Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

„ Zateplení mateřské školy Lojovická – část zateplení, bez výměny osvětlení “ - veř. zak. č. 20140714 - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY

Zadavatel: MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Předpokládaná hodnota:   2 890 000,- Kč bez DPH a bez rezervy, rezerva je stanovena nad toto na 80.000,- Kč bez DPH
Předmět zakázky: dodávka stavebních prací - zateplení pláště a střechy objektu, výměna menšího počtu dveří a oken
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu formou otevřeného výběrového řízení na stavební práce
Začátek lhůty pro podání nabídek 11.07.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 28.07.2014
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 11. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 7. 2014 v 10:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě.

BLIŽŠÍ INFORMACE

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Dne 17. 7. 2014 v 10:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště (před areálem MŠ v ulici Lojovická č.p. 557 na pozemcích p. č. všechny v k. ú .Libuš, Praha 4 - Libuš).

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKT

Zadavatel na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS;jsessionid=D303ED998570BD86CE070A17F4CA4BB1 uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

Odkaz na kontaktní osobu zadavatele:

Název / obchodní firma:

Městská část Praha-Libuš.

Adresa sídla:

Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ

Šárka Pichová - pověřená vedením odboru majetku a investic

Telefon:

Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932

Šárka Pichová - +736 420 948

Fax:

+420 241 727 864

E-mail:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz

Šárka Pichová - pichova@praha-libus.cz

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

ZADAVATEL ZVEŘEJNIL DOPLŇUJÍCÍ INFORMACI Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI DNE 24. 7. 2014, VIZ PŘILOŽENÝ SOUBOR.

 

 

ZADAVATEL ROZHODL O VYLOUČENÍ

Dne 11. 8. 2014 zadavatel na základě jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek rozhodl o vyloučení třech uchazečů, viz. přílohy níže.

 

ZADAVATEL ROZHODL O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Dne 12. 8. 2014 zadavatel na základě usnesení Rady MČ ze dne 11. 8. 2014 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky:

Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10, IČ: 45537305

Nabídka uchazeče splnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Jedná se o nabídku pro zadavatele s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH a bez rezervy.

Rozhodnutí viz. přílohy. 

 Oznámení o Rozhodnutí viz. přílohy.

 

ZADAVATEL UZAVŘEL SMLOUVU SE ZHOTOVITELEM

Dne 19. 8. 2014 zadavatel na uzavřel smlouv. Dne 21.8. 2014 tuto smlouvu zveřejnil, viz. přílohy níže.

 

 

 

 
 

Připojené soubory

ikonka 00 Písemná výzva   (5805.526 Kb)
ikonka 00 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  (0 Kb)
ikonka 01 Příloha č. 1 - Krycí list nabídky  (240.24 Kb)
ikonka 01 Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - Word  (649.216 Kb)
ikonka 02 Příloha č. 2 - Návrh SoD - závazné OP - Word  (854.528 Kb)
ikonka 02 Příloha č. 2 - Návrh SoD - závazné OP  (482.224 Kb)
ikonka 03 Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů  (216.975 Kb)
ikonka 03 Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů - Word  (644.096 Kb)
04 Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S - Excel  (652.951 Kb)
ikonka 04 Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S - 1. část  (185.475 Kb)
ikonka 04 Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S - 2. část  (102.152 Kb)
ikonka 04 Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S - 3. část  (378.165 Kb)
05 Příloha č. 5 - Projektová dokumentace pro provádění stavby - sc  (5225.589 Kb)
ikonka 06 Příloha ZD č. 6 - Vzor ČP o splnění ZKP - Word  (243.81 Kb)
ikonka 06 Příloha ZD č. 6 - Vzor ČP o splnění ZKP  (243.81 Kb)
ikonka Doplňující informace č. 1  (397.693 Kb)
ikonka Vyloučení - SOVA  (2888.602 Kb)
ikonka Vyloučení - XEDOS  (3312.284 Kb)
ikonka Vyloučení - NOVELI  (4157.46 Kb)
ikonka Rozhodnutí o výběru  (3211.067 Kb)
ikonka Oznámení - Vanderlaan  (3281.813 Kb)
ikonka Oznámení - Aulický  (3305.09 Kb)
ikonka Oznámení - Parus  (3297.133 Kb)
ikonka Zadávací dokumentace  (1738.149 Kb)
Vyloučení a Oznámení - zip  (0 Kb)
ikonka Smlouva bez příloh - 1. část  (6720.945 Kb)
ikonka Smlouva - příloha - 2. část  (6447.868 Kb)
ikonka Smlouva - přílohy - 3. část  (5506.555 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý