Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

Výměna a zatepelní střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu klubu Junior

Zadavatel: MČ Praha-Libuš
Předpokládaná hodnota:   3 mil Kč bez DPH
Předmět zakázky: výměna a zateplení střešního pláště, nové klempířeské prvky a drobné stavební úpravy z důvodu zlepšení tepelně izolačních vlastností
Způsob zadání: malého rozsahu
Začátek lhůty pro podání nabídek 26.04.2016
Konec lhůty pro podání nabídek: 13.05.2016
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:
Termín prohlídky místa plnění je 5. 5. 2016 v 9,30 se srazem účastníků na budoucím místě realizace zakázky
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 13.5.2016 9,00 hod

Povinné přílohy nabídky:
• vyplněný krycí list nabídky
• oprávnění k podnikání (VOR nebo ŽL)

čestné prohlášení dle přiloženého vzoru

 • podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle VOR nebo ŽL (uchazeč tímto potvrzuje, že souhlasí se smluvními podmínkami)

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. 5. 2016 9,30 hod. v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky.

 
 

Připojené soubory

ikonka krycí list nabídky  (41.984 Kb)
ikonka návrh smlouvy o dílo  (203.264 Kb)
ikonka cestné prohlášení  (36.352 Kb)
ikonka výkaz výměr  (549.376 Kb)
PD  (6708.447 Kb)
ikonka písemná výzva  (3186.132 Kb)
ikonka rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky  (679.556 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý