Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

„Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš – zateplením objektů a výměnou oken“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš
Předpokládaná hodnota:   2.354.134,- Kč bez DPH
Předmět zakázky: dodávka stavebních prací - zateplení obvodového pláště a střechy, výměna oken
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu - veřejné výběrové řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek 30.05.2012
Konec lhůty pro podání nabídek: 21.06.2012
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" ANO
Poznámka:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 30.5.2012

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.6.2012 v 9:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Adresa pro písemné vyžádání zadávací dokumentace: Ing. Ivo Pujman,  vedoucí odboru majetku a investic, Telefon/fax: + 420 603 410 025 / + 420 241 727 864, E-mail: pujman@praha-libus.cz.

Kontaktní osoby určené zadavatelem ve věci poskytování informací a předání zadávací dokumentace k této veřejné zakázce jsou:

- Ing. Jiří Sochůrek., tajemník, ve věcech technických, Telefon/fax: + 420 261 711 380                      + 420 241 727 864, E-mail: tajemnik@praha-libus.cz      a

- Ing. Ivo Pujman,  vedoucí odboru majetku a investic, Telefon/fax: + 420 603 410 025                        + 420 241 727 864, E-mail: pujman@praha-libus.cz.

Zadávací dokumentace k předmětu veřejné zakázky bude uchazeči zaslána BEZPLATNĚ POŠTOU na základě písemné žádosti uchazeče doručené (faxem, e-mailem nebo poštou) výše uvedené kontaktní osobě v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod. V ELEKTRONICKÉ VERZI NA CD.

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

Zadavatel rozhodl na základě usnesení Rady MČ č. 155/2012 ze dne 27.6.2012 o výběru nejvhodnější nabídky. Vítězným uchazečem se stala firma AULICKÝ INVEST spol. s r.o., Moskevská 12, 470 01 Česká Lípa, IČ:25008382, DIČ:CZ25008382, zastoupenou Ing. Jiřím Aulickým.

UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Dne 2.7.2012 byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Dne 10. 9. 2012 byl podepsán Dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

 

 
 

Připojené soubory

ikonka Výzva  (5895.919 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 1  (282.745 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 2  (71.338 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 3  (1113.771 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 4  (487.348 Kb)
ikonka Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  (1727.995 Kb)
ikonka Usnesení RMČ 155-2012  (453.333 Kb)
ikonka Smlouva  (4214.605 Kb)
ikonka Dodatek smlouvy č. 1   (544.891 Kb)
ikonka Znalecký posudek  (6490.808 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý