Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Rozpočet

ikonka28.02.2018

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2018, rozpočtová opatření č. 1/218 a 2/2018

znak


více >>
ikonka21.02.2018

MČ Praha-Libuš - Plán výnosů nákladů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2018

znak


více >>
ikonka21.02.2018

MČ Praha-Libuš - Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha-Libuš na roky 2019 - 2023

znak


více >>
ikonka21.02.2018

MČ Praha-Libuš - Příloha k rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2018

znak


více >>
ikonka21.02.2018

MČ Praha-Libuš - Rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2018

znak


více >>
ikonka08.01.2018

MČ Praha-Libuš - Návrh plánu výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2018

ikonka VHC  (70.309 Kb)
ikonka08.01.2018

MČ Praha-Libuš - Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2018

ikonka duvodova_zprava  (197.156 Kb)
ikonka08.01.2018

MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2018

ikonka navrh_rozpoctu  (115.737 Kb)
ikonka08.01.2018

MČ Praha-Libuš - Důvodová zpráva k Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2019 - 2023

ikonka duvodova_zprava  (47.404 Kb)
ikonka08.01.2018

MČ Praha-Libuš - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš na roky 2019 - 2023

ikonka navrh_strednedobeho_vyhledu  (116.35 Kb)
ikonka08.01.2018

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu pro rok 2018 vč. důvodové zprávy a Návrh plánu výnosů a nákladů pro rok 2018

ikonka oznameni  (76.171 Kb)
ikonka08.01.2018

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu v roce 2017 - Rozpočtová opatření č. 73/2017 až 78/2017

ikonka rozpoctova_opatreni  (184.506 Kb)
ikonka08.01.2018

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 73/2017 až č. 78/2017

ikonka oznameni  (48.051 Kb)
ikonka28.12.2017

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 68/2017 až č. 72/2017.

ikonka oznameni  (60.548 Kb)
ikonka28.12.2017

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření č. 68/2017 a č. 72/2017.

ikonka rozpoctova_opatreni  (154.999 Kb)
ikonka19.12.2017

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření č. 57/2017 až 67/2017

znak


více >>
ikonka19.12.2017

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění, rozpočtová opatření č. 57/2017 až 67/2017

znak


více >>
ikonka18.12.2017

Rozpočet - ZŠ s rozšířenou výukou jazyků

znak


více >>
ikonka18.12.2017

Rozpočet - ZŠ Meteorologická

znak


více >>
ikonka18.12.2017

Rozpočet - MŠ Mezi Domy

znak


více >>
ikonka18.12.2017

Rozpočet - MŠ Ke Kašně

znak


více >>
ikonka18.12.2017

Rozpočet - MŠ Lojovická

znak


více >>
ikonka18.12.2017

Rozpočet - MŠ K Lukám

znak


více >>
ikonka01.12.2017

MČ Praha-Libuš - Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018

znak


více >>
ikonka01.12.2017

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018

znak


více >>
ikonka21.11.2017

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 49/2017 až 56/2017.

ikonka oznameni  (68.032 Kb)
ikonka21.11.2017

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření č. 49/2017 až 56/2017

ikonka rozpoctova_opatreni  (303.125 Kb)
ikonka10.11.2017

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 44/2017 až 48/2017

znak


více >>
ikonka10.11.2017

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová změna č. 44/2017 až 48/2017

znak


více >>
ikonka03.11.2017

MČ Praha-Libuš - Rozpočet - ZŠ Meteorologická

znak


více >>
ikonka03.11.2017

MČ Praha-Libuš - Rozpočet - MŠ Ke Kašně

znak


více >>
ikonka03.11.2017

MČ Praha-Libuš - Rozpočet - ZŠ s rozšířenou výukou jazyků

znak


více >>
ikonka03.11.2017

MČ Praha-Libuš - Rozpočet - MŠ Mezi Domy

znak


více >>
ikonka03.11.2017

MČ Praha-Libuš - Rozpočet - MŠ K Lukám

znak


více >>
ikonka03.11.2017

MČ Praha-Libuš - Rozpočet - MŠ Lojovická

znak


více >>
ikonka23.10.2017

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 40/2017 až 43/2017

znak


více >>
ikonka23.10.2017

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu Praha-Libuš v roce 2017, Rozpočtová opatření č. 40/2017 až43/2017

znak


více >>
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtové opatření č. 39/2017

znak


více >>
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 39/2017

znak


více >>
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků

ikonka opatreni  (341.898 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

ikonka zprava  (3894.068 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - N a V VHČ

ikonka VHC  (85.151 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - JSDH - organizační složky

ikonka SDH_Pisnice  (290.689 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Příspěvkové organizace

ikonka prispevkove_organizace  (267.452 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Pohledávky

ikonka pohledavky  (99.081 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Závazky

ikonka zavazky  (149.753 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Dlouhodobý majetek

ikonka dlouhodoby_majetek  (121.849 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Peněžní fondy

ikonka penezni_fondy  (110.746 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - VHP

ikonka VHP  (138.037 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů

ikonka neinvesticni_transfery  (303.618 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Investiční akce realizované v roce 2016

ikonka investicni_akce  (132.492 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání účelových dotací s HMP

ikonka HMP  (793.507 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání účelových dotací s HMP

ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - financování

ikonka financovani  (113.213 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - výdaje

ikonka rozbor_hospodareni  (1589.256 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - Příjmy

ikonka prijmy  (288.616 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Výkaz FIN

ikonka FIN  (1212.001 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Přehled o změnách vlasního kapitálu

ikonka prehled_zmeny_vlastniho_kapitalu  (159.137 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Přehled o peněžních tocích

ikonka prehled_penezni_toky  (192.825 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Příloha

ikonka priloha  (958.813 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Výkaz zisku a ztráty

ikonka vykaz_zisku_ztraty  (357.386 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozvaha

ikonka rozvaha  (417.005 Kb)
ikonka04.10.2017

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Plán inventarizace majetku a závazků

ikonka plan_inventarizace  (1015.348 Kb)
ikonka27.09.2017

MČ Praha-Libuš - Rozpočtové opatření č. 38/2017

ikonka strana 1  (54.058 Kb)
ikonka27.09.2017

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 38/2017

ikonka strana 1  (45.125 Kb)
ikonka17.08.2017

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny schváleného rozpočtu a rozpočtová opatření pro rok 2017, rozpočtová opatření č. 36/2017 a 37/2017

znak


více >>
ikonka17.08.2017

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová změna opatření č. 36/2017 a č. 37/2017

znak


více >>
ikonka28.07.2017

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová změna opatření č. 34/2017 a č. 35/2017

znak


více >>
ikonka17.07.2017

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření 20/2017 až 33/2017

ikonka strana 1  (529.075 Kb)
ikonka17.07.2017

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 20/2017 až č. 33/2017

znak


více >>
ikonka13.06.2017

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření č. 15/2017 až č. 19/2017

znak


více >>
ikonka23.05.2017

MČ Praha-Libuš - Změny rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření č. 8/2017 až 14/2017

ikonka strana 1  (1083.853 Kb)
ikonka27.04.2017

MČ Praha-Libuš - Změny rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce2017, rozpočtová opatření č. 1/2017 až 7/2017

znak


více >>
ikonka13.04.2017

MČ Praha-Libuš - Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022

ikonka vyhled  (228.964 Kb)
ikonka13.04.2017

MČ Praha-Libuš - Rozpočet městské části Praha-Libuš na rok 2017

ikonka rozpocet  (1966.829 Kb)
ikonka13.04.2017

MČ Praha-Libuš - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti

ikonka plan_vynosu_nakladu  (188.136 Kb)
ikonka26.01.2017

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 8 rozpočtu Městské části Praha-Libuš po rok 2016

ikonka Rozpotova zmena c. 8  (931.364 Kb)
ikonka19.12.2016

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 7 rozpočtu Městské části Praha-Libuš po rok 2016

znak


více >>
ikonka22.11.2016

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 6 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2016

znak


více >>
ikonka04.11.2016

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 5 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2016

znak


více >>
ikonka20.09.2016

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 4 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2016

znak


více >>
ikonka12.07.2016

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Vedlejší hospodářská činnost

znak


více >>
ikonka12.07.2016

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Organizační složky

znak


více >>
ikonka12.07.2016

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Příspěvkové organizace

znak


více >>
ikonka12.07.2016

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

znak


více >>
ikonka12.07.2016

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Závazky a pohledávky

znak


více >>
ikonka12.07.2016

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Inventarizace

znak


více >>
ikonka12.07.2016

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Čerpání účelové neinvestiční dotace z obdrženého obvodu VHP a JTHZ

znak


více >>
ikonka12.07.2016

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Čerpání kapitálových prostředků

znak


více >>
ikonka12.07.2016

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Přehled o pohybu dlouhodobého majetku

znak


více >>
ikonka12.07.2016

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Peněžní fondy

znak


více >>
ikonka12.07.2016

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Finanční vypořádání

znak


více >>
ikonka12.07.2016

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Rozbor výdajů

znak


více >>
ikonka12.07.2016

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Rozbor příjmů a financování

znak


více >>
ikonka12.07.2016

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Bilance příjmů a výdajů

znak


více >>
ikonka12.07.2016

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Výkaz FIN 2 - 12 M

znak


více >>
ikonka12.07.2016

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Výkaz zisku a ztráty

znak


více >>
ikonka04.07.2016

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 2 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2016.

znak


více >>
ikonka04.07.2016

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 3 rozpočtu Městské části Praha-Libuš pro rok 2016.

znak


více >>
ikonka11.04.2016

Úprava schváleného rozpočtu Městské části Praha-Libuš na rok 2016

znak


více >>
ikonka11.04.2016

Úprava schváleného rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2021

znak


více >>
ikonka11.04.2016

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 1 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2016

znak


více >>
ikonka11.04.2016

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 6 pro rok 2015

znak


více >>
ikonka08.02.2016

Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2021

ikonka rozp_vyhled  (397.869 Kb)
ikonka08.02.2016

Schválený rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2016

ikonka schvaleny_rozpocet  (2983.485 Kb)
ikonka08.02.2016

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 5 v roce 2015

ikonka rozpoctova_změna_5  (882.16 Kb)
ikonka16.11.2015

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 4 v roce 2015

znak


více >>
ikonka21.10.2015

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 2 v roce 2015

ikonka rozpoctova_zmena_2  (721.581 Kb)
ikonka21.09.2015

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 3 v roce 2015

znak


více >>
ikonka29.06.2015

MČ Praha-Libuš - Účetní závěrka

znak


více >>
ikonka29.06.2015

MČ Praha-Libuš - Účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2014

znak


více >>
ikonka29.06.2015

MČ Praha-Libuš - Bilance příjmů a výdajů rozpočtu

znak


více >>
ikonka29.06.2015

MČ Praha-Libuš - Rozbor hospodaření za rok 2014

znak


více >>
ikonka29.06.2015

MČ Praha-Libuš - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Libuš

znak


více >>
ikonka22.05.2015

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 1 v roce 2015.

znak


více >>
ikonka19.05.2015

MČ Praha-Libuš - Rozbor hospodaření za rok 2012.

znak


více >>
ikonka30.03.2015

MČ Praha-Libuš - Rozpočtový výhled na rok 2016 - 2020.

znak


více >>
ikonka27.03.2015

MČ Praha-Libuš - Schválený rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2015.

znak


více >>
ikonka10.12.2014

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 4 v roce 2014.

znak


více >>
ikonka22.09.2014

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 3 v roce 2014.

znak


více >>
ikonka29.05.2014

MČ Praha-Libuš - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

znak


více >>
ikonka29.05.2014

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet za rok 2013.

znak


více >>
ikonka29.05.2014

Výkaz zisku a ztráty.

znak


více >>
ikonka29.05.2014

MČ Praha-Libuš - Rozbor hospodaření za rok 2013.

znak


více >>
ikonka03.03.2014

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 4 v roce 2013.

znak


více >>
ikonka29.05.2014

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 2 v roce 2014.

znak


více >>
ikonka03.03.2014

MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2014.

znak


více >>
ikonka05.12.2013

MČ Praha-Libuš- Rozpočtová změna č. 3 v roce 2013.

ikonka strana 1  (769.119 Kb)
ikonka12.09.2013

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 2 v roce 2013.

ikonka strana 1  (634.954 Kb)
ikonka12.09.2013

MČ Praha-Libuš - Rozpočtový výhled na rok 2014 - 2018.

ikonka strana 1  (230.056 Kb)
ikonka26.06.2013

Rozpočtová změna č. 1 v roce 2013

ikonka rozp_zmena_1  (138.998 Kb)
ikonka29.01.2013

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 4 v roce 2012.

ikonka strana 1  (444.924 Kb)
ikonka29.01.2013

MČ Praha-Libuš - Rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2013.

ikonka rozpocet  (1651.83 Kb)
ikonka13.12.2012

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 3 v roce 2012.

ikonka strana 1  (744.195 Kb)
ikonka28.11.2012

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 2 v roce 2012.

znak


více >>
ikonka16.07.2012

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 1 v roce 2012.

ikonka strana 1  (612.36 Kb)
ikonka10.07.2012

Rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2012.

ikonka strana 1  (2504.748 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý