Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

Úprava zařízení ve školní jídelně včetně souvisejících stavebních úprav

Zadavatel: Městská část Praha-Libuš
Předpokládaná hodnota:   800 tis.
Předmět zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je především dodávka a montáž nového zařízení pro potřeby školní kuchyně a s tím související úpravy elektroinstalace, ZTI a likvidace starého vybavení školní jídelny v ZŠ Meteorologická.
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu
Začátek lhůty pro podání nabídek 21.05.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 05.06.2014
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

Termín prohlídky místa plnění je 27. 5. 2014 ve 14,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4-Libuš před hlavním vchodem do objektu

Lhůta pro vznesení dotazů na dodatečné informace je stanovena do 30. 5. 2014

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 5. 6.2014 do 13 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 5. 6.2014 ve 13:15 hodin v zasedací místnosti Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č. p. 1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoby zadavatele:

Pichová Šárka, pověřená vedením odboru správy majetku a investic mob: 736 420 948 email: pichova@praha-libus.cz

 
 

Připojené soubory

ikonka výzva zadavatele k podání nabídky  (3485.679 Kb)
ikonka krycí list nabídky  (40.448 Kb)
ikonka návrh smlouvy o dílo  (403.057 Kb)
ikonka výkaz výměr na poptávané zařízení  (2274.003 Kb)
ikonka výkaz výměr na stavební úpravy  (1578.811 Kb)
ikonka projektová dokumentace  (4668.705 Kb)
ikonka čestné prohlášení § 53 zákona 137/2006 Sb.  (1341.951 Kb)
ikonka čestné prohlášení § 53 zákona 137/2006 Sb.  (36.352 Kb)
ikonka rozhodnutí zadavatele  (1184.708 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý