Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

„ZŠ Meteorologická – havarijní oprava střešní krytiny pavilonu „C“ a souvisících klempířských prvků“ UKONČENA

Zadavatel: MČ Praha-Libuš, vyřizuje - OSMI
Předpokládaná hodnota:   420.000,- Kč bez DPH
Předmět zakázky: oprava střešní krytiny bez zateplení
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu - veřejné výběrové řízení - stavební práce
Začátek lhůty pro podání nabídek 03.10.2012
Konec lhůty pro podání nabídek: 16.10.2012
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Konec lhůty pro dodatečné informace k zadávací dokumentaci: 12.10. 2012.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 10. 2012 ve 12:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne veřejně za účasti uchazečů dne 16.10. 2012 ve 12:10 hodin v zasedací místnosti  Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4.

Více informací v přiložené výzvě.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

9. 10. a 12. 10. 2012 ve 14:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště, budovy areálu Základní školy Meteorologická 181, 142 00 Praha 4-Libuš, IČ: 60437910.

MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Podatelna ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš, tel. číslo 244 471 884, 244 471 884.

Nabídky se podávají osobně (v úředních hodinách ÚMČ), v písemné formě, v uzavřených obálkách s názvem veřejné zakázky ZŠ Meteorologická - havarijní oprava střešní krytiny pavilonu „C" a souvisících klempířských prvků"nebo doporučeně poštou s dobou převzetí MČ do konce lhůty pro podání.

Kontaktní osoby zadavatele:

    Ing. Ivo Pujman, telefon: 603 410 025 

    e-mail: pujman@praha-libus.cz

 

 
 

Připojené soubory

ikonka Výzva  (4382.478 Kb)
ikonka Návrh smlouvy  (4326.994 Kb)
ikonka Půdorys střechy  (396.788 Kb)
ikonka dotaz č.1  (1621.615 Kb)
ikonka dotaz č.2  (615.851 Kb)
ikonka protokol otevírání obálek  (875.521 Kb)
ikonka zpríva o posouzení  (1258.484 Kb)
ikonka rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky  (525.86 Kb)
ikonka smlouva s vítězným dodavatelem  (515.34 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý