Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor životního prostředí a dopravy - Veřejná zeleň


<< zpět na seznam článků
ikonka23.05.2011

Postupná inventarizace dřevin na pozemcích městské části - park K Jezírku

K odpovědnému rozhodování v oblasti ochrany přírody a krajiny postrádáme dokument, který by zahrnoval aktuální identifikaci a zakreslení stávajících vegetačních prvků na pozemcích ve správě městské části. Rozhodli jsme se proto chybějící průzkumy dřevin postupně zpracovávat v rámci vlastních personálních možností městské části. Objednání dokumentace u společnosti zabývající se touto problematikou by zatížilo již tak napnutý rozpočet.
Při inventarizaci stromů je u každého jedince hodnocena především jeho provozní bezpečnost, výstupem obvykle bývá návrh  konkrétního zásahu. Podrobnějším průzkumem je u dřeviny dále zhodnocena sadovnická hodnota, věkové stadium, vitalita, zdravotní stav, poškození koruny, kmene a jiné. Na vyhodnocení dendrologického potenciálu dřevin jsou často závislé také návrhy na kácení a odstraňování nebezpečných stromů. K datu uzávěrky tisku máme   inventarizaci stromů zpracovanou pro park K Jezírku a pro dětská hřiště v ulicích  K Lukám, V Rohu a Hoštická. S  hodnocením stromů na pozemcích městské části budeme i nadále pokračovat a postupně v našem měsíčníku uveřejňovat informace o stromech pro  jednotlivá ucelená území. To znamená, že budou uveřejňovány situační mapy se seznamem dřevin a druhovou skladbou v grafické podobě.

Začínáme parkem „K Jezírku".
Park „ K Jezírku" se nachází na katastrálním území Libuše, z jižní části je ohraničen ulicí Vyšebrodskou, ze západní strany ulicí Jistebnickou a ze severní strany ulicí Borotínskou.
Park je poměrně mladý, tvořen novými výsadbami dřevin. Nejvýraznější dominantu parku tvoří borovice lesní a vrba Matsudova - tyto dřeviny patří mezi nejstarší exempláře parku. V druhovém složení dřevin převažují hlavně listnaté dřeviny. Nejčastěji se zde vyskytuje lípa srdčitá, která tvoří kostru parku a třešeň ptačí. Lípy jsou krásné statné stromy se stinnou korunou dorůstající výšky až 30 m a dožívající se i více než 500-ti let.
 
Mezi další listnaté druhy nacházející se v parku patří: duby, hlohy, javory, jeřáby, jasany a třešně.

ikonka plánek výsadby k 2.5.2013  (210.026 Kb)
1 2 3 4
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý