Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317 - veř.zak. č. 20150717-01 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PODPISEM SMLOUVY

Zadavatel: MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Předpokládaná hodnota:   2.300.000,- Kč bez DPH, plus 90.000,- Kč bez DPH je rezerva
Předmět zakázky: stavební práce na zateplení objektu (střecha i obvodový plášť), výměna části výplní otvorů v obvod. plášti
Způsob zadání:
Začátek lhůty pro podání nabídek 17.07.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 03.08.2015
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 17. 7. 2015
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 3. 8. 2015 v 9:00 hodin.
Otevírání obálek: dne 3. 8. 2015 v 9:00 hodin, místo viz zveřejněná výzva.
Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
23. 7. 2014 v 10:00 hodin se srazem účastníků na budoucím místě realizace veřejné zakázky - před objektem - v současné době prodejnou s cyklistickými potřebami, K Vrtilce 317 na pozemku st. č. 298/4, a sousedících pozemcích parc. č. 289/1 a 290/1 všechny v k. ú. Písnice, Praha 4 - Písnice.  

BLIŽŠÍ INFORMACE
Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKT
Zadavatel na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS
uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

ODKAZ NA KONTAKTNÍ OSOBU ZADAVATELE:

Název / obchodní firma:
Městská část Praha-Libuš.
Adresa sídla:
Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ
Šárka Pichová - pověřená vedením odboru majetku a investic
Telefon:
Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932
Šárka Pichová - +736 420 948
Fax:
+420 241 727 864
E-mail:
Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz
Šárka Pichová - pichova@praha-libus.cz


Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

ZADAVATEL VYLOUČIL Z DALŠÍ ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ UCHAZEČE: 
Zadavatel vyloučil na základě závěrů z jednání Hodnotící komise ke dni 3. 8.2015 celkem tři uchazeče.

Tři (3) nabídky byly vyloučeny (nabídka č. 1 - Aulický Invest s.r.o., IČ: 25008382, nabídka č. 6 - Xedos s.r.o., IČ: 27121852, nabídka č. 7 - Revolt s.r.o., IČ: 26815966). Všechny tyto nabídky obsahovaly min. jednu tzv. „nulovou položku (položku oceněnou v parametru jednotkové ceny cenou 0,00 Kč bez DPH" v Soupisu prací, služeb a dodávek).

Detail:
V Zadávací dokumentaci byli všichni uchazeči upozorněni na skutečnost, že toto pochybení bude důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.

Všechna vyloučení uchazečů viz. níže.

 

ZADAVATEL ROZHODL O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY:
Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na základě usnesení Rady Městké části Praha-Libuš konané dne 4.8.2015.  

Identifikační údaje vítězného uchazeče: 

STAV-INVESTA s.r.o.
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
IČ: 27083250
  

Blíže v Rozhodnutí viz. níže. 

 

ZADAVATEL UZAVŘEL SMLOUVU:
Zadavatel na základě Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřel dne 19.8.2015 smlouvu s vítězným uchazečem.  

Blíže viz níže. 

 

 
 

Připojené soubory

ikonka PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK  (2403.708 Kb)
ikonka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  (6446.98 Kb)
Přílohy ZD č. 1-4 a 6  (3590.676 Kb)
Příloha ZD č. 5 - 1. část  (3254.022 Kb)
Příloha ZD č. 5 - 2. část  (7198.387 Kb)
Příloha ZD č. 5 - 3. část  (2298.729 Kb)
Vyloučení uchazečů  (4054.035 Kb)
ikonka Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  (924.512 Kb)
Rozeslání Rozhodnutí  (3687.268 Kb)
ikonka Smlouva - 1. část  (7707.837 Kb)
ikonka Smlouva - 2. část  (8891.789 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý