Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

Údržba veřejné zeleně v Městské části Praha-Libuš

Zadavatel: MČ Praha-Libuš
Předpokládaná hodnota:   1 200 000,- Kč bez DPH
Předmět zakázky: Zajišťování údržby ploch veřejné zeleně.
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu
Začátek lhůty pro podání nabídek 31.01.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 13.03.2017
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. března 2017 ve 12,00 hodin.

Povinné přílohy nabídky:

Příloha č. 1 - Formulář předložený zadavatelem: Jednotkové ceny včetně výkazu výměr - předložit ve dvou vyhotoveních.

Příloha č. 2 - Návrh příkazní smlouvy předložený zadavatelem.

Příloha č. 3 - Formulář předložený zadavatelem: Vzor čestného prohlášení.

Příloha č. 4 - Výpis z obchodního, živnostenského rejstříku.

Příloha č. 5 - Kopie pojistné smlouvy.

Příloha č. 6 - Minimálně tři reference na obdobnou zakázku.

Příloha č. 7 - Originál záruční listiny na poskytnutí jistoty.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. března 2017 ve 13,30 hodin v zasedací místnosti Klubu Senior, K Lukám 664 (budova ÚMČ Praha-Libuš, levý boční vchod budovy, přízemí), 142 00 Praha 4 - Libuš (místo bude označeno názvem veřejné zakázky).  

 

 

 

 
 

Připojené soubory

ikonka Výzva k podání nabídky  (2862.013 Kb)
ikonka Zadávací dokumentace  (937.859 Kb)
Čestné prohlášení  (17.313 Kb)
ikonka Mapy-3 listy(1 ze 3)  (2903.145 Kb)
ikonka Mapy-3 listy(2 ze 3)  (2613.355 Kb)
ikonka Mapy-3 listy(3 ze 3)  (2605.985 Kb)
ikonka Mapa A3 (1list) - příloha smlouvy  (3072.978 Kb)
ikonka Příkazní smlouva  (285.13 Kb)
Jednotkové ceny včetně výkazu výměr  (15.276 Kb)
ikonka Dodatečná informace č. 1  (294.845 Kb)
ikonka Rozhodnutí zadavatele  (456.307 Kb)
ikonka Příkazní smlouva podepsaná  (2236.908 Kb)
ikonka Příloha č. 1 smlouvy - pasport ploch  (3072.978 Kb)
ikonka Příloha č. 2 smlouvy - jednotkové ceny  (771.869 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý