Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

„Stavební úpravy v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš“ - veř. z. č. 20140304 - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY

Zadavatel: MČ Praha-Libuš
Předpokládaná hodnota:   2.800.000,- Kč bez DPH. Stavební rezerva rozpočtu bez DPH činí navíc 200.000,- Kč.
Předmět zakázky: stavební práce - stavební úpravy spočívající v rekonstrukci el. rozvodů, vody, kanalizace, obkladů, dlažeb, nášlapných vrstev podlah objektu, výměně výplní otvorů a zateplení podhledu ve spojovací chodbě
Způsob zadání: veřejné výběrové řízení - na zakázku malého rozsahu
Začátek lhůty pro podání nabídek 04.03.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 18.03.2014
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 4.3.2014

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 3. 2014 v 15:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Dne 7. 3. 2014 v 10:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště (před areálem MŠ Ke Kašně, Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 - Písnice).

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKT 

Zadavatel na profilu zadavatele:  https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS;jsessionid=D303ED998570BD86CE070A17F4CA4BB1 uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

 

Identifikační údaje osoby pověřené zadavatelskými činnostmi:

Název / obchodní firma:

B K N, spol. s r.o.

Adresa sídla:

Vladislavova 29/I., 566 01 Vysoké Mýto

IČ:

150 28 909

DIČ:

CZ15028909

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Pavel Král - jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

Ing. Adéla Kytlicová - kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky

Telefon:

Ing. Pavel Král - +420 777 605 662

Ing. Adéla Kytlicová - +420 777 605 661

Fax:

+420 465 424 171

E-mail:

Ing. Pavel Král - kral@bkn.cz

Ing. Adéla Kytlicová - kytlicova@bkn.cz

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

BYLA ZVEŘEJNĚNA  - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

Viz. přiložené dokumenty.

 

PROBĚHLO JEDNÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK:

Viz. Protokol o otevírání obálek a Rozhodnutí o vyloučení.

 

PROBĚHLO JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE:

Viz. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a Rozhodnutí o vyloučení.

 

ZADAVATEL ROZHODL O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY:

Zadavatel na základě usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. 86/2014 (R111/2014) ze dne 7. 4. 2014 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:

RENASTAV s.r.o., Vehlovická 696/30, 180 00 Praha 8, IČ: 267 35 580.

 Viz. Rozhodnutí zadavatele.

 

ZADAVATEL UZAVŘEL SMLOUVU:

Dne 28. 4. 2014 na základě usnesení Rady MČ Praha-Libuš č.  84/2014 ze dne 7. 4. 2014, viz. uzavřená Smlouva.

 

 
 

Připojené soubory

ikonka Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace  (643.951 Kb)
ikonka Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky  (1676.425 Kb)
ikonka Příloha č. 1 - Krycí list nabídky  (176.559 Kb)
ikonka Příloha č. 2 Návrh smluvy o dílo - závazné obchodní podmínky  (1945.343 Kb)
ikonka Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů  (170.614 Kb)
ikonka Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  (1720.135 Kb)
Příloha č. 5a - Projektová dokumentace - část 1  (6067.306 Kb)
Příloha č. 5b - Projekt. dokumentace - část 2  (0 Kb)
Příloha č. 5c - Projekt. dokumentace - část 3  (8895.522 Kb)
Příloha č. 5d - Projekt. dokumentace - část 4  (3632.492 Kb)
ikonka Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů  (133.5 Kb)
ikonka Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - živý Word  (50.176 Kb)
ikonka Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů - živý Word  (46.592 Kb)
ikonka Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení - živý Word  (35.328 Kb)
Příloha č. 4 - Soupis stav. prací, dod. a služ. s VV - živé soubory  (306.885 Kb)
ikonka Příloha č. 2 Návrh smluvy o dílo - závazné obchodní podmínky - živý Word  (244.736 Kb)
ikonka Dodatečná informace č. 1  (1262.569 Kb)
ikonka Protokol o otevírání obálek  (2363.253 Kb)
ikonka Rozhodnutí o vyloučení - AREN VT  (277.109 Kb)
ikonka Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  (722.663 Kb)
ikonka Rozhodnutí o vyloučení ATOS  (95.919 Kb)
ikonka Rozhodnutí o vyloučení - KLEMPÍK  (34.647 Kb)
ikonka Rozhodnutí o vyloučení - ORSmix  (91.701 Kb)
ikonka Rozhodnutí o vyloučení - SARK  (0 Kb)
ikonka Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky  (988.644 Kb)
ikonka Oznámení o Rozhodnutí zadavatele  (1760.945 Kb)
ikonka Usnesení Rady MČ  (312.173 Kb)
ikonka Smlouva  (4755.389 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý