Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

Rekonstrukce a oprava povrchu venkovního sportoviště a dětského hřiště při Základní škole, Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM

Zadavatel: Městská část Praha-Libuš, vyřizuje: Odbor majetku a investic (OSMI)
Předpokládaná hodnota:   1.379.368,- Kč včetně DPH
Předmět zakázky: Rekonstrukce a oprava povrchu jak venkovního sportoviště, tak dětského hřiště
Způsob zadání: Zakázka malého rozsahu formou veřejného výběrového řízení na dodávku stavebních prací
Začátek lhůty pro podání nabídek 06.07.2011
Konec lhůty pro podání nabídek: 12.08.2011
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" NE
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

•  Prohlídka místa NUTNÁ:

   po dohodě s ředitelkou školy

   Mgr. Michaela Pažoutová, GSM: +420 603 532 049

•  Zodpovědná osoba zadavatele ve věci této veřejné zakázky: 

   Ing. Štěpán Sedlák, Tel.: +420 244 021 428, +420 244 401 638,

   e-mail: sprava.majetku@praha-libus

  Lhůta pro podání nabídek:

   12.08.2011 do 12.00 hodin

•  Výběr vítězné firmy:

Zadavatel veřejné zakázky rozhodl usnesením rady MČ Praha-Libuš č.260/2011 dne 13.9.2011 o výběru vítězné firmy v souladu se závěrem a doporučením hodnotící komise takto:
Vítěznou firmou se stává nabídka, která se umístla 1. v pořadí, nabídka č.1 firmy VI-DA Invest a.s., se sídlem Praha 6 - Liboc, Libocká 258/22, PSČ 160 00.
Zadavatel rozhodl s touto firmou uzavřít smlouvu na zakázku, na kterou bylo vypsáno výběrové řízení po dohotovení smlouvy o dílo.

•  Podpis smlouvy s vítěznou firmou:

Smlouva byla uzavřena dne 10.10.2011 podpisem obou stran. Tímto byla veřejná zakázka ukončena.

 
 

Připojené soubory

ikonka Výzva k podání nabídky  (5289.833 Kb)
ikonka Obálková komise  (1412.733 Kb)
ikonka Hodnotící komise  (917.278 Kb)
ikonka Oznámení o výsledku   (967.646 Kb)
ikonka Usnesení Rady MČ  (304.762 Kb)
ikonka Smlouva_o_dílo_ZŠ_L.Coňka  (460.385 Kb)
ikonka Dodatek_č.1_ZŠ_L.Coňka  (203.431 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý