacích zídek amfiteátru
     a mobiliáře,
   - vybudování dětské herní plochy,
   - revitalizaci a obnově zeleně a dendrologické stezky.

Realizací projektu dojde k vybudování veřejně přístupného parku o celkové rozloze 1,4 ha.

Stavební úpravy jsou navrženy s ohledem na bezpečnost jak chodců, tak i osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Zároveň budou vybudovány stavební zpomalovací prahy v ul. Přírodní, která spojuje dolní a horní část parku a ve spodní části ulice U Zahrádkářské kolonie.

Partnerem projektu je OS Třešňovka, který byl do projektu zapojen již v přípravné fázi na jaře roku 2008 a bude se podílet i na realizaci projektu.

Projekt byl zahájen 1.6.2011 a bude ukončen 31.1.2013.

Celkové způsobilé výdaje byly schváleny ve výši 9 718 198,80 Kč, z toho dotace je ve výši 8 989 333,89 Kč.

MČ započala přípravu výběrového řízení na dodavatele stavby. Výběrové řízení bude vyhlášeno v srpnu.  Vítěz výběrového řízení bude vyhlášen do října. Fyzická realizace stavby bude zahájena do konce roku 2011 ukončena do konce roku 2012.

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý