Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

Tisk 22 čísel měsíčníku časopisu U nás městské části Praha-Libuš

Zadavatel: MČ Praha-Libuš
Předpokládaná hodnota:   820 tis.Kč
Předmět zakázky: dodávka tisku opakovaně 1x měsíčně po dobu dvou let
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu
Začátek lhůty pro podání nabídek 25.02.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 18.03.2015
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 18.3.2015 do 13,00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 18.3.2015 do 13,15 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 1-místo bude označeno

Kontaktní osoby zadavatele: Ing.Jindřich Sochůrek-tajemník úřadu tel 244 471 884 email: tajemnik@praha-libus.cz

 

Zadavetel rozhodl o vyloučení uchazeče: Ivan Vopálek, IČ 46376364, Dukelských Hrdinů 145, 286 23 Starý Kolín.

 

Rozhodnutí:
Zadavatel ROZHODL o přidělení výše uvedené veřejné zakázky níže uvedenému vybranému uchazeči. Viz. zveřejněné Rozhodnutí. Rozhodnutí je rozesíláno všem uchazečům, kteří podali nabídku a Zadavatele jejich nabídku přijal s výjimkou uchazečů zadavatelem před vydáním Rozhodnutí vyloučených. 

Identifikační údaje vítězného uchazeče:
Obchodní firma/jméno:      dot.DesingStudio
Sídlo/místo podnikání:       Dobrovodská 106, 370 06 České Budějovice
Právní forma uchazeče:     spol. s.r.o.
IČ: / DIČ:                            62501691 / CZ 62501691
 

 

 
 

Připojené soubory

ikonka výzva k podání nabídky  (3491.808 Kb)
ikonka zadávací dokumentace  (734.498 Kb)
ikonka návrh smlouvy o dílo  (141.907 Kb)
ikonka čestné prohlášení  (169.927 Kb)
ikonka Oznámení o vyloučení  (1246.36 Kb)
ikonka Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  (735.24 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý