Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

Zpracování projektové dokumentace stavby ve stupni DZS a výkon AD na stavbu: „TV Libuš – Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále“

Zadavatel: MČ Praha-Libuš
Předpokládaná hodnota:   580 000,- Kč bez DPH
Předmět zakázky: Zpracování projektové dokumentace stavby ve stupni DZS
Způsob zadání: Zakázka malého rozsahu
Začátek lhůty pro podání nabídek 21.03.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 10.04.2017
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.4.2017 ve 12,00 hodin. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 

1. Zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací (DZSP) včetně průzkumů a podkladů v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (VV), včetně zpracování kontrolního rozpočtu (6 paré + 2x na CD).
2. Výkon autorského dozoru (AD).

Organizací výběrového řízení je pověřena společnost ZAVOS s.r.o., Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8, na základě pověření MČ Praha-Libuš, kontaktní osoba: Blanka Juřenová, tel. 284 683 487, e-mail: jurenova@zavos.cz.  

 
 

Připojené soubory

ikonka Výzva k podání nabídky  (2868.782 Kb)
Příloha č.1- návrh smlouvy o dílo  (54.102 Kb)
Příloha č.2 - čestné prohlášení  (17.67 Kb)
ikonka Dodatečná informace č.1  (926.441 Kb)
ikonka Příloha č. 1 k dodatečné informaci č. 1 (situace stavby)  (1307.901 Kb)
ikonka Příloha č. 2 k dodatečné informaci č. 1 (stavební povolení)  (6188.412 Kb)
ikonka Příloha č. 3 k dodatečné informaci č. 1 (prodloužení stavebního povolení)  (273.062 Kb)
ikonka Oznámení o výběru dodavatele  (1061.934 Kb)
ikonka Smlouva o dílo  (5832.248 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý