Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

U nás - Redakce

Redakce U nás

Odrážka U NÁS – LIBUŠ A PÍSNICE

 

měsíčník pro informace a vzájemnou komunikaci občanů v městské části Praha-Libuš - periodický tisk územního samosprávného celku
 
Vydává MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4-Libuš, telOdrážkaOdrážkaOdrážkaOdrážkaOdrážkaOdrážkaOdrážkaOdrážka261 711 380,OdrážkaOdrážkaOdrážka244 471 876, e-mail mc.libus@praha-libus.cz. Registrováno na MK ČR reg. č. MK ČR E 12406.

Redakční rada:  
Hana Kolářová - šéfredaktorka (hana.kolarova@tiscali.cz, tel. 731 179 913) 
Jiří Brixi (jiribrixi@seznam.cz
Kateřina Chobotová (katerina.chobotova@gmail.com )
Matěj Kadlec (kadlec.m@seznam.cz)
Jana Leichterová (leichterova.jana@seznam.cz)
Kryštof Štafl (krystof.stafl@gmail.com)
Martin Zikeš (MartinZikes@seznam.cz)
 
Korektury: Kateřina Chobotová, Jana Leichterová
Grafická úprava: Petr Kutáček  
Tisk: Unipress, s. r. o., Turnov  
Distribuce: Česká pošta  
Náklad: 4 200 kusů

Redakční uzávěrka je vždy 10. v měsíci. Číslo vychází na začátku měsíce následujícího. Prosíme, příspěvky, včetně digitálních fotografií a inzerce, posílejte nejlépe e-mailem na adresu hana.kolarova@tiscali.cz nebo předejte na sekretariát Úřadu MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš. Tel. redakceOdrážkaOdrážkaOdrážkaOdrážkaOdrážka731 179 913. Nepodepsané příspěvky se neotiskují. Za obsah článků odpovídají jejich autoři. Redakce si vyhrazuje právo zkrátit nebo nezařadit příspěvky v případě nedostatku tiskového prostoru; zejména příspěvky delší než 3500 znaků dodané bez předchozí domluvy. Ceník a podmínky inzerce na www.praha-libus.cz/.

Distribuce do schránek zdarma. Prosíme občany, pokud nedostanou do schránky některé číslo časopisu U nás, aby dali zprávu (uveďte požadované číslo časopisu, své jméno, ulici, číslo domu a aktuální datum) na sekretariát ÚMČ Praha-Libuš, tel. 261 711 380, nebo e-mail mc.libus@praha-libus.cz . Bude-li v možnostech úřadu, číslo poskytne, zároveň informace poslouží pro kontrolu kvality distribuce.

 

 

CENY INZERÁTŮ V KČ PLATNÉ OD 1. 1. 2013

Formát

Černobílý

  

  

Barevný

 

 

 

bez DPH

DPH

s DPH

bez DPH

DPH

s DPH

A4

(185 x 257 mm)

3 400

714

4 114

5 100

1 071

6 171

1/2 A4

(185 x 130 mm)

1 700

357

2 057

2 550

536

3 086

1/4 A4

(90 x 130 mm)

850

179

1 029

1 280

269

1 549

1/8 A4

(90 x 65 mm)

430

90

520

640

134

774

1/16 A4

(44 x 65 mm)

220

46

266

320

67

387

VKLÁDANÁ INZERCE

Cena za vkládání letáků a podobných již hotových tiskovin dodaných inzerentem je 1 Kč za kus, tj. celkem 4 200,- Kč bez DPH (5 082 vč. DPH).

Agenturní provize neposkytujeme, platby jsou přímým příjmem veřejného rozpočtu městské části Praha-Libuš.

SLEVA PŘI DLOUHODOBÉ INZERCI

Klientovi (stejná právnická nebo fyzická osoba), který inzeruje v časopisu U nás opakovaně 10krát, se poskytuje následující (tj. jedenáctý) inzerát zdarma. Pokud bylo 10 placených inzerátů tohoto klienta v různé velikosti, poskytuje se zdarma nejmenší jím podaný formát. Tato sleva platí počínaje číslem 2013/5.

PŘÍJEM INZERÁTŮ

Prosíme, o termínu vydání a technických podrobnostech inzerátu se domluvte se šéfredaktorkou časopisu U nás Hanou Kolářovou, e-mail hana.kolarova@tiscali.cz, tel. 731 179 913.

Podklady, prosíme, pošlete nejlépe na e-mailovou adresu: hana.kolarova@tiscali.cz.  Případně je možné dodat podklady na papíru na sekretariát Úřadu městské části Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš.

TECHNICKÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKY PODÁVANÝCH INZERÁTŮ

Texty:

Formát: doc (Word).

Digitální fotografie a obrázky:

Formáty souborů: ai (Adobe Illustrator 10), cdr (Corel Draw 11), tif, jpg, eps, pdf, psd.

Rozlišení obrázků (z digi foto), inzerátů minimálně:
pro šířku jednoho sloupce (v textu) 640 x 480 pix,
pro šířku dvou sloupců 800 x 600 pix,
celá A4 (včetně titulní stránky) 2288 x 1520 pix nebo s rozlišením 300 DPI.

PLATBA INZERÁTŮ

Pro platbu převodem prosíme právnické osoby, aby při zadání inzerátu současně zaslaly své fakturační údaje (adresa, IČO firmy). Fakturu vystaví ekonomický odbor Úřadu MČ Praha-Libuš.

Občané (fyzické osoby) mohou inzeráty zaplatit převodem (pro fakturaci je třeba poskytnout adresu), případně hotově na ekonomickém odboru ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, úřední hodiny v pondělí a ve středu 8-12 a 13-17.30. Tel. 261 711 380, 244 090 100, 244 471 884.

TERMÍNY UZÁVĚREK

Časopis U nás - Libuš a Písnice má uzávěrku vždy 10. v měsíci (kromě července), číslo vychází na začátku měsíce následujícího (kromě srpna).

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý