Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

Dodávka odborných překladatelských služeb v rámci projektu Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha-Libuš na trh práce - veřejná zakázka číslo 20130715

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš
Předpokládaná hodnota:   118.112,- Kč bez DPH
Předmět zakázky: dodávka služeb - odborné překlady do těchto jazyků: vietnamština, ruština, mongolština, čínština
Způsob zadání: veřejné výběrové řízení na zakázku malého rozsahu
Začátek lhůty pro podání nabídek 15.07.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 30.07.2013
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 15.7.2013

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.7.2013 v 9.00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

Podrobnosti jsou uvedeny ve Výzvě.

KONTAKTY

Bližší informace a termíny jsou uvedené v přiložené výzvě.  

Kontaktní osoby určené zadavatelem jsou:

- Ing. Jiří Sochůrek., tajemník, ve věcech technických, Telefon/fax: + 420 261 711 380                        + 420 241 727 864, E-mail: tajemnik@praha-libus.cz      a

- Ing. Fruncová Vlčková,  referent EU, Telefon/fax: +420 244 021 420, +420 731 610 451,               E-mail: fruncova@praha-libus.cz.

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě. Další bližší informace jsou rovněž v přiložené výzvě.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 30.7. 2013 v 9:30 hodin hodin v zasedací místnosti  Městské části Praha-Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4. Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ PRO UCHAZEČE

Veškeré informace pro uchazeče včetně Rozhodnutí o vyloučení, výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení výběrového řízení budou zveřejňovány primárně na webových stránkách zadavatele, v sekci „veřejné zakázky" http://www.praha-libus.cz// a na profilu zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/2092553  Dnem zveřejnění na profilu zadavatele se považují za doručené.

 

ZVEŘEJNĚNÍ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ

Byla uveřejněna Doplňující informace č. 1, 2, 3 a 4 k Písemné výzvě, viz. přílohy.

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Dne 1. srpna 2013 bylo zveřejněno Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na základě usnesení Rady MČ ze dne 30.7.2013 .

       Mgr. Jiří Kocourek

       Na Sídlišti III/411,252 43 Průhonice

       fyzická osoba

      70745358

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Dne 24. září 2013 bylo zveřejněno opravné Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Důvod vydání opravného Rozhodnutí:

Před podpisem smlouvy zadavatel zjistil, že uchazeč Mgr. Jiří Kocourek, IČ: 70745358 uváděl na titulním listu nabídky celkovou nabídkovou cenu správně jako neplátce DPH, tedy včetně DPH. V předložené nabídce v sekci návrh smlouvy ale cenu rozepsal i do kolonky DPH. Tím zmátl jak komisi pro otevírání obálek, tak hodnotící komisi. Obě komise uvedly v záznamech o nabídce celkovou nabídkovou cenu chybně - bez DPH.  

Po kontrole všech dokumentů se zadavatel rozhodl opravit text svého Rozhodnutí takto:

  • - včlánku I., vtabulce, ve 4. sloupci, ve 2. řádku, opravuje částku 118.112,- na částku 142.915,50,celkovou nabídkovou cenu včetně DPH u uchazeče, který není plátcem DPH.
  • - včlánku II., vtabulce, ve 4. sloupci, ve 2. řádku, opravuje částku 118.112,- na částku 142.915,50, celkovou nabídkovou cenu včetně DPH u uchazeče, který není plátcem DPH.
  • - včlánku III., vtabulce, ve 3. sloupci, ve 2. řádku, opravuje částku 118.112,- na částku 142.915,50, celkovou nabídkovou cenu včetně DPH u uchazeče, který není plátcem DPH.

Pořadí uchazečů se tímto nemění.

V platnosti zůstává i rozhodnutí zadavatele o vítězné nabídce.

Nejvhodnější nabídku podal uchazeč:

       Mgr. Jiří Kocourek

       Na Sídlišti III/411,252 43 Průhonice

       fyzická osoba

      70745358

 

 

 
 

Připojené soubory

ikonka Písemná výzva k podání nabídek  (3514.026 Kb)
ikonka Příloha č. 1 Výzvy - Návrh smlouva k podpisu  (190.52 Kb)
ikonka Příloha č. 2 Výzvy - Krycí list nabídky  (295.424 Kb)
ikonka Příloha č. 3 Výzvy - Vzor čestného prohlášení  (307.2 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 1  (361.034 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 2  (1875.396 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 3  (1006.811 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 4  (486.466 Kb)
ikonka Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  (1222.485 Kb)
ikonka Opravné Rozhodnutí zadavatele  (950.561 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý