Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Veřejné zakázky

 
Veřejné zakázky, které je dle zákona povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji, jsou uveřejněny na profilu zadavatele veřejných zakázek. Na stejném profilu mohou být uveřejněny zakázky malého rozsahu. 
 
V současném období dochází z důvodu ukončení provozu poskytovatele současného profilu zadavatele k přechodu z profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/PRAHALIBUS na profil zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/praha-libus
 
Věštník veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 

Název poptávky:

Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci Cyklostezka A42 v úseku ulice Na Okruhu - Hoštická v k.ú. Písnice

Zadavatel: MČ Praha-Libuš
Předpokládaná hodnota:  
Předmět zakázky: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci Cyklostezka A42 v úseku ulice Na Okruhu – Hoštická v k.ú. Písnice v délce 170 m včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí. Předmětem zakázky je také: - Zajištění všech potřebných průzkumných a přípravných prací a podkladů (např. zajištění geodetického zaměření, zjištění průběhu IS, vyjádření správců sítí, vyhotovení majetkoprávního elaborátu s oslovením vlastníků soukromých pozemků) - Projekční činnost (vypracování PD včetně veřejného osvětlení a vyřešení odvodnění) - Inženýrská činnost za účelem získání územního rozhodnutí včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí Projektová dokumentace musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 158 a §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, další zákonné požadavky dle Vyhl. č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. PD bude zadavateli předána v počtu 6 vyhotovení + 1x v digitální podobě na CD.
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu
Začátek lhůty pro podání nabídek 21.11.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 05.12.2017
Zveřejněno na "Profilu zadavatele" ANO
Zveřejněno na "ISVZ US" NE
Poznámka:
Termín podávání nabídek končí dne 5.12.2017 v 9:00
 
 

Připojené soubory

ikonka Veřejná zakázka Vypracování projektové dokumentace - Cyklostezka A42  (304.235 Kb)
ikonka Krycí list nabídky  (41.984 Kb)
Návrh smlouvy o dílo  (43.588 Kb)
Čestné prohlášení  (17.455 Kb)
ikonka Oznámení rozhodnutí a výběru dodavatele  (128.689 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý