Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

„Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka – část záměna zdroje vytápění - Rekonstrukce plynové kotelny a otopného systému v ZŠ Písnice“ - č. veř. z. 20140603

Zadavatel: MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Předpokládaná hodnota:   1.150.000,- Kč bez DPH a bez rezervy
Předmět zakázky: stavební práce - výměna kotle, rozvodů topného média a otopných těles v celém objektu, včetně částečně TV, stavební práce při rekonstrukci kotelny, zateplení stropu, úprava instalace elektro
Způsob zadání: veřejné výběrové řízení - na zakázku malého rozsahu
Začátek lhůty pro podání nabídek 03.06.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 19.06.2014
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 3.6.2014

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 6. 2014 v 15:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Dne 11. 6. 2014 v 10:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště (před areálem ZŠ Písnice v ulici L. Coňka č. p. 40/3 na pozemku  st.č. 302 v k. ú. Písnice, Praha 4 - Písnice).

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKT 

Zadavatel na profilu zadavatele:  https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS;jsessionid=D303ED998570BD86CE070A17F4CA4BB1 uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

Odkaz na kontaktní osobu zadavatele:

Název / obchodní firma:

Městská část Praha-Libuš.

Adresa sídla:

Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ

Šárka Pichová - pověřená vedením odboru majetku a investic

Telefon:

Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932

Šárka Pichová - +736 420 948

Fax:

+420 241 727 864

E-mail:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz

Šárka Pichová - pichova@praha-libus.cz

 

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1 a č. 2: 

Zadavatel ke dni 16. 6. 2014 do 16:00 zveřejňuje Doplňující informaci č. 1 a č. 2 k Zadávací dokumentaci ze dne 3. 6. 2014.  

 

ZADAVATEL DNE 23. 6. 2014 VYLOUČIL 1 UCHAZEČE Z ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: 

Zadavatel ke 23. 6. 2014 vyloučil na základě jednání komise pro posouzení anhodnocení nabídek 1 uchazeče, firmu S.V.A. spol. s r. o., Pramenná č. event. 3, 148 00 Praha 4 - Kunratice, IČ:18626467, více viz. přiložené rozhodnutí a oznámení o vyloučení.  

 

ZADAVATEL ROZHODHODL O VÝBĚRU NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY: 

Zadavatel ke 24. 6. 2014 rozhodl na základě Usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. 148/2014 ze dne 24. 6. 2014 o výběru nejvýhodnější nabídky a to uchazeče:  

JINDŘICH PARUS voda-plyn-topení spol. s r.o., Ostrov 38, 383 01 Prachatice, IČ: 41879236.

Nabídka uchazeče splnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Jedná se o nabídku pro zadavatele s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH a bez rezervy.

Zadavatel odeslal oznámení Rozhodnutí o výběru.

Viz. přiložené Rozhodnutí.

 

 
 

Připojené soubory

ikonka Písemná výzva  (793.77 Kb)
ikonka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  (2028.683 Kb)
ikonka Příloha ZD č. 1 - Krycí list nabídky - pdf  (236.287 Kb)
ikonka Příloha ZD č. 1 - Krycí list nabídky - živý  (648.704 Kb)
ikonka Příloha ZD č. 2 - Obchodní podmínky a návrh SoD - pdf  (498.226 Kb)
ikonka Příloha ZD č. 2 - Obchodní podmínky a návrh SoD - živý  (856.576 Kb)
ikonka Příloha ZD č. 2 - příloha smlouvy č. 1 - Harmonogram výstavby - pdf  (228.717 Kb)
ikonka Příloha ZD č. 2 - příloha smlouvy č. 1 - Harmonogram výstavby - živý  (646.144 Kb)
ikonka Příloha ZD č. 3 - Seznam subdodavatelů - pdf  (219.223 Kb)
ikonka Příloha ZD č. 3 - Seznam subdodavatelů - živý  (644.608 Kb)
Příloha ZD č. 4a - Soupis SP-D-S-pdf  (593.23 Kb)
ikonka Příloha ZD č. 4a - Soupis SP-D-S- živý  (433.664 Kb)
Příloha ZD č. 4b - Soupis SP-D-S-pdf  (113.279 Kb)
ikonka Příloha ZD č. 4b - Soupis SP-D-S-živý  (100.864 Kb)
Příloha ZD č. 5a - PPD-pdf  (1557.919 Kb)
Příloha ZD č. 5b - PPD-pdf  (309.705 Kb)
ikonka Příloha ZD č. 6 - Vzor ČP o splnění ZKP - pdf  (232.749 Kb)
ikonka Příloha ZD č. 6 - Vzor ČP o splnění ZKP - živý  (648.192 Kb)
Doplňující informace č. 1  (2458.918 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 2  (1095.425 Kb)
ikonka Dopis k rozhodnutí o vyloučení  (389.011 Kb)
ikonka Rozhodnutí o vyloučení  (1530.158 Kb)
ikonka Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky  (1712.651 Kb)
ikonka Oznámení Rozhodnutí  (777.345 Kb)
ikonka Smlouva bez příloh - 1. část  (7230.862 Kb)
ikonka Smlouva - přílohy 1- 3 - 2. část  (0 Kb)
ikonka Smlouva - přílohy bez čísla - 3. část  (3947.99 Kb)
Smlouva - přílohy 1- 3 - 2. část  (8916.311 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý