Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

TDS – Revitalizace parku „U Zahrádkářské kolonie“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM

Zadavatel: Městská část Praha-Libuš
Předpokládaná hodnota:   100.000,- Kč bez DPH
Předmět zakázky: Komplexní výkon technického dozoru stavebníka s výjimkou dozoru nad zelení
Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku služeb
Začátek lhůty pro podání nabídek 08.02.2012
Konec lhůty pro podání nabídek: 23.02.2012
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 8.2.2012

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.2.2012 v 9:00 hodin.

Více informací v přiložené výzvě.

MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Podatelna ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš, tel. číslo 244 471 884.

Nabídky se podávají osobně (v úředních hodinách ÚMČ), v písemné formě, v uzavřených obálkách opatřených na uzavření razítkem, eventuálně podpisy uchazeče a označených nápisem: „Neotvírat - veřejná zakázka - TDS-Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie".

Nabídka uvnitř obálky musí být podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo jím zmocněnou osobou (oprávněnou osobou) a opatřena razítkem uchazeče. Poškozená nebo jinak označená obálka nebude hodnocena.

TECHNICKÉ INFORMACE, NAHLÉDNUTÍ DOKUMENTACE, MOŽNOST PROHLÍDKY: 

Po telefonickém dohodě s:

- Ing. arch. Zdeňkem Křížem, referentem OSMI ÚMČ Praha-Libuš, tel.: 736 138 558, e-mail: kriz@praha-libus.cz, případně

- Ing. Ivo Pujmanem, vedoucím OSMI MČ Praha-Libuš, tel.: 603 410 025, e‑mail: pujman@praha-libus.cz.

 

  • Výběr vítězné firmy:

Zadavatel veřejné zakázky rozhodl usnesením rady MČ Praha-Libuš č.35/2012 ze dne 28.2.2012 o výběru vítězné firmy v souladu se závěrem a doporučením hodnotící komise takto:

Vítěznou nabídkou se stává nabídka, která se umístila 1. v pořadí, nabídka fyzické osoby -  Tomáš Lubovský, Ke Hřišti 60, 252 19 Drahelčice. 

 
 

Připojené soubory

ikonka Vypsání veřejné zakázky MR  (441.215 Kb)
ikonka Příloha č. 1 - Návrh smlouvy  (617.173 Kb)
ikonka Příloha č. 2 - rozsah výkonu TDS  (1375.756 Kb)
ikonka Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  (983.173 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý