Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

EU, dotace, granty - Výzvy

ikonka01.02.2018

Vyhlášení a prezentace Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2018

MČ Praha-Libuš vyhlásila dotační program pro rok 2018 obsahující opět 4 různé okruhy podporovaných činností. Blíže viz přílohy.

 

Setkání neziskových organizací, spolků a škol pracujících na území městské části a pro obyvatele městské části na území

k prezentaci Dotačního programu městské části Praha-Libuš na rok 2018

proběhne ve středu 21. února 2018 od 17:00 hod do 18:00 hodin

v zasedací místnosti městské části na adrese Libušská 1, Praha 4 - Libuš.

Kontakt: spravni@praha-libus.cz

ikonka Dotační program - vyhlášení - scan  (1671.229 Kb)
ikonka Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2018  (189.225 Kb)
ikonka Část A - Identifikace žadatele  (30.315 Kb)
ikonka Část B - Informace o projektu  (33.501 Kb)
ikonka Část B - Informace o projektu - vzor – rozpočtu  (31.43 Kb)
ikonka Část C - Čestné prohlášení žadatele  (22.441 Kb)
ikonka Část D - Návrh veřejnoprávní smlouvy  (252.152 Kb)
ikonka Část E - Formulář vyúčtování dotace  (30.725 Kb)
ikonka30.03.2017

Vyhlášení Dotačního programu městské části Praha-Libuš na rok 2017 pro poskytování programových dotací pro 4 oblasti

znakVyhlášení Programu a Výzvy: 31. 3. 2017
Lhůta pro podání žádostí o dotaci 2. 5. 2017 – 17. 5. 2017 ...


více >>
ikonka19.07.2016

Podpořené projekty roku 2016 Dotačního programu na podporu sociálních služeb v MČ Praha-Libuš

ikonka Podpořené projekty 2016  (71.325 Kb)
ikonka16.06.2016

Podpořené projekty roku 2016 Dotačního programu na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš

ikonka Podpořené projekty 2016  (144.979 Kb)
ikonka08.04.2016

Dotační program 2016 projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

znakRada MČ Praha-Libuš vyhlásila dne 22. 2. 2016 Dotační programy na podporu veřejně prospěšných aktivi ...


více >>
ikonka05.02.2016

Městská část Praha-Libuš vyhlásila dne 3. 2. 2016 Dotační program na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš pro rok 2016

ikonka Vyhlášené dotační programy pro rok 2016  (104.249 Kb)
ikonka Dotační program pro 2016  (413.296 Kb)
ikonka02.06.2015

Podpořené projekty roku 2015 Dotačního programu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

znakV rámci výzvy Dotačního programu Zdravého města bylo letos podáno 12 projektů organizací působících ...


více >>
ikonka16.04.2015

Dotační program 2015 projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

znakRada MČ Praha-Libuš vyhlásila dne 14. dubna 2015 Dotační programy na podporu veřejně prospěšných ak ...


více >>
ikonka27.03.2015

Městská část Praha-Libuš vyhlašuje Grantové programy na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit pro rok 2015

ikonka Granty - Výzva  (104.705 Kb)
ikonka Grantový program  (332.245 Kb)
ikonka12.09.2014

Vyhlášení grantového řízení MHMP – Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2015

Vyhlášení grantového řízení MHMP – Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2015Lhůta pro podání žádosti - 14.11. 2014.
Podrobnosti viz. přiložené Podmínky.


více >>
ikonka12.09.2014

Vyhlášení grantového řízení MHMP - Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015

Vyhlášení grantového řízení MHMP - Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015Lhůta pro podání žádosti - 14.11. 2014.
Podrobnosti viz. přiložené Podmínky.


více >>
ikonka02.09.2014

Seminář k dotačnímu řízení „Zdravé město Praha 2015“ – I. program

Seminář k dotačnímu řízení „Zdravé město Praha 2015“ – I. program a k aktuálním informacím v prevenci rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy


více >>
ikonka02.09.2014

MHMP - Zásady pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl. m. Praze

MHMP - Zásady pro městský program prevence kriminality na rok 2015 v hl. m. PrazeLhůta pro podání žádosti: do 28. 11. 2014.


více >>
ikonka02.09.2014

MHMP - Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015

MHMP - Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015Lhůta pro podání žádosti: do 30.9.2014 (pro oblast volného času) a do 31.10 2014 (pro oblast sportu) ...


více >>
ikonka12.05.2014

Podpořené projekty roku 2014 Dotačního programu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

znakV rámci výzvy Dotačního programu Zdravého města bylo letos podáno dvanáct projektů organizací působí ...


více >>
ikonka25.02.2014

Dotační program 2014 na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

znakRada MČ Praha-Libuš vyhlásila dne 25. února 2014 Dotační programy na podporu veřejně prospěšných akt ...


více >>
ikonka14.02.2014

Grantový program na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš pro rok 2014.

Zatupitelstvo MČ Praha-Libuš vyhlásilo Grantový program s termínem podání žádostí do 28.3.2014 do 10.00 hodin.

 V příloze naleznete vyhlášení (výzvu) Grantového programu pro rok 2014 a Grantový program se zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu MČ Praha-Libuš.

ikonka Výzva ke grantovému programu na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit MČ Praha-Libuš pro rok 2014.  (482.33 Kb)
ikonka Grantový program - Podpora projektů v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit.  (4823.847 Kb)
ikonka13.08.2013

Dotace MMR rozšířena i na možnost o finančního příspěvku na opravu bydlení po bouři 4./5. 8.2013

znakFinanční příspěvek občanům až do výše 30 tis. na byt.


více >>
ikonka19.06.2013

Program Čistá energie Praha 2013

znakDotační program pro občany zřízený hl. m. Prahou. Cílem je podpořit přeměnu topných systémů a využit ...


více >>
ikonka13.03.2013

Dotační program 2013 na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

znakRada MČ Praha-Libuš vyhlásila dne 12. března 2013 Dotační programy na podporu veřejně prospěšných ak ...


více >>
ikonka09.10.2012

CELOMĚSTSKÉ PROGRAMY PROP OBLAST VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2013

znakTermín podání: 14.11.2012


více >>
ikonka09.10.2012

CELOMĚSTSKÉ PROGRAMY PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ 2013

znakTermíny uzávěrek:

31. 10. 2012 – pro všechny programy
30. 04. 2013 – 2. kolo jen pro programy 3 ...


více >>
ikonka24.05.2012

LIFE+ call for proposals 2012

znakCall deadline: 26th September 2012.


více >>
ikonka24.05.2012

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

znakUzávěrka: 23.5.2012. Pro děti vyrůstajících výhradně v ústavní výchově nebo v pěstounské péči.


více >>
ikonka24.05.2012

Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury pro rok 2012

znakUzávěrka: 31.5.2012. Ohodnocení výjimečných počinů, nebo dlouhodobých zásluhy v oboru.


více >>
ikonka24.05.2012

Opomíjené památky

znakUzávěrka: 30.6.2012. Záchrana opomíjených památek z občanských iniciativ.


více >>
ikonka24.05.2012

Památky a zdraví

znakUzávěrka: 30.6.2012. Projekty realizované v objektech kulturních památek.


více >>
ikonka24.05.2012

Rok společně 2012 (s KPMG)

znakUzávěrka: 31.5.2012. Výběr NNO pro účast v projektu.


více >>
ikonka24.05.2012

Cena VIA BONA za filantropii ("dárcovství")

znakUzávěrka: 8.6.2012. Prestižní veřejné ocenění.


více >>
ikonka24.05.2012

Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

znakOzdravné pobyty po děti. Uzávěrka: 20.6.2012.


více >>
ikonka30.01.2012

Grantový program na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš pro rok 2012.

Grantový program na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš pro rok 2012.

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš vyhlásilo grantový program s termínem podání žádostí do 29. 2. 2012.

V příloze naleznete vyhlášení grantového programu pro rok 2012 a grantový program se zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu MČ Praha-Libuš.

ikonka Grantový program na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš  (455.168 Kb)
ikonka Výzva ke grantovému programu na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš  (28.16 Kb)
ikonka Závěrečná tabulka doporučených projektů  (50.176 Kb)
ikonka23.11.2011

Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2012 (s ukončením realizace v roce 2013)

znakRada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1741 ze dne 8.11.2011 schválila vyhlášení grantového říz ...


více >>
ikonka15.08.2011

Grantový program na podporu projektů vlastníkům památkově významných projektů pro rok 2012

znakRada hlavního města Prahy svým usnesením č. 945 ze dne 28. 6. 2011 schválila vyhlášení grantů hlavní ...


více >>
ikonka29.03.2011

Dotační program 2011 na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Rada MČ Praha-Libuš vyhlásila dne 29. 3. 2011 dotační programy na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA 21, které vycházejí převážně z Plánu zdraví a kvality života Libuš a Písnice.

V rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2011 je na podporu těchto projektů vyčleněna částka 50 000,- Kč.

Uzávěrka pro podání žádostí o dotaci je 25. května 2011.

V příloze naleznete vyhlášené dotační programy pro rok 2011 a Dotační program s pravidly pro poskytování dotací.

ikonka Vyzva - Programy na podporu verejne prospesnych aktivit v ramci projektu ZLP a MA 21  (446.325 Kb)
ikonka Dotacni program  (3063.968 Kb)
ikonka17.03.2011

Grantový program na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš pro rok 2011

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš vyhlásilo dne 16. 3. 2011 grantové programy s termínem podání do 22. dubna 2011

V rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2011 je vyčleněna na podporu těchto projektů částka ve výši 100 000,- Kč.

V příloze naleznete vyhlášené grantové programy pro rok 2011 a Grantový program se zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu MČ Praha-Libuš.

Rada MČ Praha-Libuš schválila dne 10. 5. 2011 usnesením č. 137/2011 doporučené a nedoporučené projekty grantového programu. Výsledné tabulky naleznete v příloze.
ikonka Vyhlášené grantové programy na rok 2011  (36.387 Kb)
ikonka Grantový program se zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu MČ Praha-Libuš  (133.01 Kb)
ikonka Záverečná tabulka projektů doporučených a nedoporučených k poskytnutí daru  (46.08 Kb)
ikonka21.12.2010

Grantové řízení ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m.Prahy pro rok 2011

Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1969 ze dne 14.12.2010 schválila vyhlášení grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP hl.m.Prahy pro rok 2011.

 

 

 

ikonka Grantove rizeni hl.m.Prahy  (207.648 Kb)
ikonka06.09.2010

MŽP - Vyhlášení výběrového řízení na podporu projektů NNO pro rok 2011

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů občanských sdružení a obecně prospěšných společností pro rok 2011. Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. září 2010.

http://www.mzp.cz/cz/podpora_projektu_nno_2011ikonka09.02.2010

Grantový program 2010 na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

znakDne 10.2.2010 vyhlásila rada MČ Praha-Libuš grantové programy, které vycházejí převážně z Komunitníh ...


více >>
ikonka21.01.2010

Grantový program na podporu projektů v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit pro rok 2010

znakZastupitelstvo MČ Praha-Libuš schválilo podmínky pro udělování grantů na podporu projektů v oblasti ...


více >>
ikonka23.12.2009

Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP hl.m.Prahy pro rok 2010

znak


více >>
ikonka29.09.2009

Schválení projektů 2. výzvy v OPPK oblasti 1.2, 2.1 a 3.3

znak


více >>
ikonka16.01.2009

2. výzva v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost

znak


více >>
ikonka17.12.2008

Městská část Praha - Libuš se chystá žádat o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie poskytovanou v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.

znak


více >>
ikonka25.04.2008

Domácnosti mohou žádat o dotaci na ekologické vytápění

znak


více >>
vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý