Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

„Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami! - část svozový vůz včetně velkoobjemových kontejnerů“ - číslo veř. zak. 20150623 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UZAVŘENÍM SMLOUVY

Zadavatel: MČ Praha-Libuš, Libušká 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
Předpokládaná hodnota:   882. 645, Kč bez DPH
Předmět zakázky: dodávka kompletu zboží (svozový vůz, naástavba - hákový nosič, 2 velkoobjemové kontejnery a další vč. dokumentace - vše způsobilé a schválené pro provoz na komunikacích v ČR
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu formou otevřeného výběrového řízení na dodávku zboží
Začátek lhůty pro podání nabídek 23.06.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 09.07.2015
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 23. 6. 2015
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 9. 7. 2015 v 9:00 hodin.
Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě.

BLIŽŠÍ INFORMACE

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKT

Zadavatel na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS

uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

Odkaz na kontaktní osobu zadavatele:

Název / obchodní firma:

Městská část Praha-Libuš.

Adresa sídla:

Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ

Šárka Pichová - pověřená vedením odboru majetku a investic

Telefon:

Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932

Šárka Pichová - +736 420 948

Fax:

+420 241 727 864

E-mail:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz

Šárka Pichová - pichova@praha-libus.cz

 

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

ZADAVATEL ROZHODL O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Na základě usnesení Rady MČ ze dne 13. 7. 2015 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky

a o přidělení výše uvedené veřejné zakázky níže uvedenému vybranému uchazeči:

I-tec Czech, spol. s r.o., IČ: 26834634, Rudná 3/30, 703 00 Ostrava-Vítkovice.

Podrobnosti viz přiložené Rozhodnutí.

 

ZADAVATEL UZAVŘEL SMLOUVU

S vybraným uchazečem zadavatel uzavřel dne 31.7.2015 smlouvu.

Viz. níže. 

 

 

 

 

 
 

Připojené soubory

ikonka Výzva k podání nabídek  (7256.287 Kb)
ikonka Zadávací dokumentace  (5398.272 Kb)
Přílohy Zadávací dokumentace  (5629.839 Kb)
ikonka Rozeslání Rozhodnutí  (2809.229 Kb)
ikonka Smlouva  (7570.937 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý