Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Adresář dalších úřadů

ikonka21.03.2014

Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 12

Státní sociální podpora

Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411

Tel.: 950 178 758 fax:950 178 768

Bezbariérový přístup: Ne

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Hmotná nouze

Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411

Tel.: 950 178 750

Bezbariérový přístup: Ne

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Sociální služby, příspěvek na péči

Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411

Tel.: 950 178 755

Bezbariérový přístup: Ne

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411

Tel.: 950 178 752

Bezbariérový přístup: Ne

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ÚMČ Praha 12

Písková 830/25, 143 12 Praha 4 - Modřany
Centrála - tel.: 244 028 111
Informační kancelář - 244 028 256
Kancelář starosty: 244 028 235
e-mail: informace@p12mepnet.cz
oddělení matrik (státní občanství, sňatky, úmrtí, oddací a rodné listy) - tel.:244 028 211, 244 028 254
WWW: http://www.praha12.cz/

Odbor výstavby

Hausmannova 3013, 143 00 Praha 4 - Modřany
tel.: 241 772 054

Živnostenský odbor

Hausmannova 3013, 143 00 Praha 4 - Modřany
tel.: 244 402 491, 241 760 829

PSSZ - Pražská správa sociálního zabezpečení

Biskupská 1752/7, 110 02 Praha 1
mimořádné výhody, invalidita, lékařská posudková komise, sociální a nemocenské pojištění, důchody

tel.: 221 995 111;  fax 221 995 152
e-mail: posta.ba@cssz.cz
web: www.cssz.cz
Po + St  8,00 - 17,00    Út + Čt  8,00 - 14,00   Pá  8,00 - 13,00

 

Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Praha 12 - OBČANSKÉ PRŮKAZY A PASY

Cílkova 796, 142 00 Praha 4 - Kamýk
občanské průkazy a pasy
tel.: 261 711 402, fax 261 711 449
odd.cestovních dokladů: 261 711 396
Úřední hodiny: Po + St 8,00 - 18,00 Út + Čt 8,00-12,00

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 12

Cílkova 796, 142 00 Praha 4 - Kamýk
tel.: 261 710 447
odbor dopravy: 261 714 146

Finanční úřad v Praze - Modřanech

http://cds.mfcr.cz
Lehárova 1885/2, 143 00 Praha 4 - Modřany
tel.: 261 096 111 fax: 261 096 398
Úřední hodiny: Po + St 8,00 - 17,00

Český úřad zeměměřičský a katastrální

www.cuzk.cz
Pod Sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8
Výpisy z katasru nemovitostí
tel.: 284 041 111, 284 042 001
Úřední hodiny Po + St 8 - 12, 13 -17 Út + Čt 8 - 12, 13 - 15

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské náměstí 2, 11000 Praha 1
Tel.: 236 001 111, 236 002 428
Fax: 222 321 162
e-mail: mailto:posta@cityofprague.cz
WWW: http://www.praha-mesto.cz/
Pracoviště Magistrátu v Jungmannově ulici č. 35/29 (Škodův palác) v Praze 1


Řidičské průkazy: vystavení, výměna pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm na území hl. města Prahy vydává: REGISTR ŘIDIČŮ odboru dopravně správních činností MHMP

Uvedené agendy vyřizuje pracoviště:

Na Pankráci 1685/17, 19 Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad

telefon: 12444, 236 005 490 (informace)

Návštěvní dny: pondělí - čtvrtek 7.00 - 19.00 hodin

                                   pátek 7.00 - 11.00 hodin

Ověřování podpisů a listin ÚMČ Praha – Libuš

Czech POINT: výpis KN, OR, RT, Živ. r., atd.
www.praha-libus.cz , odbor správní a školství K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš
tel. 244 021 421-23, 244 401 646
Úřední hodiny Po + St 8,00-12,00; 13,00-17,30 Út + Čt 8,00-12,00; 13,00-16,00

VZP pro Prahu 4

Antala Staška 80, Praha 4
(poliklinika Budějovická)
tel: 221 752 175

Poliklinika Modřany

Soukalova 3355, 143 01 Praha 4 - Modřany
tel.: 241 047 111
       241 047 333

Poliklinika Budějovická

Antala Staška 1670/80, Praha 4
tel.: 261 006 111
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý