Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

Revitalizace parku „U Zahrádkářské kolonie“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš
Předpokládaná hodnota:   7.521.500,- Kč bez DPH
Předmět zakázky: stavební práce
Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek 30.09.2011
Konec lhůty pro podání nabídek: 20.10.2011
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 30.9.2011

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.10.2011 v 9:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Adresa pro písemné vyžádání zadávací dokumentace: TECOM spol. s r.o., Radlická 37/901, 150 00 Praha 5.

Kontaktní osoba určená zadavatelem ve věci poskytování informací a předání zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je:

Jméno a příjmení:          Ing. Adéla Kytlicová

Tel.:                             +420 777 605 661

Fax.:                            +420 603 827 654

E-mail:                          adela.kytlicova@tecom.cz

Zadávací dokumentace k předmětu veřejné zakázky bude uchazeči zaslána BEZPLATNĚ POŠTOU na základě písemné žádosti uchazeče doručené (faxem, e-mailem nebo poštou) výše uvedené kontaktní osobě v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. V ELEKTRONICKÉ VERZI NA CD.

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

  • Výběr vítězné firmy:


Zadavatel veřejné zakázky rozhodl usnesením rady MČ Praha-Libuš č.333/2011 ze dne 6.12.2011 o výběru vítězné firmy v souladu se závěrem a doporučením hodnotící komise takto:

Vítěznou nabídkou se stává nabídka, která se umístila 1. v pořadí, nabídka firmy Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříkova 405/13, Litoměřice, PSČ 412 01

•  Podpis smlouvy s vítěznou firmou:

Zadavatel s touto firmou uzavřel smlouvu na zakázku, na kterou bylo vypsáno toto výběrové řízení. Smlouva byla uzavřena dne 6.1.2012 podpisem obou stran. Tímto byla veřejná zakázka ukončena.

•  Informace:

Pokud byl uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení, pak z tohoto důvodu v souladu se zákonem § 81 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uchazeč neobdržel oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

 

 
 

Připojené soubory

ikonka Písemná výzva k podání nabídky  (4726.811 Kb)
ikonka Odpověď č. 1 na dotaz č.1  (490.537 Kb)
ikonka Příloha č.3 - Seznam subdodavatelů  (156.672 Kb)
ikonka Odpověď č. 1 na dotaz č. 2  (510.309 Kb)
ikonka Odpověď č. 1 na dotaz č.3  (1279.603 Kb)
ikonka Odpověď č. 1 na dotaz č.4 a 5  (790.947 Kb)
ikonka Odpověď č. 1 na dotaz č.6  (702.27 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý