Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

Rekonstrukce elketroinstalace v ZS Meteorologická Praha 4_Libuš

Zadavatel: MČ Praha-Libuš
Předpokládaná hodnota:   4,7 mil Kč bez DPH
Předmět zakázky: Jedná se především o instalaci nových přívodních silnoproudých rozvodů, výměnu stávajících rozvodnic, instalaci jednotlivých okruhů včetně osazení nových osvětlovacích těles. Dále budou osazeny nové kabelové žlaby ve spojovacích chodbách a instalovány stropní podhledy
Způsob zadání:
Začátek lhůty pro podání nabídek 17.03.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 05.04.2017
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

Termín prohlídky místa plnění je 23. 3. 2017 ve 14,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace zakázky

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 5.4.2017 12,00

Povinné přílohy nabídky:
Příloha č.1 Předložený formulář: Krycí list nabídky
Příloha č.2 návrh smlouvy předložený zadavatelem podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, že SOUHLASÍ S NÁVRHEM SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Příloha č 3 Předložený formulář: Vzor čestného prohlášení
Příloha č.4 Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 5 Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje dle § 8 vyhlášky 50/1978 Sb.
Příloha č.6 Kopie pojistné smlouvy (originál bude předložen při podpisu smlouvy)
Příloha č.7 Min 3 reference na obdobnou zakázku
Příloha č.8 Oceněný výkaz výměr
Příloha č.9 Seznam poddodavatelů, pokud jsou
Příloha č.10 Časový harmonogram provedení díla
Příloha č.11 Originál záruční listiny na poskytnutí jistoty

 

 

 
 

Připojené soubory

ikonka výzva k podání nabídky  (3859.883 Kb)
ikonka krycí list nabídky  (41.984 Kb)
ikonka návrh smlouvy o dílo  (218.112 Kb)
čestné prohlášení  (17.785 Kb)
ikonka výkaz výměr  (172.032 Kb)
ikonka dodatečná informace  (218.593 Kb)
ikonka oznámení o výběru zhotovitele  (818.88 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý