Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

„Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti ...20140625-01

Zadavatel: MČ Praha-Libuš
Předpokládaná hodnota:   250.000,- Kč bez DPH. Rezerva rozpočtu - 20.000,- Kč bez DPH.
Předmět zakázky: dodávka stavebních prací - provedení 3 ks oken pro provoz jednoho oddělení mateřské školy
Způsob zadání: veřejné výběrové řízení formou zakázky malého rozsahu
Začátek lhůty pro podání nabídek 25.06.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 02.07.2014
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" NE
Zveřejněno na "ISVZ US" ANO
Poznámka:

„Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti "Klubu Junior" č. p. 395 v k. ú. Písnice, na pozemcích č. parc. 910/34, 910/35 v k. ú. Písnice, Praha 4 - Písnice, při ulici Na Okruhu, Praha 4- Písnice", spočívající v• provedení 3 ks oken v severní a západní fasádě v 1. NP pro provoz jednoho oddělení mateřské školy. - veř. zak. č. 20140625-01

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 25. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 7. 2014 v 10:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ, DORUČOVÁNÍ, KONTAKTNÍ OSOBY

Zadavatel na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS;jsessionid=D303ED998570BD86CE070A17F4CA4BB1 uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

Název / obchodní firma:    Městská část Praha-Libuš.
Adresa sídla:                   Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

                                       Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ
                                       Šárka Pichová - pověřená vedením odboru majetku a investic
Telefon:

                                       Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932
                                       Šárka Pichová - +736 420 9481
Fax:                                +420 241 727 864
E-mail:

                                       Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz
                                       Šárka Pichová - pichova@praha-libus.cz
 

 
 

Připojené soubory

kompletní zadávací dokumentace vč. Výzvy  (4057.975 Kb)
Zadávací dokumentace - živé soubory  (4151.464 Kb)
PD statika  (267.039 Kb)
ikonka rozhodnutí zadavatele  (1150.466 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý