Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

ZŠ Meteorologická – oprava havarijního stavu prostranství před ZŠ a požárního vodovodu - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM V Č. A

Zadavatel: Městská část Praha-Libuš
Předpokládaná hodnota:   varianty A - 1.900.000,-Kč bez DPH, varianty B - 1.400.000,-Kč bez DPH
Předmět zakázky: stavební práce: oprava havarijního stavu povrchů předpolí u hlavního vchodu objektu a oprava a zprovozněním vadné části vodovodních požárních rozvodů včetně hydrantů umístěných v tomto předpolí
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu - veřejné výběrové řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek 04.07.2012
Konec lhůty pro podání nabídek: 20.07.2012
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1: 

Doplňující informace č. 1 byla zveřejněna dne 12.7.2012 ve 20:15 hod, viz. přílohy.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 4.6.2012

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.7.2012 v 9.00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Dne 10. 7. a 13. 7. 2012 v 10:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště (předpolí u hlavního vchodu do objektu Základní školy Meteorologická 181, 142 00 Praha 4-Libuš).

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Adresa pro písemné vyžádání zadávací dokumentace: Ing. Ivo Pujman,  vedoucí odboru majetku a investic, Telefon/fax: + 420 603 410 025 / + 420 241 727 864, E-mail: pujman@praha-libus.cz.

Kontaktní osoby určené zadavatelem ve věci poskytování informací a předání zadávací dokumentace k této veřejné zakázce jsou:

- Ing. Jiří Sochůrek., tajemník, ve věcech technických, Telefon/fax: + 420 261 711 380                        + 420 241 727 864, E-mail: tajemnik@praha-libus.cz      a

- Ing. Ivo Pujman,  vedoucí odboru majetku a investic, Telefon/fax: + 420 603 410 025                          + 420 241 727 864, E-mail: pujman@praha-libus.cz.

Zadávací dokumentace k předmětu veřejné zakázky bude uchazeči zaslána BEZPLATNĚ POŠTOU na základě písemné žádosti uchazeče doručené (faxem, e-mailem nebo poštou) výše uvedené kontaktní osobě v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod. V ELEKTRONICKÉ VERZI NA CD.

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě. Další bližší informace jsou rovněž v přiložené výzvě.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 20. 7. 2012 ve 9:10 hodin v zasedací místnosti  Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4. Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ PRO UCHAZEČE

Veškeré informace pro uchazeče budou zveřejňovány primárně na webových stránkách zadavatele, v sekci „veřejné zakázky" http://www.praha-libus.cz// a na profilu zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/2092553

 

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY  - v části varinata A":

Zadavatel rozhodl na základě rozhodnutí Rady MČ č. 165/2012 ze dne 26.7.2012. Vítězným uchazečem se stal uchazeč Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o., (zkratka EKIS), IČ:18626084, DIČ: CZ 18626084, Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, zastoupená dvěma jednateli společnosti, panem Pavlem Smětákem a Ing. Milošem Smolíkem.

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - v části varinata B" :

Zadavatel v souladu se zveřejněnou výzvou rozhodl o zrušení výběrového řízení v části "varianta B", na základě rozhodnutí Rady MČ č. 177/2012 ze dne 26.7.2012.

UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Smlouva s vítězným uchazečem pro část "varianta A" byla uzavřena 26.7.2012. 

 

 

 
 

Připojené soubory

ikonka Výzva  (391.854 Kb)
ikonka Příloha č. 1 - Krycí list nabídky  (72.71 Kb)
ikonka Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - živé  (40.448 Kb)
ikonka Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení  (118.11 Kb)
ikonka Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení - živé  (38.4 Kb)
ikonka Příloha č. 4 - PD- situace - var. A - se zelení  (609.704 Kb)
ikonka Příloha č. 4 - PD- situace - var. B - bez zeleně  (1650.863 Kb)
ikonka Příloha č. 4 - Projektová dokumentace  (2330.82 Kb)
ikonka Příloha č. 4 -PD-A1. Oprava opěrných zdí - 02  (355.686 Kb)
ikonka Příloha č. 4 -PD-B1_Komunikace a sadové úpravy  (5710.616 Kb)
ikonka Příloha č. 4 -PD-B2_Požární rozvod - 01 TZ  (47.688 Kb)
ikonka Příloha č. 4 -PD-B2_Požární rozvod - 02 Nadzemní hydrant  (756.585 Kb)
ikonka Příloha č. 4 -PD-A1. Oprava opěrných zdí - 01 TZ  (174.986 Kb)
ikonka Příloha č. 4 -PD-B2_Požární rozvod - 03 Podélný profil hydrantového rozvodu  (317.208 Kb)
ikonka Příloha č. 4 -Požární rozvod - 04 Požární rozvod_situace  (514.653 Kb)
ikonka Příloha č. 4 -PD-B2_Požární rozvod - 05 Uložení potrubí  (530.43 Kb)
ikonka Příloha č. 4 -PD-B3 Odvodnění plochy - 01TZ  (47.758 Kb)
ikonka Příloha č. 4 -PD-B3 Odvodnění plochy - 02 Odvodnění venkovní plochy - situace  (538.413 Kb)
ikonka 05 V-Př. 5 - Návrh smlouvy vč. příloh  (447.324 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 1  (22.654 Kb)
ikonka Příloha č. 3 - var. B - Výkaz výměr - bez zeleně - verze 2 - W95  (174.592 Kb)
ikonka Příloha č. 3 - var. A - Výkaz výměr - se zelení - verze 2  (191.96 Kb)
ikonka Příloha č. 3 - var. A - Výkaz výměr - se zelení - verze 2 - W95  (150.528 Kb)
ikonka Příloha č. 3 - var. B - Výkaz výměr - bez zeleně - verze 2  (186.375 Kb)
ikonka Usnesení RMČ č. 165-2012  (358.032 Kb)
ikonka Usnesení RMČ č. 177-2012  (301.236 Kb)
ikonka Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvh. nab. - var. A  (208.16 Kb)
ikonka Rozhodnutí zadavatele o zrušení VŘ - var. B  (192.402 Kb)
ikonka Smlouva - ZŠ Meteorologická - var A  (3798.654 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý