Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

Pořízením zametacího vozu k čistému vzduchu v Libuši - veřejná zakázka číslo 20130701

Zadavatel: Městská část Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 -Libuš
Předpokládaná hodnota:   1.983.471,- Kč bez DPH
Předmět zakázky: dodávka zametacího vozu
Způsob zadání: zjednodušená podlimitní veřejná zakázka formou otevřeného výběrového řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek 01.07.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 16.07.2013
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 1.7.2013

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.7.2013 v 16:00 hodin. Lhůta je e prodloužena na základě Oznámení o změně zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 3.7.2013.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

Podrobnosti jsou uvedeny ve Výzvě.

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele.

Bližší informace a termíny jsou uvedené v přiložené výzvě.  

Kontaktní osoby určené zadavatelem jsou:

- Mgr. Jan Vaníček,    U Prašné brány 1, Praha 1, 110 00

  GSM: 731 609 533        Email: vanicek@bluefort.cz

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 19. 7. 2013 v 10:00 hodin - po změně v 7,00 hodin v zasedací místnosti  Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4. Bližší informace v přiložené písemné výzvě. Termín je posunut na základě Oznámení o změně zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 3.7.2013. Termín (hodina) je posunut na základě Oznámení o změně zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 16.7.2013. 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ PRO UCHAZEČE

Veškeré informace a oznámení pro uchazeče budou zveřejňovány primárně na webových stránkách zadavatele, v sekci „veřejné zakázky" http://www.praha-libus.cz// a na profilu zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/2092553

ZVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Dne 3.7.2013 bylo na profilu zadavatele zveřejněno Oznámení o změně zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 3.7.2013.

Dne 16.7.2013 bylo na profilu zadavatele zveřejněno Oznámení o změně zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 16.7.2013. - týkající se změny termínu pro otevírání obálek.

VYLOUČENÍ UCHAZEČE

Po posouzení nabídek rozhodl Zadavatel o vyloučení následujících uchazečů z účasti v zadávacím řízení na Zakázku: Mgr. Katarína Ďurinová - KJ Trade service CZ, IČ: 26299747, Petrov 448, Petrov. Blíže viz. příloha. K zveřejnění na profilu zadavatele došlo dne 23. 7. 2013.

Veškeré informace a oznámení pro uchazeče jsou v souladu s Písemnou výzvou zveřejněním na webových stránkách zadavatele v sekci veřejné zakázky a na profilu zadavatele ZVEŘEJNĚNÍM DORUČENY.

 

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU 

Zadavatele rozhodl dne 22.7. 2013 na základě usensení Rady městské části takto. Nejvýhodnější nabídku předložil a byl vybrán uchazeč:

 

K Ä R CH E R  spol. s r.o.

IČ: 48535761

Modletice 141

 

UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Zadavatele poté, co marně uplynula lhůta pro podání námitek proti Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřel dne 9.8.2013 smlouvu s vítěznou firmou, viz. přílohy.

 

 
 

Připojené soubory

ikonka Výzva  (1383.582 Kb)
ikonka Oznámení o změně zadávací dokumentace   (181.146 Kb)
ikonka Oznámení o změněně ZD - ze dne 16.2  (175.367 Kb)
ikonka Vyloučení uchazeče z rozhodnutí zadavatele  (655.36 Kb)
ikonka Rozhodnutí zadavtele o výběru - el. podepsáno  (655.36 Kb)
ikonka Smlouva  (1170.876 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý