Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor životního prostředí a dopravy - Odpady

ikonka25.01.2017

Kam s použitými pneumatikami?

znak


více >>
ikonka16.12.2016

Mapy nakládání s komunálním odpadem v Praze

znakPro pracoviště odpadového hospodářství ÚMČ, střediska ekologické výchovy a další informační středisk ...


více >>
ikonka16.12.2016

Pražané mohou odevzdávat použité potravinářské oleje a tuky

znakPraha zavádí nově sběr použitých rostlinných olejů a tuků. Použitý olej budou moci občané odevzdávat ...


více >>
ikonka26.08.2016

První kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma

znakV dubnu získal oprávnění první kolektivní systém zpětného odběru pneumatik. Kolektivní systém provoz ...


více >>
ikonka26.08.2016

Kampaň na snížení počtu černých skládek v okolí nádob na separovaný a směsný komunální odpad

Hlavní město Praha zahájilo kampaň zaměřenou na snížení počtu černých skládek v okolí nádob na separovaný a směsný komunální odpad.


V průběhu následujících týdnů budou na celém území města nádoby polepovány samolepkami, které upozorňují na případný finanční postih, v případě odložení odpadu mimo nádoby. Úklid nepořádku v okolí nádob na tříděný odpad je hrazen z rozpočtu hl. m. Prahy. V okolí nádob na směsný komunální odpad musí úklid zajistit vlastník či správce objektu.
ikonka26.08.2016

UŽ MŮŽEME TŘÍDIT I PLECHOVKY

Od 1. srpna 2016 se na území hlavního města Prahy postupně zavádí sběr kovových obalů, a to železných i hliníkových společně. Budou do komplexního systému nakládání s odpady začleněny jako další komodita tříděného odpadu.

Osazování stanovišť tříděného sběru sběrnými nádobami na kov zajišťují svozové společnosti postupně. V první fázi byly na území městské části Praha-Libuš rozmístěny čtyři samostatné nádoby na kovové obaly. Tyto kontejnery jsou umístěny na stávajících stanovištích tříděného odpadu v ulicích Výletní a K Vrtilce v Písnici a v ulicích K Lukám a K Jezírku na Libuši.

Podle příslibu Magistrátu by mělo být možné od 1. září 2016 zažádat o další nádoby na kovové obaly. Zástupci Magistrátu sice druhým dechem dodávají, že sběr této komodity bude přednostně směřován na exponované lokality, které jsou v hojné míře navštěvovány občany a návštěvníky Prahy, nicméně možnosti požádat o rozmístění dalších kontejnerů na kovové obaly městská část Praha-Libuš využije a obrátí se s požadavkem na Magistrát hlavního města Prahy.

ikonka Sběr kovu - samolepka  (293.471 Kb)
ikonka24.06.2016

Pomozte nám udržet čistotu ulic, trávníků a hřišť

Uklízejte po svých pejscích!

Více infromací naleznete v přiloženém letáčku...

ikonka letáček  (735.235 Kb)
ikonka24.06.2016

Neodkládejte odpad vedle kontejnerů s tříděným a směsným odpadem!

Nejbližsší sběrné dvory pro občany MČ Prahy-Libuš jsou:
SBĚRNÝ DVŮR MODŘANY v ulici Generála Šišky
SBĚRNÝ DVŮR VS-EKOPRAG v ulici Dobronická (vjezd z ulice Obrataňská)

Více informací najdete v přiloženém letáčku

ikonka letáček  (110.114 Kb)
ikonka16.02.2016

Sběr BIO (biologicky rozložitelného) odpadu

Ve dnech 9. března 2016, 16. března 2016 a 23. března 2016 vždy od 10:00 do 18:00 hodin máte možnost ve dvoře za poštou na adrese Libušská 1 odložit do přistavených kontejnerů LISTÍ A VĚTVE do průměru 8 cm.

Kontejnery jsou určeny na odpad ze zahrad.

Sběr tohoto odpadu do přistavených kontejnerů je pro občany městské části Praha-Libuš zdarma.  

U kontejnerů bude po celou dobu přítomna obsluha, která od vás odpad převezme.

Předpokládáme, že tato služba bude pokračovat i v dalších měsících roku 2016.

Sledujte webové stránky městské části: http://www.praha-libus.cz//, na kterých  vás o možnostech sběru odpadu pravidelně informujeme.  

ikonka Leták - bližší informace  (451.367 Kb)
ikonka27.01.2016

Kontejnery na odpad na I. pololetí 2016

znakMěstská část Praha-Libuš ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy zajišťuje každoročně pro občany mě ...


více >>
ikonka14.12.2015

Sběr nebezpečného odpadu na území hl. m. Prahy v roce 2016

znakHlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma odložení následujících druhů nebezpeč ...


více >>
ikonka08.12.2015

Svoz odpadů během vánočních svátků

Pražské služby jsou připraveny na svoz odpadu během vánočních svátků


 Pražské služby zajistí svoz směsného a tříděného odpadu na jimi obsluhovaných městských částech (mimo Prahu 2, 3, 8, 9, 10, 14 a Praha - Troja, kde svoz odpadu obstarávají společnosti AVE CZ, Komwag a Ipodec) během vánočních a novoročních svátků. Program svozu bude vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.
Pražané během loňských vánočních svátků vyhodili asi 6400 tun odpadu, což bylo přibližně o 1200 tun méně, než v roce 2013. „Největší nárůst tradičně zaznamenáváme v množství svezeného papíru. Během svátků ho Pražané odevzdají až o 200 tun více. To je o cca 60 % větší množství než během roku", říká tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana. U skla a plastů se nárůst pohybuje okolo 15 % a u směsného odpadu jde asi o 5 %.

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2015 budou zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší zátěži na separačních místech provádíme svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu budeme ve dnech 14. - 31. 12. 2015 provádět mimořádný svoz skla v kritických oblastech a jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových programů.

Svoz směsného odpadu:

21. - 31. 12. 2015 normální svoz dle příslušných programů
1. 1. 2016 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. - 6. 1. 2016 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:

21. - 31. 12. 2015 normální svoz dle příslušných programů
14. - 31. 12. 2015 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů
1. 1. 2016 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. - 6. 1. 2016 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)


Vánoční stromky do popelnice nepatří

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, ale v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba) prosíme o odložení vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. „V předchozích letech jsme občany žádali, aby stromky nechávali pouze u popelnic a kontejnerů na směsný odpad. Letos nastává změna a prosíme Pražany, aby brali zřetel na to, kde je jejich popelnice či kontejner umístěn a dle toho odkládali vysloužilé stromky u nádob na tříděný nebo směsný odpad," vysvětluje mluvčí Radim Mana.

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Každoročně svezeme okolo 300 tisíc vyhozených vánočních stromečků a podobné množství předpokládáme i v letošním roce.

Při nedostatečném odstrojení nedoporučujeme odnášení vánočních stromků do lesa, kde by je mohla jako potravu zpracovat divoká zvěř. Kdyby se například dostal háček do trávicího ústrojí zvířete, mohlo by uhynout. Umělé stromky ve většině případů lidé opět uschovají na další Vánoce. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.
S pozdravem

Mgr. Michal Štěpán

Pražské služby a.s. 

 

ikonka16.11.2015

Sběr biologicky rozložitelného odpadu do přistavených kontejnerů

znakVážení spoluobčané,
ve dnech 21. listopadu 2015 a 28. listopadu 2015 máte možnost odložit biologick ...


více >>
ikonka10.08.2015

KONTEJNERY NA BIOODPAD

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy na druhé pololetí roku 2015 budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně 3 hodin.

Po naplnění kontejneru  na stanovišti již nový přistaven nebude. Po celou dobu bude přítomna obsluha.
 

11. října od 9:00 do 12:00 Hoštická, Ohrobecká
 

11. října od 13:00 do 16:00 Na Konečné,  Zahrádecká 

18. října od 13:00 do 16:00 K Jezírku ( u ulice Vyšebrodská), Na Močále

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přiděluje magistrát v závislosti na
počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu převládající zástavby.

ikonka10.08.2015

KONTEJNERY NA ODPAD z rozpočtu MČ Praha-Libuš

Velkoobjemové kontejnery na odpad z rozpočtu městské části na druhé pololetí roku 2015 budou přistaveny první stanovený den nejpozději do 16:00.

Od 25. do 27. září:     K Lukám, K Vrtilce, Na Močále, Na Okruhu, Zahrádecká 
Od 9. do 11. října:      K Vrtilce, Ke Kurtům, Ohrobecká, Zbudovská, V Rohu
Od 23. do 25. října:    Hoštická, K Jezírku, K Novému sídlišti, Na Domovině, U Bazénu
Od 6. do 8. listopadu:Drůbežářská, K Vrtilce, Ke Lhoteckému lesu, Mirotická, Na Konečné

Na každé uvedené stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může nastat situace, že v neděli na uvedeném místě již žádný kontejner nebude nebo v něm  již nebude místo pro uložení Vašeho odpadu.  Z tohoto důvodu Vám nedoporučujeme
odkládat uložení odpadů až na neděli.

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do kontejnerů nepatří  stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, elektro odpad a biologicky odpad ze zahrad. Uvedené druhy odpadu lze uložit ve sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky a
v ulici Obrataňská.

ikonka10.08.2015

KONTEJNERY NA ODPAD z rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy


Velkoobjemové kontejnery na odpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy na druhé pololetí roku 2015 budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu 4 hodin, a to
od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

15. září.....................K Vrtilce, Na Domovině, Ohrobecká, U Bazénu
6. října.....................Ke Lhoteckému lesu, Na Konečné, Na Močále, Zbudovská
3. listopadu................Hoštická, V Koutě, Zahrádecká

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky odpad ze zahrad, pneumatiky  apod. Uvedené druhy odpadu lze uložit ve
sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky a v ulici Obrataňská.

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu  Magistrát hl. m. Prahy, kontejnery přistavuje společnost Pražské služby, a.s. Počet velkoobjemových kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován  v závislosti na počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

ikonka22.04.2015

Auta zajišťující svoz nebezpečných odpadů

Vážení,
v posledních dnech se objevilo několik stížností na neprovedený svoz nebezpečných odpadů. Zatím vždy bylo potvrzeno, že auto se na daném místě nacházelo, ale občané jej nepoznali. Z tohoto důvodu uveřejňuji fotografie aut, které svoz zajišťují. První fotografie je nová, doposud jsme ji neměli na stránkách. 

Ing. Jana Kardošová
oddělení odpadů
odbor ochrany prostředí
Magistrát hlavního města Prahy
Pracoviště Jungmannova 35/29, Praha 1
T: 236 004 221

   

 

 
 
ikonka11.02.2015

KONTEJNERY NA ODPAD

Velkoobjemové kontejnery na odpad z rozpočtu městské části na první pololetí roku 2015 budou přistaveny první stanovený den nejpozději do 16:00.

od 17. do 19. dubna   Ke Kašně, Na Domovině, Na Močále, Na Okruhu, Zahrádecká 
od 24. do 26. dubna   K Vrtilce, Ke Kurtům, Ke Lhoteckému lesu, Zbudovská, V Rohu
od 22. do 24. května Hoštická, K Jezírku, K Lukám, K Novému sídlišti, U Bazénu
od 29. do 31. května  Drůbežářská, K Vrtilce, Mirotická, Na Konečné, Ohrobecká

Na každé uvedené stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může nastat situace, že v neděli na uvedeném místě již žádný kontejner nebude nebo v něm  již nebude místo pro uložení Vašeho odpadu.  Z tohoto důvodu Vám nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.
ikonka09.02.2015

KONTEJNERY NA BIOODPAD

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy na první pololetí roku 2015 budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně 3 hodin, a to od 9:00 do 12:00.

Po naplnění kontejneru  na daném stanovišti již nový přistaven nebude. Po celou dobu bude přítomna obsluha. 

19. dubna        K Vrtilce (naproti ulice Putimská, na místě parkovacího zálivu)
                         K Novému sídlišti (u ulice Šátalská)
                         Ohrobecká
26. dubna        Ke Kašně (u kontejnerů na tříděný odpad)
                         Na Močále (u ulice Třebějická)
                         K Jezírku (u kontejnerů na tříděný odpad)

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přiděluje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu převládající zástavby.
 

 

ikonka08.01.2015

Mobilní sběr nebezpečných odpadů v roce 2015

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla při odevzdávání odpadu předložení občanského průkazu.

Provozovatelem této služby je na základě smlouvy s hl. městem Prahou společnost Papkov s.r.o.

Více informací o této službě můžete nalézt na stránkách města http://envis.praha-mesto.cz.

 

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území naší městské části v roce 2015


 

5.  března


 

 

 


 

 

1.    křižovatka ul. K Vrtilce - Putimská


 

 

1500 - 1520


 

 

28.  května


 

 

 


 

 

2.    křižovatka ul. Olšovická - Hoštická


 

 

1530 - 1550


 

 

27.  srpna


 

 

 


 

 

3.    křižovatka ul. Na Okruhu - Ke Kurtům


 

 

1600 - 1620


 

 

 


 

 

 


 

 

4.    křižovatka ul. Zahrádecká - U Libušské sokolovny


 

 

1630 - 1650


 

 

 


 

 

 


 

 

5.    křižovatka ul. Jirčanská - K Novému sídlišti


 

 

1700 - 1720


 

 

 


 

 

 


 

 

6.    ul. K Lukám (parkoviště u č. p. 646)


 

 

1730 - 1750


 

 

 


 

 

 


 

 

7.    křižovatka ul. Třebějická - Na Močále


 

 

1810 - 1830


 

 

 


 

 

 


 

 

8.    křižovatka ul. Lojovická - Ohrobecká


 

 

1840 - 1900


 


Více informací naleznete na http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_a_pilotni_projekty/mobilni_sber_nebezpecnych_odpadu_2015.html

  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
 

ikonka07.01.2015

Velkoobjemové kontejnery na I. pololetí 2015 z rozpočtu hl. města Prahy

Kontejnery budou přistaveny ve stanovený den po dobu 4
hodin, od 14,00 do 18,00 hodin.
Po celou dobu bude přítomna obsluha, která koordinuje
ukládání odpadu.

10. března 2015 - K Vrtilce, Výletní, K Lukám, Ohrobecká

14. dubna 2015 - Hoštická ( u ul. Olšovická), K Novému sídlišti (u ul. Na Šejdru), V Koutě (u ul. V Rohu), Zbudovská

12. května 2015 - Na Močále, Na Konečné, Ke Lhoteckému lesu ( u ul. Lojovická)

Tyto kontejnery jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností  (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky odpad ze zahrad, pneumatiky apod. Uvedené druhy odpadu lze uložit ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, nejblíže  v ulici Generála Šišky a v ulici Obrataňská. 

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu hlavní město Praha, kontejnery přistavuje společnost Pražské služby,a.s.

Počet velkoobjemových kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován Magistrátem v závislosti na počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů. 

 

ikonka15.12.2014

Svoz odpadu během vánočních a novoročních svátků

znakSpolečnost Pražské služby vydala Tiskovou zprávu o bezproblémovém odvozu odpadu během vánočních a no ...


více >>
ikonka25.11.2014

Zrušení místa pro sběr injekčních stříkaček

znak


více >>
ikonka22.08.2014

Kontejnery na BIOODPAD

Kontejnery budou  přistaveny  od 9,00 do 12,00 hodin. Odpad od Vás převezme obsluha, která bude přítomná u každé sběrné nádoby a bude Vám nápomocná s odložením bioodpadu.  Kontejnery nebudou měněny za prázdné, na každé stanoviště bude přistaven pouze jeden. 
 

18. 10. 2014

ulice  Hoštická (u ulice Olšovická)

ulice Zahrádecká

ulice Ohrobecká


25. 10. 2014

ulice Na Konečné (u ulice K Vrtilce)

ulice K Jezírku (u ulice Vyšebrodská)
 

Do kontejneru je možné odkládat odpad ze zahrad. Větve, trávu, listí, neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský odpad rostlinného původu. Při pochybnostech o správném druhu odpadu Vám poradí odborně vyškolená obsluha.

  

ikonka18.08.2014

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY z rozpočtu městské části

Kontejnery budou přistaveny na vybraná stanoviště v pátek v odpoledních hodinách (nejpozději do 16.00 hodin) a po naplnění budou odvezeny. Na každé stanoviště jsou přiděleny dva kontejnery.

Doporučujeme vám neodkládat uložení odpadu až na neděli. Pokud se zaplní druhý kontejner na příslušném stanovišti již v sobotu, pravděpodobně v neděli na určeném místě již žádný nebude.

19. září - 21. září 2014          Ke Lhoteckému lesu, K Vrtilce, Na Okruhu, Drůbežářská
3. října - 5. října 2014           Hoštická, K Lukám, Ke Kašně, V Rohu

17. října - 19. října 2014       Ke Kurtům, Zbudovská, Zahrádecká, K Jezírku, K Novému sídlišti
31. října - 2. listopadu 2014   Na Močále, Na Domovině, Ohrobecká, U Bazénu, Mirotická


Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností, který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu městská část, kontejnery přistavuje společnost Domeček - odpady.
 

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

ikonka30.07.2014

Podmínky pro sběr nebezpečného odpadu

znak


více >>
ikonka19.05.2014

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

znakKontejnery budou přistaveny ve stanovený den po dobu 4
hodin, od 14,00 do 18,00 hodin.
Po celou d ...


více >>
ikonka12.05.2014

Nádoba na úsporné kompaktní zářivky a výbojky

znakVysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad, protože z nic ...


více >>
ikonka31.03.2014

Prodloužení akce "Praha plná počítačů"

znak


více >>
ikonka25.03.2014

Sběrná nádoba na HLINÍK

znakVe dvoře za Českou poštou na adrese Libušská 1, Praha 4 – Libuš umístila městská část Praha-Libuš no ...


více >>
ikonka17.03.2014

Kontejnery na bioodpad, jaro 2014

znakKontejnery budou přistavovány vždy v sobotu od 9,00 do 12,00 hodin.


více >>
ikonka13.03.2014

Velkoobjemové kontejnery z rozpočtu městské části, jaro 2014

znakNa vybraná stanoviště budou kontejnery přistaveny v pátek v odpoledních hodinách (nejpozději do 16,0 ...


více >>
ikonka10.03.2014

Informace o ekovýchovné akci „Praha plná počítačů aneb Pokus o vytvoření rekordu sběru vysloužilých počítačů a notebooků na území Prahy“.

znakTato akce, kterou pořádá Hlavní město Praha ve spolupráci s neziskovou organizací ASEKOL agenturou D ...


více >>
ikonka06.12.2013

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v roce 2014

znakÚzemím naší městské části bude mobilní sběrna nebezpečného odpadu projíždět v roce 2014 ve třech ter ...


více >>
ikonka06.08.2013

Sběr elektro odpadu z domácností zdarma

znak


více >>
ikonka03.01.2013

Omezení příjmu stavebního odpadu na některých sběrných dvorech na území hl. m. Prahy

znak


více >>
ikonka06.02.2012

Kontejnery na tříděný odpad a koše na psí exkrementy

Sběr tříděného odpadu je realizován tzv. donáškovým systémem. Na území MČ je úmístěno 39 sběrných hnízd osazených barevnými nádobami o objemu 1 100 - 3 200 l na sklo, papír, plasty a nápojové kartony. Sběr tříděného odpadu na území hlavního města Prahy je řešen ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s., což je autorizovaná obalová společnost. Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. Vyvážení kontejnerů na tříděný odpad mají na území hl. m. Prahy na starosti Pražské služby a. s.

Na nápojové kartony a plasty se na většině stanovištích nacházejí kontejnery s objemem 1 100 l, na sklo mají velikost  3 350 l a na papír typu Schäfer 3 200 l.

Kontejnery na plast se vyváží 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek.
Kontejnery na papír se vyváží 2x týdně v úterý a pátek.
Kontejnery na nápojové kartony se vyváží 1x za 14 dní a to v sudý týdny v sobotu.
Kontejnery na sklo se  vyváží 1x za 6 týdnu.

Je zde přiložena mapa s umístěním kontejnerů na tříděný odpad. V mapě jsou zakresleny i koše na psí exkrementy.
V přiloze je také popsáno, jaký odpad do kterého kontejneru patří.

Michal Paučík

 

ikonka Mapa košů na psí exkrementy a popelnic na tříděný odpad  (1462.851 Kb)
ikonka Jak spravně třídit  (339.543 Kb)
ikonka01.11.2012

Mapování černých skládek

znak


více >>
ikonka21.11.2011

Sběrný dvůr

Sběrný dvůrOd prvního října 2011 byl v ulici Dobronická 892 otevřen nový sběrný dvůr hl. m. Prahy. Vjezd do dvo ...


více >>
ikonka06.05.2011

Sběr a svoz bioodpadu pro Pražany

Společnost Pražské služby, a.s. nabízí občanům a dalším původcům odpadu službu sběru a svozu bioodpadu ze zahrad. Podrobnější informace jsou uvedeny v následujícím letáku, který Pražské služby, a.s. k této službě vydaly.

ikonka bioodpad letak  (1911.016 Kb)
ikonka02.02.2011

Pro zajímavost nejen ekoznačky, ale i ne ekoznačky

znak


více >>
ikonka15.05.2009

Nový kontejner na elektrozařízení

Nový kontejner na elektrozařízeníV rámci programu „REMA Systému" byla Městskou částí Praha - Libuš uzavřena smlouva na bezplatné posk ...


více >>
ikonka18.06.2008

KOMPOSTÁRNA MALEŠICE - obnovení provozu

znak


více >>
ikonka27.05.2008

Umístění sběrných nádob mimo komunikace

znak


více >>

Upozornění k odpadům pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání

znak


více >>

Popelnice pro nové RD

znakMajitelé nových rodinných domů, kteří potřebují objednat popelnici a její pravidelné vyvážení, se mu ...


více >>
ikonka08.02.2010

Nepotřebný textil se bude odkládat i nadále

znak


více >>
ikonka15.01.2009

Kompost u vás doma

znak


více >>
ikonka03.12.2008

Černé skládky

Černé skládky


více >>
ikonka14.01.2009

Odpadky do kamen nepatří

znak


více >>

Sběrné suroviny

znakVýkup sběrných surovin a sběrný dvůr


více >>
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý