Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

Snižování spotřeby energie v MŠ Lojovická MČ Praha-Libuš: – zpracování prováděcí projektové dokumentace (část A), – energetického auditu (část B) a – žádosti o dotaci OPŽP (část C), výzva č. 20130405-1 - UKONČENA ZRUŠENÍM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zadavatel: MČ Praha-Libuš
Předpokládaná hodnota:   -
Předmět zakázky: Dodávky služeb: přípravné práce na celkové zateplení objektu včetně souvisejících úprav s podáním žádostí o dotace z OP ŽP na tento projekt
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu vyhlášená po částech formou veřejného otevřeného výběrového řízení mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Začátek lhůty pro podání nabídek 04.04.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 22.04.2013
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 4.4.2012

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.4.2013 v 9.00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

POZOR NA SPECIFIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADANÉ PO ČÁSTECH   !

Do každá z částí veřejné zakázky (A,B,C) je nutné podat samostatnou, nezávislou nabídku, v samostatné obálce.

Každá z částí veřejné zakázky (A,B,C) bude hodnocena samostaně a nezávisle.

Každá část veřejné zakázky bude ukončena samostatně a nezávisle, buď Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo Rozhodnutím o zrušení části veřejné zakázky.  

Podrobnosti jsou uvedeny ve Výzvě.

Příklad: Uchazeč může podat nabídky do libovolného počtu částí veřejné zakázky (0-3).

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Dne 9. 4. 2013 v 10:00 se srazem účastníků na místě budoucího staveniště (před areálem MŠ Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 - Libuš).

V případě zájmu uchazečů zadavatel připouští, že uspořádá zadavatel ještě jeden pozdější termín prohlídky místa plnění, který zveřejní v průběhu lhůty pro podání nabídek jako Doplňující informaci k této výzvě, kterou zveřejní stejným způsobem jako tuto výzvu.

Bližší informace a termíny jsou uvedeném v přiloženém dokumentu. 

Druhý termín obhlídky místa plnění

Zadavatel umožňuje všem uchazečům prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne 12. 4. 2013, v pátek, v 10:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště MŠ Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00, Praha 4 - Libuš).

Blíže viz. níže a přiložený dokument Doplňující informace č. 1.

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ TECHNICKÝCH PODKLADŮ

Bližší informace a termíny jsou uvedené v přiložené výzvě.  

Kontaktní osoby určené zadavatelem jsou:

- Ing. Jiří Sochůrek., tajemník, ve věcech technických, Telefon/fax: + 420 261 711 380                        + 420 241 727 864, E-mail: tajemnik@praha-libus.cz      a

- Ing. Ivo Pujman,  vedoucí odboru majetku a investic, Telefon/fax: + 420 603 410 025                          + 420 241 727 864, E-mail: pujman@praha-libus.cz.

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě. Další bližší informace jsou rovněž v přiložené výzvě.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 22. 4. 2013 v 9:30 hodin hodin v zasedací místnosti  Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4. Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ PRO UCHAZEČE

Veškeré informace pro uchazeče budou zveřejňovány primárně na webových stránkách zadavatele, v sekci „veřejné zakázky" http://www.praha-libus.cz// a na profilu zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/2092553

 

ZVEŘEJNĚNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1 - druhý termín obhlídky místa plnění

Zadavatel umožňuje všem uchazečům prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne 12. 4. 2013, v pátek, v 10:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště  - se srazem účastníků na místě budoucího staveniště MŠ Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00, Praha 4 - Libuš).

ZVEŘEJNĚNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 2

Zadavatel zveřejňuje technické podklady, soubor TD.zip, pro zpracování nabídek uchazečů a ke dni 11.4.2013.

Bližší informace a termíny jsou uvedeny v přiloženém dokumentu. 

 

ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Veřejná zakázka byla ukončena zveřejněním Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení, viz. níže.

Zadavatel počítá s vypsáním nové veřejné zakázky na základě upravené Písemné výzvy k podání nabídek. 

 

 
 

Připojené soubory

ikonka Písemná výzva  (1190.832 Kb)
ikonka Příloha č. 1 - pro část A  (470.193 Kb)
ikonka Příloha č. 1 - pro část B  (457.572 Kb)
ikonka Příloha č. 1 - pro část C  (510.484 Kb)
ikonka Příloha č. 2  (54.732 Kb)
ikonka Příloha č. 3  (124.771 Kb)
ikonka Usnesení RMČ k vyhlášení veřejné zakázky  (262.757 Kb)
Technické podklady -1  (6978.774 Kb)
Technické podklady - 2.1.1.  (0 Kb)
Technické podklady - 2.1.2.  (0 Kb)
Technické podklady - 2.1.3.  (0 Kb)
Technické podklady - 2.1.4  (6457.433 Kb)
Technické podklady - 2.2.  (701.415 Kb)
Technické podklady - 2.3.  (128.123 Kb)
Technické podklady - 2.4.  (793.871 Kb)
Technické podklady - 2.5.  (8834.826 Kb)
Technické podklady - 3  (186.505 Kb)
Technické podklady - 4  (643.497 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 2  (26.991 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 1  (34.765 Kb)
ikonka Rozhodnutí o zrušení  (75.056 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý