Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš – výměnou ústředního vytápění včetně zdroje tepla za současné výměny rozvodů vody - veřejná zakázka č. 20130408 - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM

Zadavatel: MČ Praha - Libuš
Předpokládaná hodnota:   2.993.167 Kč bez DPH
Předmět zakázky: stavební práce včetně souvisejícíh dodávek - vedoucí k instalaci ústředního topení, instalace centrálního zdroje tepla a výměně rozvodů vody v objektech hospodářského a dětského pavilonu
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu vyhlášená formou veřejného otevřeného výběrového řízení mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Začátek lhůty pro podání nabídek 08.04.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 06.05.2013
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 5.4.2013

Lhůta pro podání nabídek končí dne 6.5.2013 v 9:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Dne 15. 4. 2013 v 10:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště (před areálem MŠ Ke Kašně, Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 - Písnice).

KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ DOTAZŮ 

Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit lhůtu pro podávání dotazů dnem 30.4. 2013 ve 24:00 hod.

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Adresa pro písemné vyžádání zadávací dokumentace: Ing. Ivo Pujman,  vedoucí odboru majetku a investic, Telefon/fax: + 420 603 410 025 / + 420 241 727 864, E-mail: pujman@praha-libus.cz.

Kontaktní osoby určené zadavatelem ve věci poskytování informací a předání zadávací dokumentace k této veřejné zakázce jsou:

- Ing. Jiří Sochůrek., tajemník, ve věcech technických, Telefon/fax: + 420 261 711 380                      + 420 241 727 864, E-mail: tajemnik@praha-libus.cz      a

- Ing. Ivo Pujman,  vedoucí odboru majetku a investic, Telefon/fax: + 420 603 410 025                        + 420 241 727 864, E-mail: pujman@praha-libus.cz.

Zadávací dokumentace k předmětu veřejné zakázky bude uchazeči zaslána BEZPLATNĚ POŠTOU na základě písemné žádosti uchazeče doručené (faxem, e-mailem nebo poštou) výše uvedené kontaktní osobě v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod. V ELEKTRONICKÉ VERZI NA CD.

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

BYLA ZVEŘEJNĚNA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1.:

Zveřejnění Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace - Obchodní podnínky včetně návrhu smlouvy.

BYLA ZVEŘEJNĚNA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 2.:

Zveřejnění verze č. 2 dokumentu - "Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace - Obchodní podnínky včetně návrhu smlouvy".

BYLA ZVEŘEJNĚNA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 3.

 

ZADAVATEL ROZHODL O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY:

Zadavatel ROZHODL o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení výše uvedené veřejné zakázky tomuto uchazeči: ESPO Týniště s. r. o., Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 25286811. 

Více viz. soubor Rozhodnutí v přílohách.

Zadavatel připravuje tiskovou opravu Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce. Připravovaná verze je zveřejněna v přílohách. Zveřejněna bude na těchto stránkách  a na profilu zadavatele dne 8.7.2013.

 

Zadavatel se omlouvá za tiskové chyby ve zveřejněném Rozhodnutí. Jejich opravy nemají žádný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.   

Zadavatel zveřejnil opravu tiských chyb v Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce. Oprava je zveřejněna na těchto stránkách  a na profilu zadavatele ode dne 8.7.2013 jako soubor "Rozhodnutí v2 - oprava tiskové chyby".

 

ZADAVATEL UZAVŘEL SMLOUVU S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 

Zadavatel dne 29.7.2013 uzavřel na základě usnesení smlouvu s vítězným uchazečem. Smlouva je zveřejněna od 2. 8. 2013.

 

 
 

Připojené soubory

ikonka Písemná výzva  (669.464 Kb)
ikonka Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky  (634.88 Kb)
ikonka Příloha č. 2 ZD - Harmonogram výstavby  (652.8 Kb)
ikonka Příloha č. 3 ZD - Seznam subdodavatelů  (652.8 Kb)
ikonka Příloha č. 4 - Slepý výkaz výměr - pdf  (898.471 Kb)
ikonka Příloha č. 4 - Slepý výkaz výměr - k vyplnění - xls  (586.752 Kb)
ikonka Příloha č. 5 - Projektová dokumentace - souhrná pdf  (3607.361 Kb)
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace - jednotlivé pdf  (3322.295 Kb)
ikonka Příloha č. 7 - Vzor čestného prohlášení  (631.808 Kb)
ikonka Usnesení Rady MČ k vyhlášení veřejné zakázky  (293.519 Kb)
ikonka Příloha č. 2 ZD - Obchodní podmínky včetně návrhu smlouvy  (707.446 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 1  (123.678 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 2  (334.089 Kb)
ikonka Příloha č. 2 ZD - Obchodní podmínky včetně návrhu smlouvy - po doplňující informaci č. 2  (941.568 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 3  (739.453 Kb)
ikonka zadávací dokumentzace  (1625.928 Kb)
ikonka Rozhodnutí  (3709.324 Kb)
ikonka Usnesení  (373.71 Kb)
ikonka Informace o opravě tiskové chyby  (133.771 Kb)
ikonka Rozhodnutí v2 - oprava tiskové chyby  (1368.209 Kb)
ikonka Usnesení RMČ č. 114-2013  (373.71 Kb)
ikonka Smlouva  (5092.689 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý