Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

„TDS stavební práce MŠ Ke Kašně“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM

Zadavatel: Městská část Praha-Libuš
Předpokládaná hodnota:   dozorované stavby 5.142.604,- Kč bez DPH
Předmět zakázky: služby: výkon technického dozoru stavebníka (TDS)
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu - veřejné výběrové řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek 06.06.2012
Konec lhůty pro podání nabídek: 18.06.2012
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 6. 6. 2012

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.6.2012 ve 10:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Viz. v přiložené písemné výzvě.

Odboru správy majetku a investic MČ Praha-Libuš (dále jen OSMI), adresa K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš, 1. patro, po telefonickém dohodě s Ing. Ivo Pujmanem, vedoucím OSMI MČ Praha-Libuš, tel.: 603 410 025, e‑mail: pujman@praha-libus.cz.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Případnou prohlídku objektu lze domluvit s s Ing. Ivo Pujmanem, vedoucím OSMI MČ Praha-Libuš, tel.: 603 410 025, e‑mail: pujman@praha-libus.cz.

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

Zadavatel rozhodl na základě rozhodnutí Rady MČ č. 154/2012 ze dne 20.6.2012. Vítězným uchazečem se stal uchazeč Martin Michálek, Senohrabská 2943/10, Praha 4, IČ: 4256798.

UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Smlouva s vítězným uchazečem byla uzavřena 2.7.2012. 

 

 
 

Připojené soubory

ikonka Výzva  (439.139 Kb)
ikonka Příloha č. 2 - rozsah výkonu  (1418.759 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 1  (1194.731 Kb)
ikonka Příloha č. 1 výzvy verze 2  (6173.374 Kb)
ikonka Příloha č. 1 výzvy verze 2 - živé  (737.792 Kb)
ikonka Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  (1733.523 Kb)
ikonka Usnesení RMČ 154-2012  (298.569 Kb)
ikonka Smlouva  (4694.443 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý