Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

EU, dotace, granty - Články


<< zpět na seznam článků

Čerpání z fondů EU v Praze v období 2007 - 2013

Na období 2007 - 2013 hl.m.Praha připravila dva dotační programy. Praha - Konkurenceschopnost ( OPPK ) a Praha - Adaptabilita ( OPPA ). Návrhy těchto operačních programů byly předloženy Evropské komisi ( EK ) v březnu 2007. Aktuálně se předpokládá, že vyjednávání s EK by mohlo být ukončeno na podzim letošního roku. První možnost předložit žádost o podporu z OPPK či OPPA by mohla být otevřená od října 2007 do konce roku nebo až do ledna 2008. Hl.m.Praha bude projekty přijímat v rámci výzev, které se periodicky opakují.

V současné době MHMP pracuje na přípravě pravidel pro projekty ( formulář žádosti, instrukce pro žadatele o podporu...). Tyto dokumenty by mohly být k dispozici na konci září letošního roku.

Operační program Praha - Konkurenceschopnost ( www.oppk.cz )

Program je zaměřen na investiční projekty na podporu veřejné dopravy, dopravní dostupnosti v hl.m.Praze, podporu inovací, informačních a komunikačních technologií, podnikání a zlepšování životního prostředí v Praze.

Priorita 1 - Dostupnost prostředí - zaměřeno na zlepšení dostupnosti dopravních a telekom.služeb, zkvalitnění životního prostředí

Priorita 2 - Inovace a podnikání - zaměřeno na zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využíváním jejího inovačního potenciálu

Priorita 3 - technická pomoc - určeno pro řídící orgán hl.m.Praha

Operační program Praha - Adaptabilita ( www.oppa.cz )

Program je zaměřen na podporu neivestičních projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.

Priorita 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky - podpora dalšího vzdělávání, vzdělávací programy, kurzy, školení, vzdělávání pracovníků veřejné správy

Priorita 2 - Podpora vstupu na trh práce - podpora začleňování znevýhodněných osob na trh práce

Priorita 3 - Modernizace počátečního vzdělávání - zvýšení kvality vzdělávání na SŠ a VOŠ, další vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

Priorita 4 - Technická pomoc - určeno pro řídící orgán hl.m.Praha

 

http://magistrat.praha-mesto.cz/Dotace-a-granty/EU/Fondy-2007-2013

vymezovací obrázek

VOLBY

Volby prezidenta 2018

infoservis

Interreg

 
Pocitová mapa

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

xxx

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý