Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

„Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula“ v rámci projektu „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“ - veř. z. č. 20140625-02

Zadavatel: MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Předpokládaná hodnota:   165.289,- Kč bez DPH , povinná spoluúčast uchazeče v rámci této částky je 20.000,- Kč vč. DPH
Předmět zakázky: dodávka služeb - komunitní výuka jazyků - češtiny pro vietnamsky mluvící cizince
Způsob zadání: veřejné výběrové řízení formou zakázky malého rozsahu
Začátek lhůty pro podání nabídek 25.06.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 30.06.2014
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 25. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 6. 2014 v 15:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě.

 

ZADAVATEL UPOZORŃUJE NA VELMI KRÁTKOU LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDKY !  

Dne 27. 6. 2014 od 8:00 do 8:15 hodin se srazem účastníků na místě místa realizace (místnost označená jako Klub Senior v objektu MČ Praha-Libuš, na adrese K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš, v k. ú. Libuš).

 

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Dne 27. 6. 2014 od 8:00 do 8:15 hodin se srazem účastníků na místě místa realizace (místnost označená jako Klub Senior v objektu MČ Praha-Libuš, na adrese K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš, v k. ú. Libuš).

ZVEŘEJŇOVÁNÍ, DORUČOVÁNÍ, KONTAKTNÍ OSOBY

Zadavatel na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS;jsessionid=D303ED998570BD86CE070A17F4CA4BB1 uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

 Název / obchodní firma:     Městská část Praha-Libuš.
Adresa sídla:                     Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

                                         Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ
                                         Ing. Šárka Fruncová Vlčková - hlavní administrátor projektu
Telefon:

                                       Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932
                                        Ing. Šárka Fruncová Vlčková - +731 610 451
Fax:                                 +420 241 727 864
E-mail:

                                         Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz
                                          Ing. Šárka Fruncová Vlčková - fruncova@praha-libus.cz

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

ZADAVATEL ZVEŘEJNIL DOPLŃUJÍCÍ INFORMACI Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI:

Dne 27. 6. 2014 byla na vhodných místech ke zveřejnění zveřejněna Doplňující informace č. 1 k Zadávací dokumentaci.

Zadavatel v ní odpovídá na došlé dotazy a opravuje tiskovou chybu v zadávací dokumentaci ohledně data veřejného otevírání obálek a uvádí na pravou míru::

„Termín otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 30. 6. 2014 od 15:00 hodin."
 

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY:

Na základě usnesení Rady MČ ze dne 30. 6. 2014 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky

a uzavření smlouvy se spolkem INFO-DRÁČEK, o. s., Libušská 319, 142 00, Praha 4, IČ: 22837558.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno veřejně, současně bylo osloveno pět potenciálních uchazečů. Dva uchazeči účast ve výběrovém řízení postupně odmítli. Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel pouze jednu nabídku. Jedná se o nabídku s nabídkovou cenou nižší než byla ve Výzvě stanovená předpokládaná cena zakázky.  

 

INFORMACE:

Na druhou obdobnou zakázku

v souladu s bodem o) Písemné výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

bude zadavatel v nejbližších dnech vypisovat nové výběrové řízení,

o stejném obsahu.

Nové výběrové řízení bude ROVNĚŽ vypsáno jako otevřené. 

 

 

 
 

Připojené soubory

kompletní zadávací dokumentace vč. Výzvy  (3484.534 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 1 k ZD  (1780.036 Kb)
ikonka Rozhodnutí o výběru  (1373.232 Kb)
ikonka Oznámení Rozhodnutí - INFO-DRÁČEK  (269.171 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý