Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

„Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula - 2. část“ v rámci projektu „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“ - veř. z. č. 20140714-02

Zadavatel: MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Předpokládaná hodnota:   165.289,- Kč bez DPH , povinná spoluúčast uchazeče v rámci této částky je 20.000,- Kč vč. DPH
Předmět zakázky: dodávka služeb - komunitní výuka jazyků - češtiny pro vietnamsky mluvící cizince
Způsob zadání: veřejné výběrové řízení formou zakázky malého rozsahu
Začátek lhůty pro podání nabídek 14.07.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 21.07.2014
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" NE
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 14. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 7. 2014 v 10:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě.

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Dne 17. 7. 2014 2014 od 8:00 do 8:30 hodin se srazem účastníků na místě místa realizace (místnost označená jako Klub Senior v objektu MČ Praha-Libuš, na adrese K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš, v k. ú. Libuš).

ZVEŘEJŇOVÁNÍ, DORUČOVÁNÍ, KONTAKTNÍ OSOBY

Zadavatel na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS;jsessionid=D303ED998570BD86CE070A17F4CA4BB1 uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

Název / obchodní firma: Městská část Praha-Libuš.
Adresa sídla: Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ
Ing. Šárka Fruncová Vlčková - hlavní administrátor projektu
Telefon:

Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932
Ing. Šárka Fruncová Vlčková - +731 610 451
Fax: +420 241 727 864
E-mail:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz
Ing. Šárka Fruncová Vlčková - fruncova@praha-libus.cz
Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

ZADAVATEL ROZHODL O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Na základě usnesení Rady MČ ze dne 21. 7. 2014 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky

a uzavření smlouvy se spolkem o. s. Lačhe Čhave, Rovnoběžná 1053/34, Praha 4 - Nusle, IČ: 66004284.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno veřejně, současně bylo osloveno pět potenciálních uchazečů. Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel tři nabídky. Jedná se o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Podrobnosti viz přiložené Rozhodnutí.

 

ZADAVATEL VYDAL OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ:

Na základě podnětu uchazeče byly opraveny zjevné chyby a zadavatel vydal opravné rozhodnutí, v němž POTVRDIL SVÉ PŮVODNÍ ROZHODNUTÍ o

a uzavření smlouvy se spolkem o. s. Lačhe Čhave, Rovnoběžná 1053/34, Praha 4 - Nusle, IČ: 66004284.

Zadavatel se omlouvá uchazečům. Podrobnosti viz přiložené opravné Rozhodnutí.

 

 

 
 

Připojené soubory

Kompletní zadávací dokumentace včetně Výzvy  (3032.802 Kb)
ikonka Výzva - samostatně  (992.724 Kb)
ikonka Rozhodnutí opravné a Oznámení  (1151.545 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý