Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu parkovacího domu ul. Dobronická č.p.694/2, Praha 4-Libuš, “

Zadavatel: MČ Praha-Libuš
Předpokládaná hodnota:   600 tis.Kč
Předmět zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení kompletní rekonstrukce elektroinstalace spojená s výměnou svítidel v objektu garáži Dobronická, Dobronická 694/2, 142 00 Praha 4 – Libuš..
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu
Začátek lhůty pro podání nabídek 25.02.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 18.03.2015
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:
Termín prohlídky místa plnění je 6. 3. 2014 ve 10,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace před hlavním vchodem do objektu z ulice Na Domovině

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 18.3.2015 do 11,30 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 18.3.2015 do 13,00 hod.hodin v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky.

Kontaktní osoby zadavatele:

Pichová Šárka, pověřená vedením odboru správy majetku a investic mob: 736 420 948 email: pichova@praha-libus.cz

Z důvodu častého dotazu na předložení výkazu výměr v souboru xls.s ho dodatečně doplňujeme k zadávací dokumentaci

Dodatečné upřesnění po dotazech na prohlídce místa plnění:

1) technické žlaby pro rozvody budou kovové plechové bez víka

2) rozvaděč bude vyměněn kompletne včetně skříně viz výkres schema rozvaděče

3)  ve výkazu výměr-  řádek koordinace prováděcích - prací obsahuje i položku stavební přípomoce např.při začišťování prostupu

4) demontáž stávající osvětlení na střeše objektu není požadována

5) likvidace elektroodpadu a osvětlení- ve výkazu výměr nacenit do položky demontáž zařízení

6) svítidla budou s elektronickým předřadníkem

 
 

Připojené soubory

ikonka výzva k podání nabídky  (3422.085 Kb)
ikonka krycí list nabídky  (283.216 Kb)
ikonka návrh smlouvy o dílo  (403.586 Kb)
ikonka výkaz výměr  (294.258 Kb)
ikonka čestné prohlášení  (194.635 Kb)
ikonka technická zpráva  (49.664 Kb)
PD  (1765.423 Kb)
ikonka výkaz výměr exel  (39.424 Kb)
ikonka rozhodnutí zadavatele  (675.926 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý