Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor životního prostředí a dopravy - Ovzduší

ikonka27.05.2016

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA

Praha se zapojila do programu na podporu přeměny topných systémů a využívání obnovitelných zdrojů energie v domácnostech!

Usnesením č. 1165 ze dne 17. 5. 2016 schválila Rada hl. m. Prahy podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2016 (dále jen „program"). Dotace může být poskytnuta jak fyzickým, tak i právnickým osobám. Věcná náplň programu, nastavená v posledních letech, zůstala zachována. Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2015 a 30. 9. 2016. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 20. 6. - 30. 9. 2016. Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu.
V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat o podporu při propagaci programu, například formou umístění informace na webových stránkách Vaší městské části. V příloze najdete Informaci o průběhu Programu Čistá energie Praha v letech 1994 - 2015 a schválená Pravidla Programu Čistá energie Praha 2016.
ikonka Informace o průběhu a pravidlech programu  (3558.683 Kb)
ikonka13.11.2015

Zlepšení kvality vytápění - zdravější ovzduší

"Každoročně s nástupem topné sezóny přicházejí na odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Prahy 12

podněty a stížnosti na zápach kouře, který zamořuje vzduch v okolí domů vytápěných pevnými palivy." uvedla Ing. Hana Marková z ÚMČ Praha 12. Více informací o této problematice naleznete v přiloženém článku.
ikonka Článek k vytápění  (37.888 Kb)
ikonka03.12.2014

Vytápění našich domovů

znakPři vytápění našich domovů buďme ohleduplní k ovzduší.


více >>
ikonka17.05.2013

Program čistá energie Praha pro rok 2013

znakUsnesením č. 747 ze dne 7.5.2013 schválila Rada hl.m. Prahy podporu projektů přeměny topných systémů ...


více >>
ikonka17.07.2012

Program Čistá energie Praha pro rok 2012

znakRada hl. m. Prahy schválila usnesením č.506 ze dne 24.4.2012 „Pravidla Programu Čistá energie Praha ...


více >>
ikonka21.10.2011

Vytápění domů a znečišťování ovzduší

Vážení občané,

vzhledem k tomu, že začíná topná sezóna, chceme v této souvislosti upozornit na některé problémy, které s vytápěním domů vznikají.
V době, kdy je topná sezóna si spoluobčané často stěžují na nepříjemný kouř a zápach z komínů sousedů. Víme, že tuto záležitost není jednoduché řešit, a proto se obracíme na Vás s prosbou. Nepalte prosím ve svých kamnech a kotlích nekvalitní uhlí, ale především odpadky, jako jsou plasty a nebezpečné látky. V kotlích a kamnech je povoleno spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály nebo určená plynná paliva a v kotlích pak paliva předepsaná výrobcem.
Spalováním škodlivých látek se velmi znečišťuje ovzduší, které poškozuje zdraví lidí. Vědci přinášejí stále nové důkazy, že lidé, kteří se dlouhodobě pohybují ve znečištěném prostředí, jsou častěji nemocní a hůře se uzdravují. Také děti, které se pohybují v takovém prostředí, bývají mnohdy nemocné a mohou mít vážné zdravotní potíže v dospělosti.
V této souvislosti také upozorňujeme na skutečnost, že ti občané, kteří získali dotaci na přeměnu původních topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva (topný plyn, elektřina) musí dodržovat pravidla, která jsou stanovena k  poskytnutí této dotace, jinak jim bude dotace odebrána.
V případě, že odbor životního prostředí a dopravy zjistí nepřípustnou tmavost kouře, vystavuje se majitel kotle nebezpečí zahájení správní řízení o uložení pokuty. odbor životního prostředí a dopravy proto vyzývá občany Městské části Praha-Libuš, aby používaly palivo, které je určeno pro jejich typ kotle, neboť tak přispějí ke zlepšení ovzduší a tím i kvality života v naší části.

ikonka30.05.2011

Úspory energie v domácnosti - osvětlení

Používáním zářivek nebo úsporných žárovek, lze ve srovnání s klasickými žárovkami ušetřit až 80 % energie při totožné hladině osvětlení. V rámci úspor energie v domácnosti na osvětlení je také velmi důležité důsledně zhasínat v prostorách, kde se v té době nikdo nevyskytuje. Na chodbách a v místnostech, kde není trvalý pobyt, lze světlo spínat bezobslužně fotobuňkou. Pojďme si nyní představit jednotlivé typy svítidel, jejich výhody a nevýhody.

Klasická žárovka
Světlo vzniká pomocí elektrického proudu, který rozžhaví jemný drátek. Klady: Nízká cena žárovky - 10 korun. Příjemné měkké světlo - 2 700 Kelvinů. Zápory: Nejméně hospodárný světelný zdroj. Na světlo se přemění jen 8 % spotřebované energie, zbytek se ztratí v podobě tepla. Krátká životnost - 1 000 hodin. Použití: Všude tam, kde se svítí krátce - sklep, půda, koupelna, toaleta.
Halogenová žárovka
Podobně jako klasická žárovka, ale při vyšší teplotě. Klady: Poměrně nízká cena - kolem 50 Kč. Menší rozměry než klasická žárovka. Neměnná kvalita světla po celou dobu životnosti. Zápory: Krátká životnost - obvykle 2 000 hodin, některé modely až 5 000 hodin. Přestože má menší spotřebu elektrického proudu než klasická žárovka, nelze ji považovat za úsporný zdroj světla. Použití: Jsou vhodné ke krátkodobějšímu svícení a všude tam, kde potřebujete mít okamžitě maximální světlo. Do lampiček na čtení, do bodových světel k zrcadlům v koupelně, ale i k plošnému osvětlení stěn.

Kompaktní úsporná zářivka
Při zapnutí vydávají páry rtuti UV záření, které se při styku s luminoforem přemění na viditelné světlo. Klady: Dlouhá životnost - až 15 000 hodin. Vysoká světelná účinnost, levný provoz. Zápory: Cena 100 až 500 korun podle typu a životnosti. Pomalejší náběh na plný světelný výkon. Obsahuje rtuť, nepatří proto do komunálního odpadu. Nevhodná na ven při teplotách pod bodem mrazu. Použití: Ideální jako hlavní zdroj světla do všech místností, kde svítíte déle než několik minut denně.
Lineární trubicová zářivka
Funguje stejným způsobem jako kompaktní zářivka. Klady: Dlouhá životnost, obvykle přes 20 000 hodin, ale i 70 000. Úspornost - potřebuje přibližně pětinu elektrické energie, kterou spotřebuje žárovka. Zápory: Obsahuje rtuť, proto byste ji měli vrátit do sběrného dvora nebo odnést do prodejny s elektrospotřebiči. Cena podle typu 50 až 400 Kč. Použití: K dlouhodobému svícení, třeba do kuchyně, chodby nebo kanceláře.
LED (Light Emitting Diode)

LED pracuje na principu polovodičových destiček, které přetvářejí elektrický proud na světlo. Klady: Extrémně dlouhá životnost - 20 000 hodin a více, malé rozměry, nízká spotřeba. Zápory: Vysoká cena - 200 až 500 Kč, zatím slabší výkon. Použití: Například do lampiček k bodovému osvětlení nebo pro trvalé osvětlení chodeb a průchodů, do světelných vánočních řetězů či cyklosvítilen.

Pro Ekoporadnu Praha zpracovala Alžběta Pokorná.

ikonka   (24.576 Kb)
ikonka30.05.2011

Úspory energie v domácnosti - topení

Vytápění v domácnosti se podílí na celkové spotřebě energie z 60 %. Je potřeba dávat pozor zejména na udržování optimální teploty místností, správným způsobem větrat místnosti a nevytvářet překážky a bariéry v přístupu tepla. Je-li v domácnosti instalované podlahové vytápění, je potřeba zaměřit pozornost na správnou regulaci. Podlahové vytápění má velkou setrvačnost a vyžaduje zcela jiný přístup než vytápění topnými tělesy.
Hlavní, jak již bylo zmíněno, je nepřetápět místnosti. Doporučené teploty v jednotlivých místnostech jsou: obývací pokoj 20 - 22 °C, ložnice 18 - 20 °C, dětský pokoj 20 - 21 °C, koupelna 22 - 24 °C, chodby 17 - 19 °C. Místnosti, které nejsou trvale obývané (pokoj pro hosty, komora, spíž atd.) je vhodné pouze temperovat. Snížením teploty o pouhý 1 °C lze ušetřit přibližně 6 % spotřebované energie. Pokud odcházíte do práce nebo mimo domov, je vhodné snížit teplotu na 17 °C. Při dlouhodobějším opuštění domu nebo bytu snižte teplotu až na 15 °C. Před spaním je rovněž vhodné výkon těles ve všech místnostech snížit. V chladnějším pokoji se většině lidí spí lépe a je to zdravější pro organizmus. Je dobré upozornit na skutečnost, že pocit tepla ovlivňuje kromě teploty také relativní vlhkost vzduchu. V místnosti s velmi nízkou vlhkostí je pro dosažení stejného pocitu tepla potřeba zvýšit teplotu o 2 - 3 °C.
Pokud větráte místnosti, doporučuje se větrat krátce, ale intenzivně. Při rychlém intenzivním vyvětrání se vzduch ochladí, ale stěny pokoje zůstanou teplé. Doporučuje se větrat třikrát denně po 10 minutách. U pomalého a dlouhého větrání pootevřeným oknem je tomu právě naopak - dochází k vychladnutí stěn a pro jejich ohřátí je následně potřeba velké množství tepla. Dveře do chladnějších místností je vhodné zavírat.
Zatažením závěsů nebo žaluzií v noci se rovněž omezuje únik tepla oknem. Je ovšem třeba upozornit na skutečnost, že závěsy slouží jako užitečná izolace pouze v případě, pokud zakrývají okna a nikoli topná tělesa (radiátory). Topné těleso by mělo mít kolem sebe prostor a nemělo by být zaprášené ani zakryté dekoracemi nebo nábytkem. Zejména je důležité umožnit volné proudění vzduchu ke spodní straně topného tělesa a nad ním ponechat volný prostor pro stoupající teplý vzduch. Radiátory je také vhodné pravidelně čistit od prachu.
Pro Ekoporadnu Praha zpracovala Alžběta Pokorná.

 

ikonka   (23.552 Kb)
ikonka30.05.2011

Úspory energie v domácnosti - spotřebiče

Elektrické spotřebiče se podílejí na celkové spotřebě energie z domácnosti z asi 40 %. K největším spotřebičům elektřiny v domácnostech patří zejména elektrické sporáky, ohřívače vod, pračky, chladničky a myčky na nádobí, v neposlední řadě se na spotřebě energie v domácnostech podepisuje také výpočetní technika atp.

Mezi hlavní zásady ekologického vaření patří požívání poklic, používání adekvátně velikých nádob na stejně velké hořáky a požívání nádob na vaření s rovným dnem. Všechny tato opatření nám mohou snížit spotřebu o 30-50%.

V rámci úspory energie na ohřev vody se doporučuje především omezit spotřebu vody, ale také například zkontrolovat nastavení teploty ohřevu vody u zásobníkového ohřívače. Optimální úsporná teplota je 45 - 55 °C.

Pro praní prádla existují další hlavní zásady. Snížit teplotu praní- pouhým snížením praní z 90 °C na 60 °C se sníží spotřeba elektřiny o 25 %. Vhodný prací prášek umožňuje kvalitní praní i při nižší hodnotě, čímž významně snížíte spotřebu energie. Nejlepší je prát až tehdy, máte-li pračku zcela naplněnou prádlem.

Pro správné úsporné využívání chladniček a mrazniček se doporučuje zejména často odmrazovat- vrstva námrazy vyšší než 3 mm zvyšuje náklady až o 75%. Dále je vhodné chladničku nebo mrazničku neumisťovat příliš blízko u stěny, do rohu, nebo dokonce do výklenku. Omezí se tak jejich výkon. Do blízkosti ledničky nikdy nestavte tepelné spotřebiče. Pro obyčejný provoz stačí teplota uvnitř chladničky +5 °C, při snížení na +3 °C stoupne její spotřeba o 15 %.

Pravidlem pro úsporné využívání myček nádobí je využívání automatických programů a bioprogramů - zkracují mycí čas a šetří energii. Nejvýhodnější je samozřejmě zapínat myčku, až je zcela zaplněna nádobím. Není-li nádobí silně znečištěno, stačí namísto 60 °C použít program na 50 °C; dá se tím ušetřit přibližně 30 % energie.

Pro Ekoporadnu Praha zpracovala Alžběta Pokorná.

ikonka   (22.528 Kb)
ikonka26.05.2011

Pokračování Programu Čistá energie Praha pro rok 2011

Usnesením č. 451 ze dne 19.4.2011 schválila Rada hlavního města Prahy pokračování Programu „Čistá energie Praha pro rok 2011“. V rámci tohoto programu hlavní město Praha poskytuje dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy, a to jak fyzickým, tak i právnickým osobám.
Na základě analýzy dat z minulého roku byly přenastaveny dílčí parametry u modernizací plynového vytápění a instalací solárních kolektorů. Další informace o pravidlech programu, formulář programu pro podání žádosti a vzorovou smlouvu uzavíranou mezi žadatelem a hlavním městem Prahou jsou k dispozici na webových stránkách envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP.
V příloze ještě uvádíme Pravidla Programu „Čistá energie Praha pro rok 2011“ a Informaci o Programu „Čistá energie Praha“ v letech 1994 – 2010.

ikonka pravidla programu  (56.561 Kb)
ikonka informace o programu  (2265.374 Kb)
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý