Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor životního prostředí a dopravy - Veřejná zeleň


<< zpět na seznam článků
ikonka15.04.2013

Ošetření padesátiletých lip před úřadem

Městská část Praha-Libuš získala poukázku na bezplatné ošetření stromu z projektu Zdravé stromy pro zítřek. Ošetření stromu umožnila Nadace Partnerství a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., s podporou Mendelovy univerzity v Brně.

Do projektu Zdravé stromy pro zítřek byla vybrána lípa malolistá před hlavní budovou Úřadu městské části Praha-Libuš. Strom společně s další vhodnou výsadbou odděluje budovu od křižovatky Libušské a Dobronické ulice a parkoviště, které slouží pro potřeby úřadu a vedlejší pošty. Dnes je zde rušné dopravní rozcestí vybavené světelnou signalizací, ovšem v minulosti bylo toto místo centrem obce a nahrazovalo obyvatelům náměstí, říkalo se mu někdy též libušská náves.
Vybraná lípa je oddělená chodníčkem vedoucím k úřadu od dalších dvou lip, které byly vysazeny přibližně ve stejnou dobu. Po domluvě s Nadací Partnerství a s arboristy byly nakonec ošetřeny všechny tři lípy. První známá podoba tohoto místa pochází z mapy stabilního katastru z let 1817-1843. Vzrostlé lípy v prostoru před úřadem v této mapě zakresleny ještě nejsou, neboť jeho současná budova č. 35 v té době neexistovala a na místě stromů stál dům č. 19.
Teprve po první světové válce se tento prostor stal skutečným centrem obce. Z velké míry to způsobila existence hostince U Novotných, kde se hrály divadelní hry místních spolků, cvičili zde členové Sokola a libušští fotbalisté se sem chodili převlékat. Také zástupci obce, mezi které hostinský patřil, měli úřadovnu
v domě čp. 1, kde v současnosti je pošta, zasedací místnost úřadu městské části a další provozy.
Naše stromy ošetřili sponzorsky arboristé pan Ondřej Mourek a pan Šimon Mareš, odborníci s mezinárodním certifikátem European Tree Worker. Ošetření stromů se zúčastnili také žáci ze Základní školy Meteorologická. Arboristé vysvětlili žákům, jak se správně ošetřují stromy a jaké řezy se provádějí. Žáci si mohli vyzkoušet pomůcky, které se používají k ošetřování stromů lezeckou technikou.
Touto cestou bychom rádi poděkovali Nadaci Partnerství a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., s podporou Mendelovy univerzity v Brně, za přidělení bezplatného ošetření vybraných stromů.

http://www.ldf.mendelu.cz/cz

http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota ,

 www.szkt.cz ,

Michal Paučík
OŽPD Praha-Libuš


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý