Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

Stavební úpravy s odstraněním azbestové zátěže v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš - veř. z. č. 20140103 - ZRUŠENO

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Předpokládaná hodnota:   4.300.000,--Kč bez DPH
Předmět zakázky: stavební práce - odstranění a likvidace azbestocementových desek, další stavební práce a zajištění nestranné kontrolní činnosti na sanaci azbestu platné pro ČR
Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu
Začátek lhůty pro podání nabídek 03.01.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 20.01.2014
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 3.1.2014

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 1. 2014 v 15:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Dne 9. 1. 2014 v 10:30 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště (před areálem MŠ Ke Kašně, Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 - Písnice).

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKT 

Zadavatel na profilu zadavatele:  https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS;jsessionid=D303ED998570BD86CE070A17F4CA4BB1 uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

 

Identifikační údaje osoby pověřené zadavatelskými činnostmi:

Název / obchodní firma:

B K N, spol. s r.o.

Adresa sídla:

Vladislavova 29/I., 566 01 Vysoké Mýto

IČ:

150 28 909

DIČ:

CZ15028909

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Pavel Král - jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

Ing. Adéla Kytlicová - kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky

Telefon:

Ing. Pavel Král - +420 777 605 662

Ing. Adéla Kytlicová - +420 777 605 661

Fax:

+420 465 424 171

E-mail:

Ing. Pavel Král - kral@bkn.cz

Ing. Adéla Kytlicová - kytlicova@bkn.cz

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

BYLA ZVEŘEJNĚNA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1

Viz. přiložený soubor.

 

BYLA ZVEŘEJNĚNA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 2

Viz. přiložený soubor.

 

BYLA ZVEŘEJNĚNA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 3

Viz. přiložený soubor.

 

BYLY VYLOUČENI UCHAZEČI 

Ke dni 12. 2. 2014 byly vyloučeni všichni uchazeči, kteří podali nabídky.

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO ZRUŠENO

Dne 12. 2. 2014 bylo na základě rozhodnutí Rady MČ zrušeno výběrové řízení.

 

 

 
 

Připojené soubory

ikonka Výzva  (8911.776 Kb)
ikonka Zadávací dokumentace  (3936.161 Kb)
ikonka Příloha č. 1 - Krycí list nabídky  (51.2 Kb)
ikonka Příloha č. 1 - Krycí list nabídky signed  (61.737 Kb)
ikonka Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo  (272.384 Kb)
ikonka Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo signed  (273.389 Kb)
ikonka Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů  (48.128 Kb)
ikonka Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů signed  (58.917 Kb)
Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  (200.527 Kb)
Příloha č. 5 - PD  (0 Kb)
ikonka Příloha č. 6 - Vzor ČP o splnění ZKP  (35.328 Kb)
ikonka Příloha č. 6 - Vzor ČP o splnění ZKP signed  (71.308 Kb)
ikonka Příloha č. 7 - ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ  (69.632 Kb)
ikonka Příloha č. 7 - ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ signed  (86.941 Kb)
ikonka Příloha č. 8 - Seznam osob  (46.08 Kb)
ikonka Příloha č. 8 - Seznam osob signed  (59.74 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 1  (584.453 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 2  (5035.908 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 3  (3514.202 Kb)
ikonka Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - WANDEL  (1100.645 Kb)
ikonka Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - PARABASTAV   (864.897 Kb)
ikonka Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení  (753.864 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý