Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

„Snižování spotřeby energie v MŠ Lojovická MČ Praha-Libuš: zpracování energetického auditu - VZ č. 20130517-2 - UKONČENA ZRUŠENÍM VŘ (NEÚČAST UCHAZEČŮ)

Zadavatel: MČ Praha-Libuš
Předpokládaná hodnota:   38 000,-
Předmět zakázky: zpracování energetického auditu pro podání žádosti na OPŽP
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu formou veřejného otevřeného výběrového řízení mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Začátek lhůty pro podání nabídek 17.05.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 17.05.2013
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 17.5.2013

Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.6.2013 v 9.00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

Podrobnosti jsou uvedeny ve Výzvě.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Dne 27. 5. 2013 v 10:00 se srazem účastníků na místě budoucího staveniště (před areálem MŠ Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 - Libuš).

Bližší informace a termíny jsou uvedeném v přiloženém dokumentu. 

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ TECHNICKÝCH PODKLADŮ

Veškeré technické poklady jsou zveřejněné zde a na profilu zadavatele.

Bližší informace a termíny jsou uvedené v přiložené výzvě.  

Kontaktní osoby určené zadavatelem jsou:

- Ing. Jiří Sochůrek., tajemník, ve věcech technických, Telefon/fax: + 420 261 711 380                        + 420 241 727 864, E-mail: tajemnik@praha-libus.cz      a

- Ing. Ivo Pujman,  vedoucí odboru majetku a investic, Telefon/fax: + 420 603 410 025                          + 420 241 727 864, E-mail: pujman@praha-libus.cz.

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě. Další bližší informace jsou rovněž v přiložené výzvě.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 3. 6. 2013 v 9:30 hodin hodin v zasedací místnosti  Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4. Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ PRO UCHAZEČE

Veškeré informace a oznámení pro uchazeče budou zveřejňovány primárně na webových stránkách zadavatele, v sekci „veřejné zakázky" http://www.praha-libus.cz// a na profilu zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/2092553

 

UKONČENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výběrové řízení bylo zadavatelem dne 3. 6. 2013 zrušeno z důvodu neobdržení žádné nabídky ve lhůtě podání nabídek a tedy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

 

 
 

Připojené soubory

ikonka Výzva - Zadávací dokumentace  (5464.969 Kb)
ikonka Příloha č. 1 výzvy - Návrh smlouvy  (464.038 Kb)
ikonka Příloha č. 2 výzvy - Krycí list nabídky  (316.715 Kb)
ikonka Příloha č. 3 výzvy - Vzor pro čest. prohl.  (230.138 Kb)
Příloha č. 4 výzvy - 2.1.1.  (0 Kb)
Příloha č. 4 výzvy - 2.1.2.  (0 Kb)
Příloha č. 4 výzvy - 2.1.3.  (0 Kb)
Příloha č. 4 výzvy - 2.1.4.  (6457.433 Kb)
Příloha č. 4 výzvy - 2.4  (793.399 Kb)
Příloha č. 4 výzvy - 2.5  (8834.826 Kb)
Příloha č. 4 výzvy - 4  (643.497 Kb)
ikonka Příloha č. 5 výzvy - EA  (8141.902 Kb)
ikonka Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení  (559.172 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý