Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

EU, dotace, granty - Články


<< zpět na seznam článků

Operační program Životní prostředí

Hl.m.Praha a městské části mohou čerpat dotace z EU z OP Životní psotředí v období 2007 - 2013 v prioritních osách, které jsou financovány z Fondu soudržnosti. Ze 7 prioritních os v OPŽ jsou to 4 prioritní osy. Projekty lze předkládat v rámci výzev, které se periodicky opakují. Výzvy josu vyhlašovány Ministerstvem Životního prostředí a Státním fondem životního prostředí

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblasti podpory:  1.1. Snížení znečištění vod

                                Zvýšení počtu obyvatel napojených na kanalizaci, čistírny odpadních vod

                        Zlepšení čistoty vodních toků

                        Zlepšení úrovně kalového hospodářství

                        1.2. Zlepšení jakosti pitné vody

                        Zlepšení zásobování jakostní pitnou vodou

                        1.3. Omezování rizika povodní

                        Zlepšení systému předpovědní služby

                        Eliminace povodňových průtoků

 

Prioritní osa 2 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblasti podpory:  2.1. Zlepšení kvality ovzduší

                        Snížení emisní zátěže

                        2.2. Omezování emisí

 

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblasti podpory:  3.1. Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE ( obnovitelné zdroje energie ) pro výrobu tepla, elektřiny....

                        3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

                        Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí ( zateplení obvodových plášťů, výměna či rekonstrukce oken )

                        Rekonstrukce otopných soustav a rozvodů teplé vody ( pouze se současnou instalací obnovitelného zdroje energie )

                        Implementace měřící a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení

                        Využívání odpadního tepla

                        3.3. Výroba tepla a teplé vody z OZE ( určeno pouze pro rodinné domy určené k bydlení )

 

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží

Oblasti podpory:  4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady

                          Integrované systémy nakládání s odpady

                          Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady

                          Zařízení na úpravu odpadů

                          Budování sběrných dvorů

                          Rekultivace starých skládek, odstranění nepovolených skládek

                          Podpora výstavby kompostáren

                          4.2. Odstraňování starých ekologických zátěží

 

více informací na www.opzp.cz

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý