Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

EU, dotace, granty - Články


<< zpět na seznam článků
ikonka24.06.2008

Projekt " Strategický rozvoj MČ Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje"

Městská část Praha - Libuš podala žádost o grant na podporu MA 21 do revolvingového fondu MŽP na projekt "Strategický rozvoj městské části Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje".

Cílem projektu MČ Praha - Libuš je především systémový přístup k rozvoji území městské části a rozvoj strategického plánování udržitelného rozvoje v kvalitě MA21. MČ Praha - Libuš by chtěla být příkladem ostatním městským částem v realizaci a zavádění těchto aktivit:

  1. Zavedení energetického managmentu
  2. Zavedení společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje ( Spokojenost obyvatel s místním společenstvím, Mobilita a místní přeprava, Kvalita místního ovzduší, ekologická stopa )
  3. Vytvoření koncepčního dokumentu Strategický plán rozvoje městské části Praha - Libuš
  4. Zpracování tzv. „oponentury" strategického plánu v rámci posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ( SEA )

Projekt bude realizován ve čtyřech etapách v období od září 2008 do dubna 2010.

Do celého procesu bude zapojena veřejnost, která se bude moci vyjadřovat k různým fázím projektu a bude se aktivně podílet na naplňování aktivit projektu.

Celkové náklady na projekt činí 1.163.400. MČ Praha - Libuš žádala o grant ve výši 1.000.000,- Kč, 163.400,- Kč by financovala z vlastního rozpočtu. Podmínkou bylo uhradit minimálně 10% z vlastních zdrojů.

Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí byla MČ Praha - Libuš přiznána dotace ve výši 700.000,- Kč. Z projektu byly vyřazeny náklady na zavedení energetického managmentu v MČ Praha - Libuš ve výši 300.000,- Kč. Tyto náklady bude muset MČ Praha - LIbuš hradit z vlastních zdrojů ve dvou splátkách.

Více informací k projektu poskytne Markéta Lukešová, referentka EU a Iva Hájková, vedoucí humanitního odboru a koordinátorka Zdravého města Libuš a Písnice.

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý